All posts tagged: اشتراك

اسرائیل و سوریه: طرح B، برای بالکانیزه کردن سوریه است

به طور کلی، اسرائیل تغئیر رژیم را ترجیح می دهد که  منجر به نصب یک دست نشانده پایدار بشود. این طرح ای است. اما طرح بی، برای بالکانیزه کردن است. بهترست تا تفرقه انداخت و حکومت کرد، تا به یک همسایه «یاغی» (مستقل) رضایت داد. اودید یینون، مقام اسرائیلی در «استراتژی خود برای اسرائیل در سال های ۱۹۸۰» پیش بینی کرد که: «سوریه مطابق با ساخت مذهبی و قومی خود، به چندین کشور مانند امروز لبنان، از هم پاشیده خواهد شد، در نتیجه یک کشور  شیعه علوی در امتداد سواحلش، یک کشور سنی در منطقه حلب، یک کشور سنی دیگر در دمشق خواهد بود که با همسایه شمالی خود موضعی خصمانه خواهد داشت، و یک کشور دروزی که حتی ممکن است دولتی در بلندی های جولان ما، و قطعاً در حوران و در شمال اردن باشد. (…) این شرایط در دراز مدت، ضامن صلح و امنیت در این منطقه خواهد شد، و آن هدف در حال حاضر، امروز در دسترس ما است. »… طبق طرح یینون، بالکانیزه کردن باید با دامن زدن و تحریک به …

تجدید جنگ سرد

  تجدید جنگ سرد نوشته: راب گولند٬ گاردین٬ ارگان حزب کمونیست استرالیا برگردان: آمادور نویدی اجازه دهید یک چیز را روشن کنیم: جنگ سرد هرگز تمام نشد. حتی هرگز دور هم نشد٬ بلکه فقط برای مدتی تاکتیک عوض کرد. گورباچف کار را برای آمریکا و دیگر امپریالیست ها انجام داد ولی آن ها فقط توانستند بعنوان قهرمانان صلح دوست روابط دوستانه بین تمام کشورها ژست بگیرند.     با این حال گورباچف اتحاد جماهیر شوروی را منحل کرد(علی رغم یک همه پرسی که بطور خاص این پیشنهاد را رد کرد)٬ در حالی که هر فرصت طلب خودکام در موضع قدرت یا بانفوذ٬ اموال عمومی را بعنوان مالکیت شخصی خود ضبط کرد٬ چه تکه بزرگی از صنعت نفت شوروی بود- یا در مورد گورباچف- مؤسسه لنین( گوربی آزرده شد چون مجبورش کردند که مؤسسه لنین را پس دهد). (غربی ها گورباچف را گوربی می خواندند – م). اما گوربی تنها دزدی نبود که با اشتهای زیاد مصمم به غارت دارائی های دولتی اتحاد جماهیر شوروی بود. وقتی که کار آن ها به پایان رسیده بود٬ و …

نگاهی به گذشته٬ نگاهی به آینده – جیمز پتراس

نگاهی به گذشته٬ نگاهی به آینده نوشته: جیمز پتراس برگردان: آمادور نویدی ترازنامه سال ۲۰۱۴ و چشم انداز سال ۲۰۱۵ ٬ نتایج منبت و منفی پیچیده و گسترده ای را برای ما ارائه می دهد. در اغلب موارد پیش رفت ها٬ زیاد ویران گر نیست٬ اما فرصت هائی را برای پیش رفت های بیشتر باز می کند. با این حال٬ تحولات منفی٬ دارای نتایج سیستمیک بزرگ تر و تهدید آمیزتر است . ما به سبک تلگرافی به طرح تحولات مثبت و منفی سال ۲۰۱۴ و به اثرات نمادین و واقعی و بالقوه آن ها اقدام خواهیم کرد . در بخش دوم این مقاله٬ برخی از مهم ترین حوادث و روشی را مطرح می کنیم که در آن نتایج مثبت و منفی سال ۲۰۱۴ در سال ۲۰۱۵ نقش بازی خواهد کرد.    تحولات مثبت در سال ۲۰۱۴ در حالی که اغلب نویسندگان چپ و مترقی بر حوادث منفی سال ۲۰۱۴ تأکید کرده اند٬ یک تجزیه و تحلیل ظریف تر٬ برآمد مثبت مهم را آشکار می سازد. (۱)- افشاگری هائی که در آن آژانس امنیت ملی آمریکا …

