کوبا و آمریکای لاتین

رئیس جمهور بعدی مکزیک یک زن است.

مکزیک: دو زن برای جانشینی رئیس جمهور لوپز اوبرادور نامزد می شوند مورنا و فرنته آمپلیو برای اولین بار زنان را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی کردند. وزیر خارجه سابق حاضر به پذیرش شکست […]

کوبا و آمریکای لاتین

انتخابات ریاست جمهوری مکزیک

نخبگان به صف میشوند. مکزیک: اپوزیسیون راستگرا با معرفی نامزد برتر، کارزار انتخاباتی خود را آغاز می کند. این نامزد خود را مردمی نشان می دهد نویسنده: ولفگانگ هرمسدورف «سو اکی گالوز» در یک تجمع […]

کوبا و آمریکای لاتین

۸.۹ میلیون نفر در مکزیک بر فقر غلبه کردند.

نوشته سونیا گرثآمریکا ۲۱ در مکزیک، ۸.۹ میلیون نفر بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ از فقر خارج شده اند. این را شورای ملی ارزیابی سیاست اجتماعی (Coneval) اعلام کرد. ارزیابی این شورا بر اساس […]