پرش به محتوا

برچسب: احمد مزارعي

چین امادگی دارد که در صورت بروز درگیری نظامی در منطقه نیروهای آمریکایی را مورد هجوم خود قرار دهد. – احمد مزارعی

چین تهدید نمود که نیروهای امریکائی مدافع تایوان را مورد هجوم قرار خواهد داد سایت المیادین لبنان، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱ مترجم: احمد مزارعی روزنامه گلوبال تایمز چاپ چین امروز نوشت […]