پرش به محتوا

برچسب: تی یری میسان

پایان گفتگوهای ژنو

گاهنامۀ هنر و مبارزه/جغرافیای سیاسی پایان گفتگوهای ژنو تی یری میسان Vers la fin des négociations de Genève par Thierry Meyssan جان کری به همقطار روسی خود اطمینان داد که […]

فن آوری تبلیغات نظامی مدرن

گاهنامۀ هنر و مبارزه/جغرافیای سیاسی 18 مه 2016 فن آوری تبلیغات نظامی مدرن تی یری میسان Les techniques de la propagande militaire moderne par Thierry Meyssan تبلیغات دارای پیشینه ای […]

مصر به کجا می رود ؟

تی یری میسان Où va l’Égypte ? par Thierry Meyssan از 5 سال پیش، تاریخ مصر مانند بسیاری از دیگر کشورهای عرب درگیر با توطئه، خشونت، و گزارشات ضد و نقیض […]

خاورنزدیک یتیم شد

تی یری میسان Le Proche-Orient orphelin par Thierry Meyssan جهان با شتاب تحول می یابد، ولی درک وضعیت جدید با تأخیر صورت می پذیرد. تی یری میسان که در سال […]

« شب بیدار » جنبشی کسالت بار

گاهنامۀ هنر و مبارزه/جغرافیای سیاسی 12 آوریل 2016 « Nuit debout », un mouvement à dormir debout par Thierry Meyssan جنبش «شب بیداری» که اخیراً در فرانسه و به همین گونه در فرانسه و آلمان راه […]

چرا « اسناد پاناما » ؟

گاهنامۀ هنر و مبارزه/جغرافیای سیاسی 8 آوریل 2016 چرا « اسناد پاناما » ؟ تی یری میسان Pourquoi les « Panama Papers » ? par Thierry Meyssan خلاف ظواهر امر، اردوی « اسناد پاناما » […]

خودکشی اروپا در رابطه با ترکیه

گاهنامۀ هنر و مبارزه/جغرافیای سیاسی نقطۀ آغاز برای تکرار تاریخ خودکشی اروپا در رابطه با ترکیه تی یری میسان L’Histoire sur le point de se répèter Le suicide européen face […]