پرش به محتوا

برچسب: احمد مزارعي

میان اطلاعات ومیدان – شارل ابی نادر – احمد مزارعی

نوشته:شارل ابی نادر، سرگرد بازنشسته لبنان واستاد دانشگاه  میان اطلاعات ومیدان…چگونه «سیف القدس»اسرائیل را شکست داد؟  – مترجم:احمد مزارعی،سایت المیادین، 19،ماه می 2021  هم اکنون، وضعیت موجود،بمثابه وحدت پیروزی مقاومت […]

پناهگاه کافی برای مردم فراری وجود ندارد 

بعد از موشکباران مقاومت فلسطین درشهر عسقلان اسرائیل:   پناهگاه کافی برای مردم فراری وجود ندارد  سایت المیادین، سه شنبه یازدهم می 2021  مترجم:احمد مزارعی  اقای تومر جلام رئیس شهرداری عسقلان […]