All posts tagged: احمد مزارعي

مذاکرات هسته ای : معادله قدرتمندی ایران – علی مطر، سایت المیادین – احمد مزارعی

نوشته : دکتر علی مطر، سایت المیادین مترجم: احمد مزارعی، هیجدهم اوریل ۲۰۲۱ درتاریخ چهاردهم جولای سال ۲۰۱۵ ، مجموعه کوششهای دپلوماتیک بین المللی منجر به راه حلی همه جانبه درمورد مسئله هسته ای ایران گردید. این توافق عمومی ، پایه اساسی این مشکل دراین مرحله گردید، وقرار براین شد تا این توافق پایه ای برای اعتماد جمعی برروی امر مسالمت امیز بودن مسئله هسته ای ایران باشد، اما لجاجت امریکا وخروج دونالد ترامپ از توافقنامه برنامه هسته ای ایران برنامه را بسیار درهم ریخت وپیچیده ساخت وان را به نقطه صفر برگردانید ، لذا جو بایدن امروز باید جاده را مجددا هموار و رابطه بحرانی گذشته را ترمیم کند وگر نه راهی را که نمایند گانش درمذاکرات میخواهند ازطریق فشار برایران پیش ببرند نتیجه نخواهد داد. بدون ذره ای شک مصلحت امریکا دراین است تا به قرارداد هسته ای باز گردد زیرا در غیر این صورت عواقب بسیار سنگینی برا ی منافع امریکا ومنافع هم پیمانانش درمنطقه خواهد داشت، اینکه ایران برنامه هسته ای خودرا متوقف کند احتمالش بسیار کم است وهیچگونه ضمانتی برایش …

راه فرار سخت وپراز فراز ونشیب استقلال ژاپن اززیرتسلط استراتژی امریکا – قدری جمیل – احمد مزارعی

راه فرار سخت وپراز فراز ونشیب استقلال ژاپن اززیرتسلط استراتژی امریکا مجله قاسیون وابسته به «حزب اراده ملی سوریه»به سردبیری قدری جمیل رئیس سابق حزب کمونیست سوریه مترجم : احمد مزارعی ، دوازدهم اوریل 2021 هفتادوپنج سال پیش ژاپن در جنگ جهانی دوم شکست خورد، از ان زمان ارتش این کشور منحل وکشوربطور کامل خلع سلاح گردید، واز همین زمان امریکا ژاپن را وادار نمود تا یک قانون اساسی مسالمت امیز بنویسد که تسلط امریکا را بر کشور ژاپن تسهیل وامکان پذیر گرداند. یکی ازاهداف اصلی این قانون اساسی این است تا کشور ژاپن بطور دائم درزیر مراقبتهای امریکا باشد ومانع بلند پروازیهای دشمنانه وی گردد، دران زمان این عملکرد منطقی بنظر میرسید ، اما برای امریکا این قانون اساسی بمثابه تاکیدی بود که ژاپن را تحت تسلط خود میگرفت ، درحقیقت ژاپن اجبارا سهم بسیار بزرگی را درجنگهای مختلف امریکا به عهده میگرفت ، همچون شرکت درجنگ امریکا علیه کره بین سالهای 1950 – 1953 ، جنگ امریکا درویتنام 1955 – 1975 ، ودرجریان جنگ امریکا در خلیج (فارس)، 1991 – 1990، سهم ژاپن …

