All posts tagged: تروتسكي

شورای کارگران و انقلاب

نوشته: پویان فرد منتشر شده در تارنمای رفاقت کارگری مبارزه برای کسب قدرت و اقتدار دولتی هدف اصلی انقلاب است. حیات پنجاه روزه‌ی «شورا» و پایان خونین آن نشان داد که روسیه‌ شهر‌نشین پایه بسیار ناتوانی برای چنین مبارزه‌ای است، و حتی در محدوده‌ی انقلاب شهری نیز یک سازمان محلی نمی‌تواند بدنه‌ی مرکزی رهبری انقلاب باشد. پرولتاریا برای تحقق یک وظیفه‌ی ملی، سازمانی در ابعاد ملی نیاز دارد. گرچه شورای پتروگراد یک سازمان محلی بود، اما نیاز به‌وجود ‌یک سازمان مرکزی چنان شدید بود که «شورا» اجباراً رهبری در ابعاد ملی را به‌عهده گرفت.   یک تذکر از مترجم: ترجمه‌ی این مقاله‌ی تروتسکی را نباید به‌این معنی برداشت کرد که من تروتسکیست هستم یا تروتسکیست شده‌ام؛ هم‌چنان‌که ترجمه‌ی دیگر مقالات از دیگر انقلابیون و اندیشمندان انقلابی را نباید به‌ایسم خاصی منتسب نمود. به‌باور من همه‌ی ایسم‌هایی که به‌نوعی در مارکسیسم به‌مثابه‌ی «دانش مبارزه‌ی طبقاتی» انشقاق و افتراق ایجاد می‌کنند، پرولتاریایی نیستند و نمی‌توانند در راستای سازمان‌یابی طبقاتی و انقلابی توده‌های کارگر و زحمت‌کش کارآیی داشته باشند. آن‌چه در تدارک طبقاتی و انقلابی کارگران و زحمت‌کشان …

تروتسکی و شوراهای کارگری

نوشته: رامین جوان منتشر شده در تارنمای رفاقت کارگری سندیكاها، یعنی سازمان‌های توده‌ای طبقه کارگر در مراحل طبیعی و آغازین (ویا به‌طورکلی به‌مثابه‌ی نخستین کنش جمعی در) مبارزه‌ی طبقاتی، كه دستور  كارشان مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و مبارزه برای دستمزد مناسبت‌تر برای نیروی‌كار است، حتی هنگامی كه اعلام می‌كنند كه در حوزه‌ای خاص قصد كمك به‌مبارزه‌ی مجموعه‌ی پرولتاریا برای سرنگونی سیستم سرمایه‌داری را دارند، به‌استثنای مواردی خاص (كه می‌توانند طبقه‌ی كارگر را متحد و یک‌پارچه نمایند)، در این امر (یعنی: در امر سرنگونی سیستم سرمایه‌داری) به‌موفقیت چندانی دست نمی‌یابند… عمل‌كرد شوراها کارگری بیش از هرچیز سازمان‌دهی كل طبقه‌ی كارگر به‌عنوان نیروی اجتماعی کار (به‌مثابه‌ سازمان جنگ طبقه علیه طبقه) و بسیار فراتر از جداسازی‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌های سندیكایی است. هنگامی كه لایه‌های گوناگون درون طبقه‌ی كارگر، با ریشه‌ها و تجربه‌های مختلف، در یك ساختار سازمانی درهم ادغام می‌شوند، این ساختار اتحاد واقعی پرولتاریا را تسهیل می‌كند و دست‌یابی آن‌ها به‌آگاهی را، به‌عنوان طبقه‌ی مورد استثمار در برابر طبقه‌ی استثمارگر و حاكم، هموار می‌سازد؛ و مبارزه برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری را به‌یک مسئله‌ی اجتماعی تبدیل می‌کند. …

