پرش به محتوا

برچسب: تی یری میسان

هدف بعدی پس از سوریه کجاست؟

تی یری میسان‬ حوادثی که در خاور میانه ی بزرگ از سال ۲۰۰۱ رخ داد از منطق خدشه ناپذیری برخوردار می باشند . سوال اینجاست که آیا زمان جنگ جدیدی […]

تفکر جهادی و خیانت بزرگ – تی یری میسان

تفکر جهادی و خیانت بزرگ تی یری میسان – ولتر نت از آنجاییکه شهروندان اروپایی که برای جنگ مسلحانه در کنار مزدوران طرفدار اروپا قرار گرفتند ،با اعلام حمایت سازمان […]