زیبا کلام ونعل وارونه زدنش را بهتر بشناسیم – احمد مزارعی

دراستانه رقابتهای ریاست جمهوری ایران رئیس جمهوری اینده ایران باید : یکم : صورت حساب بانکی دارایی خود وخانواده اش را طی سالهای خدمتش صادقانه وبا حضور هیئتی ازامنای مردم از طریق رسانه های جمعی درمعرض دید ملت ستمدیده ایران قراردهد تا مشخص شود که این فرد درزندگی خصوصی وعمومی خود صادق وخدمتگزارمردم بوده وخطایی درکارش نبوده است دوم : دررسانه های جمعی کشور حضور یابد ودرمقابل مردم به کلام الله مجید سوگند یاد کند که اموال مردم شامل کارخانه ها، زمینها وصدها مراکز تولیدی کشاورزی ، صنعتی و…../را که تحت عنوان ظالمانه وفریبکارانه خصوصی سازی بتوسط عده ای غارتگر اموال مردم به تاراج رفته است، با تشکیل یک هیئت امنای مورد اعتماد مردم ، اموال مسروقه ملت را به مردم بازگرداند، درمقاله زیر به بخش بسیار بسیار کوچکی ازاین غارتگریها بی حساب وکتاب اشاره رفته که بقولی مشت نمونه خروار است . این حد اقلی از وظیفه اسلامی ، اخلاقی واجتماعی هر فردی است که میخواهد درراس قوه اجرائیه کشور قراربگیرد وبه مردم خدمت کند. اقای رئیس جمهور اینده این گوی واینهم میدان. بفرمائید …

چرا ایران توپ اتشین خودرا به دامن بایدن می اندازد؟  – قاسم عز الدین – احمد مزارعی

چرا ایران توپ اتشین خودرا به دامن بایدن می اندازد؟ نوشته : قاسم عز الدین ، سایت المیادین مترجم: احمد مزارعی، شانزدهم اسفند 1399 دستگاه اداری بایدن میکوشد جریان مذاکرات هسته ای با ایران را به سالهای قبل از قرارداد هسته ای (برجام) بکشاند، هدف بایدن از اتخاذ این سیاست این است که شاید بتواند از شدت بحرانهای داخلی وخارجی امریکا بکاهد، اما ایران از «امربرداشتن همه تحریمها را بطور کامل» وسیله ای قرارداده است تا با استفاده ازان بتواند به یک رابطه متساوی ومتقابل بر ضد سیاستهای زورگویانه غرب با خود برسد. درگیریهای اخیر میان ایران وغرب بر سر اینموضوع که کدامشان باید گام اول را بردارند، نشاندهنده عمق این درگیری وابعاد گوناگون علنی وپنهان انست، اقدام برای برداشتن این گام ورسیدن به پایان این راه نشاندهنده سمت وسو وپایان راهی است که یا به ازادی وخلاصی ایران از هیمنه وتسلط غرب منجر خواهد شد ویا اینکه به تبعیت وتن دادن ایران به سیاستهای کشورهای غربی برای همیشه،راه سومی دربرابر ایران وجود ندارد. تحولاتی که درمجموعه منظومه جهانی به وقوع پیوسته است،موجب عقب گردقدرت …

خبرگزاری رویترز:مسئولان امریکائی و»انصارالله»یمن درکشورعمان ملاقات کردند

سایت تلوزیونی المیادین لبنان مترجم:احمدمزارعی، چهارم مارچ 2021 جنبش «انصارالله» یمن وابسته به حوثیها تاکید کردکه جبهه جنگی شهر مآرب درروزهای گذشته همانند جبهه صرواح وسایر جبهه ها همچنان مشتعل است ، همزمان خبرگزاری رویترز امروز چهار شنبه اعلام داشت که «مسئولان عالیرتبه امریکائی با مسئولان «انصارالله یمن»در کشور عمان مشغول مذاکرات هستند» رویتر یاداور شد که «مسئولان امریکائی انصار الله را تشویق کرده اند تا با عربستان وارد مذاکره شده وتهاجم خودرا بر علیه شهر مآرب متوقف کنند». ازسوی دیگر ، دفتر سیاسی «انصارالله» اظهارداشت که امریکا چیز تازه ای ارائه نداده بجز اینکه تحریمهای تازه ای را بر ما تحمیل نموده است واین اقدام امریکا درضدیت کامل با ادعای وی مبنی اینکه تمایل به برقراری صلح دارد، میباشد. بیانیه تازه انصارالله مخالفت خودرا با اقدامات تازه امریکا اعلام داشته وانرا تقبیح نمود وهم اینکه این اقدامات درشرایط فعلی هیچ ارزشی ندارد. دراین بیانه گفته شده است : » امریکا همچنان تجاوزات خودرا به اشکال گوناگون بر علیه ملت یمن ادامه میدهد» درهمین رابطه » انصارالله» یاداور شد که » جبهه مآرب درروزهای گذشته …