لنين بخش ٢٦ و ٢٧

تذکرى دوباره: در بخش ۲۷ که خدمت شما عرضه ميگردد٬ نويسنده ادعاى ترور ترتسکى توسط مامور استالين را مطرح مينمايد که مورد قبول من نيست· او براى ادعاى خود مدرکى اراٸه نمينمايد· استالين شايد مرتکب اين اقدام شده و يا نشده باشد٬ که اگر شده باشد اقدام محکومى نيست· ترتسکى لياقتى بيش از اين نداشت· مخالفت با هر گونه ترورى نادرست است· ترورى که در جهت منافع خلق عمل نمايد کاريست بس انقلابى که حمايت از آن امريست واجب بر کليه کمونيستها· استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى ٢٦- مدفوع ملت ماکسيم گورکى٬ «مرغ طوفان» انقلاب٬ اغلب از خيابانى که لنين در آن زندگى ميکرد عبور مينمود· او اين نام مستعار را پس از سرودن شعر «ترانه مرغ طوفان» که در سال ١٩١۰ ممنوع اعلام شد دريافت نموده بود· لنين و گورکى در کنار ولگا بزرگ شده بودند و اگر چه لنين متعلق به خانواده ثروتمندترى بود٬ با اينحال در مورد ارزشهاى بنيانى انسانى هم نظر بودند· گورکى در سال ١٨٩٧ به سوسيال دمکراتها پيوست٬ در آنزمان او نوشتن براى نشريه حزب Sjizn (زندگى) را …

شارلی ابدو بودن افتخاری ندارد – رضا رخشان

شارلی ابدو بودن افتخاری ندارد امروز در مطلبی که خانم شهلا دانشور در نقد مطلب «من شارلی ابدو نیستم«. بنام«رضا رخشان باز هم در دفاع از ارتجاع اسلامی «را خواندم. همانطور که در عنوانمطلب ایشان آمده است ایشان شارلی ابدو هستند. و هرگونه نقد شارلی ابدو بودن رابر نمی تابند وانرا در خدمت فانتامنتالیسم اسلامی میدانند.از نظر ایشان شما یاشارلی ابدو هستید ویا دشمن آن. راه دیگری وجود ندارد.خانم دانشور؛ شارلی ابدوبودن افتخاری ندارد. بنیامین نتیاناهو که سردسته همه جنایتکاران است هم شارلیابدوست. بارک اوباما و کامرون وهمه عناصر سرمایه داری که نقش اساسی درپیدایش این رادیکالیسم داشتند هم شارلی ابدو هستند.اگر شما درین صف احساسافتخارمیکنید ، مبارکه.من حرفی ندارم. خوش بگذره. اما من نمیخوام در کنارجنایتکارانی باشم که هم عامل درد ورنج انسانها زحمتکش و بدبخت هستند و هم خودرا در نقش منجی انسانیت جا میزنند.این درحالیست که ، القائده و داعش و هر کوفتزهرمار دیگری هم محصول و هم در خدمت منافع سرمایه داریند. چرا که با استفاده از اعمال تندروانه افراطیون و درکنار اقدامات بعدی که بمنظور عکس العمل، این کشورها انجام …

بیاموزید که بیاندیشید

لئون تروتسکی بیاموزید که بیاندیشید ترجمه: ژاله سهند توضیح مترجم: در سال 1938 ، تروتسکی مقاله » بیاموزید که بیاندیشید» را به رشته تحریر در آورد و در آن با فاکتهایی ملموس ، حدود و ثغور کمونیستها را در نزدیکی تاکتیکی و مقطعی اشان به امپریالیستها ، استفاده از تضادهای درونی کمپ کشورهای سرمایه داری و امپریالیستها ، و شرایط استرداد مهمات و سلاح های نظامی آنها به کمونیستها و موضع کمونیستهای کشورهای دیگر به این حوادث، برا ی به تحقق بخشیدن اهداف مبارزاتی انان، با حفظ دشمنی و تا به اخرمبارزه غیر سازشگرانه اشان با دشمنان طبقاتی اشان ، سخن راند. از ان تاریخ و قبل از آن، کمونیستها به کرات این حدود و ثغور را به بوته ازمایش گذاشته اند. لنین و تروتسکی در سال 1916 از» شورش عید پاک » انقلابیون ایرلندی برعلیه استعمارگران بریتانیا دفاع نمودند. در این شورش، ایرلندی های شورشی سعی کردند تا از رقابتهای امپریالیستی برای به دست آوردن سلاح از رقیب بریتانیا، آلمان ، استفاده نمایند ، بدون آنکه با ارائه هیچ گونه خدماتی در ازای آن …

