All posts tagged: ا. م. شيري

«نوسازی بزرگ» – ا. م. شیری

«نوسازی بزرگ» كلاوس شواب و شركاء، كه سال گذشته برنامۀ نوسازی بزرگ را اعلام كردند، به خوبی می‌فهمند كه اجرای این طرح ممكن است با موانع جدی روبرو شود. یکی از چنین موانعی، مقدم بر همه، می‌تواند عدم تمایل میلیاردها انسان از کشورهای مختلف جهان برای زندگی در «دنیای شگفت‌انگیز جدید» باشد که مظنون هستند در پشت این تابلوی زیبا، «اردوگاه اجباری الکترونیکی» و یک نظام برده‌داری جدید پنهان شده است. یک درست به همین دلیل است که شواب و شرکاء در حال استفاده از ترفندهای میلتون فریدمن، طرفدار مشهور نظریۀ کمیّت پول هستند، که معتقد بود هرگونه اصلاحات و انقلاب بنیادی فقط در حالت «شوک درمانی» قابل انجام است. یعنی سریع، گستاخانه و قاطعانه! بگونه‌ای که قربانی (مردم) وقت اندیشیدن، فهمیدن و نیرو جمع کردن برای دفع نداشته باشد. همانطور که روسیه در اوایل دهه ١٩٩٠ با کمک «شوک درمانی» در روی ریل سرمایه‌داری قرار گرفت. اما موانع ژئوپلیتیکی بالقوه نیز وجود دارند. به بیان ساده، همه کشورها نمی‌توانند طبق نقشه‌های پیشنهادی کلاوس شواب به جمع سازندگان ساختمان «دنیای شگفت‌انگیز جدید» بپیوندند. لیست این …

سخنرانی گنادی زیوگانوف، صدر کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست روسیه در مورد رابطه با آمریکا

    همراهان گرامی، به باور اغلب تحلیل‌گران و حتی خود من، اوضاع کشورهای ایران و روسیه در بسیاری از زمینه‌ها شباهت‌های زیادی با هم دارند. مثلا: ــ هر دو کشور تحت تحریم‌های اقتصادی امپریالیست‌های غربی قرار دارند؛  ــ اجرای مدل نئولیبرالی اقتصاد در هر دو کشور، جامعه را به درجۀ فروپاشی رسانده؛  ــ نفوذ ایدئولوژی نئولیبرالی در میان مقامات دولتی بیداد می‌کند؛  ــ نفوذ ‌مأموران و مزدوران دولت‌ها و سازمان‌های جاسوسی- خرابکاری امپریالیست‌ها در ساختار‌های مدیریتی هر دو کشور و تأثیر مخرب آن‌ها در اتخاذ تصمیمات ضد ملی (مانند گران کردن بنزین در آبان ١٣٩٨) جامعۀ هر دو کشور را به درجۀ انفجاری رسانیده؛  ــ فقر عمومی از یک سو، فساد، دزدی و رانت‌خواری مقامات دولتی از سوی دیگر از در و دیوار بالا می‌رود؛ ــ تاراج اموال عمومی و نابودی صنایع تولید تحت عنوان خصوصی‌سازی می‌رود تا هر دو کشور را به گاو شیرده امپریالیست‌های غربی و مصرف کننده مصنوعات آن‌ها تبدیل نماید؛ ــ برخورد رهبری هر دو کشور به افرادی که وابستگی آنها به خطرناکترین نهادهای امپریالیستی مثل باشگاه بیلدربرگ و مأموریت‌شان …

برخی از سفارتخانههای آمریکا به بزرگترین مراکز نظامی- اطلاعاتی تبدیل میشوند

رفقا و دوستان گرامی! مقاله زیر، تقریبا دو سال قبل از حملۀ توپخانهای نیروهای جمهوری ارمنستان در تاریخ ٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ به شهرهای تووز و قازاخ آذربایجان واقع در فاصله بسیار دورتر از منطقۀ کوهستانی قرهباغ، که بعد از ٢۶ سال آتشبس منجر به شروع دور جنگ بین دو جمهوری همسایه گردید، انتشار یافته است. بمنظور کمک به درک روشنتر از اهداف جنگ اخیر و مقابله با نیات جنگ سالاران و تبلیغات رسانههای وابسته به جریانهای مخالف دوستی ملتها، نشر مجدد آن ضروری بنظر میرسد. ا. م. شیری ١٠ آبان- عقرب ١٣٩٩ *** برخی از سفارتخانههای آمریکا به بزرگترین مراکز نظامی- اطلاعاتی تبدیل میشوند تفنگداران دریایی آمریکا در ارمنستان سفارتخانه هر کشور در کشورهای خارجی در چهارچوب اختیارات معین شده در معاهده دو یا چندجانبه بین دولتها فعالیت میکند. پیماننامه سال ١۹۶١ ژنو در خصوص برقراری روابط دیپلوماتیک، در واقع همان معاهده چندجانبه است. این توافقنامه تعداد کارکنان سفارتخانه، بویژه آنهایی را که دارای امتیازات و مصونیتهای دیپلوماتیک میباشند، بطور دقیق مشخص نموده است. تعداد کل کارکنان، اصولا، با سطح روابط بین کشورها، مقیاس کشور …

در باب تفاهمنامه راهبردی بین ایران و چین – ا. م. شیری

در باب تفاهمنامه راهبردی بین ایران و چین پس از آن که دولت ملا حسن روحانی پیش‌نویس قرارداد همکاری راهبردی ٢۵ ساله بین ایران و چین را بعد از پنج سال تأخیر در تاریخ دوم تیر ماه سال جاری تصویب نمود، دامنه بحث‌ها و اظهار نظرات پیرامون آن در شبکه‌های باصطلاح اجتماعی و رسانه‌ها وسعت کم سابقه‌ای گرفت. بطوری که در جریان عقد هیچیک از معاهدات بین ایران و دیگر کشورها، حتی در روند منجر به عقد قرارداد بدفرجام موسوم به «برجام»، که بعد از امضای آن دولت بی‌تدبیر و بی‌کلید و ناامیدکننده بنفش (رنگ تحول‌یافته انقلاب سبز سال ١٣٨٨) هواداران سیاست‌های نئولیبرالی را به رقص و پاکوبی در کوچه و خیابان‌ها تشویق کرد، تا این حد از فضاسازی و هیاهو و جنجال مشاهده نشد. البته، نمی‌توان نقش و تأثیر ناتوی رسانه‌ای، از جمله، پترولیوم اکونومیست انگلیس و تبلیغات گسترده مخالفان استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ایران را در تشویش افکار و انحراف اذهان عمومی و ایجاد فضای جنجالی پیرامون تفاهمنامه بین ایران و چین نادیده گرفت. در چنین فضایی، عمده موضع‌گیری‌ها در مورد حصول …

کروناویروس نه در چین، که در ذهن صاحبان پول زاده شد – والنتین کاتاسانوف –  ا. م. شیری

کروناویروس نه در چین، که در ذهن صاحبان پول زاده شد والنتین کاتاسانوف (VALENTIN KATASONOV) پروفسور، دکتر علم اقتصاد، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه، مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه مترجم: ا. م. شیری تأئید مستند عملیات تروریستی «کووید- ١٩» به نظر میرسد، در رابطه با کروناویروس یافتن پاسخ به این سؤال که چه کسی آن را ایجاد کرد و رها ساخت، ممکن نیست. اما، جویندگان پاسخ، نمیبینند، که آن در معرض دید قرار دارد. من هم میخواهم تأکید کنم، که درست در بهترین جا، در اینترنت، در معرض دید قرار دارد. این سند به ده سال پیش مربوط است: «سناریوها برای فنآوری آینده و توسعه بینالمللی. بنیاد راکفلر، شبکه جهانی تجارت. ماه مه سال ٢٠١٠». بگمانم، نخستین کسی که این سند را کشف کرد، ویلیام انگدال، مخالف سرشناس جهانیسازی، اقتصاددان و دانشمند سیاسی آمریکایی، دکتر علوم سیاسی دانشگاه پرینستون بود. ١٠ مارس مقاله «گامهای بسته، این سناریو آیندهنگرانه نیست: وحشت و آینده پسابیماری واگیر؟»(١) را منتشر کرد. انگدال بطرز جنجالی بیان میکند: سناریوی «وحشت همهگیر» که امروز …

غروب اقتصاد صنعتی کردن – بخش پایانی – والنتین کاتاسانوف – ا. م. شیری

به این ترتیب، ترجمه قسمت پایانی مجموعه بررسی‌های تجربه صنعتی کردن اتحاد شوروی را، که در واقع بخشی از مطالعات و پژوهش‌های مترجم می‌باشد، به همه مبارزان جبهه استقلال، آزادی و عدالت‌ اجتماعی تقدیم می‌گردد. لازم به ذکر است که ترجمه هر مطلب بمعنی تأئید تمام و کمال محتوا و مضمون آن نیست. بویژه اینکه پروفسور کاتاسانوف بنا به جهان‌بینی و ایدئولوژی غیرسوسیالیستی خود، در طی بررسی حاضر، از کاربرد عبارت اقتصاد سوسیالیتی اباء نموده و آن را «اقتصاد استالینی» نامیده است. نکته اینجاست که استالین یک مارکسیست- لنینیست بود و نظریه اقتصادی جدای از اقتصاد سوسیالیستی نداشت. نظر پروفسور دایر بر وجود «سرمایه‌داری دولتی» در اتحاد شوروی سابق و جمهوری خلق چین امروزی نیز به همین ترتیب، واقع بینانه بنظر نمی‌رسد. مترجم غروب اقتصاد صنعتی کردن والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov) پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه، مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه برگردان: ا. م. شیری ۲ خرداد- جوزا ۱٣۹٨ از هم گسستن ساختار اقتصادی اتحاد شوروی مقاله‌های ١، ۲، ٣، ۴(*) مدل اقتصادی …