مرحله‌ی سرنوشت ساز جنگ یمن و ارتباطش با مذاکرات ایران و آمریکا! – وفیق ابراهیم – احمد مزارعی

یمن بسوی به دست گرفتن رهبری منطقه جزیره العرب درحرکت است نوشته : دکتر وفیق ابراهیم، متخصص مسائل استراتژیک دردانشگاه لبنان مترجم: احمد مزارعی، ۲۶، فوریه ۲۰۲۱ جنگ استان مارب در یمن به لقب «مادر جنگها» برعلیه عربستان سعودی – امارات ، لقب گرفته است زیرا این جنگ دارای طبیعتی است که نتیجه اش بر مسیر منطقه از مرزهای یمن وعربستان گرفته تا به میانه عربستان امتداد مییابد واین تحول به معنی واردات آوردن خسارت عظیمی است که بر محور عربستان – امارات وهمپیمانانشان یعنی امریکائیها ، انگلیسیها ، اسرائیل وسایر نیروهای عربی که با این محور همکاری میکنند. بطور خلاصه میتوان گفت جنگ یمن که درسال ۲۰۱۵، آغاز گردید درادامه به جنگ فعلی برای تسلط بر مآرب منجرگردید. از نظر سیاسی امریکا با تمام توان میکوشد تا شهر مآرب سقوط نکند زیرا بخوبی میداند که چه عواقب منطقه ای بزرگی برای ایران که همپیمان یمن است خواهدداشت واز طرفی سقوط مآرب تاثیری بسیار منفی بر سلطه جوئی و اقتدارعربستان خواهد گذاشت، این وضعیت وحشتی حقیقی در آل سعود به وجود اورده و این کشوررا …

بازگشت جوبایدن به منطقه…ایا ایران پیروزشد؟وچگونه؟ سایت المیادین،نوشته: حسنی محلی مترجم:احمد مزارعی، سه شنبه بیست ویکم بهمن 1399 جو بایدن رئیس جمهورامریکا ودستیاران دیپلومات ونظامیش به خوبی میدانند که برای حل بحران پیچیده سوریه به جز توافق با ایران راه حل دیگری وجود ندارد، ایران شریک اساسی ترکیه وروسیه دربرنامه «استانه» و»سوچی» میباشد، از طرفی امریکائیها به خوبی درک کرده اند که حضور ایران در سوریه معادله بسیار سختی میباشد.(1) جو بایدن روز پنجشنبه گذشته طی اطلاعیه ای اعلام داشت که کمکها ی امریکا را برروی تجاوزات عربستان وامارات درجنگ یمن متوقف خواهد کرد، ودرهمین حال اقای «تیم لیندرکینگ» به مسئولیت پرونده یمن انتخاب نمود و یک روز بعد ازکنگره امریکا خواست که «انصار الله» یمن را از لیست سازمانهای تروریستی خارج کند که این خود نشاندهنده سمتگیری تازه ای از سیاستهای تازه واشنگتن درمنطقه میباشد که از شمال افریقا تا پاکستان و افغانستان که همسایگان ایران هستند ،امتداد مییابد. اینموضوع انقدر واضح است که دیگر به منجم نیاز نیست که به ما بگوید مرحله فعلی درضدیت با ایران نیست، ونیز لازم به گفتن ندارد …

