پرش به محتوا

برچسب: احمد مزارعي

«نیوزویک»بشار اسد پیروزمندانه به عرصه سیاست جهانی بازخواهد گشت – احمد مزارعی

«نیوزویک»بشار اسد پیروزمندانه به عرصه سیاست جهانی بازخواهد گشت این بازگشت بمثابه شکستی برای امریکا وپیروزی بردشمنانش میباشد نویسنده : تام اوکانرچهاردهم اکتبر2021 مترجم: احمد مزارعی، 29مهر 1400 بثینه شعبان، […]