پرش به محتوا

برچسب: بحران

"سیریزا و مبارزه طبقاتی در یونان"

«سیریزا و مبارزه طبقاتی در یونان« برگرفته از نشریه دانشجویی رود پس از پیروزی حزب سیریزا در انتخابات پارلمانی یونان، باری دیگر شاهد رویدادی عجیب در جهان سرمایه بودیم، این […]

علل قدرت گیری اسلام سیاسی

       غلامحسین حسینی   علت ظهور و قدرت گیری داعش ها فقدان آلترناتیو پیشرو نظری – عملی است برای پاسخ علت ظهور داعش ، معمولا و راحت ترین راه ، […]

تورم منفى = بحران عميقتر

تورم منفى= بحران عميقتر مترجم: پيام پرتوى http://www.proletaren.se/inrikes-ekonomi-utrikes/deflation-krisen-djupnar ۵ دسامبر ۲۰۱۳ قيمتهاى در حال کاهش – تورم منفى – بايد چيزى باشد که بخاطر آن جشن گرفت! اما واقعيت به […]