انقلاب اکتبر عدن – محمد جرادات – احمد مزارعی

عدن تجسم عربی انقلاب اکتبر نوشته : محمد جرادات، نویسنده ومحقق اردنی مترجم : احمد مزارعی،هفتم فوریه 2021 یکصد سال از «ده روزی که دنیا را لرزاند»میگذرد ، روزی که تاریخ افقی نوین وارمانی جدید برروی بشریتی گشود که برای ان مبارزه کرده بود: رهائی از بهره کشی وظلم . این ارمان براساس تقویم قدیم درماه اکتبر اتفاق افتاد وما این پیروزی را بر اساس تقویم جدید درماه نوامبرجشن میگیریم ، تنها دولت مارکسیستی عربی در یمن دموکراتیک که توانست استعمارگر انگلیسی را اخراج کند اساس پیروزی انقلابش درماه اکتبر به پیروزی رسیده بود واین چه تصادف مبارکی که هردو انقلاب روسیه ویمن هردودراین ماه اتفاق است، پیروزی ، ازادی وارمانی برای فردائی زیبا. این دنیا وفردای زیبا همان جمهوری دموکراتیک توده ای یمن بود که یکی از شخصیتها ی بسیار فرهیخته ونابغه اردن مرحوم زیادین درباره یمن چنین میگفت :»یمن سنبلی است که مبارزات ما درکشورهای عربی باید پایانش تشکیل کشورهائی مانند ان باشد». این روزها کمونیستها، نیروهای پیشرو،چپها، ورزمندگان راه ازادی برای اینده روشن وشکوفا در سراسر جهان مبارزه میکنند. دریکصد سالگی انقلاب …

نقش اتاق فکرهای امپریالیستی و صهیونیستی در گسترش اسلام افراطی – موفق محادین – احمد مزارعی

نقش اتاق فکرهای امپریالیست و صهیونیستی در گسترش اسلام افراطی نوشته: دکتر موفق محادین مترجم: احمد مزارعی آیا درست است که مراجع اساسی اسلام سیاسی همچون مودودی، الندوی، حسن البنا وسید قطب واز مراجع اسلامی معاصر همچون غنوشی (رهبر اسلامی تونس) ، قرضاوی و اردوغان به مرجعیات یهودی باز میگردند: برنارد لویس در خطابهای سیاسی ، نوح فیلدمان(1) در تشریع سیاسی واشتراوس درفکر؟ نگاهی به تاریخ برحسب کتاب مورخ انگلیسی مارک کورتیس: (تاریخ محرمانه توطئه انگلستان با اصولگراها :ترجمه : کمال السید ، انتشارات مرکز قومی قاهره) معروف است که اسلام سیاسی اطلسی درغالب خود ازلندن ویا «لندنستان»سرچشمه گرفته اند. این مورخ از اسناد «ام آی ۶» استفاده کرده ودراینجا اشاره میکند که دو وزارتخانه خارجه ومستعمرات وهمچنین اداره اطلاعات وزارت خارجه، درشرکت هند شرقی بریتانیا واطلاعات آن زیر نظر نخست وزیر سابق یهودی الاصل، دزرائیلی، که از دوستان خانواده روچیلد بود، اداره میشد. اولین این وزارتخانه ها یعنی وزارت امور خارجه فعالیتهای خودرا از طریق یک دفتر عربی درقاهره ومرکز دیگری بنام «معهد شملان» درمنطقه جبل لبنان بود که ازطریق شعبه ویژه ای دردانشکده …

چگونگی ترور فخری زاده و نفوذ آمریکا و اسرائیل در نهاد‌های امنیتی ایران – احمد مزارعی

گزارشی مهم از جواد موگویی محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع چگونه به قتل رسید؟ نوشته : جواد موگویی: درست مثل فیلم‌های اکشن آمریکایی بوده است فرستنده : احمد مزارعی (1) ۱- سرِ دوربرگردان بلوار امام، نیسان بدون سرنشین و مجهز به مسلسل اتوماتیک پارک شده بود؛ درست زیر ترانس برق. مواد منفجره نیز در نیسان جاسازی شده. آن دستِ بلوار نیز خودروی سانتافه با ۴سرنشین در انتظار بوده. بعلاوه ۴موتورسوار و دو تک‌تیرانداز. ۲- خودروی «اسکورت۱» عبور می‌کند. خودروی دکتر با همسرش که به دوربرگردان می‌رسد، مسلسل اتوماتیک شلیک می‌کند. سه گلوله به دست و پای دکتر فخری‌زاده اصابت می‌کند. وی پیاده می‌شود. خودروی «اسکورت۲» می‌رسد. حامد اصغری پیاده می‌شود، خود را روی دکتر می‌اندازد و ۴گلوله می‌خورد. ناگهان نیسان با ریموت منفجر می‌شود. همزمان سرنشینان سانتافه و موتورسواران شلیک می‌کنند‌؛ ۱۲نفر همزمان. تیم حفاظت زیرآتش گلوله قرار می‌گیرد. ۳-هیچ‌یک از تروریست‌ها دستگیر یا کشته نمی‌شوند! ۴-مجروحین به درمانگاه آب‌سرد منتقل می‌شوند. اما برق درمانگاه قطع است! برق منطقه از نیم‌ساعت قبل قطع شده و تمام دوربین‌ها خاموش بوده! و هیچ …

