پرش به محتوا

برچسب: حزب كمونيست

خروشچف دروغ گفت؟

گرچه اخیراً اشاراتی از جانب پژوهش‌گران در رد ادعاهای خروشچف شده است، اما هرگز پیش از این کتاب، ادعای رد مستقیم کل سخنرانی وجود نداشته است. خط اصلی حمله خروشچف […]

  چرا ما به یک تشکیلات نیاز داریم؟

مارتا هارنکر ترجمه: ف. راستی سایت نشر بیدار انقلاب، جنبش اجتماعی، حزب سیاسی همان طور که پیش تر به تحلیل این مساله پرداختم، به علت اشتباهات و انحرافات چپ در […]

مسألۀ سهم کار در چین

هائو کی ترجمۀ یحیی سمندر، فروردین 1393 منتشر شده در خیزش ۳۱ در دو دهۀ گذشته رشد اقتصادی چین به نحو فزاینده ای وابسته به سرمایه گذاری بوده است (1). […]