تریبون آزاد

اول ماه مه – لنین

رفقای کارگر! اول ماه مه در راه است، روزی که کارگران تمامی سرزمین ها، باز شدن چشمان­شان را به سوی یک زندگی آگاهانه، همبستگی­شان را در مبارزه علیه تمامی اشکال اجبار و اضطرار و ستم […]

ایران، خاورمیانه و آفریقا

خیزش و خشم نفرین شدگان خرد با بانگ رعد آسا از دهانۀ آتش فشانش آغاز ناگهانی پایان را اعلام می کند!

خیزش و خشم نفرین شدگان خرد با بانگ رعد آسا از دهانۀ آتش فشانش آغاز ناگهانی پایان را اعلام می کند! (اوژن پوتیه، سرود انترناسیونال) منتشر شده در خيزش ٣٢   در تاریخ طولانی، پر […]

تریبون آزاد

حرفِ آخر و تولد تاريخ از سعيد آوا

سعيد آوا حرفِ آخر قطع مي گردد دستي گر پردهً مالکيٌت ازهم دَرَد . بُريده مي گردد زباني گر نکبتِ مالکيٌت افشاء کند ، و آونگ دار مي گردد سری گر در آن قدس مالکيٌت […]

تریبون آزاد

درباره رهنمودهای غلط به مناسبت روز کارگر

درباره رهنمودهای غلط به مناسبت روز کارگر همه ساله سازمانهای کمونیست به مناسبت روز کارگر اعلامیه هایی منتشر می کنند و در آنها ضمن ارائه تحلیل خود از شرایط کشوری و جهانی در سالی که […]

تریبون آزاد

رزم مه

رزم مه عصرکارست و عصر رستاخیز! ای به جان آمده زجا بر خیز! باسلاح یگانگی بر کف! لشگر مِه بران به سوی هدف ! این جهان کی شود ،جهان دگر؟ تهی ازهر طفیل و سودا […]