«محور آسیا»ی آمریکا٬ شبح چین و اتحاد استرالیا – آمریکا

نوشته: وینس اسکاپاچورا٬۱ مجله آسیا و پاسیفیک برگردان: آمادور نویدی منتشر شده در تارنمای اشتراک «محور آسیا» ی اوباما در پاسخ به بازخیز قدرت چین٬ از زمان سرآغاز اعلام آن در ماه نوامبر ٬۲۰۱۱ دستخوش تحولات قابل توجهی شده است. حداقل٬ ظهور استرالیا بعنوان بخش مرکزی طرح های واشنگتن برای تقویت نفوذ و دسترسی نظامی آمریکا در سراسر آسیا و اقیانوس آرام(پاسیفیک از این به بعد) نبوده است. در حالی که حمایت افراد نخبه و مشهور برای اتحاد با آمریکا در استرالیا همچنان ادامه دارد٬ نظرسنجی عمومی حکایت از امکان شکاف برای به چالش کشیدن وضع موجود دارد. تحولات در «محور آسیا» ی اوباما اوباما٬ رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱ ٬ در سخنرانی خود٬ خطاب به پارلمان استرالیا در کانبرا٬ رسما اعلام داشت که پس از یک دهه جنگ پرهزینه در خاورمیانه٬ اکنون آمریکا توجه خود را به آسیا و پاسیفیک متمرکز میکند۲. یک ماه قبل از این سخنرانی اوباما٬ وزیر امور خارجه آن موقع٬ هیلاری کلینتون تمرکز یک «محور» جدید را در مقاله ای برای سیاست خارجی٬ ۳ لقب داد٬ ولی …

گزارش ضد امپراتوری٬ شماره ۱۳۲

گزارش ضد امپراتوری٬ شماره ۱۳۲ نوشته: ویلیام بلام٬ نویسنده ٬ مورخ٬ و منتقد سیاست خارجی آمریکا برگردان: آمادور نویدی منتشر شده در تاونماي اشتراك اکراین و نئونازی ها از زمانی که در فوریه ۲۰۱۴ اعتراض در اکراین شروع شد٬ رسانه های جریان اصلی غرب٬ بویژه آمریکایی٬ بطور جدی این واقعیت را دست کم اهمیت گرفته اند که مشکوکین همیشگی- قدرتهای سه سره آمریکا/اتحادیه اروپا/ناتو- در همان سمت و سوی نئونازیها قرار گرفته اند. در آمریکا که تقریبا غیرقابل ذکر است.مطمئنم اگر یک نظرسنجی در اینزمینه در آمریکا صورت میگرفت٬ جهل تقریبا همگانی را از اقدامات متعدد نئونازی ها٬ از جمله خواسته های علنی مرگ «روس ها٬ کمونیست ها و یهودیان» را آشکار میساخت. اما در هفته های گذشته این راز کوچک کثیف بنحوی سرش را مقداری از پشت پرده بیرون آورد. در ۹ سپتامبر ۲۰۱۴ ٬ ان بی سی نیوز دات کام گزارش داد که «تلویزیون آلمان سمبل های نازی ها را بر کلاه خود سربازان اکراینی نشان داده است». ایستگاه تلویزیونی آلمانی تصاویر سربازی نشان داد که کلاه خود جنگی را با « اس …

اعلام جنگ اوباما به سوریه

اعلام جنگ اوباما به سوریه نوشته: استیفن لیندمان برگردان: آمادور نویدی دولت اسلامی (داعش) یک بهانه است. هدف٬ کشور سوریه است. مسئله٬ تغییر رژیم سوریه٬ جایگزین کردن استقلال آن با حکومتی دست نشانده طرفدار غرب است. تمایل آمریکا٬ کنترل منطقه خاورمیانه بدون چالش است. آمریکا خواهان استثمار منابع سرشار از نفت منطقه٬ ایزوله کردن ایران و کمک به دستور کار ایجاد خاور میانه بزرگ است. اوباما در صدد ساخت جهانی امن برای جنگ سالاران است که از جنگ سود میبرند. همه این ها برای استعمار کشور های دیگر و پیشرفت امپراتوری آمریکا است. همه این (جنگ) ها برای آن است که تمام قاره ها تکه تکه های متخاصم شوند. همه این (جنگ) ها برای سود و سیطره است. همه این (جنگ) ها برای توجیه غلبه قدرت در برابر حق است. همه این (جنگ) ها برای نابودی ملت ها و برده کردن آنها است. همه این ه(جنگ) ا درباره توسعه اقتصادی ناشی از استثمار امپریالیستی است. همه این (جنگ) ها برای ستایش از جنگ به نام صلح است. این (جنگ) ها هیچ ربطی به ارزش های …

