All posts tagged: اقتصاد

کاهش ارزش یوان

منبع: دموکراسی مردم ۲۳ اوت ۲۰۱۵ نویسنده: پرابهات پاتنایک تارنگاشت عدالت تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی چین برای پذیرش کاهش ارزش یوان در برابر دلار ایالات متحده در سه مرحله تا تقریباً ۴ درصد، رسماً به‌مثابه حرکت به سمت تعیین نرخ مبادله آن توسط بازار توضیح داده شد. گرچه این توضیح بازارهای سهام را در سراسر جهان آرام کرد، اما کاهش ارزش پول چین بر تشدید بحران جهانی سرمایه‌داری دلالت دارد. برای دیدن این کاهش ارزش در بستر درست آن، ما باید بخاطر آوریم که «نرخ مبادله به نسبت تجارت» برای یوان (یعنی نرخ مبادله آن در ازای سبد ارزهایی که ترکیب آن با توجه به اهمیت هر ارز در تجارت چین تعیین می‌شود)، از سال ۲۰۰۵ به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است. «نرخ مبادله به نسبت تجارت» چین حتا در مقایسه با سال ۲۰۰۹ که یک افزایش ارزش چشم‌گیر را شاهد بود، تا این اواخر ۲۰ درصد دیگر افزایش یافت، که بدین معنی است که کالاهای کشورهای دیگر در مقایسه با کالاهای چینی نسبتاً ارزان‌تر می‌شوند، بدون این‌که دولت چین  درباره آن کاری …