All posts tagged: حسین بهادری

از خود گذشتگی ها و خیانت ها در مرداد ۱۳۳۲ به روایت تاریخ – حسین بهادری

از خود گذشتگی ها و خیانت ها در مرداد ۱۳۳۲ به روایت تاریخ رویدادهای مرداد ماه، در سال های مختلف هم چون: ۱۴مرداد ۱۲۸۵ انقلاب مشروطیت ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ شکست کودتا و فرارشاه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتا امپریالیست های امریکائی و انگلیسی علیه مردم و بازگشت شاه ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ حمله رژیم به کردستان ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ ترور شاپور بختیار توسط رژیم جمهمور اسلامی در تاریخ معاصر ایران بسیار تاثیر گذار بودند و فراموش نشدنی هستند از خود گذشتگی ها و خیانت ها ی در مرداد ۱۳۳۲ به روایت تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۳۳۲ حزب توده ایران اعلام کرده بود که » فردا کودتا می شود» با یک روز تغییر نصیری فرمانده گارد و افراد همراه او هنگامی که به خانه مصدق رسیدند توسط نیروی های محافظ نخست وزیری، دستگیر می شوند. با انتشار خبر کودتا و شکست آن شاه از کشور فرار می کند. در زمانی که مردم در خیابان ها به طرفداری از دولت و مصدق تظاهرات می کردند؛ حزب توده شعار «برقراری جمهوری دموکراتیک خلق » را می دهد و با تمام نیرو …

چرا امریکا به ایران حمله نظامی نمی کند؟ – حسین بهادری

حسین بهادری جنگ روانی بین دولت های ایران و امریکا هر روز شدت می یابد. و حملات لفظی گوش فلک را کر میکند.  مطمئنآ تسلیحات کشتار جمعی امریکا می‌تواند کره زمین را چند بار نابود کند؛ و واضح است که سیاست‌مداران این کشور به ویژه باند بولتون و مایک پامپئو خواهان براندازی ایران اند. جان بولتون بارها ایران را به حمله نظامی تهدید کرده است و در گردهمائی مجاهدین در فرانسه وعده برگزاری گردهمائی آینده این سازمان مزدور را در تهران داد. هم پیمان های منطقه ای امریکا (اسرائیل، عربستان سعودی و امارات) و برخی احزاب و سازمان های طرفدار امپریالیسم امریکا اشکارا و یا در نهان چندین بار تقاضای حمله نظامی به ایران را کرده اند؛ اما آمریکا تاکنون حاضر نشده به ایران حمله نظامی کند. چرا؟ از نظر نظامی نه تنها امریکا بلکه همه کشورها بدون استثنا، توان شروع یک جنگ را دارند، اما جنگ ها عمومأ با رسیدن به نتایج دلخواهی که شروع  شده اند خاتمه نمی یابند. امپریالیسم امریکا برای حفظ هژمونی جهانی خود و تسلط برمنابع نفتی خاورمیانه عمدتأ برای تحت فشار …

اعتراضات مردم و ضرورت تشکل یابی طبقه کارگر – حسین بهادری

اعتراضات مردم و ضرورت تشکل یابی طبقه کارگر جمهوری اسلامی در چهلمین سال حاکمیت خود در بحرانی عظیم گرفتار شده است، ریشه های اقتصادی این بحران در فساد، رانت خواری، اقتصاد مقاومتی و…نهفته است. و در زمینه ی سیاسی حاکمیت مذهبی سلطنتی در قالب ولایت فقیه عرصه را چنان برمردم ایران تنگ کرده که سعید لیلاز مهرآبادی با تحلیل آمار درآمد سرانه نشان می دهد :درامد سرانه به قیمت ثابت هنوز به سطح پیش از انقلاب نرسیده ایم.آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۵۵ش.بر اساس قدرت خرید و به قیمت ثابت حداقل تا نیمه های قرن پانزدهم یعنی حدود سال های ۱۴۴۰ش.تا ۱۴۶۰ش.زمان خواهد برد. همچنین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد سرانه ایرانی ها به قیمت ثابت سال۱۳۸۳در سال ۹۱معادل ۲۱ میلیون و ۶۹۰ هزار ریال بوده است.این درآمد سرانه در سال ۱۳۵۵ معادل ۳۷ میلیون و ۶۶۳ هزار ریال بوده است.یعنی درآمد سرانه ایرانی ها بین سال ۵۵ تا ۹۱ بیش از ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین بعداز ۳۶ سال (۱۳۵۵تا۱۳۹۱)درآمد …