فرمانده سپاه قدس در بغداد به دنبال چیست؟ – الاخبار- احمد مزارعی

بازدید قاآنی رئیس سپاه پاسداران از بغداد:اتش بس ادامه یابد وگرنه…. روزنامه الاخبارلبنان 25 نوامبر 2020 مترجم: احمد مزارعی، ششم اذر 1399 حاکمان دربغداد معتقدند که اوضاع کشور تحمل بحران بیشتررا ندارد(خبرگزاری فرانسه) اسماعیل قاآنی درحالی بغداد را ترک نمود که ازطرف مقامات عراقی اطمینان یافت که نیروهای اشغالگر امریکائی اماده میشوند تا ازعراق خارج شوند، و»این امری جدی است»این اطمینان دهی مقامات عراقی همراه بود با تاکید قاطعانه گروههای مقاومت واینکه انها به امادگی رزمی خود ادامه میدهند تا اگر حماقتی از طرف ترامپ سرزد به پاسخگوئی بپردازند. بغداد: بازدید فرمانده «نیروی سپاه قدس»در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از بغداد پایتخت عراق ، نسبت به اوضاع منطقه ووضعیت جهانی وخروج امریکا از منطقه غرب اسیا، دلایل متعددی دارد ومنابع اطلاعاتی عراق در مصاحبه خود با روزنامه » الاخبار» به چند نقطه دراین رابطه دست یافتند: 1 – تهران میکوشد از طرف مسئولان حکومتی دربغداد نسبت به جدی بودن نیت خروج امریکائیها از منطقه غرب اسیا وبطور مشخص افغانستان وعراق اطمینان حاصل کند.(1) 2 – قاآنی همچنین میکوشد ازتحقق امادگی کامل گروههای مقاومت عراقی …

ایا لحظه خروج (سربازان امریکا)ازعراق فرا رسیده است؟ – احمد مزارعی 

روزنامه اخبار چاپ لبنان ، دوشنبه 26، ابان 1399 مترجم: احمد مزارعی حکومت عراق براین باوراست که این توانائی را دارد تا به تفاهمی با امریکائیها برسد که انها خروج سریع خودرا ازعراق تضمین کنند. (خبرگزاری فرانسه، بغداد) درپرتو صحبتهائی مبنی بر احتمال اقدام بر جابجائی شدن دولت فعلی امریکا به ریاست دونالد ترامپ، ودر اتخاذ گامهائی حساب نشده درمنطقه ، بنظر میرسد انچنانکه از وکیل وزیر دفاع جدید کریستوفر میلز، که از طرف ترامپ برگزیده شده است ، وی عزم براین دارد که سربازان خودرا از افغانستان وعراق پیش از پایان سال 2020، ازاین دوکشور خارج سازد؟(قبلا این گزارش درروزنامه الاخبار شماره: 4009منتشر شده است). منابع دولتی عراق در مصاحبه با روزنامه «الاخبار»تاکید ورزیدند که حکومت عراق درارتباط دائم با اداره ترامپ قراردارد، این منبع عراقی اشاره نمود که دونالد ترامپ در صدد است تا نیروهای جنگی خودرا که مشترکا با نیروهای عراقی ، دربعضی پایگاهها ی عراق مستقر میباشند، از عراق خارج کند، این خروج بمثابه جابجا کردن وکاهش دادن تعداد زیادی از نیروهای امریکا ئی درعراق میباشد(گفت وگو براین روال میچرخد که …