اردوگاه‌های مرگ دوایت آیزنهاور – دمیتری سدوف – ا. م. شیری

اردوگاه‌های مرگ دوایت آیزنهاور دمیتری سدوف (Dmitriy Sedov) برگردان: ا. م. شیری ۲۲ اردیبهشت- ثور ١٣۹۸ «هر که ناموخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار» تمام تاریخ آمریکا گواه است که هر که چهره خبیث رژیم امپریالیسم آمریکا را نشناخت، لاجرم به قربانی جنایات هولناک آن بدل شد! آخرین راز کثیف جنگ جهانی دوم از دیدگاه رسانه‌های غربی روز پیروزی بزرگ وجود ندارد، هر چند که خلق‌های اروپا و آمریکا هم در آن سهم داشتند. در تارنمای بی‌بی‌سی در رابطه با روز ۹ ماه مه در یادداشت کوتاهی، چنین فکری را القاء می‌شود که در روسیه تصویر استالین- فرمانده پیروزی از گذشته باز می‌گردد، اما آنها جنایت او را فراموش می‌کنند. آخرین نظرسنجی‌ها رشد نگاه مثبت نسل جوان روسیه به استالین را ثابت کردند. با این حال، نویسنده در این باره از تعمق هراس دارد. نه فقط به این دلیل که اذعان به نقش استالین برای او دشوار است، بلکه، به این سبب که مجبور است اعمال غیرقابل قبول فرماندهی متحد را هم بیان کند. فقط رجوع به واقعیتها کافیست که تصویر پیروزمندان …

تحریمهای «آقای جهان»، اوپوزیسیون مزدور و مخالفان مالتوسیانیست رژیم ایران

پس از اتمام باصطلاح دوره شش ماهه تنفس در پی خروج ماجراجویانه امپراطوری آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در اردیبهشت ماه سال جاری، آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهور دوره‌ای امپراطوری آمریکا اجرای دور دوم و شدید تحریمهای اقتصادی- مالی از ١۴ آبان بر ضد ایران را اعلام کرد. دور اول از ماه مرداد اجرا می‌شود. نکته اینجاست که ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب بهمن ماه سال ۵۷ تحت محاصره اقتصادی و تحریمهای آمریکا قرار گرفت و همواره با کمی شل و سفت کردن‌ها ادامه داشته و دارد. بنا بر این، مسئله تحریم‌ها، به سخن دیگر، جنایت جنگی آمریکا بر ضد ایرانیان بهچیوجه یک اقدام تازه‌ و حیرت‌انگیزی نیست. امپراطوری آمریکا توأم با اعمال دور تازه تحریمها علیه ایران، نه تنها قصد دارد تحت فشار تحریمهای اقتصادی- مالی به اهداف استعماری خود در کشور ما دست یابد، حتی، تمامی کشورهای جهان را تهدید می‌کند، زیر فشار قرار می‌دهد تا به تحریمهای ضد ایرانی آن بپیوندند، روابط تجاری خود را با ایران قطع نمایند. البته، دور از انصاف است هر گاه از «مرحمت» عمو …

دروغ بزرگ یازده سپتامبر- تبهکاری دولت در سایه با اجرای سینماگران هالیوود – ابراهیم شیری

دروغ بزرگ یازده سپتامبر- تبهکاری دولت در سایه با اجرای سینماگران هالیوود ابراهیم شیری یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات و دروغ‌پردازی رژیم فاشیستی آلمان هیتلری می‌گفت: «دروغ هر چه بزرگتر باشد، باورش به همان نسبت برای توده‌های مردم آسان‌تر است». دروغ‌های بزرگ بمثابه بن‌مایه جنگ روانی اساسا برای ارعاب و ایجاد هرج‌ ومرج روانی در میان نیروهای دشمن، و همچنین، برای تحریک و تهییج افکار عمومی در جهت حمایت از هدف مورد نظر دروغ‌پرداز ساخته و پرداخته می‌شوند. دروغ‌پرداز قبل از همه، این موضوع را مد نظر قرار می‌دهد که، بمصداق ضرب‌المثل معروف، «از مرگ بگیر تا به تب راضی شود». بعبارت دیگر محاسبه می‌کند، که دروغ هر چه بزرگتر باشد، توده‌های مردم حتی اگر اینجا و آنجای آن را مورد تردید قرار دهند، بالآخره، چهارچوب کلی‌اش را باور خواهند کرد. هنگام صحبت از کاربست تاکتیک دروغ بزرگ، رخدادهای ١١ سپتامبر سال ۲٠٠١ نیویورک و واشینگتن را می‌توان بعنوان یکی از برجسته‌ترین نمادهای آن بحساب آورد. چرا که سؤالات متعددی در رابطه با آنها تاکنون بی‌پاسخ مانده و از سوی رسمی‌های آمریکا عملا نه تنها هیچ …

راشا‌گیت بمثابه آئینۀ بحران سیاسی آمریکا – ادوارد لوزانسکی – ا. م. شیری

راشا‌گیت بمثابه آئینۀ بحران سیاسی آمریکا ادوارد لوزانسکی* (Edvard Lozanskiy) ا. م. شیری اول شهریور- سنبله ١٣۹۷ چرا تحقیقات «پرونده روسیه» دور فاجعه‌بار می‌گیرد صرفنظر از چگونگی ختم تحقیقات دادستان ویژه روبرت موللر در باره تبانی دونالد ترامپ یا تیم او با مقامات روسیه در دوره مبارزه انتخاباتی سال ۲٠١۶، اصطلاح راشا‌گیت در تاریخ ثبت می‌شود. زیرا در مقایسه با جنجال واترگیت منتج به استعفای رئیس جمهور ریچارد نیکسون در سال ١۹۷۴، حادثه کنونی جنبه فاجعه‌بارتری دارد. در آن هنگام فقط از نصب دستگاه شنود در در دفتر حزب دموکرات واقع در هتل واترگیت سخن می‌رفت، آن وقت مثل حالا رئیس جمهور منتخب آمریکا به این متهم می‌شد که او در سایه حمایت کرملین پیروز و به همین دلیل، سیاست او منافع کشور خود را منعکس نمی‌کند، بلکه، منافع آن کشور را که سیاستمداران برجسته آمریکا و رسانه‌های جمعی در میان دشمنان عمده، و گاهی اوقات هم دشمن شماره آمریکا قلمداد می‌کنند، بازتاب می‌دهد. به همین دلیل، بنظر می‌رسد همه، منهای موارد استثنایی، در حاکمیت سیاسی آمریکا سخت به ویروس ضد روسی آلوده شده‌اند و …

یادآوری جنگ کره – ولادیسلاو گول‌اویچ

یادآوری جنگ کره ولادیسلاو گول‌اویچ (Vladislav Goulevich) ا. م. شیری ١١ مرداد- اسد ١٣۹۷ در آن جنگ نظامیان آمریکایی و اتحاد شوروی در نبرد رو در روی همدیگر قرار گرفتند درست شصت و پنج سال قبل، ۲۷ ژوئیه ١۹۵٣، جنگ سه ساله کره- یکی از خونین‌ترین مناقشات نیمه دوم قرن بیستم پایان یافت. فقط پنج سال پس از تارومار شدن آلمان نازی و میلیتاریسم ژاپن، ایالات متحده آمریکا با دشمنان پیشین برای مقابله با متحد قبلی- اتحاد شوروی- اتحاد نمود. رینهارد گلن، گرهارد وسل، هینتز گودریان، اریش فون مانشتاین، ارتور هایزینگر و دیگران که در جبهه شرقی نازی‌ها جنگیده بودند، توسط آمریکا دلسوزانه از محاکمه خلاصی یافتند و به پست‌های بالا در ناتو و ساختارهای دفاعی جمهوری فدرال آلمان گمارده شدند. در سال ١۹۴۹ برنامه آمریکا برای جنگ برعلیه اتحاد شوروی (عملیات دراپشوت)، یعنی نسخه تکامل یافته طرح محرمانه تدوین شده در سال ١۹۴۵ تحت عنوان «طرح جامع» (PlanTotality) آماده بود. در پایان جنگ جهانی دوم کره از مدار ٣۸ درجه به دو قسمت تقسیم گردید: از َشمال ارتش اتحاد شوروی آن را از اشغال …

آیا یوآن چین می‌تواند ارز ملی آمریکا را در پرداخت‌های نفتی در تنگنا قرار دهد؟ – ولادیمیر تسگایف و آلکسی کودوبین – ا. م. شیری

