All posts tagged: اسلام

ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻭ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ­ﯼ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ – یاشار دارالشفاء

ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻭ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ­ﯼ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ یاشار دارالشفاء (ویراست جدید) یادداشت برای ویراست جدید این مقاله با نظر و موافقت نگارنده­ی آن بازنشر می­شود. دلایل بازنشر این مقاله به شرح زیر است: اول. این مقاله درحالی با موافقت نویسنده برای اولین بار در سایت بنیاد شریعتی انتشار یافت که نویسنده ناچار به زندان رفت و فرصت ویرایش نهایی را نیافت. دوم. به خاطر بازنشر متعدد نسخه­ی اولیه­ی مقاله، طی ماه­های گذشته در سایت­ها و صفحات شخصی، درحالی که پیش­تر نویسنده­ی مقاله اقدام به تدوین ویراست جدیدی از این مقاله کرده بود و آن را برای انتشار در اختیار بنیاد شریعتی گذاشته بود. سوم. تعلل سایت بنیاد شریعتی در انتشار نسخه­ی جدید. توضیح سایت بنیاد شریعتی برای اولین بار انتشار مقاله: «مقاله­ی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﯼ ﯾﺎﺷﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ، ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﻪﯼ کارشناسی ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪﯼ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﺵ ﺑﺎ ﻣﺎﺭﮐﺲ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﯾﺎﺷﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ، ﮐﻪ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ (1391) ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥﻧﺎﻣﻪﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪﯼ ﻣﯿﺰﮔﺮﺩ ‏«ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ …

نقدی بر فرهنگ گراییِ نخبه گرایانه ی سعید کرامت

پارسا نیک جو سعید کرامت در دو نوشته ی « بازتاب شیعه گری در نگرش روشنفکران ایران» و « تاثیر فرهنگ شیعه بر پراتیک چپ ایران» کوشیده است با رویکردی فرهنگی و نخبه گرایانه به توصیف، تبیین و ارزیابیِ نفوذ و رسوخ آموزه های شیعه گری و ارزش های شیعی در رفتار و فرهنگِ سیاسیِ الیت سیاسی– فکری، روشنفکران، چپ ها و کمونیست ها بپردازد. راه کار و رهنمود ایشان بر پایه ی همین رویکرد فرهنگی و نخبه گرایانه این است که :« تا زمانی که مذهب یکی از منابع ارزشی و هویتی برای الیت فکری ایران است، چشم انداز دموکراسی، آزادی، حقوق اقلیت ها و پی ریزی یک جامعه مدنی در آن سرزمین بسیار بعید بنظر می رسد.» تحلیل ایشان بر این پیش فرض استوار است که باورها و ارزش های شیعی در جامعه ی ما به «امری ژنتیکی» بدل شده است و جامعه ی ما، «جامعه ای خُرافه پرست و خُرافه پرور بوده است». بر این پایه، نگرش و ارزش های شیعی، بی واسطه و مستقیم در گفتار و کردار و پندار الیت …

اروپا: بسوی رویارویی با جهان اسلام

دمیتری سدوف (Dmiriy Sedov) مترجم: ا. م. شیري ۱۱ بهمن- دلو ۱۳۹۳ طی چند روز گذشته پس از وقوع عملیات تروریستی ۷ ژانویه [سال ۲۰۱۵] در پاریس، چگونگی وقوع این جنایت بدست فراموشی سپرده شد و راهپیمائی برای اعلام هفته نامه مبتذل و نیمه پورنوگرافیک «شارلی هبدو» بمثابه نماد آزادی اروپا در اولویت قرار گرفت. تیراژ آخرین شماره این مجله که در ۱۴ ژانویه انتشار یافت، ابتدا به ۳ و سپس تا ۵ میلیون نسخه رسید. فکر جدید بر مغز اروپائیها حقنه شد: «ما اجازه نمی دهیم مسلمانان ارزشهای ما را لگدمال کنند». مدافعان «ارزشهای اروپائی» قتل مصحح مجله را تا پایان منطقی کار- گذاشتن علامت تساوی بین اسلام بمثابه یک جهان بینی و تروریسم زیر پرچم اسلام می رسانند. همزمان آماده سازی جامعه اروپا به قبول تحولات سیاسی جریان دارد. پردازش جامعه بشکل تحکیم موانع قانونی، بازنگری موازین مهاجرتی، تقویت نظارت سیاسی بر فعالیت انجمن های عمومی مسلمانان بمثابه گامهای بعدی آن در نظر گرفته شده است. مسئله شرکت گسترده فرانسه در جنگ علیه «دولت اسلامی» در سوریه و عراق در اولویت قرار خواهد …

