All posts tagged: بابك پاكزاد

یادداشتی کوتاه درباره سکولاریسم و مدرنیته – بابک پاکزاد

به بیانی تمرکز سکولاریزم بر گسست معرفتی، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی از دین است. اما تمرکز مدرنیته بر تحقق حق تعیین قاعده و قانون زندگی توسط مردم و نه نیرویی بیگانه تعریف شده. یادداشتی کوتاه درباره سکولاریسم و مدرنیته تمایزات و تشابهات بابک پاکزاد عصر جدید نتیجه مجموعه تحولاتی از جمله انقلاب صنعتی و کشاورزی و تحولات ریشه ای سیاسی و اجتماعی و معرفتی است که به هژمونی سکولاریسم منتهی شده است. بدیهی است که این تحولات به صورت همزمان و در یک کشور به وقوع نپیوسته اند . بلکه در مقاطع گوناگون پا به عرصه گذاشته اند و زمینه ساز وقوع و یا رشد یکدیگر شده اند. نکته اساسی این است که ارتباطات در کلان ترین و فراگیرترین مفهوم خود، نقشی کلیدی و محوری در ظهور عصر جدید داشته است. و اما مهمترین و برجسته ترین گسست که مشخصه عصر جدید است، به توضیح جهان و پدیده های آن بر می گردد. مشخصه عصر کهن سیطره منطق ترانسندنس است. ترانسندنس در این مفهوم که نیرویی ورای این دنیا آن را آفریده و …

سرمایه انسانی، سیاستگذاری آموزشی و خصوصی سازی

بابک پاکزاد سرمایه انسانی مجموعه ای است از دانشها، مهارتها، استعدادها و تحصیلات که در فرآیند تولید نقشی بر عهده دارند و باعث توسعه، رشد تولید و ارزش اقتصاد در هر کشورمی شوند. میتوان گفت انسانها نیز جزء منابع مهم در تولید و رشد اقتصاد محسوب می شوند که از این رو انسانها سرمایه اند. از آن جا که این بحث در ستینگ مشخصی به نام ایران مطرح شده پرسش این است که آیا اساسا در سیاست گذاری ها ی آموزشی رابطه معناداری میان انباشت سرمایه انسانی و سیاستگذاری های آموزشی دیده می شود؟ در تعریف فوق رابطه ای ارگانیک میان دانش ها، مهارت ها، استعدادها و تحصیلات با فرآیند تولید و بهره وری دیده می شود. پرسش این است که عملا در سیاستگذاری های آموزشی تا کنون چقدر این رابطه دیده شده، نه در شعار بلکه در عمل. بهتر است سخن کوتاه کنم و با مثالی عملی موضوع را روشن کنم . مانوئل کاستلز در اثر سترگ خویش با عنوان عصر اطلاعات از تقسیم کار بین المللی جدیدی در عصر سرمایه داری اطلاعاتی سخن …

سرمایه داری و مساله رهایی و رفاه انسان

بابک پاکزاد آدام اسمیت و مارکس ، دو متفکری که از دو دیدگاه متفاوت به ظهور جامعه سرمایه داری نوین پرداخته اند هر دو به پیشواز گذار از جامعه فئودالی به جامعه سرمایه داری رفته اند. آدام اسمیت از همان ابتدا نگاهی غیر تاریخی دارد . اسمیت میل به مبادله ، مطالبه ثروت و تلاش برای کسب هر چه افزون تر امکانات را به مثابه امری که در ذات بشر نهفته است می نگرد و در نتیجه قید و بندهای جامعه فئودالی در تقابل با ذات بشر قرار دارد. از این منظر جامعه تجاری که پیش درآمد جامعه سرمایه داری مدرن است باید توسعه پیدا کند و بر نهادهای قرون وسطی پیروز شود. شاکله سیستم و منظومه اسمیت بر نگاه مشخصی از انسان استوار است که مناسبات میان انسان ها را نه برمبنای حس نوع دوستی بلکه بر اساس منافع متقابل می بیند. بنابراین اسمیت ظهور جامعه جدید را محتوم می داند چرا که جامعه فئودالی را در تقابل با ذات بشر ارزیابی می کند. مشکلات جامعه جدید را هم به رسمیت می شناسد اما …