رقیب دلار آیا یوآن چین می‌تواند ارز ملی آمریکا را در پرداخت‌های نفتی در تنگنا قرار دهد؟ چین مصمم است تجارت نفت را بجای محاسبات سنتی با دلار با پول ملی انجام دهد. نخستین عملیات در بورس بین‌المللی انرژی شانگهای طبق برنامه در تاریخ ۲۶ مارس انجام شد. همین روز نیز قیمت پایه قرارداد خرید و فروش نفت اعلام گردید. «راشا تودی» (روسیه امروز) این مسئله را روشن کرد، که آیا پول ملی جمهوری خلق چین قادر است با دلار آمریکا در بازار هیدروکربن‌ها رقابت نماید. دولت جمهوری خلق چین قصد دارد در سیاست انرژی به تدابیر بی‌سابقه‌ای دست بزند و تجارت نفت را با یوآن انجام دهد. نخستین عملیات در بورس بین‌المللی انرژی شانگهای در ۲۶ مارس به واقعیت پیوست. علاوه بر این، چین برای اولین بار در باره اعطای اجازه به سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در بازار بورس مواد خام خود اعلام آمادگی نمود. بنا به گزارش بلومبرگ، قیمت پایه برای معاملات نفت قبل از آغاز جلسه معاملاتی اعلام گردید. در همین حال، چین بی‌ثباتی قیمت نفت آینده را به کنترل درآورد. بطوری …

قرار هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه بمناسبت دویستمین سال تولد کارل مارکس

قرار هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه بمناسبت دویستمین سال تولد کارل مارکس منبع تصویر: ویکیپدیا https://kprf.ru/official/2018/03/22/v-prezidiume-tsk-kprf/380.html https://eb1384.wordpress.com/2018/04/15/ در تاریخ بشر فقط چند نفر اندیشمند وجود دارد که فعالیت آنها در سرنوشت کل بشر اثرگذارده است. شخصیت کارل هنریش مارکس، فیلسوف، اقتصاددان و فعال اجتماعی، بنیانگذار ماتریالیسم دیالکتیک، نظریه سوسیالیسم علمی و همه جنبش کمونیستی امروز هم تأثیر قدرتمندی بر توسعه اجتماعی اقتصادی و سیاسی جامعه می‌گذارد. ۵ ماه مه سال ۲٠١۸ دویست سال از روز تولد او می‌گذرد. فریدریش انگلس نزدیک‌ترین دوست و همرزم کارل مارکس نوشت: «جهان‌بینی مارکس پیروان خود را بسیار فراتر از محدوده آلمان و اروپا یافت و به ادبیات تمامی زبانهای جهان وارد شد. این، بدین سبب محقق شد، که مارکسیسم بر خلاف تعبیر مبلغان بورژوازی، یک آزمایش انتزاعی نبود. برعکس،تدوین این آموزه پاسخی بود به خواست تاریخی بشریت». این حقیقت را پیرو بزرگ او، ولادیمیر ایلیچ لنین نیز مورد تأکید قرار داد: «همه نبوغ مارکس درست در این است که او به پرسش‌هایی پاسخ داد که تفکر پیشرو بشریت مطرح کرده بود. تعالیم او بمثابه ادامه مستقیم …

«سلاح شیمیایی» بر اساس برنامه‌ریزی قبلی

«سلاح شیمیایی» بر اساس برنامه‌ریزی قبلی پاول سوریدوف (PAVEL SVIRIDOV) منبع: سوتسکایا راسیا ا. م. شیری https://eb1384.wordpress.com/2018/04/10/ ۲١/ ٠١/ ١٣۹۷ نه کشور خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. سه عضو دائم شورای امنیت- بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا مبتکر برگزاری این نشست بودند. لهستان، هلند، سوئد، پرو، کویت و ساحل عاج به آنها ملق شدند. پیشتر وزیر خاجه فرانسه ژان ایو لودریان اظهار داشت، که لازم است شورای امنیت سازمان ملل متحد اوضاع منطقه غوطه شرقی سوریه را مورد بررسی قرار دهد. نیروهای دولتی تمامی منطقه غوطه شرقی را عملا به زیر نظارت خود در آورده‌اند. جنگ‌زدگان به شهرها و بخش‌هایی که سالهای زیادی تروریست‌ها در آنجا حکمرانی می‌کردند، باز می‌گردند، شرایط زندگی امن بازسازی می‌شود. خویشاوندان جدا افتاده در اثر جنگ همدیگر را می‌جویند و یا از سرنوشت نزدیکان از دست رفته خود اطلاع حاصل می‌کنند. فقط شهر دوما و اطراف آن در کنترل تروریست‌ها قرار دارد. نیروهای دولتی این شهر را به محاصره کامل درآورده‌اند، بخشی از شبه‌نظامیان از مناطق مسکونی خارج می‌شوند، درک می‌کنند، که مقاومت معنی …

دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا- ابزار مجازات دگراندیشان

دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا برعلیه بازنشستگان دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا شکایت مأموران سالخورده سازمان امنیت جمهوری خلق لهستان از تصمیم رژیم لهستان برای کاهش حقوق بازنشستگی آنها را رد کرد. این قرار نهایی است، و هیچ چیزی نمی‌تواند مصوبه مجلس لهستان دایر بر کاهش ١۴ درصدی حقوق بازنشستگی بیش از ۴٠ هزار نفر از مأموران سابق سازمان امنیت ملی جمهوری خلق لهستان را تغییر دهد. شکایت را ١۶۲۸ امصاء کرده، و ابتدا نهادهای لهستان آن را مورد رسیدگی قرار دادند. با این حال، دادگاه قانون اساسی لهستان بجای رسیدگی عادلانه به شکایت آنها اعلام کرد، که مأموران امنیتی جمهوری خلق لهستان بطور کلی حقوق بازنشستگی غیرقانونی دریافت می‌کنند. احساسات ناسیونالیستی در لهستان بیداد می‌کند، ضدکمونیسم لهستان به یک بیماری روانی بدل گردیده، و اقدام دادگاه‌های لهستان قابل درک است. اما، راهنمای عمل دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا برای صدور چنین قراری چه بود؟ معلوم می‌شود، با این باور که سازمان امنیت جمهوری خلق لهستان با الگوبرداری از سازمان امنیت دولتی اتحاد شوروی (ک‌گ‌ب) مخصوصا برای نقض حقوق بشر تشکیل گردید! هیچ مخالفتی با …

بمناست هفتاد و پنجمین سالگشت پیروزی نبرد تاریخی- حماسی استالینگراد – ا. م. شیری

نبردِ استالینگراد (تابستان ۱۹۴۲–۲ فوریه ۱۹۴۳ میلادی) ()، یکی از طولانی‌ترین، مهلک‌ترین و سرنوشت‌سازترین نبردهای جنگ جهانی دوم و تمام تاریخ بشر بود. در این نبرد ارتش آلمان نازی و متحدان آن به‌منظور فتح شهر استالینگراد در جبهه شرقی و جنوب روسیه به آن یورش بردند. پس از چندین ماه درگیری خونین در دوم فوریه ۱۹۴۳ شکست خوردند و فیلد مارشال فون پاولوس به اتفاق ۲۵۰۰ افسر عالی‌رتبه، از جمله آنها، ۲۴ نفر ژنرال‌ و بیش از صد هزار نفر دیگر به ارتش سرخ انحاد شوروی تسلیمشدند. با توجه به نبرد شدید تن به تن و حمله مستقیم به غیرنظامیان همانند حملات هوایی، از این نبرد به عنوان یکی از بزرگترین و خونبارترین درگیری‌های تاریخ بشر یاد می‌شود. در این نبرد                            ۲ میلیون و ۲٠٠ هزار سرباز جنگیدند و ١ میلیون و ۲٠٠ هزار تا ۲ میلیون نفر کشته و زخمی شدند. پس از این نبرد، آلمان نازی در جبهه شرقی هیچگاه نتوانست ابتکار عمل را به دست بگیرد و مجبور شد بخشی از نیروهای خود را برای جبران تلفات از جبهه غربی به جبهه شرقی منتقل نماید. …

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، انقلابی بکلی متفاوت – پس‌لرزه‌های پیروزی و شکست آن

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، انقلابی بکلی متفاوت پس‌لرزه‌های پیروزی و شکست آن به این ترتیب، انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر روز شانزدهم آبان- عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با هفتم نوامبر سال ۲٠۱۷ میلادی صدمین سال پیروزی خود را به پایان می‌رساند و وارد دومین سده عمر خود می‌شود. انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر با تمامی انقلابات، جنبشها و نهضت‌های تاریخ بلحاظ ماهوی و ایده‌ایی کاملا متمایز و متفاوت بود. خودویژه‌گی انقلاب اکتبر و وجه تمایز آن با انقلابهای دیگر در این بود که برای اولین بار در تاریخ بشر، تقدس مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و زمین را در هم شکست و پایان دوران استثمار انسان از انسان را، مرگ سرمایه‌داری را، برقراری نظام اجتماعی- اقتصادی جدید و آغاز دوران بطور کلی نوین: دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم را نوید داد. انقلاب اکتبر بر خلاف اغلب انقلابها تنها به تحول سیاسی و جابجایی هیئت حاکمه منجر نشد. در نتیجه پیروزی انقلاب کبیر اکتبر بلشویکها برهبری لنین کشور و جامعه ساختند که آن را کار مدیریت می‌کرد نه سرمایه. انقلاب سوسیالیستی اکتبر سال ۱۹۱۷، در شرایطی …