بنیاد امپراتوری آمریکا: محور شرارت

بنیاد امپراتوری آمریکا: محور شرارت نوشته: جیمز پتراس برگردان: آمادور نویدی منتشر شده در تارنماي اشتراك حفظ امپراتوری ها با توجه به دشمنان متعهدی که تحریک میکنند آسان نیست: آنها در سطح بین المللی با(رقبای امپریالیستی و ظهور قدرتهای جدید)٬ در سطح ملی با(جنبش مقاومت ملی٬ دست نشاندگان نامعتبر و «سربازان» ارتشی غیرقابل اعتماد) و در سطح محلی با(تحریم٬ خرابکاری و اعتصاب) روبرو هستند. هنگامیکه امپراتوری در رکود اقتصادی بسر میبرد(از دست دادن سهام بازار یا بدهی های روبه افزایش)٬ زمانیکه با نا آرامیهای داخلی (هزینه های اقتصادی مالیات دهندگان بیش از بازده با اختلاف قابل توجهی روبرو ست)؛ و زمانیکه نخبگان سیاسی داخلی بین طرفداران «نظامیگری» و «بازار آزاد» تقسیم شده اند٬ مشکلات امپراتوری چندین برابر میشود. امروز امپراتوری آمریکا در میان سراشیب دراز مدتی است که دچار یک سری شکستهای پرهزینه شده است. باضافه٬ واشنگتن برای متحدان جاه طلبی که به دنبال تحمیل «امپراتوری کوچک» خود هستند(اسرائیل٬ ترکیه٬ و عربستان سعودی)٬ تعهدات سنگینی بعهده گرفته است. کاخ سفید به هزینه تنظیم مجدد روابط امپریالیستی جهت خشنود ساختن شرکای بالقوه جدید اقتصادی و سیاسی …

سیاست خارجی آمریکا٬ اسرائیل و مسئولیت همگانی

سیاست خارجی آمریکا٬ اسرائیل و مسئولیت همگانی نوشته: تیموتی بانکروفت – هینچی برگردان: آمادور نویدی منتشر شده در تارنماي اشتراك آیا شهروندان آمریکا از سیاست خارجی کشور خود آگاه هستند؟ نه دروغ و داستان هایی که بعنوان حقیقت در رسانه های جانبدار شایع است اما حقیقت٬ تمام حقیقت و نه چیز دیگری؟ آیا میانگین آمریکایی ها با سیاست تخریب خانه ها ی فلسطینیان یا با وتوی قطعنامه ای که آن را محکوم میکند موافقند؟ نیروهای اشغالگر اسرائیلی با استفاده از بولدوزور کاترپیلار در حال تخریب خانه یک فلسطینی در همسایگی ال- تور(al-Tur) در اورشلیم٬ ماه مه ۲۰۱۳ . فهرست وتوی آمریکا که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل٬ اسرائیل را برای بی عدالتی محکوم کرده است طولانی است. در لیست وتوها٬ قطعنامه هایی وجود دارد که حقوق بشر را تضمین میکند٬ اسرائیل را برای سوء استفاده ها٬ تجاوز و حرف نشنوی در تخریب اموال فلسطینیان محکوم میکند. آمریکا همچنین محکوم کردن سیاستی را که شامل تصرف زمین و ساختن شهرک در آن٬ بی حرمتی به مزارع و گورستان های آنها (فلسطینیان) است وتو کرده است. …