بازیابی تفکر استراتژیک و عمل سیاسی

کریس ژیلبرت برگردان: بابک پاکزاد معمول است روندهای متنوع و گوناگون در آمریکای لاتین، دوره ای که با زاپاتیسم در اواسط دهه90 آغاز و بعدها با ظهور دولت های چپ یا مردمی در ونزوئلا، بولیوی و اکوادور  و همزمان با دولت های چپ میانه در برزیل، اوروگوئه و آرژانتین تداوم یافت، را در چارچوب نظری بازگشت یا احیای چپ به دنبال سقوط بلوک شرق قرار دهند. این شکل از فرمولبندی با برخی مشکلات همراه است. از طرفی بسیار خوشبینانه است چرا که هنوز چپ در موضع تدافعی است و امواج نئولیبرالی ضد انقلاب  هنوز پس زده نشده است. از سوی دیگر این تحلیل خودویژه بودن فرایندهای مذکور را فراموش می کند: مسیری که در آن پس از افول تفکر سیاسی استراتژیک  هم در عرصه مارکسیسم رسمی و هم نگرش «پایان تاریخ»  منبعث از راستگرایان، تلاش های درخور توجه و چشمگیری در جهت خلق و کشف مجدد سیاست چپ صورت گرفت. چپ عاشق استناد به این عبارت ولادیمیر ایلیچ  لنین است که بدون تئوری انقلابی هیچ عمل انقلابی وجود نخواهد داشت و برعکس، در حقیقت بدون …

روزنامه نگاری سلامت، حوزه ای که به عمد مغفول مانده

بابک پاکزاد هم اکنون سلامت به یکی از بحرانی ترین عرصه ها در زندگی اجتماعی ایرانیان بدل شده . خبرهای جسته گریخته نشان از نابسامانی غریبی دارد. از کاستی ها در بهره مندی از خدمات درمانی گرفته تا شیوع بیماری های واگیر دار، از عدم نظارت بر صنایع غذایی و تولیدات کشاورزی گرفته تا در نظر نگرفتن پارامتر سلامت در احداث کارخانجات و افزایش تولیدات و نوع محصول تولید شده…از نقایص عظیم و در عمل فقدان استراتژی و سیاست کلان در حوزه سلامت در زندگی شهری و روستایی و اقدامات مشخص کارآمد مغفول مانده تا سیاست های اقتصادی نئولیبرالیزه که تیشه به ریشه سلامت عمومی میزنند. از بحث شرایط استرس زای شغلی و محیط های کاری که انسان را مستعد بیماری می کنند تا آسیب های فیزیکی حین کار و عدم ایمنی مناسب. و اما روزنامه ها و روزنامه نگاران در این فضای آشفته و طوفان زده عرصه سلامت در کجای کار قرار دارند؟ گرایش روزنامه ها کاملا مشخص است.به سراغ روزنامه همشهری برویم ، روزنامه ای که آغاز کارش با بودجه عمومی و توسط …

