No Picture
تریبون آزاد

چاره

         چاره … برپا شده پاکی را از نو،       قلم          شد پا؛ اهریمنِ ناپاکی شد چیره بر این دنیا ؛ افتاد ز تاب وتب نوزایی […]

تریبون آزاد

بیرق داد

بیرقِ داد   * رفته ست بیداد، از بس  در این باغ، برهر سپیداری، تو گویی حلقه ی دار… با این همه مام وطن پرورده انگار یکبار دیگر کاوه بر کف  بیرقِ داد!   * […]

تریبون آزاد

ای نازیان عصر!

ای نازیان عصر! . بریده باد دست‌ مان دراز ، ازسر نیاز ، اگر شود ، به سوی تان… ز سر بدر کنید این گمان که «میش جامگی » گرگ‌های هارتان، نه آشکار ه بر […]

تریبون آزاد

وهم باره

وهم باره * شب، با شکست خورشید، زد فاتحانه فریاد : « دیگر تمام شد.» ننهاده چشم برهم نی ، در نیِ سحر هنوز، زنگی زتاج سر، خورشیدِ نو تری بود گسترده بال و پر… […]

ایران، خاورمیانه و آفریقا

خطابه

خطابه . سالیان سال زیر چشم ما، همچونفرین گشتگان، در آتش و دود می زند سوریه پر پر از عذاب دوزخی که کردگارش «سود» بدتر از نمرود… . مردم ای مردم ! چشم بگشایید! اندرین […]

تریبون آزاد

دندان شکن

دندان شکن * بر نیارد « داد » آیا بَر کنَد از ریشه این « بیداد »؟! هر کجا گسترد ه دامی چون به ره صیاد؟! چون به سر کوبنده هر جا ، تیغه ی […]

تریبون آزاد

باروتِ کینه‌ها…

باروتِ کینه‌ها… باروتِ کینه‌های طبقاتی خمپاره‌ای اگرنه، در انفجار قلعه ی بیداد؛ چاشنیِ فشنگی، برضد همگنان، درشیشلول پنهان در آستین مان ! * جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

تریبون آزاد

برکشیده خنجری ست ، ماه

بسته راه،          تا بر پگاه، برکشیده خنجری ست ،          ماه بر شبِ سیاه .   *   جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

No Picture
تریبون آزاد

درستیزه اند ، زندگان…

می دود قطار خون، روی ریلِ زندگی؛ می کشد عقابِ موج ، سر از سکونِ صخره‌ای آب؛ چشمه ها،به سنگ و خاره سنگ؛ اختران، به جسم شب، کشند ، چنگ؛ درستیزه اند ،زندگان ؛ مرده […]

تریبون آزاد

چشم در چشم

  چشم در چشم در چنین سرمای خشک و استخوان سوز  ِ زمستانی، توی گلدان های پر خار و سفالی، بر سر رف ها، می زند گویی جوانه ، -چشم در چشمان برگشته ز خشم  […]

تریبون آزاد

سکته

  در لفاف دود نفت و دود گازوییل، شهر تهران با تنی که صد هزاران تُن به رگ خون غلیظ و مرده وبد رنگ، بر زمین افتاده، چون فردی که دارد می رود از دست، […]

تریبون آزاد

درنا و دریا

  خنیاگری غمین و پریشان بود، بر اطلسِ سیاهش عطری نه از طراوت باران بود، شوری نه از کشاکش توفان‌ ها، از جزر زجرناکش در خلوت کبود داغی به سینه و اشکی به گونه داشت… […]

تریبون آزاد

زنده آنانی…

زنده آنانی… زنده آنانی که دراستیزه اند، نه هزارانی که بی‌انگیزه اند! * زندگی پویندگی راه هاست در غبار بی‌رهی ، پا در هوا ست ! * داد را ،گر جنگ ، با بیداد نیست […]

تریبون آزاد

گلواژه ها

گلواژه ها گلواژ ه‌ها چه زود پلاسند بر زبان جا یی که نیست شبنم آزادی، تا در گلوی خشک سخن‌های سوخته، پیچد عطر آن! جعفرمرزوقی(برزین آذرمهر)  

تریبون آزاد

نطفه ی توفان

نطفه ی توفان   اختاپوس سانانِ حاکم بر دریا شاخک افکنده ، بر هر چه ، هرجا، لافان در هر سو با بوق وکرنا کافتاد از نفس،توفان، در دریا دریا را منگر، کافکنده لنگر، آبستن […]

تریبون آزاد

سخن عشق

سخن عشق ای دلرباترین عروسِ سرزمین‌های بکر بر بندیان ِ این شب ِ بیداد بُن بگو! چندین و چند خوشه و خرمن ز ملک ِ عشق گرد آوریم و بر سر راهت بگستریم تا شور […]

تریبون آزاد

هرگز

هرگز ھرگز نگردد این د ر، بی عزم کارگر، بر پاشنه ی دگر ! ھرگز نگردد این د ر، تا عنکبوت یأس ،بیوقفه می تند برگردِ ما قفس! ھرگز نگردد این د ر، تا جغد […]

تریبون آزاد

خام خیالی …

خام خیالی … سیمرغک دروغ شیرانه سهم خویش چو از فتح قاف یافت کرد دشمنان بهانه ،                در آمد به شکلِ دال ! از رهروان هر آنچه توانست سر بکند برچید پَر ز هر […]

تریبون آزاد

رویارویی

مائیم درمحاصره ی خیل دشمنان – از «خُرد» و از«کلان» – ا ز ما مگیرخرده ،اگر داده ایم تن، در ره گهی به همرهی «خُرد» دشمنان اندر هوا ی آن که گردیم توامان دندان شکن […]

تریبون آزاد

گلدانه

گلدانه بن بست‌ها در پشتِ بن بست دیوار‌ها در پشتِ دیوار، گلدانه می کاریم ما در این حصاران گلدانه هایی کاندران خونِ بهار ان! جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)

No Picture
تریبون آزاد

بیرقِ داد

  بیرقِ داد   رفته ست بیداد، بس که در این باغ، برهر سپیداری، سری در حلقه ی دار… مانده ست نا چار، چشم وطن ، بیدار و خونبار در انتظارِ کاوه‌ای با بیرقِ داد. […]

تریبون آزاد

گرگانِ « داعش»

گرگانِ « داعش» گرگانِ « داعش» را -پرورد ه با شیرِ سگانِ رذل و هرجایی – نازل کنند هر گه که بتوانند همچون بلایی بر سر طفلانِ «کوبانی» غارت گرانِ پست و سودایی پس کو […]