رویداد منجر به بهبودی سیمای جهان

بیانیه کمیته برگزاری جشن‌های ۱٠٠ سالگی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر هموطنان محترم! همراهان، رفقا و دوستان! ۷ نوامبر سال ۲٠۱۷ انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر صد ساله می‌شود. بیش از یک قرن در جهان رویدادی از حیث مقیاس و اهمیت مشابه آن روی نداده و اتفاق نیافتاده است. و در قرن حاضر رویدادی نظیر آن که بتواند موجب تحول بنیادی نوع زندگی در جهان بشود، نادر است. ایجاد و تصدیق اولین کشور آزاد سوسیالیستی در جهان، دستاورد اساسی انقلابی بود که ما همچنان متعلق بخود می‌دانیم. در نتیجه الغای طبقات و اقشار استثمارگر، اتحاد و یگانگی بر اساس عدالت و برابری، این کشور به خانه عمومی کارگران و دهقانان بیش از خلق و ملت ساکن اراضی یک ششم کره زمین تبدیل گردید. در کشوری که طبق معیارهای تاریخی دولت شوروی موفق شد به اشغالگری ۱۴ کشور سرمایه‌داری خارجی نقطه پایان گذارده، ریشه بی‌سوادی را بخشکاند، انقلاب موفقیت‌آمیز فرهنگی، صنعتی و اجتماعی کردن را به سرانجام برساند. اتحاد شوروی، ارتش سرخ درجه یک واقعا مردمی کارگران و دهقانان را تشکیل داد که فاشیسم هیتلری و میلیتاریسم ژاپن …

در بارۀ «بیانیۀ» گروه مخالف

در بارۀ «بیانیۀ» گروه مخالف ۸ اوت ۱۹۲۷ بیانات [استالین] ۹ اوت ۱۹۲۷ مأخذ: مجموعه آثار استالین، نسخه روسی، جلد دهم، صفحات ۸۵ ــ ۹۱ مترجم: ا. م. شیری ۱۷ فروردین- حمل ۱۳۹۶ رفقا! آنچه را که مخالفان به ما پیشنهاد می‌کنند، نمی‌توان بمثابه مصالحه در حزب ارزیابی کرد. تسلیم شدن در مقابل تخیلات لزومی ندارد. آنچه که مخالفان به ما پیشنهاد می‌نمایند، بمعنی مصالحه موقت است. (صدا از جمع حاضر: «حتی موقت هم نه!»). این سازش موقت است، که در شرایط مشخص می‌تواند چند گام به پیش باشد و ممکن هم هست نباشد. این را باید یک بار برای همیشه بخاطر سپرد.  اما این را در صورتی که اگر مخالفان به دادن امتیاز بیشتر تن در دهند، باید باید بخاطر سپرد. یک گام به پیش برای حزب بمعنی آن است، که مخالفان در مقابل هر سه مسئله پیشنهادی ما، در حد معینی عقب‌نشینی نمایند. در حد معینی. اما عقب‌نشینی با چنین شروطی می‌تواند زمینه را برای مبارزات حادتر آینده مهیا سازد. (صدا از جمع حاضر: «صحیح است، صحیح است، این درست است!»). مسئلۀ مربوط …

این را خود زندگی به من آموخته است

این را خود زندگی به من آموخته است ن. راژدستونسکی روستای داراژایوا، استان توه‌ر ا. م. شیری ۴ اسفند- حوت ۱٣۹۵ کشور به صدمین سال انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر  وارد شده است. ارزیابی همۀ آنچه که در این دوره در میهن ما و در جمهوری‌های متحد سابق ساخته شد، دشوار است. اتحاد شوروی ۵٠ سال به سازندگی مشغول بود، اما ما را همواره از آن منحرف می‌کردند بدون اینکه کشور ما مزاحم کشور دیگری بشود و به کشور دیگری هجوم ببرد. ما هیچ کشوری را به جنگ داخلی گرفتار نکردیم. این یلتسینی‌ها حاکمیت شوروی را به درگیر ساختن آن متهم می‌کنند. آری، هر طور مایل هستید، زندگی کنید. و ما  هم هر طور که می‌خواهیم، زندگی می‌کنیم. ولادیمیر ایلیچ لنین، اندیشمند نابغه تمام توان خود را به مبارزه برای آزادی انسان کارگر از ستم سرمایه‌داری صرف نمود تا کشور سوسیالیستی ایجاد نماید. آثار او را همۀ جهان فرامی‌گیرد. آیا، کسانی مثل گارباچوف، یلتسین، چوبایس ایجاد جامعه عادلانه نوین بدون سوسیالیسم را می‌دانستند!؟ بر چه اساس پیروان یلتسین ولادیمیر ایلیچ لنین را به همه گناهان، حتی …

آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو، حادثه غیرمترقبه یا..

آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو، حادثه غیرمترقبه یا حاصل تبانی ا. م. شیری ۱٨ بهمن- دلو ۱۳۹۵ در آخرین روز دی ماه ۱۳۹۵ ساختمان ۱۷ طبقه پلاسکو، نماد تهران جدید و معماری معاصر در اثر آتش سوزی فروریخت و سپس، از نقشه تهران بکلی پاک شد. آیا این که حبیب القانیان، رئیس انجمن کلیمیان ایران در احداث ساختمان پلاسکو در سالهای چهل در محلی مشرف به چهار سفارتخانه اروپایی هدف خاصی داشت یا نه، شواهد قابل استنادی در دست نیست. اما این را بطور قطع می‌توان گفت که ده‌ها ساختمان پلاسکو به هر منظوری احداث شده باشند، به یک تار موی هموطنان جان‌باخته‌ام در این حادثه ناگوار نمی‌ارزند. بویژه اینکه، مردم ایران هم در دوره حاکمیت هزار فامیل پهلوی و هم در دوره حاکمیت روحانیت شیعه و حتی در دوره‌های بسیار پیشتر از این آخری‌ها و بطور کلی در طول تاریخ، میلیونها برابر بیشتر از ضرر و زیان مادی ناشی از نابودی ساختمان پلاسکو را متحمل شده‌ است. این یکی هم روی همه آن ضرر و زیانها! طرفه اینکه جبران خسارات مادی در همه حال ممکن …

داوس ۲٠۱۷ بمنزله سمبل پایان دورۀ جهانی‌سازی

والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov) پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی روسیه بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف» ا. م. شیری   ۸ بهمن- دلو ۱٣۹۵ چند روز قبل، در روزهای ۱۷- ۲٠ ژانویه، ۴۷-مین نشست سالانه داوس برگزار گردید. داوس تجمع رسمی سازمان غیردولتی «مجمع جهانی اقتصاد» سوئیس شمرده می‌شود. مجمع داوس چهره متفاوت از گروه ۲٠ یا باشگاه بیلدبرگ دارد. اگر در نشست گروه ۲٠ مقامات رسمی کشورها شرکت می‌کنند یا اجلاس سالانه بیلدربرگ بطور کلی شفاف نیست، در انجمن داوس، هم مقامات رسمی کشورها و هم کارفرمایان و برخی از افراد مشهور (افراد روشنفکر، مدنی) حضور می‌یابند. در نشست‌‌های داوس معمولاً مسائل در پشت پرده اسرار مذاکره نمی‌شود (صرفنظر از اینکه در اجتماع سال گذشته برخی اجلاسها در پشت «درهای بسته» برگزار گردید). در وهلۀ اول مسائل اقتصادی و مالی مهم بین‌المللی در  دستورکار رسمی داوس قرار می‌گیرد. با این وجود، در سالهای اخیر  ما شاهد طرح هر چه بیشتر موضوعات سیاسی، و همچنین مسائل مرتبط با توسعه فن‌آوری جدید هستیم. هر نشست داوس شعار خاص خود را دارد. جلسه سال گذشته داوس …

نه، لنین به خواب ابدی نرفت…

اولگا گاربوز (Olga Garbuz) ا. م. شیری ٣ بهمن- دلو ۱٣۹۵ او به استقبال قرن‌های آینده می‌رود. او در سراسر جهان غوطه‌ور در کار و فکر در گشت و گذار است… رجینا پدروسو (کوبا) آیا می‌دانید، که اولین یادواره لنین در خارج از اتحاد شوروی در کجا و کی نصب گردید؟ آری- آری، کاری عجیب است، اما در کوبا! این واقعه سی و پنج سال قبل از انقلاب کوبا، حتی زمانی که فیدل کاسترو هنوز متولد نشده بود، بوقوع پیوست. اما همانطور که یک انسان فرزانه گفت، معلوم می‌شود نوعی نظم خاص در فضای انقلابی وجود دارد… ما از خلیج هاوانا از راه تونل می‌گذریم و در سمت سواحل پلایاس- دل- استه در شرق پایتخت حرکت می‌کنیم. باربارا میگوید: «رگلا چند قدم از کوهیمارا فاصله دارد. من هم در فکر بودم تو که می‌خواهی همینگوی را ببینی… خارجی‌ها را به ندرت به رگلا می‌برند، و در عین حال، این کوبای واقعی است». اطراف ما- پر است از کلبه‌های روشن چیده شده بر روی تپه مشرف به خلیج. در اینجا هیچ چیز شبیه به ویلاهای تجملی …