پاتافیزیک سال ۲۰۰۰ – برگردان : بابک پاکزاد

ژان بودریار برگردان : بابک پاکزاد « توضیح مترجم: متن حاضر فصل اول کتاب پندار پوچ پایان اثر ژان بودریار است، ترجمه این متن ۱۳ سال پیش صورت گرفته یعنی اوج برو بیا ی پست مدرن ها در ایران ، متن حاضر در باب تاریخ است که البته بدبینی نهفته در آن ویژگی پست مدرن ها و اساسا فضای پس از فروپاشی شوروی است و صرفا از جهت فهم شیوه های استدلال پست مدرن ها، بازی های زبانی و بهره گیری از حوزه های مختلف جهت به سرانجام رساندن متن قابل مطالعه است» «اندیشه ای دردآور: از نقطه ای معین تاریخ دیگر واقعی نبود و انسان بی هیچ توجهی به آن، ناگهان واقعیت را به کناری نهاد. از آن پس هر آن چه رخ داد حقیقت نداشت اما ما توجهی نکردیم اکنون وظیفه ما یافتن آن نقطه است و تا زمانی که به آن دست نیافته ایم ناگزیر خواهیم بود تا به نابودی خویش گردن نهیم.» الیاس کانتی برای توضیح ناپدید شدن تاریخ نظریه های متعدد و ظاهرا معقولی ارائه شده است. عبارت کانتی « …

افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم و راه اندازی بانک کارگران در ونزوئلا

برگردان: بابک پاکزاد چهارم نوامبر، پرزیدنت نیکلاس مادورو پیشنهاد کارگران مبنی بر افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۵ درصد و عملیاتی شدن آن از آغاز دسامبر را تایید کرد.دستمزد جدید ۴۸۸۹ بولیوار درماه (معادل ۷۷۶ دلار) خواهد بود. اقدام فوق سومین جهش در حقوق‌ها طی سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود که میزان حداقل دستمزد جاری را ۶۴/۵ درصد بالا‌تر از آنچه در ابتدای سال بوده قرار می دهد. اعلان اخیر افزایش حداقل دستمزد، حقوق کارگران را به اندکی بالا‌تر از نرخ تورم طی دوره مشابه (۶۳/۴ درصد) خواهد رساند. این تعدیلی اضافی بر مخرج کسری محسوب می‌شود که جهت محاسبه بن‌های مواد غذایی استفاده می‌شد. بن‌هایی که بصورت اجباری توسط کارفرما صادر می‌شود و نظیر پول نقد در سوپرمارکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد که دسترسی کارگران به اقلامی که براثر تورم گران شده‌اند را افزایش می‌دهد. این اقدامات درست قبل از فصل تعطیلات صورت می‌گیرد که کارفرمایان ملزم به پرداخت سه ماه دستمزد به عنوان پاداش و عیدی پایان سال هستند. مادورو همچنین سند تشکیل کمیسیونی برای بحث پیرامون قراردادهای جمعی برای کارگران بخش دولتی …

مقاله يي از فيدل کاسترو درباره تاثير کوبا در وضعيت بهداشتي و آموزشي

کشورهاي امريکاي لاتين بوش، بهداشت و آموزشبرگردان: بابک پاکزاد من به سياست هاي بوش در عرصه بهداشت و آموزش نخواهم پرداخت و بيشتر به آنچه همسايگانش در اين عرصه ها صورت مي دهند مي پردازم. همچنين بايد گفت که اين مقاله در حکم يک بيانيه آني و في البداهه نيست. به گزارش آسوشيتدپرس، جرج بوش در مقابل دويست و پنجاه تن از نمايندگان سازمان هاي غيردولتي، بنيادها و گروه هاي خصوصي و مذهبي که همه به خرج دولت وي در واشنگتن گرد آمده بودند به هنگام افتتاح کنفرانس به زبان اسپانيايي گفت؛«Tenemos corazones grandes en este pais» يعني ما قلب هاي بزرگي در اين کشور داريم. از نمايندگان حاضر در کنفرانس صد تن از نواحي مختلف ايالات متحده به واشنگتن دعوت شده بودند. اين اجلاس که کنفرانس کاخ سفيد پيرامون کشورهاي امريکايي (قاره امريکا) ناميده مي شود، بخشي از همان ايده هايي است که از سوي بوش در آغاز سفر به پنج کشور امريکاي لاتين مطرح شد. در آن زمان وي اظهار اميدواري کرد که بتواند در دوره کوتاهي که از رياست جمهوري اش باقي …

