پرش به محتوا

برچسب: ادبيات

«دشواری عشق»

«دشواری عشق» شاهد بودند با قلب هایی در بغض شاهد بودند و دیدند مادری برای جنازه ای می رقصید کدامین کدامین کوه چنان استقامتی را بلد بود کدامین فصل به […]

خام خیالی …

خام خیالی … سیمرغک دروغ شیرانه سهم خویش چو از فتح قاف یافت کرد دشمنان بهانه ،                در آمد به شکلِ دال ! از رهروان هر آنچه توانست سر […]

رویارویی

مائیم درمحاصره ی خیل دشمنان – از «خُرد» و از«کلان» – ا ز ما مگیرخرده ،اگر داده ایم تن، در ره گهی به همرهی «خُرد» دشمنان اندر هوا ی آن […]