پرش به محتوا

برچسب: برزين آذرمهر

باروتِ کینه‌ها…

باروتِ کینه‌ها… باروتِ کینه‌های طبقاتی خمپاره‌ای اگرنه، در انفجار قلعه ی بیداد؛ چاشنیِ فشنگی، برضد همگنان، درشیشلول پنهان در آستین مان ! * جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

برکشیده خنجری ست ، ماه

بسته راه،          تا بر پگاه، برکشیده خنجری ست ،          ماه بر شبِ سیاه .   *   جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)