شورش نفت

پاتریک کین سارا شرکا برگردان: بابک پاکزاد در سال ۲۰۱۲، هنگامی که دولت اعلام کرد یارانه عرضه سوخت داخلی را منتفی می کند موجی از اعتراضات نیجریه را دربرگرفت. به رغم صدور ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز، نیجریه ظرفیت تصفیه برای پاسخ به تقاضای داخلی را ندارد و ناگزیر از واردات بنزین است. شورش یارانه سوخت تقریبا دو هفته ادامه یافت و نشانی بود از نا آرامی های اجتماعی شعله ور شده در کشور. کن هنشاو ، فعال اجتماعی نیجریه ای می گوید« روز نخست مردم بخاطر ملغی شدن یارانه سوخت به اعتراض پرداختند، اما در روز دهم آنها به فقر، فساد و دزدی از منابع امان اعتراض می کردند» وی ادامه می دهد« مردم فکر می کنند که شورش یارانه سوخت خلق الساعه و خودجوش بود اما آن مشمول ماه ها تدارک، سازماندهی و آموزش مردم راجع به موضوع استفاده از یارانه سوخت بود….شورش پایان یافت اما جنبش درحال تکوین است …ما منتظر بهانه ای دیگر هستیم که مجددا شعله ها را برافروزد». این که چگونه این جنبش در کشوری که بر اساس …

خروج جيورداني، «معمار» اقتصاد ونزوئلا از دولت به مناقشات دامن زد

ایوان رابرتسون برگردان: بابک پاکزاد مریدا، ۲۰ جون ۲۰۱۴ – عزل و برکناری خورخه جیوردانی، یکی از چهره های برجسته اقتصادی و دیرپای دولت از سمت وزارت به مباحثات و مناقشات در ونزوئلا دامن زد. جیوردانی از ۱۹۹۹ ، تقریبا به صورت لاینقطع، وزیر برنامه ریزی دولت بولیواری بوده است. وی همچنین به صورت ادواری سمت های دیگری نیز داشته است. این پیر کارکشته به عنوان یکی از معماران نظام پولی و کنترل قیمت ها در نظر گرفته می شود که اقتصاد ونزوئلا را تنظیم و سامان می بخشد. وی همچنین به عنوان مروج تفکرات ارتدوکس تر مارکسیستی در فرایند بولیواری شناخته می شود. سه شنبه شب ، مادورو هنگام اعلان برکناری جیوردانی از دولت اظهار داشت « او مردی است که تمام وظایفی که از سوی انقلاب به وی سپرده شد را صادقانه و شرافتمندانه برعهده گرفت و به انجام رساند» به نقل از روزنامه ونزوئلایی Ultimas Noticias ، مجموعه ای از تحلیلگران از چپ تا راست بر این نکته توافق دارند که این برکناری، نشانه ای از تغییر در سیاست های اقتصادی دولت …

مداخله ایالات متحده بشردوستانه نیست و از مردم عراق حفاظت نخواهد کرد

  سامی رمضانی برگردان: بابک پاکزاد باز دوباره شاهدیم که ایالات متحده از فجایع انسانی جهت اجرای اهداف امپریالیستی استفاده می کند و بنزین بر آتش می ریزد. مشمئزکننده است که می بینیم اوباما و رسانه های غربی ، پس از اشغال تحت رهبری آمریکا و نابودی کامل عراق بمثابه یک جامعه و کشتن یک میلیون تن از مردمانش ، هم اکنون، برای مردم عراق اشک تمساح می ریزند. بسیار زشت و کریه است که هم اکنون نظراتی مطرح است مبنی بر این که ایالات متحده با تروریسم مبارزه خواهد کرد و از مردم عراق محافظت می کند ، آن هم هنگامی که ظهور تروریسم نتیجه مستقیم تهاجم تحت رهبری آمریکا به این کشور بوده است. کمک بشردوستانه فوری و اضطراری به جوامع ایزدی، مسیحی، شیعه و تمام قربانیان خلافت اسلامی ضروری است. اما این مهم باید از طریق سازمان های بشردوست واقعی و سازمان ملل ( نظیر غزه) صورت گیرد. شکست خلافت اسلامی و دیگر گروه های تروریستی از اهمیت بسیار برخوردار است اما این که مخالف مداخله ایالات متحده باشیم به همان درجه …