لنين: در مقابله با تروتسکیسم

كتاب در مقابله با تروتسکیسم دريافت كتاب در نسخه پي دي اف از تارنماي كمونيستهاي انقلابي توضیح برای تجدید انتشار کتاب حاضر دربر دارنده گزیده ای از آثار لنین درباره افشاء تروتسکیسم و مقابله با آن می باشد. لنین در این آثار و آثار دیگری که در این کتاب آورده نشده اند به افشاء و طرد تروتسکیسم پرداخته است. مبارزه لنین بر علیه مشی انحرافی تروتسکیسم، تجربیات ارزشمندی را در اختیار مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم قرار می دهد. امید است که کتاب حاضر وسیله ای باشد برای انتقال گوشه ای از این تجربیات. پس از تسلط رویزیونیسم در کشورهای سوسیالیستی که در نهایت به فروپاشی بلوک شرق و احیای سرمایه داری در آن کشورها منجر شد، موج جدیدی از رویزیونیسم – که البته فقط در شکل جدید بوده ولی ماهیت آن تفاوتی با رویزیونیسم کهن ندارد – در برابر کمونیسم علمی سربلند کرد. هدف این موج رویزیونیسم رد دستاوردهای انقلابات کبیر قرن بیستم، جنبشهای کمونیستی و آزادیخواهانه و در نهایت رد ضرورت انقلاب اجتماعی بود. این رویزیونیسم مورد پشتیبانی کامل دستگاه تبلیغاتی بورژوازی قرار …

تروتسکی « مظلوم »! ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )

تروتسکی « مظلوم »! ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر ) یاد آوری دیباچه نقش ایزاک دویچر، یکی از مریدان لهستانی تروتسکی، در اشاعه نوعی کمونیسم ستیزی « علمی »! قابل انکار نیست. اگر اشتباه نکنم، بسیاری از نقل قول های جاری در باره روابط محرمانه، توافقات در گوشی میان لنین و تروتسکی: برای ایجاد یک بلوک در قبال کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، برای احیای دسته بندی و فراکسیون بازی در حزب، برای کنار گذاشتن استالین، دبیر کل منتخب کمیته مرکزی… بیشتر اصطلاحات پلیسی متداول در جهان سرمایه داری: استالینیسم و توتالیتاریسم و دیکتاتوری بر پرولتاریا و… اینها همه ساخته و پرداخته همین نویسنده مکار و طلبکار و خیالپرداز است. گویا این عضو اخراجی حزب کمونیست لهستان، اولین و یا یکی از اولین کسانی بود که تزهای مالیخولیائی تروتسکی ورشکسته در باره: انحراف استالین بسمت نوعی خودکامگی فردی، تغییر ماهیت حزب کمونیست ( بلشویک ) و دولت کارگری در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی… را در میان اعضای حزب کمونیست لهستان نیز تبلیغ، اشاعه می داده – که خدا می …

استالين از نگاهى ديگر

لودو مارتنز مترجم: پيام پرتوى ويراستار: ا· م· شيرى «ناگفته ها یا کمبودهای احتمالی کتاب حاضر را ویراستار آن، ا. م. شیری، یکی از شاهدان عینی که روند تخریب سوسیالیسم و تجزیه اتحاد شوروی را از نزدیک زیر نظر داشته، در بخشهای مربوطه با امضای «ویراستار» بیان کرده، تکمیل می کند». «سوسیالیستها» و انقلاب شورش در ٢۵ اکتبر ١٩١٧ رخ داد. روز بعد٬ «سوسیالیستها» متشکل از نمایندگان دهقانان شوروى اولین پیشنهاد ضد انقلابى را ارائه دادند: «رفقاى دهقان! همه این آزادیهاى بدست آمده حاصل خون پسران شماست و برداران شما در حال حاضر در وحشت و خطرى مرگبار بسر میبرند….. یکبار دیگر ضربه اى بر ارتش٬ که از کشور و انقلاب در مقابل هجوم خارجى دفاع میکند٬ وارد آمده است. (بلشویکها) میان ارتش مردم زحمتکش تفرقه ایجاد نموده اند……ضربه به ارتش اولین و بدترین جنایت حزب بلشویک است! دوم٬ آنها یک جنگ داخلى را آغاز و قدرت را با استفاده از ابزار خشونت بدست گرفته اند….. (وعده هاى بلشویکها) نه از طریق صلح، بلکه توسط بردگى دنبال خواهد شد». ٢٨ به همین دلیل٬ روز بعد …

