گزارشهای خبری

سخنان صریح در نیویورک

تا آنجا که به رئیس جمهور گینه، مامادو دومبویا مربوط میشود، دوران وابستگی غربی در غرب آفریقا به پایان رسیده است.«ما فقط پروآفریقایی هستیم». یونگه ولتترجمه مجله هفته در طول مجمع عمومی سازمان ملل در […]

اخبار برگزیده

اتحاد امنیتی ساحل تاسیس شد.

مالی، نیجر و بورکینافاسو در منطقه صحرای آفریقا یک اتحاد امنیتی تأسیس می کنند. ترجمه مجله هفته کشورهای غرب آفریقایی مالی، نیجر و بورکینافاسو یک پیمان دفاعی را امضا کردند. این سه کشور صحرایی می […]

ایران، خاورمیانه و آفریقا

آیا آمریکا پشت تمامی کودتاها در آفریقاست؟

آیا پنتاگون نظامیان کودتاگر در غرب آفریقا را رهبری می کند تا جایگزین هژمونی فرانسه شود؟ نوشته فیلیسیتاس رابه ترجمه مجله هفته پس از کودتای نظامی در نیجر، که در ۲۶ ژوئیه با سرنگونی دولت […]

تریبون آزاد

توماس سانکارا، یک انقلابی نمونه!

منبع آفریک ایکس ایکس الترجمه مجله هفته مدتی است که هر کس که در غرب آفریقا دست به کودتا میزند خود را به توماس سانکارا انقلابی مارکسیست- لنینیست منتسب میکند.اما هر کسی سانکارا نیست! برایان […]