گابریل گارسیا مارکز و به هستی درآمدن آمریکای لاتین

  کریس ژیلبرت برگردان: بابک پاکزاد یکی از بزرگترین مولفان آمریکای لاتین، گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی، پنجشنبه گذشته درگذشت. درست مانند هر نویسنده دیگری که آثارش به یک پدیده فرهنگی عمومی بدل شده، آثار وی نیز مورد خوانش های بسیار متنوع و گوناگون قرار دارد. این خوانش ها بر فهم ما از واقعیت قاره امان تاثیر مستقیم دارند. به این دلیل تاکید بر میراث «گابو» ، تاکید بر خوانشی است از واقعیتی که زیست کرده ایم. بر اساس یک خط مشی فکری، گارسیا مارکز خالق ژانر رئالیسم جادویی است. این یک اشتباه محض و از زاویه سیاسی خطرناک است. از سویی آلخو کارپنتیر، خوان رولفو، خولیو کورتاسار و حتی ویلیام فالکنر (همان طور که گابو در سخنرانی دریافت جایزه نوبل اش اشاره کرده) در پدید آوردن این ژانر ادبی دخیل بوده اند . و از سوی دیگر، «واقعیت» در رئالیسم جادویی – درست نظیر واقعیت گوئرنیکا بنا به طنز مشهور پیکاسو – توسط امپریالیسم خلق شده است. کمپانی یونایتد فروت در پس پشت برخی از «جادویی ترین» المان ها و عناصر ماکوندوی خیالی گارسیا …

نامه به مارادونا

نامه به مارادونا فیدل کاسترو برگردان: بابک پاکزاد دوست به یاد ماندنی: من هر روز از دنبال کردن برنامه شما پیرامون جام جهانی دیدنی و چشمگیر فوتبال، از شبکه تلویزیونی تله سور، شاد و مسرور می شوم؛ از برنامه شما متشکرم که می توانم این سطح خارق العاده از آن ورزش جهانی را شاهد باشم. من فکر نمی کنم آموزش شایسته و مناسب برای جوانان بدون ورزش، و در مورد ویژه پسرها بدون گنجاندن فوتبال ممکن باشد. امروز من یک سیاستمدارم، اما در کودکی، نوجوانی و جوانی ، من یک ورزشکار بودم و بیشتر وقت آزادم را به این فعالیت ناب و عالی اختصاص می دادم. من رفتار شما را به دلایل گوناگون ارج می نهم. من زمانی افتخار دیدار با شما را داشتم که برحق ترین ایده های مردم ما پیروز شده بود و هیچ قدرتی نمی توانست آنها را درهم شکند. هیچ چیز به این اندازه نمی تواند بعنوان آمریکای لاتینی ، روابط امان را قوام و قدرت بخشد. شما به مثابه یک جوان بومی و یک ورزشکار از سخت ترین آزمون ها …

