پرش به محتوا

برچسب: احمد مزارعي

برنارد لووی ،فتنه گر و ارابه جنگهای داخلی

برنارد لووی ،فتنه گروارابه جنگهای داخلی، اینبار به سراغ پیشمرگه های کردستان آمده است * سایت نویسندگان اردنی 22/می/2016 مترجم :احمد مزارعی آ رابه جنگهای داخلی برنارد لووی ، صهیونیست […]