ژیژک و شارلی ابدو: تطهیر دکترین (آنتی) تروریسم* یا جهانی‌سازی ترور

 امین حصوری منتشر شده در پراکسیس مقدمه: کشتار روزنامه‌نگاران نشریه‌ی شارلی ابدو را حتی پس از افول ناگزیر التهاب عمومی حاضر باید رویدادی جهانی بشماریم؛ نه به خاطر تکان‌دهنده بودن آن برای جوامع غربی و در نتیجه خبرساز شدن آن، بلکه به دلیل آن‌که با این جنایت سرفصل تازه‌ای برای گسترش تروریسم و جهانی‌سازی تروریسم گشوده شده است؛ سرفصلی که هم به دلیل زمینه‌های مادی‌اش اهمیت دارد و هم به دلیل پیامدهای آتی آن (به منزله‌ی «یازده سپتامبر اروپایی1»‌) برای جهانیان. تصاویر معوجی که اینک بر بستر جنایت یاد شده از نیروهای برسازنده‌ی نظم/اغتشاش جهانی عرضه می‌شوند، بی‌گمان نیازمند نقادی‌اند، به ویژه آن‌هایی که از منظر چپ عرضه می‌شوند و بدین ترتیب -همزمان- قابلیت‌های تحلیلی اندیشه‌ی چپ را نیز تحریف می‌کنند. با این حال، انگیزه‌ی این نوشتار صرفاً ارائه‌ی تفسیر دیگری از این رویداد نیست؛ بلکه دغدغه‌ی اصلی متن حاضر آن است که با نظر به فراگیر بودن بحث از شارلی ابدو، پاره‌ای اغتشاشات روش‌شناسی‌ را در بخشی از تحلیل‌های سیاسی‌ چپ امروز برجسته سازد. آماج اصلی این نقد معطوف به رویکردهایی است که معیارهای …

این همه بنیادگرائی اسلامی از کجا آمده است؟

این همه بنیادگرائی اسلامی از کجا آمده است؟ قتل روزنامه نگاران… آن ها و ما نوشته: ویلیام بلوم٬ نویسنده٬ مورخ٬ و منتقد سیاست خارجی آمریکا برگردان: آمادور نویدی پس از وقایع پاریس٬ محکوم کردن متعصبین مذهبی به اوج خود رسیده است. حدس می زنم که حتی بسیاری از ترقی خواهان درباره پس گردنی زدن به جهادی ها٬ زدن به سر و کله آن ها خیالبافی کرده اند و برخی درباره شعور٬ در مورد طنز٬ شوخی٬ آزادی بیان فکر کرده اند. ما در اینجا٬ با این همه٬ درباره مردان جوانی صحبت می کنیم که در فرانسه بزرگ شده اند٬ نه در عربستان سعودی. در این عصر مدرن این همه بنیادگرائی اسلامی از کجا آمده است؟ اغلب آن آموزش دیده٬ مسلح٬ تأمین مالی٬ ارشاد شده – از افغانستان٬ عراق٬ لیبی٬ و سوریه می آیند. در طول دوره های گوناگون از سال های ۱۹۷۰ تا به امروز٬ این چهار کشور سکولارترین٬ مدرن ترین٬ باسوادترین و با آسایش ترین دولت های منطقه خاورمیانه بودند. و چه اتفاقی برای این دولت های سکولار٬ مدرن٬ باسواد٬ و بارفاه افتاد؟ در سال …