نظامیان نمی خواهند از فیسبوک و توییتر دست بشویید

پاتریک تاکر برگردان: بابک پاکزاد منتقدان، مطالعات اخیر را هدف قرار داده اند، مطالعات پیرامون آن که چطور احساسات در شبکه ی اجتماعی مردمی فیسبوک پخش و منتشر شده و سرایت می کند. آنها از این موضوع شکایت دارند که حدود ۶۰۰۰۰۰ کاربر فیسبوک نمی دانستند که بخشی از یک آزمایش هستند و در آن شرکت کرده اند. نگران و ناراحت کننده تر آن که محققان به شکلی عامدانه احساسات کاربران را جهت اندازه گیری آن چه سرایت عاطفی نامیده می شود ، مورد دستکاری قرار داده اند. گرچه دانشگاه کرنل به حداقل یکی از محققان ثابت کرده و اظهار داشته که مطالعه مذکور از هیچ منبع خارجی تامین مالی نشده، اما معلوم شد که دانشگاه در حال حاضر از وزارت دفاع برای تحقیقات بسیار مشابهی پول دریافت می کند، یعنی تحلیل پست های شبکه های اجتماعی با تمرکز بر مساله « احساسات» ، مثلا این که مردم چه حسی دارند و چگونه احساس می کنند، آن هم با هدف شناسایی « نقاط برون ریزی» اجتماعی. به نقل از وبسایت ابتکار عمل مینروا، که پروژه …

فوتبال و پتانسیل هایی که دیده نمی شود

فوتبال و پتانسیل هایی که دیده نمی شود بابک پاکزاد برخی اظهارات شگفتی مرا برمی انگیزد! برخی دوستان نه تنها با پدیده جام جهانی بلکه با پدیده فوتبال برخوردی یکسره انتقادی دارند . به نظر من اینان ساده ترین حرف ممکن را می زنند. من ممکن است هر نظری داشته باشم، این مهم نیست . مهم این است که نظر من مولد کدام جهت دهی است و این جهت دهی کدام پتانسیل ها را از افق دید دور می کند. ( البته چه خوب بود که دنیا بر اساس نظرات ما می چرخید و آنچه ما مهم می پنداریم برای دنیا هم مهم می شد….ولی افسوس که چنین نیست! ) فوتبال یک واقعیت است. صنعت فوتبال و حواشی آن نیز یک واقعیت است! و اما موضع گیری چپ در قبال این واقعیت کاملا منفعلانه است. یا مانند عوام عمل کرده آن را یک مسابقه می بیند و در دقایق آن ذوب شده و از آن لذت می برد و یا یکسره موضع می گیرد و به دفع و نفی آن می پردازد. آن هم به …

چرا مدافعان محیط زیست باید از مبارزات کارگران حمایت کنند

چرا مدافعان محیط زیست باید از مبارزات کارگران حمایت کنند استفانی مک میلان برگردان: بابک پاکزاد این مطلب به طور خاص و ويژه، به مبارزه طبقاتی تا آنجا که به بحران محیط زیست مربوط می شود می پردازد. و به تمام دلایل دیگری که برای آنها باید مبارزه طبقه کارگر را بسیج و از آن حمایت کرد نخواهد پرداخت. نخست، ما باید این حقیقت را به رسمیت شناسیم که سرمایه داری جهانی به سوی نابودی محیط زیست پیش می تازد. مشکل به پیشتر از خود سرمایه داری برمی گردد. ترکیب شدن تقسیم جنسیتی کار اولیه با ورود به عصر کشاورزی و شیوه اسکان دائمی مرتبط با آن، صحنه را برای تقسیمات طبقاتی و انباشت خصوصی مازاد ثروت مهیا ساخت. پایداری و ثبات این ساز و کار مستلزم توسعه دولت ها با ارتش ها و ستم اجتماعی و سرکوب جهت تضعیف مخالفت های داخلی ، و ایدئولوژی هایی بود که آن ها را عادی و مقدر جلوه می دهند. و همانطور که زمین دچار فرسایش و منابع، سریع تر از آن چه به طور طبیعی احیا …

