پرش به محتوا

برچسب: احمد مزارعی

چگونه جنگ بر علیه لیبی اغاز شد؟

نوشته: ماکسیملیان فورت (*) مترجم: احمد مزارعی، سایت میسلون،لبنان ، دوازدهم ژانویه 2022 دردهمین سال تهاجم ناتو برعلیه لیبی ، درزیربه توضیح ادعاهای دروغ ونقش سازمانهای وابسته غربی را که […]