واقعیت های گولاگ

واقعیت های گولاگ امين قضائي استالین نامی است که بنگاه های تبلیغاتی بورژوازی آنرا در کنار بزرگترین جنایتکاران تاریخ بشر و در ردیف هیتلر قرار می دهند. دهها سال تبلیغات ضدکمونیستی سرمایه داری، سیستم زندان های شوروی ( به خصوص گولاگ) در خلال سالهای 1934 تا 1953 را به عنوان جنایت برعلیه بشریت و نتیجه ی خونبار پیاده سازی سوسیالیسم قلمداد کرده اند. رسانه های بورژوازی اعداد قربانیان این سیستم را از 6 تا 60 میلیون گزارش می کنند. انواع و اقسام ادبیات ،شایعات، و اسطوره درباره ی گولاک ها منتشر شده است.به الکساندر سولژنیتسین به خاطر رمان «مجمع الجزایر گولاگ» جایزه ی نوبل می دهند. در این تصویرسازی ها ، ده ها میلیون زندانی خصوصا با جرایم سیاسی به مناطق دور افتاده و سردسیر سیبری فرستاده می شدند ، تا آخر عمر خویش مجبور به کار سخت اجباری بوده و در نهایت در اثر سرما ، گرسنگی و بیماری جان می سپردند. اینکه این نظام مجازات و سیستم زندان ها در آن دوران چگونه می تواند از تئوری مارکسیسم لنینیستی بیرون بیاید ، سئوال …

تروتسکی « مظلوم »! ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )

تروتسکی « مظلوم »!   ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )   قسمت اول در اینجا قسمت دوم در اینجا قسمت سوم در اینجا قسمت چهارم در اینجا قسمت پنجم در اينجا  یاد آوری دیباچه   نقش ایزاک دویچر، یکی از مریدان لهستانی تروتسکی، در اشاعه نوعی کمونیسم ستیزی « علمی »! قابل انکار نیست. اگر اشتباه نکنم، بسیاری از نقل قول های جاری در باره روابط محرمانه، توافقات در گوشی میان لنین و تروتسکی: برای ایجاد یک بلوک در قبال کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، برای احیای دسته بندی و فراکسیون بازی در حزب، برای کنار گذاشتن استالین، دبیر کل منتخب کمیته مرکزی… بیشتر اصطلاحات پلیسی متداول در جهان سرمایه داری: استالینیسم و توتالیتاریسم و دیکتاتوری بر پرولتاریا و… اینها همه ساخته و پرداخته همین نویسنده مکار و طلبکار و خیالپرداز است.     گویا این عضو اخراجی حزب کمونیست لهستان، اولین و یا یکی از اولین کسانی بود که تزهای مالیخولیائی تروتسکی ورشکسته در باره: انحراف استالین بسمت نوعی خودکامگی فردی، تغییر ماهیت حزب کمونیست ( …

تروتسکی « مظلوم »! ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )

پیشکش کارگران انقلابی بمناسب اول ماه مه تروتسکی « مظلوم »! ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر ) قسمت اول در اینجا قسمت دوم در اینجا قسمت سوم در اینجا قسمت چهارم در اینجا   یاد آوری دیباچه نقش ایزاک دویچر، یکی از مریدان لهستانی تروتسکی، در اشاعه نوعی کمونیسم ستیزی « علمی »! قابل انکار نیست. اگر اشتباه نکنم، بسیاری از نقل قول های جاری در باره روابط محرمانه، توافقات در گوشی میان لنین و تروتسکی: برای ایجاد یک بلوک در قبال کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، برای احیای دسته بندی و فراکسیون بازی در حزب، برای کنار گذاشتن استالین، دبیر کل منتخب کمیته مرکزی… بیشتر اصطلاحات پلیسی متداول در جهان سرمایه داری: استالینیسم و توتالیتاریسم و دیکتاتوری بر پرولتاریا و… اینها همه ساخته و پرداخته همین نویسنده مکار و طلبکار و خیالپرداز است. گویا این عضو اخراجی حزب کمونیست لهستان، اولین و یا یکی از اولین کسانی بود که تزهای مالیخولیائی تروتسکی ورشکسته در باره: انحراف استالین بسمت نوعی خودکامگی فردی، تغییر ماهیت حزب کمونیست ( بلشویک …