اقتصاد رقمی- آینده درخشان بشر یا حباب بازار سهام؟

والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov) پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی روسیه بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف» ا. م. شیری ۱ بهمن- دلو ۱۳۹۵ واژه ترکیبی «اقتصاد دیجیتالی» (رقمی) هر چه بیشتر به گفتمان سیاستمداران، کارفرمایان و روزنامه‌نگاران وارد می‌شود. گزارش در مورد وضعیت اقتصاد رقمی در جهان، یکی از گزارشهای اصلی در میان سلسله گزارشهای بانک جهانی پیرامون «توسعه جهانی» در سال ۲٠۱۶ بود. این گزارش زیر عنوان «سود رقمی» انتشار یافت. در مقدمه گزارش بقلم جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی گفته می‌شود: «ما در دروه انقلاب عظیم اطلاعات- ارتباطات در تاریخ بشر بسر می‌بریم. بیش از ۴٠ درصد جمعیت جهان به اینترنت دسترسی دارد، و هر روز  کاربران جدید به شبکه افزوده می‌شوند. در میان ۲٠ درصد از فقیرترین خانواده‌ها تقریبا از هر ۱٠ نفر ، ۷ نفر تلفن همراه در اخیتار دارد. تعداد خانواده‌های دارای تلفن همراه بسیار بیشتر است از تعداد کسانی که به توالت یا آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند». موضوع مشترک این گزارش‌ها عبارت است از القاء سه ایده: ۱- بسط گسترده اینترنت، ارتباطات سیار و فن‌آوری اطلاعات …

نیمی از جهان به غارت رفته

نیمی از جهان به غارت رفته منبع: پایگاه اینترنتی روزنامه «روسیه شوروی» ا. م. شیری ۲۸ دی- جدی ۱٣۹۵ دارایی هشت نفر از تروتمندترین‌های جهان برابر است با سرمایه نصف جمعیت جهان. در گزارش سازمان غیردولتی آکسفام (Oxfam)- سازمان مبارزه با فقر- گفته می‌شود، که دارایی هشت نفر از تروتمندترین‌های جهان برابر است با دارایی ٣ میلیارد و ۶ صد میلیون نفر از جمعیت جهان. در ارتباط با اجلاس اقتصادی نوبتی داوس، نمودار آماری تناسب دارایی‌های فقیران و ثروتمندان در بلژیک و در جهان که از سوی آکسفام تنظیم شده، در شماره روز دوشنبه روزنامه له‌ سیور (Le Soir) انتشار یافت. در ردیف اول فهرست هشت نفر از تروتمندترین‌های جهان نام بیل گیتس، بنیانگذار مایکراسوفت ثبت شده است. دارایی او، مطابق اطلاعات فوربس، ۷۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در گزارش همچنین از مارک زوکربرگ مؤسس شبکه اجتماعی فیسبوک (۴۴ میلیارد و ۶ صد میلیون دلار)، وارن بافت سرمایه‌گذار (۶٠ میلیارد و ۸ میلیون دلار )، مایکل بلومبرگ غول رسانه‌ایی و شهردار سابق نیویورک (۴٠ میلیارد دلار)، جف بوزیس مؤسس آمازون (۴۵ میلیارد و ۲٠٠ میلیون …

پیش‌بینی‌های اقتصادی بمثابه شاخه‌ایی از فال‌بینی

والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov) پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف» ا. م. شیری ۲۴ دی- جدی ۱۳۹۵ نبوغ مالی جان بوگل (Джон Богл): «به آمار و ارقام باور نکنید!» اگر جان کنت گالبرایت در اواخر عمر در نقش «مخالف» اقتصادی ظاهر شد، بخش اعظم زندگی خود را به کار در مسائل علمی صرف نمود، اما یک مخالف دیگر آمریکایی بکلی از علوم آکادمیک به دور بود. او کارگزاری بود بنام جان بوگل، سرمایه‌گذار، مرد افسانه‌ایی، بنیانگذار و مدیرکل سابق «گروه پیشتاز» (The Vanguard Group)- یکی از سه- چهار کمپانی سرمایه‌گذاری عظیم در جهان، مدیر دارایی‌های چند تریلیون دلاری. پیشآهنگ در عرصه سرمایه‌گذاری، متخصص در امور سرمایه‌گذاری‌های کم هزینه. در سال ۱۹۹۹ مجله فورچون (Fortune) او را یکی از چهار «غول سرمایه‌گذاری» قرن بیستم نامید. در سال ۲٠٠۴ مجله تایم (Time) بوگل را به «فهرست یکصد تن از بانفوذترین شخصیت‌های جهان» وارد کرد. بوگل سنین جوانی را پشت سر گذاشته است و در سال ۲٠۱۷ وارد ۸۸- مین سال عمر خود می‌شود. در اوایل نهمین دهه عمر خود او …

دانشمندان احمق زمان ما

        چند نکته‌ در باره اقتصاددانان حرفه‌ایی     والنتین کاتاسانوف     (Valentin Katasonov)     پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه     بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»     http://www.fondsk.ru/news/2017/01/03/uchenye-idioty-koe-chto-o-professionalnyh-ekonomistah-43324.html     ا. م. شیری     ۲۱ دی- جدی ۱۳۹۵     «قدرت اعداد هر قدر قوی‌تر باشد، به همان نسبت کمتر از آنها سر درمی‌آورند».     وُلتر     «ریاضیات به آسیاب می‌ماند که هر چیز به گلویش بریزید، همان را خرد می‌کند. بنا بر این، اگر گنه‌گنه بریزید، توقع نداشته باشید که آرد تحویل بگیرید. به همین ترتیب، با نوشتن یک صفحه پر از فرمول، شما نمی‌توانید در میان ادعاهای دروغ به واقعیت دست یابید».                                         توماس هنری هاکسلی           اقتصاد و جادوی اعداد     در مدت چند دهه اخیر در جهان پرستش اقتصاددانان رواج یافته است. امروز پذیرفته شده، که اقتصاددانان (نه همه، بلکه شاخص‌ترین آنها) از قدرت …

جمهوری‌های منطقه بالتیک و انحلال اتحاد شوروی

والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov) پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف» ا. م. شیری ۱۵ دی- جدی ۱۳۹۵ با تمرکز روی مطالب منتشره بمناسبت سالگرد فاجعه انحلال اتحاد شوروی، یک بی‌دقتی جدی توجه مرا بخود جلب نمود. آری، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی منحل شد، اما در رابطه با جمهوری‌های حوزه دریای بالتیک نمی‌توان گفت که آنها در نتیجه نابودی اتحاد شوروی پدید آمدند. آنها چند روز پس از  کودتای دولتی در ماه اوت سال ۱۹۹۱ از اتحاد شوروی جدا شدند. اتحاد شوروی پس از این زخم هلاکتبار، تقریبا چهار ماه با مجموع ١۲ جمهوری بجای ١۵ جمهوری به حیات خود ادامه داد و سپس به موجودیت خود بطور قطعی پایان داد. ۶ سپتامبر سال ۱۹۹۱ میخائیل گارباچوف(Михаил Горбачёв)، رئیس جمهور اتحاد شوروی سه فرمان امضاء کرد. آنها رونوشت همدیگر بودند و «در مورد برسمیت شناختن استقلال جمهوری لیتوانی (جمهوری لتونی، جمهوری استونی)» نامیده شدند. هر نسخه شامل پنج بند بود. بند اول: «استقلال جمهوری لیتوانی (جمهوری لتونی، جمهوری استونی) برسمیت شناخته می‌شود». بند پنجم: «وزارت خارجه اتحاد شوروی از …

کِشته‌های کنگره بیستم ۲

کِشته‌های کنگره بیستم ۲ یوری امیلیانوف (Yuri Emelyanov) پروفسور، دکتر علوم تاریخ، پژوهشگر، نویسنده ترجمه: ا. م. شیری ۶ دی- جدی ١٣۹۵ کِشته‌های کنگره بیستم ۱ غرب به اعتراض برمی‌خیزد و برای انجام کودتای ضدانقلابی دو باره تدارک می‌بیند سرکوبی شورش مجارستان بواسطه نیروهای ارتش اتحاد شوروی به اعتراضات شدید در کشورهای غربی منجر گردید. زیر فشار آنها در ۴ نوامبر سال ١۹۵۶ مجمع عمومی فوق‌العاده سازمان ملل متحد برای بحث پیرامون «مسئله مجارستان» برگزار شد. همان روز رئیس جمهور آمریکا د. آیزنهاور(Д. Эйзенхауэр) پیامی به ن. آ. بولگانین(Н.А. Булганин)، صدر شورای وزیران اتحاد شوروی فرستاد. در این پیام او اظهار امیدواری کرد، که «نماینده اتحاد شوروی در این اجلاس قادر به اعلام آن باشد، که کشورش برای خارج کردن نیروهایش از مجارستان آماده می‌شود و اجازه می‌دهد مردم این کشور از حق تشکیل دولت منتخب خود استفاده کند». اما این اتمام‌حجت با گامهای بعدی دولت آمریکا تحکیم نگردید. معلوم نیست اگر سر آمریکا در این هنگام به انتخابات ریاست جمهوری گرم نبود، حوادث چه مسیری در پیش می‌رفت. اگر در این روزها یک بحران بین‌المللی …

کِشته‌های کنگره بیستم

یوری امیلیانوف (Yuri Emelyanov) ترجمه: ا. م. شیری ٣٠ آذر- قوس ١٣۹۵ پس از خروج قوای اتحاد شوروی از بوداپست در ۲٠ اکتبر سال ۱۹۵۶، خودسری‌ها در خیابانهای پایتخت مجارستان اوج گرفت، و شمار تلفات انسانی بشدت افزایش یافت. تاجر سوئیسی به خبرنگاران گزارش داد: «امروز، هنگامی که من از بوداپست خارج می‌شدم، انسانهای آویخته از تیرهای کنار دانوب را دیدم. من ۲٠ نفر از به دار آویختگان را شمردم که از میله‌های پرچم و تیرهای چراغ خیابان آویزان بودند». روزنامه فرانسوی «موند» نوشت که «در خیابانها انسانها را مثل سگ می‌کشند»، و این صحنه‌ها بازگشت «سفیدها» در سال ١۹١۹ به مجارستان را یادآوری می‌کند. خبرگزاری «آسوشیتدپرس» گزارش می‌دهد: «شکار کمونیستها در خیابانهای پایتخت مجارستان به نوعی سرگرمی مانند سینما تبدیل شده است». جوخه‌های تحت امر سرتیپ بلا کیرای (Бела Кирай)و غیرنظامی یوژف دوداش (Йожеф Дудаш) بویژه به جنایات هولناک دست می‌زدند. اولی افسر سابق ارتش مجارستان، از رزمندگان جبهه شوروی- آلمان بود. بلا کیرای در ماه اوت سال ١۹۴۵ به عضویت حزب کمونیست در آمد و پس از آن رهبری یکی از آکادمی‌های نظامی …