۷۰ سال  جنایت جنگی رژیم  صهیونیستی اسرائیل علیه مردم فلسطین – حسین بهادری

    امروزسرزمین فلسطین ازسه بخش مجزا – رژیم اشغالگراسرائیل بامساحت ۲۰۷۷۰ کیلومترمربع، کرانه باختری رود اردن با۵۶۵۰ کیلومتر مربع  و نوارغزه با۴۷۰ کیلومترمربع- تشکیل شده كه ازغرب به دریای مدیترانه ، ازشمال به لبنان، از شرق به سوریه  و رود اردن از جنوب و جنوب غربی به دریای سرخ و شبه جزیره سینا متصل است. فلسطین از نظر موقعیت سوق الجیشی منطقه ائی مهم  و حساس وسرزمینی حاصلخیز و دارای آب و هوای معتدل می باشد. نخستین یورش به منطقه از سال ۱۰۹۵ شروع شد كه حدود دو قرن ادامه یافت. اروپائیان به علل مختلف  در آن زمان تحت پوشش مذهبی سیاستهای استعماری خود را بنام جنگهای صلیبی پیش می بردند، و یكی از انگیزه های ظاهری آنان به دست آوردن شهر بیت المقدس بمثابه  زیارتگاه مسیحیان ولی در حقیقت دلیل اصلی آنان اشغال فلسطین و آماده کردن شرایط  برای تصرف و تسلط  بر افریقا بود. در پروسه جنگ جهانی اول صهیونیست ها از کشورهای امپریالیستی انگلیس و امریكا خواستند پس از شكست عثمانی و خاتمه جنگ، سرزمین فلسطین به صهیونیست ها  واگذار شود …

تشکلهای مبارزاتی طبقه کارگر

حسین بهادری امروز پس از گذشت بیش از ۱۶۰ سال، تدوین تئوری علمی طبقه کارگر تمام شواهد عینی و ذهنی بر این حکم می کنند که طبقه کارگر بالقوه به آن حد از رشد کمی، آگاهی انقلابی و طبقاتی رسیده است که جامعه بشری را به سوی محو استثمار انسان از انسان هدایت نمایدً و این مهم بدون تشکل و آگاهی طبقاتی انجام نمی گیرد. طبقه کارگر امروز با برخورداری از تجارب مثبت و منفی مبارزاتی خود از کمون پاریس به این نتیجه رسیده است که در مبارزه سخت طبقاتی برای کسب قدرت سیاسی و اعمال حاکمیت کارگری، باید سازماندهی عملی خود را در مقابله با ماشین سرکوب سرمایه داری و غلبه بر آن بر اساس تئوری، برنامه، سبك کار، اصول تشکیلاتی و تاکتیکهای پرولتری پی ریزی کند.   از این منظر همانطوریکه رفیق زنده یاد شاهرخ زمانی بیان کرده احتیاج مبرم به تشکل سراسری کارگری و حزب انقلابی دارد.  من سعی خواهم کرد تا حد ممکن بطور مختصر وظایف تشکلهای مطالباتی و رفاهی طبقه کارگر و تشکل سیاسی و یا حزب انقلابی طبقه کارگر را تا آنجائی که به نظرم می رسد مطرح کنم. با امید به اینکه مفید واقع شود. 1 – تشکلهای مطالباتی و …