پرش به محتوا

برچسب: احمد مزارعی

۹۶ سال کرامت و همبستگی انسانی.

فیدل کاسترو:۹۶ سال از تولد نماد کرامت ، آزادی و همبستگی انسانی گزارشگر: خانم عروه محمود – کوبا، چهارم آگوست ۲۰۲۳ مترجم: احمد مزارعی، سایت المیادین، سیزدهم آگوست ۲۰۲۳ در […]

چگونه جنگ بر علیه لیبی اغاز شد؟

نوشته: ماکسیملیان فورت (*) مترجم: احمد مزارعی، سایت میسلون،لبنان ، دوازدهم ژانویه 2022 دردهمین سال تهاجم ناتو برعلیه لیبی ، درزیربه توضیح ادعاهای دروغ ونقش سازمانهای وابسته غربی را که […]

ایا تکنولوژی پهپادهای ایرانی از قاعده بازی عبور کرده است – المیادین – احمد مزارعی

روزنامه اسرائیلی اورشلیم پست، نویسنده : سیث فرانتزمان مترجم : احمد مزارعی، سایت المیادین، سوم ژانویه ۲۰۲۲ روزنامه «اورشلیم پست»صحبت از خطراسکادران نوع ویژه ای ازپهپادهائی ایرانی میکند که اخیرا […]