الکساندر یاکوفلیف مأمور سیا بود و گارباچوف از آن اطلاع داشت (قسمت پایانی)

الکساندر یاکوفلیف مأمور سیا بود و گارباچوف از آن اطلاع داشت (قسمت پایانی) مصاحبه با سرهنگ آ. آ. سوکولوف(Sokolov) مأمور باسابقه اداره ضداطلاعات خارجی مترجم: ا. م. شیری ۲۶ آذر- قوس ۱٣۹۵ ــ آیا یاکوفلیف بدلیل عضویت در هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی از حق مصونیت برخوردار بود؟ ــ البته، تصمیم هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی ضروری بود، در این صورت او زندانی می‌شد. اما گارباچوف، تکرار می‌ کنم، برای ممانعت از بررسی اطلاعات بواسطه وزارت امنیت ملی در مورد الکساندر یاکوفلیف به هر کاری دست زد. ــ  حالا که ما در باره کار داره کل یکم و دفتر «کا» در ترکیب آن صحبت می‌کنیم، موضوعات کتاب خائنان، از نوع اولگ کالوگین (Олег Калугин)۱ تا چه حد دقیق است، آیا فعالیت او توصیف شده است؟ ــ اولگ کالوگین با تحریف واقعیتها و عملیات انجام شده که از قضا، من هم در آن شرکت داشتم، در باره کار اداره ضداطلاعات ما در ایالات متحده آمریکا گستاخانه دروغ می‌گوید. او حوادث واقعی را بسادگی تحریف می‌کند. حوادثی که من بر اساس …

الکساندر یاکوفلیف مأمور سیا بود و گارباچوف از آن اطلاع داشت – ۱

در ۲۵- مین سالگرد «پیروزی انقلاب رنگی» در اتحاد شوروی و یا بعبارت دقیق‌تر، بمناسبت سالگرد سرکوبی انقلاب کبیر اکتبر و محو دستاوردهای آن، بخش مختصری از مطالعات و جُسته‌های خود را در چند قسمت به جستجوگران وقایع و حقایق تاریخی تقدیم می‌دارم. بخش نخست، به معرفی برخی عوامل اجرایی(١) «انقلاب رنگی» پرداخته است. باشد که مفید فایده واقع شود. ا. م. شیری *** (قسمت اول) الکساندر یاکوفلیف مأمور سیا بود و گارباچوف از آن اطلاع داشت مصاحبه با سرهنگ آ. آ. سوکولوف(Sokolov) مأمور باسابقه اداره ضداطلاعات خارجی مترجم: ا. م. شیری   ١۹آذر- قوس ۱۳۹۵ اداره کل یکم وزارت امنیت ملی از هنگامی که ریاست آن را ولادیمیر الکساندرویچ کریوچکوف، وزیر بعدی امنیت ملی بعهده گرفت، به کدام موفقیتها دست یافت؟ سرهنگ الکساندر الکساندرویچ سوکولوف، مأمور باسابقه اداره ضداطلاعات خارجی موافقت کرد به یکسری سؤالات مرتبط با این موضوع پاسخ بدهد. ــ الکساندر الکساندرویچ، بعقیده شما، آیا کار اداره کل یکم وزارت امنیت ملی اتحاد شوروی در دوره ریاست و. آ. کریوچکوف نسبت به دوره ریاست سلف او بهبود یافت، اگر آری، چگونه او …

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن بخش چهارم(آخر)

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن بخش چهارم(آخر)- عواقب شکست انقلاب انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن – بخش سوم انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبرپیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن – بخش دوم انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن (بخش اول) ا. م. شیری ۵ آذر- قوس ١۳۹۵ بالاخره ، درخت جوان و پربار انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر سال ١۹۱۷ برغم تمام دستاوردها و ثمرات شگرف و بی‌نظیرش چه در بعد داخلی و چه در بعد جهانی، طی یک دوره نسبتا طولانی مبارزه طبقاتی شدید، بدلیل نابرابری و عدم توازن قوا در مقیاس جهانی، در زیر ضربات مداوم تبر زهرآگین خصم طبقاتی عدالت اجتماعی و در نهایت، در اثر وقوع «انقلاب رنگی» بشدت قهر‌آمیز، از جمله، مثله کردن، پرتاب از بلندی و کشتارهای خیابانی انسانها بدست دستجات و گروه‌های ناسیونالیستی- تروریستی بخوبی آموزش دیده، در سال ١۹۹۱ بر زمین افتاد. تاریخ گواه است و همه تحقیق و بررسی‌های متعدد نیز نشان می‌دهند، که نه تشکیل …

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن – بخش سوم

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن بخش سوم-  ادامه علت یا علل شکست انقلاب اکتبر ا. م. شیری ۲۳ آبان- عقرب ۱٣۹۵ حاکمیت تک حزبی، فقدان دموکراسی و حقوق‌بشر در پاسخ به ادعای فوق، قبل از هر چیز، لازم به ذکر است که حاکمیتهای چند حزبی، دولتهای ائتلافی و یا تعدد احزاب، خاص جوامع طبقاتی هستند که در آنها، هر حزب یا گروهی به نمایندگی از سوی بخشهای مختلف طبقات اجتماعی، اساساً طبقات مالک ابزار تولید و زمین، استثمارگران و ستمگران در دولت شرکت می‌کنند و عمدتا احزاب و گروه‌های منتسب به طبقات و اقشار استثمارشونده و فرودست جامعه نیز از منافع آن‌ها در خارج از حاکمیت دفاع می‌کنند. بنا براین، این ایراد در جامعه‌ایی که طبقات بهره‌کش و ستمگر، مانند جامعه اتحاد شوروی برافتاده باشد، محلی از اعراب ندارد. اما اگر دمکراسی را به معنی عام آن، بمفهوم شرکت مردم در قدرت سیاسی قبول کنیم، باید حاکمیت اتحاد شوروی را بمثابه نمونه کامل آن بپذیریم. زیرا، حاکمیت اساسا در دست شوراهای کارگران فکری و یدی، دهقانان و …

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبرپیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن – بخش دوم

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن بخش دوم- علت یا علل شکست انقلاب اکتبر https://eb1384.wordpress.com/2016/11/07/ ا. م. شیری ۱۷ آبان- عقرب ۱٣۹۵ انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر برغم تمامی دستاوردهای خارق‌العاده و اعجازگونه‌اش، بویژه، در دوره سی ساله رهبری یوسف ویساریونویچ جوگاشویلی (استالین- همرزمانش او را در جوانی «کُبا»= شکست ناپذیر می‌نامیدند)، در سال ۱۹۹۱ مانند اولین انقلاب کارگری تاریخ- کمون پاریس در خون غلطید و بخاک افکنده شد. اتحاد جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی از هم گسست. لازم به یادآوری مؤکد است که امپراطوری دروغ سعی کرد شکست انقلاب کبیر اکتبر را بدون خونریزی و تنها بدست عوامل داخلی ضدانقلاب قلمداد نماید. اما، چنین ادعایی چیزی جز یک دروغ آشکار و جعل وقایع نیست. شکست انقلاب اکتبر برعکس پیروزی بدون خشونتش، قطع نظر از مصایب و پیامدهای فاجعه‌بار دیگرش، در پی خشونتهای دهشتناک و کشته شدن بیش از یک میلیون نفر و جنگ‌زدگی و آوارگی بیش از ۱۲ میلیون نفر میسر گردید. البته چنین درکی اشتباه است هر گاه تصور شود که انقلاب اکتبر در سال ۱۹۹۱ سرکوب گردید. واقعیت …

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن (بخش اول)

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن (بخش اول) ا. م. شیری   ۱۵ آبان- عقرب شانزدهم آبان- عقرب ۱۳۹۵ هجری شمسی برابر با هفتم نوامبر سال ۲٠۱۶ میلادی، نود و نهمین سالروز پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر روسیه است. انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر با تمامی انقلابات، جنبشها و نهضت‌های ماقبل و مابعدی خود بلحاظ ماهوی و ایده‌ایی کاملا متمایز بود. خود ویژه‌گی انقلاب اکتبر و وجه تمایز آن با انقلابهای دیگر در این بود که برای اولین بار در تاریخ جهان، تقدس مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و زمین را در هم شکست و پایان دوران استثمار انسان از انسان، مرگ سرمایه‌داری و آغاز دوران بطور کلی نوین: دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم را نوید داد. انقلاب اکتبر سال ۱۹۱۷، در شرایطی روی داد که در نتیجه اوجگیری تضادهای داخلی بین امپراطوریهای وقت برای تقسیم جهان به حوزه نفوذ خود، آتش جنگ ویرانگر جهانی اول از سه سال پیش شعله‌ور بود. در چنین شرایطی که اتحاد و همبستگی طبقات استثمارگر و ستمگر، سرمایه‌داران و فئودالها برای مقابله …

