All posts tagged: بهرام روحانی

معرفی آثار ادبی و کتاب های بهرام روحانی

معرفی آثار ادبی و کتاب های – بهرام روحانی میدانی رفیق ایتالیایی… پای هیچ شعری از گلیم اش دراز تر نیست عین همین دیروز جایی میان مستی اسب ها و هارمونی شبانه ارکستر چوب ها زنی گاو بازی می کرد مردی شاخ می زد آدم حس میکند زیر تعلل خطوط باید بپرد سر خط شرافت روز از نو روزی از نو درست مثل انترهایی که چوبکشان مُرده باشد این روزها همه شده اند «کشف های میرزا نوروز» دیگر اینکه شاخ مردی در کدام زن شکست بقایای همان ضرب المثل معروفی ست که تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود میدانی رفیق ایتالیایی…؟ تنها خوبی کشورت این است که هرچقدر هم برج پیزا کج باشد حتی اگر چشم های معمارش کج بوده باشند بر سر یک ایتالیایی شکست خورده آوار نمی شود .. بهرام روحانی از مجموعه شعر «جعبه ی سیاه» نشر تنفس-پاریس شعر دوم:   در اتاقک زیر شیروانی یکی آماده است تا از کلاه اش نسیم کوهستان ها را در بیاورد تا از هفت سیبی که بالا پرتاب میکند شش تایش را نسیم …