پرش به محتوا

برچسب: انگلس

پدیده و تضادهای آن

پدیده و تضادهای آن بهروز فرهیخته مارکس در کتاب سرمایه می گوید: «ثروت جوامعی که تولید سرمایه داری بر آنها حاکم است، چون «تودۀ عظیمی از کالاها» جلوه می کند؛ […]

موضوع و متد

موضوع و متد ف. انگلس آرش پيشاهنگ منتشر شده در نشر بیدار بحثهايي در باره ي روش و ساختار كاپيتال اقتصاد سياسي به معناي وسيع كلمه، علم به قوانيني است […]