سرخوردگی ویاس دراسرائیل:خطر عظیم ترمیشود  – «الاخبار» – احمد مزارعی

سرخوردگی ویاس دراسرائیل:خطر عظیم ترمیشود روزنامه «الاخبار» چاپ لبنان  مترجم : احمد مزارعی، سی ام  مهرماه 1399 خبر گزاری فرانسه : درمورد اسرائیل ورفع منع تسلیحاتی ایران باید گفت که اشکار گردید که عمق حضور بین المللی ومنطقه ای ایران در درگیری مستقیم اراده ها دربرابر دشمنانش به اثبات رسید. موضوع رفع منع بین المللی تسلیحاتی ایران را نباید درچهارچوب تنگ ترجمه کوتاه این اتفاقیه درنظر گرفت ویا حتی شکست اداره دونالد ترامپ دراقناع کشورهای عضو شورای امنیت با هدف محکم کردن طوق محاصره ایران ازنظر اقتصادی ونظامی . این تصمیم گیری شورای امنیت، علامت روشنی است براینکه نتایج یک مرحله کاملی از «بزرگترین فشارهای حداکثری«امریکا است که با شکست روبرو شد. ودرعین حال شروع تاسیس مرحله ای مهم است که اسرائیل را دچار وحشت از معادلات قدرت میان خود وجبهه نیروهای مقاومت درلبنان وفلسطین خواهد کرد. اولین دلایلی را که میتوان دروضعیت تازه مشاهده کرد این است که سیاست «فشارحد اکثری» که امریکا بر علیه ایران اعمال نمود ، سیاستی که اسرائیل همه امید خودرا به ان بسته بود به اینکه میتواند درپرتو این سیاست حد …

پیاده کردن نیروهای اسرائیلی درابوظبی واعلان جنگ علنی بر علیه تهران 

نوشته : محمد صادق حسینی،روزنامه «البناء» متعلق به ملی گرایان لبنان ترجمه : احمد مزارعی، نهم سپتامبر 2020 پیاده کردن نیروهای اسرائیلی در پشت جبهه محور مقاومت وبطور دقیق درپانزده کیلومتری مرز جمهوری اسلامی ، با هدف عادی سازی روابط با امارات نبوده است زیرا این رابطه عادی ازقبل با امارات وسایر کشورهای مجلس تعاون خلیجی به غیر از کویت اساسا ازسالها پیش وجود داشته است…… هدف از این دخالت وقدرت نمائی وقیحانه درشکل وجوهر خود ، دراین لحظه تاریخی به منظور انتقال سطح درگیریها میان دو طرف از مرحله جنگهای اطلاعاتی ویا جنگ «نرم» وترورها دردهه های گذشته که درغالب مناطق امارات متحده عربی درهماهنگی با اسرائیل «سی ای ا»وسازمان امنیت ابوظبی وجود داشته است ، واخرین ان عملیات قتل مبحوح فلسطینی که مسئول رابطه میان ایران ومقاومت فلسطین اشغالی بود میباشد ، این ترور در سال 2010، دردبی وبا هماهنگی کامل ضاحی خلفان ، رئیس پلیس امارات انجام گرفت وتا مرحله کنونی که میان ایران واسرائیل جنگ اشکاری وجود دارد. دراین رابطه یک منبع اگاه اروپائی که برمسائل منطقه بویژه موقعیت ایران اشراف …

نقش ایران در نظم جدید جهانی.

