All posts tagged: اسلاوی ژیژک

آنچه در پس ترس اروپا از مهاجران نهفته است – اسلاوی ژیژک

حساسیت مفرط به تهدید مهاجران چه چیزی دربارۀ ضعف اروپا به ما می‌گوید؟ اسلاوی ژیژک ترجمۀ: امیر قاجارگر مرجع: نیو استیتس‌من منتشر شده در ترجمان نیو استیتس‌من — ژاک لاکان می‌گفت: «حتی اگر مدعای شوهری شکاک دربارۀ ارتباط مردان دیگر با همسرش واقعیت داشته باشد، شک و حسادت او هنوز هم بیمارگونه و نامعقول است.» چرا؟ درواقع سؤال این نیست که حسادت او موجه است یا نه؟ بلکه باید پرسید چرا او برای دفاع از هویت خود محتاج حسادت و شک‌کردن به همسر خود است. در راستای همین بحث می‌توان گفت حتی اگر بیشتر مدعیات نازی‌ها دربارهٔ یهودیان مثل ادعای بهره‌کشی آن‌ها از آلمانی‌ها و اغفال زنانشان، حقیقت داشت، که البته نداشت، باز هم یهودستیزی آن‌ها بیمارگونه و نامعقول بود؛ زیرا یهودستیزی بهانه‌ای بود که نازی‌ها به‌وسیلهٔ آن قصد داشتند موقعیت ایدئولوژیک خود را حفظ کرده و استمرار بخشند. آیا این موضوع دربارۀ ترس روزافزون ما از پناهجویان و مهاجران صدق نمی‌کند؟ در بدترین حالت حتی اگر ثابت شود تمام پیش‌داوری‌های ما دربارهٔ آن‌ها درست بوده، مثل اینکه تروریست‌های بنیادگرایی هستند که هویت واقعی خود را …

ژیژک: نباید به ترکیه باج داد

ژیژک: نباید به ترکیه باج داد جنگ علیه داعش را نباید جدی گرفت اسلاوی ژیژک ترجمۀ: علیرضا شفیعی‌نسب مرجع: New Statesman منتشر شده در ترجمان بیانیه‌هایی که درباره جنگ با داعش می‌بینیم، تعجب برانگیزند. تمام ابرنقدرت‌های جهان در برابر گروهکی مذهبی قرار گرفته‌اند که منطقه‌ای کوچک و صحرایی را کنترل می‌کند. البته منظور این نیست که نباید بی‌چون‌وچرا داعش را نابود کنیم. اما زمان آن رسیده که سوالاتی جدی را مطرح کنیم: چطور ممکن است داعش برقرار بماند؟ نیو استیتس‌من — بیانیه‌هایی جدی‌ای که دربارۀ جنگ با داعش می‌بینیم، کمی تعجب برانگیزند. تمام ابرقدرت‌های جهان در برابر گروهکی مذهبی قرار گرفته‌اند که یک منطقه کوچکِ غالباً صحرایی را کنترل می‌کند… البته منظور این نیست که نباید بی‌چون‌وچرا و بدون «اما و اگر» داعش را نابود کنیم. تنها «اما» یی که وجود دارد این است که باید واقعاً کمر به نابودی آن ببندیم. برای این‌کار، بیانیه‌های احساساتی و ندای اتحاد تمام نیروهای «متمدن» در برابر دشمن بنیادگرای شیطانی به هیچ وجه کافی نیست. چیزی که باید از آن دوری کرد، شعار همیشگی چپ‌های لیبرال است که «نمی‌توان …

آلن بادیو و اسلاوی ژیژک یا تئوری پردازان نوین دیالک تیک

دانیل بن سعید «بازگشت به استراتژی» یا به بیان دیگر کوشش هم آهنگ در کاویدن و تکاپو را توصیه می کند که چگونه جنبش های معاصر با مقاومت در برابر لیبرالیسم نو و امپریالیسم می توانند از مقاومت صرف برای مداخله کردن در فرهنگ سیاسی فراتر روند و گزینش های دیگری را پیشنهاد کنند که به اکثریت وسیع توده مردم شمال و جنوب برای خارج شدن از بن بست های اندیشه منفرد یاری رسانند…در این قلمرو هیچ تئوری پرداز نمی تواند همه پاسخ ها را در چنته داشته باشد. آلن بادیو و اسلاوی ژیژک یا تئوری پردازان نوین دیالک تیک آلکس کالینیکوس برگردان: م. ت. برومند منتشر شده در نگرش آغاز قرن 21 بنابر پیکر بندی نوین اندیشگی توصیف می شود. این پیکر بندی به روشنی از دو دهه پایان قرنی پیش که نمایشگر فرمانروایی دو ایدئولوژی یعنی لیبرالیسم نو و در کنار آن شریک جوان پسا مدرنیستی اش است، متمایز می گردد. وضعیت اکنون به گونه ای دیگر است. لیبرالیسم نو از هر سو، نفی شده است. پسا مدرنیسم که اکنون در پس پشت …

ایمان و خوبی

اسلاوُی ژیژک ترجمه : هامان نویدپور برای قرنها به ما گفته شده است که بدون مذهب ، ما چیزی بیش از حیوانات خودخواهی نیستیم که فقط برای منفعت و سهم خودمان میجنگیم و تنها اخلاقیاتمان [ اخلاقیات حاکم بر] گله ای از گرگهاست و تنها مذهب میتواند ما را به مراحل متعالی تر روحی و معنوی ترفیع بدهد ، به ما این چنین گفته شده است . امروز، هنگامی که مذهب به عنوان سرچشمه خشونت جنایتبار در سراسر جهان پدیدار شده است ، تنها پشتگرمی  بنیادگرایان مسیحی، مسلمان و هندو ، سوء استفاده کردن از و منحرف کردن پیامهای متعالی معنوی است که بطور فزاینده ای حفره پوچ کیش و اعتقاد آنها را احاطه میکند و میپوشاند. چگونه میتوان شان و مقام آتئیسم را اعاده کرد ، یکی از بزرگترین مواریث اروپایی و شاید تنها شانس ما برای صلح ؟ بیش از یک قرن پیش « داستایوسکی» در کتاب برادران کارامازوف و دیگر آثار ، علیه خطرات اخلاق نیهیلیستی بیخدا هشدار داد و استدلال کرد که « اگر خدا وجود نداشته باشد، آنگاه همه چیز …