All posts tagged: ارامنه

قتل عام ارامنه و پی آمدهای آن

بنیان جمهوری ترکیه بر پایه انکار اقلیت هایش قتل عام ارامنه و پی آمدهای آن ويگن چتريان   دستگیری و اعدام نخبگان روشنفکر ارمنی استامبول در شب ۲۴ به ۲۵ ماه آوریل ۱۹۱۵، سرآغازی است بر قتل عام ارامنه. در عرض چند ماه، دو سوم ارامنه امپراتوری عثمانی، یعنی حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر، از بین می روند. صد سال است که تمامی اقلیت های ترکیه تاوان عدم مجازات و انکارهای حکومت را می پردازند. استامبول، نوامبر ۲۰۱۳. کنفرانسی پیرامون ارامنه اسلامی شده برای سومین روز پیاپی یک تالار چهارصد نفری را در دانشگاه بوسفور پر می کند. زن جوانی بلند می شود و سخن را به دست می گیرد : « من کنفرانس را دو روز روی انترنت دنبال کردم. و امروز تصمیم گرفتم خودم به اینجا بیایم و سرگذشت پدربزرگم را، که یکی از آنها بود، برایتان نقل کنم.» او در عین حس ضرورت نقل تغییر مذهب اجباری پدربزگ خود، از آنچه خود تجربه کرده نیز حرف می زند – و از جامعه ای که در آن زندگی می کند. پس …

قتل وکشتار و مهاجرت مجدد ارامنه بتوسط دولت ترکیه ادامه دارد

قتل وکشتار و مهاجرت مجدد ارامنه بتوسط دولت ترکیه ادامه دارد نوشته احمد مزارعی پانزدهم آوریل دوهزاروچهارده «یک ارمنی را بکش تا وارد بهشت شوی» (1)این شعار ی بود که حزب «اتحاد و ترقی»(2) ترکیه برای دامن زدن به جنگ مذهبی در منطقه جنوب شرقی ترکیه برای کشتار هرچه بیشتر ارمنیها در جریان جنگ جهانی اول در سر لوحه تبلیغات خود قرار داده بود. همین شعار در هفته های گذشته هنگامیکه ارتش ترکیه به شهر «کسب» در شمال غرب سوریه حمله برد ، دوبا ره سرداده شد ، زیرا غالب ساکنانش ارمنی بودند . در جریان جنگ جهانی اول میان روسیه و ترکیه در منطقه» ساری قامیش» جنگی در گرفت که به شکست ترکها منجر گردید ،در این جنگ ارمنیها نیز بنفع روسیه در جنگ شرکت داشتند . ترکها بعد از این شکست قتل عام عمومی ارمنیها اسوریها واشوریهائی که در سراسر امپراتوری عثمانی ساکن بودند با فتوای مذهبی اغاز کردند. علیرغم اینکه نزدیک به یک قرن از این نسل کشی گذشته اما جهانیان این فاجعه بزرگ انسانی را فراموش نکرده بویژه اینکه بسیاری از …

داستان دریا

دوهفته نامه «هویس» شماره ۱۵۹ ۲ آذر 1392 يادم می آید وقتی اول راهنمایی را تمام کردم از طرف مدرسه کاتولیکی «عالیشان» بچه ها را به صورت گروهی به مدت ده روز به شمال و اردوگاه «هایگاشن» می بردند. پسرها در يك گروه و دخترها هم در گروهی دیگر. یک چیزهایی در مورد هایگاشن و اردوی شمال شنیده بودم، اما نمی دانستم چه گونه است و چه شرایطی دارد. مادرم از چند نفر پرس و جو کرد و قرار شد مرا ثبت نام کند. هایگاشن به زبان ارمنی یعنی ساختمان ارامنه و جایی بود در استان مازندران، شهرستان نور، و در امتداد دریا. مکانی متعلق به کلیسای کاتولیکی که امکانات تفریحی و گردشی زیادی داشت و فقط مخصوص اقلیت های دینی بود. کلیسا داشت و روزهای یک شنبه مراسم عشای ربانی انجام می شد. برای اردو بچه های ۱۲ سال تا ۱۶سال را ثبت نام می کردند و البته همه  از مدارس و محله های ارمنی نشین بودند. از خیلی بچه ها شنیده بودم که جای بزرگ و قشنگی است و خیلی از آدم های پولدار آن جا ویلاهای بزرگ خصوصی دارند و تمام تابستان را با خانواده خود آن جا می مانند. تا …