نوشته: دکتر وفیق ابراهیم، استاد مطالعات استراتژیک دانشگاه لبنان مترجم:احمد مزارعی، سایت «البناء«لبنان ، هشتم شهریور 1399 پنج قدرت بزرگ جهانی درمقابله با درگیریهای بین المللی وهمچنین با یکدیگراختلافاتی در حد تضاد دارند، اما همه اینها یکپارچه درمقابل سیاستهای ضد ایرانی امریکا ایستاده اند. این کشورها عبارتند از چین، روسیه ، وکشورهای سه گانه قدرتمند اروپائی ، یعنی المان ، فرانسه وانگلستان. اگر درنظر بگیریم که روسیه وچین با امریکا از سالهای 1990 ، درگیری دائمی داشتند ، اما این سه کشور اروپائی برای اولین بارپس از جنگ جهانی دوم درسال1945، دریک موضعگیری جدی، ضدیت اشکارخودرا با امریکا ابراز میدارند. از ان تاریخ امریکائیها وارثان نفوذ اروپائیها درجهان شده وانها را به نظام تک قطبی خود ملحق نمودند بطوری که استقلال اروپارا لغو وبا یک تفاوت نسبی میان وابستگی انگلستان وتبعیت المان ازامریکا ازیک طرف وکوششهای فرانسه برای تمرد از تبعیت امریکا که دربیشترموارد به نتیجه نمی رسید. چه حوادثی باعث شد تا اروپائیها نافرمانی خودرا ازامریکا اغاز کنند؟. درسال 2005 ، کشورهای پنجگانه بهمراهی امریکا موفق به امضای قرارداد هسته ای با جمهوری اسلامی …

اتفاقیه همکاری استراتژیکی میان ایران وچین:ایران درقلب»جاده ابریشم»

اتفاقیه همکاری استراتژیکی میان ایران وچین:ایران درقلب«جاده ابریشم« روزنامه «الاخبار«چاپ لبنان مترجم:احمد مزارعی،پنجشنبه دواردهم تیر1399 مسیری که سطح همکاری ایران باچین را تا این حدارتقا داد، نشاندهنده این است که دولت ایران نسبت به مسیری که درسابق پیموده بود،احساس سرخوردگی کرده است.(خبر گزاری فرانسه) قانون فیزیک به ما میگوید که «فشارایجاد انفجار میکند». اما درسیاست کسانی هستند که با استفاده از فشارهای امریکا گزینه های دیگری را انتخاب میکنند، به این امید که برای رهائی از فشارها وتحریمهای اقتصادی موجود میکوشند منفذهای تازه ای برای رهائی خود پیدا کنند.واین کاری است که اخیرا تهران وپکن بوسیله اتفاقیه استراتژیکی بیست وپنجساله به ان مبادرت کردند.صاحبنظران ایرانی بر این باورند که این اتفاقیه ایران را به همپیمان اول چین درمنطقه تبدیل خواهد کرد. ایران از همان اوایلی که برنامه سازندگی خودرا اغا ز نمود ، ازهیچ فرصنی درجهت تحقق ارمان تاریخی خود یعنی زنده کردن «جاده حریر»وسهیم شدن درآن کوتاهی نکرد زیرا این جاده درگذشته نیز به امپراتوری پارس نسبت به دیگران ارجحیت میداد. نباید پنداشت که تنها این دیدگاههای تاریخی منظور نظر ایران بوده است. دوشنبه …

داستان مصادره زمینهای مردم بتوسط رضا شاه – احمد مزارعی

این کتاب سالهای پنجاه درالمان بتوسط عده ای ازدانشجویان ، نیروهای ملی مذهبی ، دموکرات ومصدقی تالیف گردید که نام خودرا : جامی ویا «جبهه ازادیبخش ملت ایران«نهادند.بعضی از مولفان کتاب خود درحوادث سالهای 1320، شرکت مستقیم داشته اند. بعد از انقلاب این کتاب درایران بارها چاپ وپخش گردید، این نسخه سانسور نشده است ، اما نسخه های بعدی با سانسور قسمتهائی که مربوط به ایت الله کاشانی میباشد منتشر گردید.این کتاب دربازار کتاب ایران وکتاخانه های عمومی دردسترس است. داستان مصادره زمینهای مردم بتوسط رضا شاه تهیه وتایپ از: احمد مزارعی این بخش از صفحه 87،ببعد کتاب «گذشته چراغ راه اینده است«برگرفته وتایپ شده است

