پرش به محتوا

برچسب: تركيه

ترکیه وبازیهای شکست خورده – رضا رخشان

ترکیه وبازیهای شکست خورده قبلا گفتیم که در مناسبات سرمایه داری ،تمامی روابط ،دوستیها ،جنگها ودشمنی ها بر اساس منافع طبقه سرمایه داری حاکم صورت میگیرد.اما در خاورمیانه با وجود […]