تروریستها در حلب از سلاح شیمیایی استفاده می‌کنند، آمریکا نیروهای نظامی سوریه را هدف قرار می‌دهد

تروریستها در حلب از سلاح شیمیایی استفاده می‌کنند، آمریکا نیروهای نظامی سوریه را هدف قرار می‌دهد الکساندر مزیایف (Aleksandr Mezyayev) رئیس کرسی حقوق شهروندی و حقوق بین‌الملل دانشگاه قازان، پروفسور، دکتر علوم حقوقی، عضو انجمن وکلای بین‌المللی، عضو انجمن جهانی حقوق بین‌الملل، عضو علی‌البدل فرهنگستان مسائل ژئوپلیتیک، سردبیر مجلۀ «حقوق و مناسبات بین‌المللی ا. م. شیری ۱۱ آبان- عقرب ۱۳۹۵ سی‌ام اکتبر [۲٠۱۶] گروههای تروریستی در سوریه بار دیگر از سلاح شیمیایی استفاده کردند. تروریستها مواضع نیروهای دولتی سوریه در منطقه آکادمی نظامی «الاسد» در جنوب غربی حلب را با مهمات حاوی گاز سمی مورد حمله قرار دادند. یادآوری می‌شود در سال ۲٠۱۴، طرفهای غربی روسیه در تلاش برای ارجاع اوضاع سوریه به دادگاه جنایی بین‌المللی، جار و جنجال تبلیغاتی در جهان به پا کردند تا دولت و ارتش سوریه را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم نمایند. قرار بود این تبلیغات بدون مانع عمل کند، اما سر نگرفت. زیرا، روسیه علاوه بر اینکه سه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی اعضای غربی به شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص را وتو کرد، حتّا طرح خلع …

شورای امنیت تئاتر نیست

شورای امنیت تئاتر نیست والری ماسلوف (Valery Maslov) ا. م. شیری ۸ آبان- عقرب ۱۳۹۵ ویتالی چورکین: جناب اُبراین! اگر ما نیازمند شنیدن موعظه بودیم، به کلیسا می‌رفتیم؛ اگر می‌خواستیم شعر گوش کنیم، به تئاتر میرفتیم. اُبراین! شما در خصوص آن (قطع پروازها) حتی یک کلمه هم یادآوری نکردید. سفیر دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، ویتالی چورکین بیانات معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور انسانی و امدادرسانی، استیون اُبراین را که در جلسه بررسی اوضاع سوریه به شعر استناد نمود، مورد انتقاد قرار داد. بگفته چورکین این شعر خیلی دور از تحلیل عینی از رخدادهایی است که از رئیس دبیرخانه یک نهاد بین‌المللی انتظار می‌رفت.  استیون اُبراین هنگام سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بمنظور توصیف اوضاع سوریه، یکی از اشعار شاعر قرن هیجدهم اسکاتلند، روبرت برنس را بعنوان سند قرائت نمود. از جمله او به این اشاره کرد که در کشور «رفتار غیرانسانی انسان به انسان» وجود دارد. اُبراین همچنین عملکرد روسیه در سوریه را مورد انتقاد قرار داد. در پاسخ آن سفیر دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، ویتالی …

شورای امنیت سازمان ملل متحد و سوریه: دو طرح پیشنهادی، دو هدف

الکساندر مزیایف (Aleksandr Mezyayev) رئیس کرسی حقوق شهروندی و حقوق بین‌الملل دانشگاه قازان، پروفسور، دکتر علوم حقوقی، عضو انجمن وکلای بین‌المللی، عضو انجمن جهانی حقوق بین‌الملل، عضو علی‌البدل فرهنگستان مسائل ژئوپلیتیک، سردبیر مجلۀ «حقوق بین‌الملل و مناسبات بین‌المللی http://www.fondsk.ru/news/2016/10/14/sb-oon-i-siria-dva-proekta-dve-celi-42832.html برگردان: ا. م. شیری ۲۷ مهر- میزان ۱٣۹۵ جا دارد رأی‌گیری ۸ اکتبر شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره اوضاع سوریه را بار دیگر مورد بررسی دهیم. خودویژگی اوضاع عبارت از این است که دو پیشنویس قطعنامه به شورای امنیت تسلیم شده بود در حالیکه احتمال تصویب هیچیک از آنها وجود نداشت. ویتالی چورکین، نماینده روسیه آن را «یکی از عجیب‌ترین صحنه‌آرایی‌ها در تاریخ شورای امنیت نامید». لازم به یادآوری است که طرح پیشنهادی فرانسه با ۱۱ رای مثبت (۱)، دو رأی مخالف (روسیه و ونزوئلا) و دو رأی ممتنع (آنگولا و چین) پایان یافت. وتوی روسیه مانع از تصویب این پیشنویس گردید. طرح پیشنهادی روسیه با نتیجه چهار رأی مثبت- چین، مصر، روسیه و ونزوئلا، نه رأی مخالف- فرانسه، ژاپن، مالزی، زلاندنو، سنگال، اسپانیا، اوکراین، انگلیس و آمریکا و با دو رأی ممتنع- آنگولا …

تاریخ کوردها تکرار می‌شود – آنگلوساکسونها باز هم «خودیها» را رها می‌کنند

دمیتری مینین (Dmitriy Minin) برگردان: ا. م. شیری ۷ مهر- میزان ۱۳۹۵ حوادث عجیب و درهم پیچیده مناقشه سوریه ناگهان به سمت کاملا غیرمنطقی، اما در واقعیت امر، قابل انتظار برای کوردها که ۱٠ درصد جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند، چرخید. آنها که در مبارزه با «داعش» ممنوعه در روسیه متحمل هیچ شکستی نشدند و به نتایج ملموسی نیز دست یافتند، ناگهان مجبور گردیدند از منطقۀ گستردۀ آزاد شده بدست خود به ساحل شرقی فرات منتقل شوند. پس از حملۀ ترکیه به خاک سوریه دیگر نه تنها صحبت از اعطای وضعیت واحد فدرالی جداگانه به کوردها در ترکیب ساختار جدید سوریه که آنها خواستار آن هستند، حتی سخن از اعطای استقلال که بسیاری از کوردها در خفا آرزوی می‌کنند، موضوعیتی ندارد. دیگر قابل درک است که هدف اصلی آنکارا نه مبارزه با داعش، بلکه، خنثی کردن کوردهاست. تصمیم کوردها برای اعلام فدراسیون بطور یک جانبه در اوایل ماه اکتبر دیر هنگام و دور از واقعیت بنظر می‌رسد. امیدواری به پیوستگی ارضی بین همه کانتون‌های کوردی در شمال کشور توهم از آب در آمد. این امر …

پروندۀ سلابادان (اسلوبودان) میلوشویچ در دیوان کیفری بین المللی لاهه ده سال بعد

انتشار مقاله بسیار قابل تأمل با برگردان مترجم آگاه و مسئول، رضا نافعی با عنوان «اسرار انتخابات آیندۀ آمریکا در تابوت‌ها پنهان می‌شود»(۱) مرا بر آن داشت که ابتدا یک نکته بیاد مانده از اسناد منتشره در روزها و هفته‌های پس از مرگ سلابادان میلوشویچ، رهبر اسبق یوگسلاوی سابق را یادآوری نموده و سپس، به ترجمه مقالۀ پیش رو اقدام کنم. نکتۀ مورد نظر، که از یکی دیگر از سخیف‌ترین جنایات خانواده جنایت‌پیشه کلینتون پرده برمی‌داشت، موضوع مرکزی و مشترک تقریبا همه تحلیل‌ و بررسی‌های پس از مرگ سلابادان میلوشویچ در زندان دادگاه فرمایشی لاهه بود: میلوشویچ در دیوان کیفری لاهه از  انتخاب وکیل امتناع نمود و خود به تنهایی و شخصا ضمن دفاع قاطع از خود در مقابل اتهامات جعلی، دیوان به اصطلاح کیفری بین‌المللی لاهه را به محاکمه کشید و در نهایت، این دادگاه فرمایشی را به قبول درخواست خود ملزم نمود. در همین رابطه، او یک فهرست مشتمل بر اسامی ۱۶۳۱ نفر از زمامداران باصطلاح سیاسی و همچنین جنگی رژیمهای امپریالیستی- فاشیستی غرب را برای احضار به دادگاه و ادای شهادت به …

اسرار بیماری و مرگ استالین و آغاز کارزار استالین‌ستیزی

«بخش یازدهم» شروع هیستری ضد استالینی یوری امیلیانوف http://www.vkpb.ru/index.php/sovetskaya-istoriya/item/2451-k-60-letiyu-antistalinskogo-doklada-khrushchjova-na-xx-s-ezde مترجم: ا. م. شیری ویراستار: حسین کوشی https://eb1384.wordpress.com/2016/06/01/ ۱۲ خرداد- جوزا ۱٣۹۵ … با نگاهی به گذشته، می‌بینیم که استالین، حزب و مردم را بدرستی به هُشیاری سیاسی و به درک اینکه متناسب با حرکت به پیش، مبارزۀ طبقاتی نه تنها فروکش نمی‌کند، بلکه، برعکس، شدت می‌گیرد و این که پیروزیها به نابودی خرابکاران منجر نمی‌شود، فرامی‌خواند. استالین تأکید می‌کند: «ویژگی خرابکاران کنونی عبارت از این است که آنها کارت عضویت حزبی دارند و با سوءاستفاده از اعتماد سیاسی نسبت به اعضای حزب، با بی‌دقتی سیاسی مردم شوروی بازی می‌کنند». این افکار استالین تکرار این نظر لنین بود: «الغای طبقات، یک راه طولانی، سخت و همراه با تشدید مبارزۀ طبقاتی است که پس از سرنگونی حاکمیت سرمایه، پس از نابودی ماشین دولتی بورژوازی، پس از برقراری دیکتاتوری پرولتاریا (بر خلاف تصور پیروان مبتذل سوسیالیسم قدیمی و سوسیال- دمکراتهای کهنه) همچنان ادامه می‌یابد و همزمان با شدت‌گیری از بسیاری جهات، فقط شکل خود را تغییر می‌دهد (لنین، مجموعۀ کامل آثار، جلد ٣۸، ٣۸۷). در این باره که …