محاصره سواستوپل تهدید به جنگ است

محاصره سواستوپل تهدید به جنگ است هاوارد فرایل برگردان: بابک پاکزاد در گزارش «مروری بر منابع» موقوفه ملی برای دمکراسی«NED » در سال ۲۰۱۳، پیرامون سیاست آن در قبال اروپا آمده است: «هدف موقوفه در کشورهای منطقه اروپا که در آنها حضور فعال دارد، کمک به دمکراسی های نوپاست تا موفق شوند. برای اروپای شرقی و جنوب شرقی، این هدف، به بهترین وجه از طریق دسترسی این کشورها به اتحادیه اروپا و ناتو محقق می شود.» در همان پاراگراف ، NED به ترتیب زیر اکراین را اولویت نخست در منطقه اروپا در نظر گرفته: «در منطقه اروپا، اولویت های سال ۲۰۱۳، اکراین، بلاروس، مولداوی، بوسنی و هرزگوین، صربستان و کوزوو را شامل می شوند.» درست به همین ترتیب « مروری بر بودجه» سال مالی ۲۰۱۳ وزارت امور خارجه ایالات متحده چنین می گوید: « هدف حمایت های ایالات متحده ، در مسیر توسعه دادن یک اکراین دمکراتیک، سعادتمند و امن است که در حالی که برای غلبه بر اثرات بحران مالی جهانی و عقبگرد از اصلاحات دمکراتیک مبارزه می کند، به طور کامل در جامعه …

تئوری عقیم ۳ – توده های مردم چگونه با تئوری های کل گرا رابطه برقرار می کنند؟

تئوری عقیم ۳ توده های مردم چگونه با تئوری های کل گرا رابطه برقرار می کنند؟ بابک پاکزاد تئوري عقيم قسمت دوم تئوري عقيم قسمت اول تئوری های کل گرا معمولا درباره کلی ترین ساز و کار های سیستم و رانه های پیشبرنده اصلی آن سخن می گویند. معمولا این ادعا مطرح می شود که بدون این چارچوب نظری کلی ، نمی توانیم مسبب اصلی را هدف بگیریم و در خرده کاری ها درگیر شده و خود مسبب انحرافات جدیدی می شویم و در تحلیل نهایی در خدمت سیستمی قرار می گیریم که باید آن را تغییر داد ( البته تئوری های کل گرای رادیکال اساسا چنین داعیه ای دارند و نه تئوری های کل گرای توجیه گر سیستم). بحث من این است که این یک طرف ماجراست ، این ماجرا طرف دیگری هم دارد. چه کسانی باید سیستم را تغییر دهند؟ این نیروها هم اکنون چگونه برای حفظ و بقای سیستم بسیج می شوند؟ مارکس می گوید« وقتی تئوری به میان توده ها می رود به نیروی مادی بدل می شود» اما واقعیت این …

به خاطر شكست هايمان، ماندلا را مواخذه نکنیم

به خاطر شكست هايمان، ماندلا را مواخذه نکنیم ران جیکوبز برگردان: بابک پاکزاد نظیر بسیاری از رادیکال های هم سن و سالم، لحظه آزادی نلسون ماندلا را بخاطر دارم. همچنین وقتی شنیدم رژیم آپارتاید بالاخره رفت و دیدارها و تور پیروزی ماندلا را همه بخاطر دارم. وقتی ماندلا در انتخابات ۱۹۹۴ پیروز شد، من در شگفت ماندم که چطور کنگره ملی آفریقا از تحولات اقتصادی ضروری برای تکمیل مبارزه اش و به ارمغان آوردن عدالت اجتماعی برای کشوری که نظام نژادپرستی در آن حاکم بوده، پا پس کشید. البته، تنها من این دغدغه و نگرانی را نداشتم. چالش های پیش رو و مدافعان ملی و بین المللی نظام پیشین، چندگانه و بسیار بودند. در حالی که انتقاد از قبول سیاست های نولیبرالی توسط کنگره ملی آفریقا در آستانه انتخاب نلسون ماندلا در ۱۹۹۴ آسان به نظر می رسد، این که کنگره ملی آفریقا می توانست به گونه ای دیگر عمل کند ، اندکی متوهمانه و پنداربافانه است. برای درک وضعیت آفریقای جنوبی پساآپارتاید و دیگر جنبش های رهایی بخش و کشور های تازه استقلال یافته …