بحران در اکراین: روسیه کنترل خود را بر دریای سیاه و آبراه استراتژیک گسترش میدهد

بحران در اکراین: روسیه کنترل خود را بر دریای سیاه و آبراه استراتژیک گسترش میدهد نوشته: مایکل چوسودوفسکی برگردان: آمادور نویدی تصمیم مردم کریمه در پیوستن به فدراسیون روسیه دارای پیامدهای استراتژیک و ژئوپولیتیکی است. اتحاد کریمه با روسیه صفحه شطرنج ژئوپولیتکی را در حوزه دریای سیاه بازتعریف میکند. این بمنزله مانعی عمده برای آمریکا- ناتو است٬ که اهداف بلند مدت آنها ادغام اکراین در ناتو با توجه به تضعیف روسیه و گسترش حضور نظامی خود در حوزه دریای سیاه بود. با امضای معاهده ۱۸ مارس ۲۰۱۴ ٬ بین روسیه و کریمه ( Crimea)٬ فدراسیون روسیه کنترل خود را بر دریای سیاه و به همان صورت بر دریای آزوف(Azov)٬ خط ساحلی غربی که مرز های شرق اکراین و منطقه دونیسک (Donesk) است گسترش خواهد داد . براساس معاهده اعلام شده توسط پوتین رئیس جمهور روسیه بین روسیه و کریمه٬ دو «منطقه تشکیل دهنده» کریمه به فدراسیون روسیه می پیوندند: «جمهوری کریمه» و «شهر سواستوپول»( Sevastopol). هر دو وضعیت «مناطق خود مختار» را خواهند داشت. وضعیت سواستوپول بعنوان یک نهاد جدا از کریمه به موقعیت پایگاه …

تغییر مشی مداخله جویانه امپریالیسم آمریکا در مناقشات جهانی

جیمز پتراس برگردان: آمادور نویدی منتشر شده در تارنماي اشتراك متعاقب جنگ ویتنام٬ مداخله امپریالیسم آمریکا از چندین فاز عبور کرد: بلافاصله٬ دولت آمریکا پس از شکست نظامی تحقیرآمیز از نیروهای آزادیبخش ویتنام از طرف افکار عمومی آمریکایی های خسته و بیمار از جنگ تحت فشار قرار گرفت. مداخلات نظامی امپریالیستی٬ جاسوسی برعلیه مخالفان داخلی و طبق معمول براه انداختن کودتای نظامی (رژیم چنج- تغییر رژیم) کاهش یافت. به آرامی٬ تحت ریاست جرالد فورد٬ خصوصا در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر٬ یک امپراتوری در شکل کمک مخفیانه برای شورشیان مسلح در جنوب آفریقا- آنگولا٬ موزامبیک٬ گینه بیسائو- و دیکتاتورهای نظامی نئولیبرال در آمریکای لاتین پدید آمد. اولین مداخله در نیمه دوم ریاست جمهوری کارتر در مقیاس بزرگ راه اندازی شد. این، شامل کمک زیادی به قیام اسلامگرایان برعلیه دولت سکولار افغانستان و تهاجم مزدوران جهادی با حمایت مالی از طرف عربستان سعودی٬ پاکستان و آمریکا درسال (۱۹۷۹) بود. این، با مداخلات مستقیم آمریکا در گرانادا در سال(۱۹۸۳) تحت ریاست جمهوری ریگان٬ پاناما در سال (۱۹۸۹) و عراق در سال (۱۹۹۱) در زمان ریاست جمهوری بوش …

ماندلا به ابدیت پیوست٬ ولی آپارتائید زنده و سالم در استرالیاست

  ماندلا به ابدیت پیوست٬ ولی آپارتائید زنده و سالم در استرالیاست: جان پیلجر٬ برگردان: آمادور نویدی جان پیلجر برگردان: آمادور نویدی سايت اشتراك در آخرین سالهای ٬۱۹۶۰ از طریق هیوکادلیپ (Hugh Cudlipp)٬ سردبیر روزنامه (Daily Mirror) آینه روز لندن مسئولیت غیرمعمولی بمن داده شد. من به میهنم٬ استرالیا برگشتم و «تا آنچه را که درپشت چهره آفتابی دارد کشف کنم». آینه روز یک کمپین مبارزاتی خستگی ناپذیری را برعلیه آپارتائید درآفریقای جنوبی داشت ٬ جایی که من از پشت «چهره آفتابی» گزارش کرده ام. به عنوان یک استرالیایی٬ در این سنگر سفید پوستان نژادپرست از من استقبال شد. مردم میگویند «ما شما استرالیایی ها را تحسین میکنیم»٬ «شما میدانید چگونه با سیاه پوستان خود رفتار نمایید». البته به من توهین شد٬ اما میدانستم که فقط اقیانوس هند نگرش نژادی دو کشور استعماری را ازهم جدا میکند. چیزی را که من از آن آگاهی نداشتم این بود که چگونه شباهت اینچنین باعث درد و عذابی در میان مردم اصلی- بومی دو کشور میشود. ضمن بزرگ شدن٬ کتابهای درسی مدرسه ام روشن ساخته بود٬ بقول یک …