All posts tagged: بوسني

اسلاوي ژيژك: خشم در بوسني

نویسنده: اسلاوي ژيژک مترجم: اميررضا گلابي منتشر شده در تارنماي تز يازدهم هفته گذشته، شهرها در بوسني و هرزگوين در حال سوختن بودند. داستان از توزلا شروع شد، شهري با اکثريت مسلمان. سپس اعتراضات به پايتخت سرايت کرد، ساريوو، و زنيچا، اما همين‌طور به موستار، موطن گروه کثيري از جمعيت کروات، و به بانجا لوکا، پايتخت بخش صرب‌نشين بوسني هرزگوين کشيد. هزارن معترض خشمگين ساختمان‌هاي دولتي را اشغال کرده و به آتش کشيدند. اگرچه اوضاع بعدش آرام‌تر شد، اما فضاي سنگين تنش هنوز حکم‌فرماست. اين وقايع زمينه را براي بروز تئوري‌هاي توطئه فراهم کرد (به‌طور مثال، اين‌که دولت صرب اعتراضات را سازمان داده تا رهبري بوسني را سرنگون کند)، اما بايد با اطمينان آن‌ها را ناديده گرفت زيرا روشن است که هر چه پشت قضيه باشد، نااميدي و يأس معترضان از اصالت برخوردار است. انسان وسوسه مي‌شود جمله معروف مائو تسه‌تونگ را در اين‌جا نقل کند: در بوسني هرج و مرج هست، اوضاع معرکه است! چرا؟ چون مطالبات معترضان خيلي ساده است- کار، شانسي براي يک زندگي شرافت‌مندانه، پايان دادن به فساد- ولي اين مطالبات …

شورش در بوسنی با شعار زنده باد یوگسلاوی

یونگه ولت– ترجمه رضا نافعی منتشر شده در تارنماي آينده ما در اعتراض به خصوصی سازی و نابودی کارخانه ها و صنایع جمهوری نوپای بوسنی هرزه گوین که از جمله جمهوری های شکل گرفته پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق است، تظاهرات خیابانی دهها هزار تن از مردم این جمهوری در پایتخت بوسنی هرزه گوین ادامه دارد. مردم خواهان برکناری دولت و معترض به دخالت های خارجی هستند.  در شبکه های اجتماعی با اعلام این خبر که «50 هزار نفر برای فردای بهتر به خیابان آمده اند» از مردم دعوت شده که به معترضان بپیوندند.  در بسیاری از شهر ها مردم با پلیس در گیر شدند. پلیس در مواردی کنترل شهر را از دست داده و مردم به ادارات دولتی حمله کردند. در سارایوو، پایتخت بوسنی ، ساختمان مرکزی دولتی به آتش کشیده شد. این رویداد ها با اعتراض کارمندان پنج موسسه ورشکسته در شهر «توزلا» واقع در شمال بوسنی آغاز شد. آنها با حرکت از محل حکومت محلی خواستار کمک های دولتی شدند. بسیاری از آنها ماهها از دریافت دستمزد محروم بوده اند و افزون …