پرش به محتوا

برچسب: اسلاوی ژیژک

ایمان و خوبی

اسلاوُی ژیژک ترجمه : هامان نویدپور برای قرنها به ما گفته شده است که بدون مذهب ، ما چیزی بیش از حیوانات خودخواهی نیستیم که فقط برای منفعت و سهم […]