All posts tagged: جولی تورانت

گرسنگی ماده‌ی مرتعش: ماتریالیسم و غذا در همه‌گیری – جولی تورانت

گرسنگی ماده‌ی مرتعش: ماتریالیسم و غذا در همه‌گیری جولی تورانت همه‌گیری کووید-19 و بحران اقتصادی‌ای که با آن شروع شده است، شدیداً بحران جهانی غذا را تشدید کرده است. پیش از همه‌گیری، در حدود یک میلیارد نفر در سرتاسر جهان از گرسنگی مزمن یا شدید رنج می‌برده‌اند (Chotiner). از زمان شروع همه‌گیری، کشاورزان مجبور بوده‌اند مقادیر زیادی از خوراکی‌ها را دور بریزند، زیرا نمی‌توانستند آن‌ها را به فروش برسانند. برای مثال، مزارع بزرگ ایالات متحده در میانه‌های ماه آوریل «ده‌ها میلیون پوند [واحد وزن] خوراکی تازه» را نابود کرده است (Yaffe-Bellamy and Corkery). در همین حال، مردم گرسنه‌اند و انتظار می‌رود گرسنگی به سطح «فاجعه‌باری» برسد و تعداد کسانی که «عدم‌امنیت غذاییِ شدید» را تجربه می‌کنند دوبرابر شود – بدانید که اصطلاحات گرسنگی حاد، سوءتغذیه و گرسنگی عادّی در مقابل «عدم امنیت غذایی شدید» حُسن‌تعبیر به حساب می‌آیند (Chotiner). روایت فعلی جهت پدیدار شدن بحران غذایی پشت بحران غذایی به مسائل «لجستیکی» اشاره می‌کند تا از شرّ اشاره به بحران تولید کالایی خلاص شود: بحرانی که در اثر تولید برای مبادله و سود به وجود …