پرش به محتوا

برچسب: ايران

تحول نظم جهانی و خطر یک جنگ بزرگ

اگر ابزار اعمال فشار سیاسی و اقتصادی غرب برای جلوگیری از سقوط آن کافی نباشد و نتواند عرصه جهانی را برای سرمایه‌های فراملیتی بگشاید، در آن صورت غرب از خود […]