پرش به محتوا

برچسب: ايران

اسرائيل از درون خورده ميشود

    اسرائیل از درون خورده میشود روزنامه خلیج(فارس) چاپ امارات٬ برگردان و زیرنویسها: احمد مزارعي منتشر شده در سايت اشتراك روزنامه هارتس مینویسد:« مجموعه ای از بحرانهای اجتماعی جامعه […]

در پشت صحنه توافق با ایران در ژنو

نیکولای بابکین (Nikolay Bobkin) مترجم: ا. م. شیری ۲۰ آذر- قوس ۱۳۹۲ در مذاکرات ایران با گروه «شش» توافقی بدست آمد که جامعه جهانی۱۰ سال انتظار آن را می کشید. […]

در جست وجوي افسانه هاي آذربايجان

گفت وگو با نورالدين سالمي نويسنده و پژوهشگر نويسنده: ساير محمدي «افسانه هاي آذربايجان» جديدترين كتاب دكتر نورالدين سالمي است كه چاپ چهارم آن اخيراً توسط انتشارات رسانش نو منتشر […]