اسرار بیماری و مرگ استالین و آغاز کارزار استالین‌ستیزی (بخش ششم)

اسرار بیماری و مرگ استالین و آغاز کارزار استالین‌ستیزی (بخش  ششم) فیلم و متن سخنرانی استالین در پایان کنگرۀ نوزدهم حزب کمونیست اتحاد شوروی http://sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=602308 https://www.youtube.com/watch?v=VQ2KpeJtxY0 اکتبر سال ١٩۵٢. یکی از آخرین تصاویر استالین زنده مترجم: ا. م. شیری ویراستار: حسین کوشی https://eb1384.wordpress.com/2016/04/15/ ٢٧ فروردین- حمل ١٣٩۵ رفقا! اجازه بدهید مراتب سپاسگزاری کنگرۀ ما را نسبت به گروه‌ها و احزاب برادر که با اعزام نمایندگان خود یا با ارسال پیام تبریک دوستانه، آرزوی موفقیت و اعتماد کنگرۀ ما را مفتخر نموده‌اند، اعلام کنم. این اعتماد که بمعنی اعلام حمایت از حزب ما در مبارزه برای آیندۀ روشن خلقها، در مبارزه بر علیه جنگ، در مبارزه برای حفظ صلح می‌باشد، برای ما بویژه ارزشمند است. اشتباه است هر گاه تصور شود، که چون حزب ما که به یک نیروی قدرتمند تبدیل گردیده، به پشتیبانی نیاز ندارد. این صحیح نیست. حزب و کشور ما همیشه نیازمند اعتماد، حس همدردی و حمایت خلق‌های برادر در خارج بوده و خواهد بود. ویژه‌گی این حمایت عبارت از آن است، که حمایت از مساعی صلح‌دوستانۀ حزب ما از سوی هر حزب برادر …

اسرار فاش‌نشدۀ مرگ استالین (بخش چهارم)

اسرار بیماری و مرگ استالین و آغاز کارزار استالین‌ستیزی اسرار فاش‌نشدۀ مرگ استالین (بخش  چهارم) http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=602321 مترجم: ا. م. شیری ویراستار: حسین کوشی https://eb1384.wordpress.com/2016/04/01 ١۴ فروردین- حمل ١٣٩۵ پزشکان کجا بودند؟ در دورۀ تدارک کنگرۀ نوزدهم حزب کمونیست اتحاد شوروی، در روند آن و پس از آن معلوم شد، که استالین  در نظر داشت ترکیب کادرهای رهبری حزب و کشور را بطور قابل ملاحظه‌ای تغییر دهد. دو سوم اعضای هیأت سیاسی جدید کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی عبارت از کادرهای دارای تحصیلات عالی و تجربۀ کار در تولید معاصر بودند که چنین افرادی در میان «قهرمانان» هیأت سیاسی تا آن وقت وجود نداشتند. قابل توجه این که «پروندۀ پزشکان» که بنظر می‌رسید بعد از سقوط ولاسیک اهمیت خود را از دست داده است، پس از پایان کنگره فعال گردید. دو روز بعد از پلنوم اکتبر کمیتۀ مرکزی، پ. ای. یگوروف، رئیس درمانگاه کرملین که از مقام ریاست درمانگاه عزل گردیده بود، ١٨ اکتبر بازداشت شد. بدنبال او و. خ.  واسیلییف، م. س. وُوسی و پ. ای. کاگان، پزشکان کرملین دستگیر شدند. در مجموع بیست …

اسرار فاش‌نشدۀ مرگ استالین (بخش دوم)

اسرار بیماری و مرگ استالین و آغاز کارزار استالین‌ستیزی اسرار فاش‌نشدۀ مرگ استالین (بخش  دوم) مترجم: ا. م. شیری ویراستار: حسین کوشی ۵ فروردین– حمل ١٣٩۵ ریشه‌های سیاست‌بازی در «پروندۀ پزشکی» اغلب تحلیلگران برای توجیه نبود کارکنان طبی در اقامتگاه چنین ادعا می‌کنند، که بعد از تشکیل «پروندۀ پزشکی»، استالین همۀ آنها را بیرون راند. ن. س. خروشچوف در گزارش خود در جلسۀ بستۀ کنگرۀ بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی اظهار داشت: «بیائید… پروندۀ پزشکی را در نظر بگیریم». در واقعیت امر هیچ «پرونده‌ایی» جز گزارش خانم دکتر تیموشوک که به احتمال زیاد، تحت تأثیر یا به دستور کسی به استالین نامه نوشت و طی آن اعلام داشت که گویا پزشکان به روش‌های غیرمجاز دست زده اند، وجود ندارد. برای استالین همین نامه کافی بود که بی‌‌درنگ به این نتیجه ‌گیری برسد که در اتحاد شوروی پزشکانی وجود دارند که به اعمال مغایر با حرفه شریف پزشکی دست می‌زنند. او دستور بازداشت گروه برجسته‌ایی از متخصصان طب اتحاد شوروی را صادر کرد. استالین چگونگی انجام بازجویی‌ها و نوع روشهای بکار بسته شده در روند بازجویی‌ از دستگیر …

اسرار فاش‌نشدۀ مرگ استالین

اسرار بیماری و مرگ استالین و آغاز کارزار استالین‌ستیزی در اقامتگاه «بلیژنیایا» اسرار فاش‌نشدۀ مرگ استالین (بخش  نخست) http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=602321 مترجم: ا. م. شیری ویراستار: حسین کوشی https://eb1384.wordpress.com/2016/03/19/ ٢٩ اسفند– حوت ١٣٩۴ در مدت ۶٣ سالی که از مرگ استالین می‌گذرد، مورخان، محققان، مؤلفان، نویسندگان سناریوهای تلویزیونی هیچگاه حوادث روزهای ٢٨ فوریه تا ۵ مارس ١٩۵٣ در اقامتگاه استالین را مورد توجه قرار نداده‌اند. مسئله عبارت از این است که حتی قبل از تشییع جنازۀ استالین شبهاتی در توضیحات رسمی دایر بر بیماری او بوجود آمد. سوتلانا آلیلوئوا در مقالۀ خود متذکر می‌شود که هنگام احتضار استالین در اقامتگاه، واسیلی، پسر مست او حضور داشت که با داد و فریاد رهبران اتحاد شوروی حاضر در آنجا را به «قتل پدر متهم کرد». واسیلی بعدها یادآور شد هنگامی که در کنار تابوت پدر در تالار ستون‌ها ایستاده بود، در میان کسانی که برای وداع با استالین آمده بودند، یک بانوی پیر حضور داشت، که بر علیه رهبران کشور که بعنوان گارد تشریفات در کنار تابوت استالین ایستاده بودند، اتهام مشابهی را تکرار نمود. گذشته از تخیلات واسیلی …

اهمیت تاریخی «مانیفست حزب کمونیست» کارل مارکس و فریدریش انگلس

اهمیت تاریخی «مانیفست حزب کمونیست» کارل مارکس و فریدریش انگلس «آموزۀ مارکس قادر مطلق است، برای اینکه درست است». و. ای. اولیانوف (لنین) ا. م. شیری ١٢ اسفند– حوت ١٣٩۴ ٢١ فوریه سال جاری میلادی ١۶٨ سال از تاریخ نخستین انتشار «مانیفست حزب کمونیست» (Das Manifest der Kommunistischen Partei)، اثر کارل مارکس و فریدریش انگلس می‌گذرد. در سال ٢٠١٣ «مانیفست حزب کمونیست»، و جلد اول «سرمایه» کارل مارکس در فهرست «حافظۀ جهانی» یونسکو برای حراست از میراث مستند جهانی که در سال ١٩٩٢ بمثابه فهرست اسناد حفاظت شدۀ همۀ مناطق جهان تأسیس گردید، ثبت شد. این امر بر اساس پیشنهاد مشترک آلمان و هلند صورت گرفت. در توضیح مسئله گفته می‌شود گه این آثار از زمان تألیف خود بیشترین تأثیر روی جنبش‌های اجتماعی سراسر جهان گذاشته‌اند. «مانیفست حزب کمونیست» اولین سند برنامه‌ای کمونیزم علمی و اولین برنامۀ جنبش جهانی کمونیستی بود که از ماه فوریۀ سال ١٨۴٧تا ماه ژانویۀ ١٨۴٨ بنا به مأموریت کنگرۀ دوم اتحادیۀ کمونیستها از سوی کارل مارکس بعنوان برنامۀ آن به رشتۀ تحریر درآمد. در این اثر اهداف، وظایف و اسلوب‌های …