چرا من شارلی نیستم؟

تصوير از انسان شناسي و فرهنگ برگردان عاطفه اولیایی منتشر شده در انسان شناسي و فرهنگ هیچ امری نمی تواند از این سبعیت بکاهد. زمان برای تحلیل عمل قاتلین، کنکاش در سوابقشان، ایدئولوژی، اعتقاداتشان و پژوهش های جامعه شناسان و روان شناسان برای کمک به درک عمیق تر این فاجعه بسیار است. توضیحات بسیار مهم ارائه خواهند شد، اما توضیح و توجیه یکسان نیست. واژه نمی کشد و نباید با کشتار به آن پاسخ داده شود و گناه قاتلین نیز پاک شدنی نیست. انزجار از آنچه رخ داده با یکی شدن با آن ها متفاوت است. این ابتدایی ترین حقیقت است: کسی قادر به از خود کردن خویشتن دیگری نیست و به جای دیگری نمی توان مرد. این موضوع در حیطه ی اخلاقی نیز واقعیت دارد: کسی قادر به احساس خطر و رنج کشیدن همچون دیگران نیز نیست؛ تجربیات دیگران را نمی توان از خود کرد و ادعای چنین امری جز گستاخی بیش نیست. اگر سیل هشتگ[1] ها و اعلانات در رسانه ها با ادعای این که : «# من شارلی هستم» روان نشده بود، …

جنگ های مذهبی چگونه تئوریزه شد!

  جنگ های مذهبی چگونه تئوریزه شد! اشپیگل شماره52– دسامبر 2009 برگردان رضا نافعی منتشر شده در آينده ما هر مذهبی در پی آن نیست که همۀ انسانها را رستگار کند: برای هندوئیسم شبه قاره هند کافیست. بودائی ها در پی جهان هم نیستند تا چه رسد به حکمروائی بر جهان. برای آنان مهمتر از» هیچ » چیزی نیست. برای شینتوئیست ها تقریبا بی تفاوت است که کسی بیرون از مرز های ژاپن به خدایان شینتو اعتقاد داشته باشد. یهودی ها هم خود بحد کافی مشکل دارند، افزون بر این «قوم برگزیده » بودن مرتبه ای نیست که رسیدن به آن در اختیار آدمی باشد. دو دین ادعای جهانروائی دارند. دو دین که باور دارند یک خدای واحد، یگانه آموزش حقیقی و معتبر را به آنان ارزانی داشته است. دینی برای همه و برای همیشه. این دو دین، که بگونه ای حیرت انگیز بخود اعتقاد دارند، مسیحیت واسلام هستند. و از آنجا که هر دو دین که خواستار گسترش خویشند به یک خدا اعتقاد دارند، پیوسته با یکدیگر برخورد پیدا می کنند. این در گیری …

نامزدی«احسان‌اوغلو» و بحران «چپ میانه» ترکیه

نامزدی«احسان‌اوغلو» و بحران «چپ میانه» ترکیه نوژن اعتضادالسلطنه تصمیم اخیر حزب «جمهوری خلق» و حزب «حرکت ملی» ترکیه مبنی بر معرفی «اکمل‌الدین احسان‌اوغلو» دبیرکل پیشین سازمان کنفرانس اسلامی به‌عنوان نامزد مشترک اپوزیسیون برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، شگفتی ناظران سیاسی مسایل ترکیه را به‌دنبال داشت. این موضوع، انتقاد چهره‌های درونی حزب «جمهوری خلق» ترکیه را نیز در پی داشت؛ حزبی که از زمان به قدرت‌رسیدن «مصطفی کمال‌پاشا» (آتاتورک) تاسیس شد، همواره به ماهیت لاییک و هواداری از سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی «سوسیال‌دموکراتیک» افتخار می‌کرد، بر لزوم برابری حقوق مرد و زن تاکید کرده و خود را با عنوان جریان «اصلی» اپوزیسیون «چپ میانه» در سپهر سیاسی ترکیه معرفی کرده است.«سهیل باتوم» نماینده آن حزب در پارلمان ترکیه یکی از منتقدان این تصمیم بوده است. او در سخنرانی خود مدعی شده معرفی «احسان‌اوغلو» پروژه‌ای «بریتانیایی – آمریکایی» است و توطئه‌ای «نئوامپریالیستی» از سوی قدرت‌های غربی برای ترکیه است. این نماینده اظهار کرده حزب جمهوری خلق نمی‌تواند برای مبارزه با «رجب طیب اردوغان» نامزد احتمالی شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی حزب عدالت و توسعه از فردی …