تروتسکی « مظلوم »! ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )

تروتسکی « مظلوم »!   ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )   قسمت اول در اینجا قسمت دوم در اینجا قسمت سوم در اينجا یاد آوری دیباچه   نقش ایزاک دویچر، یکی از مریدان لهستانی تروتسکی، در اشاعه نوعی کمونیسم ستیزی « علمی »! قابل انکار نیست. اگر اشتباه نکنم، بسیاری از نقل قول های جاری در باره روابط محرمانه، توافقات در گوشی میان لنین و تروتسکی: برای ایجاد یک بلوک در قبال کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، برای احیای دسته بندی و فراکسیون بازی در حزب، برای کنار گذاشتن استالین، دبیر کل منتخب کمیته مرکزی… بیشتر اصطلاحات پلیسی متداول در جهان سرمایه داری: استالینیسم و توتالیتاریسم و دیکتاتوری بر پرولتاریا و… اینها همه ساخته و پرداخته همین نویسنده مکار و طلبکار و خیالپرداز است.   گویا این عضو اخراجی حزب کمونیست لهستان، اولین و یا یکی از اولین کسانی بود که تزهای مالیخولیائی تروتسکی ورشکسته در باره: انحراف استالین بسمت نوعی خودکامگی فردی، تغییر ماهیت حزب کمونیست ( بلشویک ) و دولت کارگری در اتحاد جماهیر شوروی …

تروتسکی « مظلوم »! ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )

تروتسکی « مظلوم »!    ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )   قسمت اول در اینجا قسمت دوم در اینجا یاد آوری دیباچه   نقش ایزاک دویچر، یکی از مریدان لهستانی تروتسکی، در اشاعه نوعی کمونیسم ستیزی « علمی »! قابل انکار نیست. اگر اشتباه نکنم، بسیاری از نقل قول های جاری در باره روابط محرمانه، توافقات در گوشی میان لنین و تروتسکی: برای ایجاد یک بلوک در قبال کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، برای احیای دسته بندی و فراکسیون بازی در حزب، برای کنار گذاشتن استالین، دبیر کل منتخب کمیته مرکزی… بیشتر اصطلاحات پلیسی متداول در جهان سرمایه داری: استالینیسم و توتالیتاریسم و دیکتاتوری بر پرولتاریا و… اینها همه ساخته و پرداخته همین نویسنده مکار و طلبکار و خیالپرداز است.    گویا این عضو اخراجی حزب کمونیست لهستان، اولین و یا یکی از اولین کسانی بود که تزهای مالیخولیائی تروتسکی ورشکسته در باره: انحراف استالین بسمت نوعی خودکامگی فردی، تغییر ماهیت حزب کمونیست ( بلشویک ) و دولت کارگری در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی… را در میان …

تروتسکی « مظلوم »! – ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )

تروتسکی « مظلوم »!   ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر ) قسمت اول در اینجا یاد آوری دیباچه  نقش ایزاک دویچر، از مریدان لهستانی تروتسکی، در اشاعه نوعی کمونیسم ستیزی « علمی »! قابل انکار نیست. اگر اشتباه نکنم، بسیاری از نقل قول های جاری در باره روابط محرمانه، توافقات در گوشی میان لنین و تروتسکی: برای ایجاد یک بلوک در قبال کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، برای احیای دسته بندی و فراکسیون بازی در حزب، برای کنار گذاشتن استالین، دبیر کل منتخب کمیته مرکزی… بیشتر اصطلاحات پلیسی متداول در جهان سرمایه داری: استالینیسم و توتالیتاریسم و دیکتاتوری بر پرولتاریا و… اینها همه ساخته و پرداخته همین نویسنده مکار و طلبکار و خیالپرداز است.   گویا این عضو اخراجی حزب کمونیست لهستان، اولین و یا یکی از اولین کسانی بود که تزهای مالیخولیائی تروتسکی ورشکسته را در باره: انحراف استالین بسمت نوعی خودکامگی فردی، ایضا تغییر ماهیت حزب کمونیست ( بلشویک ) و دولت کاگری در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی… در حزب کمونیست لهستان نیز تبلیغ و ترویج می کرده …

تروتسکی « مظلوم »! ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )

تروتسکی « مظلوم »! ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر ) دیباچه عام نقش ایزاک دویچر، از مریدان لهستانی تروتسکی، در اشاعه نوعی کمونیسم ستیزی « علمی »! قابل انکار نیست. اگر اشتباه نکنم، بسیاری از نقل قول های جاری در باره روابط محرمانه، توافقات در گوشی میان لنین و تروتسکی: برای ایجاد یک بلوک در قبال کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، احیای دسته بندی، فراکسیون بازی در حزب، برای کنار گذاشتن استالین، یعنی دبیر کل منتخب کمیته مرکزی… بیشتر اصطلاحات پلیسی متداول در جهان سرمایه داری: استالینیسم و توتالیتاریسم و دیکتاتوری بر پرولتاریا و… اینها همه ساخته و پرداخته همین نویسنده مکار و طلبکار و خیالپرداز است. گویا این عضو اخراجی حزب کمونیست لهستان، اولین و یا یکی از اولین کسانی بود که تزهای مالیخولیائی تروتسکی ورشکسته در باره: انحرافات استالین، تغییر ماهیت حزب کمونیست ( بلشویک ) و دولت کاگری در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی… را در حزب کمونیست لهستان تبلیغ و ترویج کرده است – که خدا می داند. معذالک، او تا پیش از استقرار در …

نطق استالین بمناسبت مرگ لنین در دومین کنگره شوراهای کل اتحاد شوروی

چند صباحی است که وزش شورانگیز توفان حقیقت آغاز شده و بتدریج همه لجنهای پاشیده «مورخان»، گماشتگان و مبلغان جاعل و جاهل سرمایه بر مزار و سیمای استالین، این اولین رهبر سازندگی سوسیالیستی در جهان را همراه با خود به زباله دانی تاریخ می برد؛ ابرهای تیره را از مقابل خورشید حقیقت کنار می زند و در زیر تابش آن، تمامی جعلیات، افترائات و افسانه پردازیهای اهریمنی استثمارگران اندک- اندک آب می شوند؛ حقایق تاریخی از زیر آوار دستگاه تبلیغاتی مخرب «غرب» سر برمی آورند. استالین پرچم است. پرچم لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و زمین؛ پرچم لغو استثمار و بهره کشی انسان از انسان؛ لغو بیکاری و بیخانمانی؛ لغو بی حقوقی کارگران و زحمتکشان؛ لغو طبقات انگلی جامعه و بطور کلی، حل تضاد آنتاگونیستی کار و سرمایه به نفع کار. استالین ستیزی، سخیف ترین روش ابداعی ارتجاع بورژوازی برای پائین کشیدن پرچم آزادی پرولتاریای جهان از قید استثمار و بردگی است. این واقعیت را دریابیم؛ گذشته پرافتخار جنبش کمونیستی جهان را فراگیریم؛ تجربیات گرانبهای آن را بیاموزیم و از آن چراغی برای آینده …

اگر آمریکا باید کمونیست شود

لئون تروتسکی ترجمه: ژاله سهند آگوست 1934 برای ارشیو اینترنت تروتسکی توسط سالی رایان رونویسی شده است. لیبرتی، 23 مارس 1935 تجدید چاپ شده در بین الملل چهارم، Vol.12 NO.2، ماه های مارس و آوریل سال 1951، pp.54-57. مقدمه از بین الملل چهارم جبهه حمایت شده توسط سرمایه داری ، در تعقیب افسونگران witch hunters برعلیه ایده های مارکسیستی ، امروز هدفش اینست که این تصور غلط را بوجود بیاورد که کمونیسم بطور کامل با زندگی آمریکایی بیگانه و مخا لف رفاه مردم آمریکا است. در سالهای سی ، در امتداد گسترش سریع احساسات ضد سرمایه داری پس از رکود بزرگ، علاقه مندی توده ای قابل توجهی در چشم انداز یک آمریکای کمونیست بوجود امد. در این خصوص سردبیران مجله آزادی برای دست یابی به چشم انداز اجمالی آن چیزی که آینده کمونیست برای آمریکا در چنته داردد به تروتسکی روی اوردند. ******* اعانه تروتسکی، خطاب به جامعه گسترده آلوده به تعصبات ضد کمونیستی و بیزارشده توسط استالینیسم، در کنکاش بود که نشان دهد که چه طرق پیشرفت گسترده ای توسط یک انقلاب سوسیالیستی پیروز …