تئوری عقیم ۲ – تئوری معطوف به عمل چگونه کار می کند

تئوری عقیم ۲ تئوری معطوف به عمل چگونه کار می کند بابک پاکزاد بخش اول در ابتدای کار با خود قرار گذاشتم که تئوری عقیم مقاله ای باشد که تدریجا نوشته و تکمیل شود، یعنی در هر مرحله بازخورد ها جمع آوری و تحلیل شود و دستمایه نگارش مرحله بعد قرار گیرد. مطلب به بحث هایی دامن زد؛ مهمترین انحرافی باید هم اکنون در برابر آن بایستم و در این بحث ها حی و حاضر بود ، مساله تقابل اهل تئوری و اهل عمل بود. از جمله برخی ندانسته و نپرسیده پیشاپیش بدون درک مشخص از چیستی تئوری معطوف به عمل آن را با مثال های به غایت سطحی مورد ارزیابی قرار دادند که هدفشان بیش از درک مطلب من حفاظت از ساحت مقدس تئوری به آن گونه که می فهمند بود. آنها درک نمی کنند نخستین کارکرد تئوری معطوف به عمل نجات تئوری است از مسیر زمینی کردن آن. آیا تئوری های ماکرو پاسخگوی ما بوده اند؟ مسير مبارزه چیست؟ آموزش آن نگاه کل گرا و هولیستیک به توده های مردم تا مسبب اصلی …

تئوری عقیم

تئوری عقیم بابک پاکزاد قبل از هر چیز باید بگویم این نوشته معطوف به زمان حال است. همین حالا. و از آنجا که قصدش زیر سوال بردن نهضت ترجمه انواع و اقسام تئوری هاست که چندین سال است در ایران به راه افتاده ، خود نمی خواهد به دام تعریف مفاهیمی همچون تئوری، پراتیک و…. و بحث تئوریک در باب آن ها دچار شود! چرا؟ چون تا بخواهیم بر سر مفاهیم چند و چون کنیم، فاجعه پشت فاجعه آوار می شود! می دانم! ما تا ابد به تئوریسین ها بدهکاریم که چون به تئوری مسلط نبودید و تفکر عمیقی نداشتید به این روز افتاده اید! پس نگران بدهی نباشید! در پس پشت چنین ادعایی که از سوی تئوریسین ها مطرح می شود ، نه فقط نوعی تقلیل گرایی کودکانه همه چیز به تئوری وجود دارد، بلکه نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت خویش نیز در این ادعا نهفته است. از این موضوع نیز می گذرم که چگونه تئوریسین ها گاوهای مقدس خود را می پروند و بر فهم ما از جهان کنونی پرده می افکنند. …

سرمايه داری، دمکراسی و انتخابات

سرمايه داری، دمکراسی و انتخابات ریچارد . د . ولف برگردان: بابک پاکزاد سرمایه داری و دمکراسی حقیقی ربط چندانی به یکدیگر ندارند. اما روند رای گیری رسمی در انتخابات به خوبی و با سهولت در خدمت سرمایه داری بوده است. به طور کل، انتخابات بندرت مساله سرمایه داری را مطرح کرده، چه رسد که درباره آن تصمیمی گرفته باشد و این جدا از خواست رای دهندگان است که آن را ترجیح دهند یا خواستار یک سیستم اقتصادی آلترناتیو باشند. سرمایه داران به شکل موفقیت آمیزی تمرکز انتخابات را به جاها و مسایلی دیگر سوق می دهند، به سوی مسایل و گزینه های غیر سیستمی. این موفقیت، آنها را نخست توانا می سازد تا دمکراسی و انتخابات را معادل یکدیگر قرار دهند و سپس، از انتخابات در کشورهای سرمایه داری به مثابه شاهدی بر دمکراسی اشان تجلیل به عمل آورند. البته، حتی انتخابات نیز تنها در بیرون از بنگاه ها و شرکت های سرمایه داری اجازه می یابد. انتخابات، درون شرکت ها – جایی که کارمندان در آن اکثریت هستند – هرگز اتفاق نمی افتد. …