کشته وزخمی شدن دهها سرباز ترکیه درنتیجه بمباران هوائی شهرکهای ادلب

سایت تلوزیونی المیادین 27 فوریه 2020 نوشته: احمد مزارعی درنتیجه هجوم ارتش سوریه به قافله سربازان ترکیه درمنطقه «جبل الزاویه»درادلب دهها سرباز ترک کشته وزخمی شدند.اما دیده بان حقوق بشر سوریه که مخالف دولت سوریه میباشد نیز اعلام داشت که حد اقل سی وهفت سربازترکیه کشته شده ودهها نفر زخمی شده اند، همزمان اردوخان درجلسه ای اضطراری شرکت کرد تا به اوضاع رسیدگی کند. خانم خبرگزار «المیادین»دردمشق تاکیید نمود که دهها سرباز ترک درنتیجه بمباران هوائی درنزدیکی روستای باره درمنطقه جبل الزاویه کشته وزخمی شده اند، درهمین حال چهار هلی کوپتر ترکیه وارد منطقه شده تا کشته وزخمیها را از منطقه خالی کنند. خبر نگار ما افزود که قافله نظامی ترکیه درحالی مورد هجوم قرارگرفت که اماده میشد تا به سربازان سوریه حمله نظامی کند.. خبرنگار ما همچنین افزود که درمنطقه مرزی سوریه وترکیه بعداز این حادثه وضعیتی بحرانی به خود گرفته است ومنابع دراین زمینه اظهارداشتند که سی وپنج سربازترکیه دراین حادثه کشته شده اند. منابع خبری افزودند که ترکیه نتوانسته است پیمان ناتو را قانع کند که از ترکیه حمایت نماید وامریکا نیز …

نخست‌وزیر جدید عراق و اخراج آمریکائی‌ها

انتخاب نخست وزیر عراق صاحبنظران عراقی :از حکومت «علاوی نخست وزیرتازه»خواسته شده است تابه اخراج امریکائیها از عراق پایبند بماند وکوشش کند تا قرارداد با چین راکه عبد المهدی امضا نموده است به اجرا دراورد روزنامه «المراقب العراقی»دوم ژانویه 2020 مترجم:احمد مزارعی درروزهای اخیر، به اتفاق گروههای بزرگ سیاسی عراق وکمک سایر نیروها تاثیر گزار ، پرونده انتخاب نخست وزیر تازه ، به پایان خود رسید وجانشین عبد المهدی انتخاب شد و هم اکنون مرحله تازه حکومتی اغاز شده است تا فضای مناسبی را برای اجرای انتخابات زودرس فراهم اورده وتصمیمات پارلمان را بویژه درمورد پایان دادن به حضور امریکا ازسرزمین عراق اقدام نماید، این امر بویژه ازاین نظر مهم است که مجموعه ای از تجاوزات بتوسط نیروهای امریکائی درعراق انجام گرفته وبطور مشخص اقدام به بمباران مراکز حشد الشعبی وترور دو فرمانده شهید مقاومت قاسم سلیمانی وابو مهدی المهند س میباشد که درنزدیکی فرودگاه بغداد بارزترین این تجاوزات است. صاحبنظران امور سیاسی عراق تاکید میورزند که اقدام به انتخاب نخست وزیر تازه دراین جهت حرکت میکند تا ریشه های هرگونه توطئه را برعلیه عراق …

پیامدهای عملیات ارامکو – بقیق:سقوط توهمات وانقلاب درچشم انداز

نوشته: سرگرد د. امین محمد حطیط مترجم:احمد مزارعی 26 سپتامبر2019 قبل از بیست وپنجم آگوست گذشته ، همه محققان و صاحبنظران استراتژیست درمنطقه براین نظر بودند که خاورمیانه با محتوای اهداف استراتژیک اساسی وبزرگ خود ، منطقه ای میباشد حیاتی برای غرب به رهبری امریکا ، لذا انها امکان ندارد تحت هیچ شرایطی در برابر هر تهدیدی با هر حجمی که منافع استراتژیک انها را درخاورمیانه تهدید کند ساکت ودست بسته بمانند وپاسخ غرب نسبت به ان تهدیدها جنگی نابود کننده خواهد بود.این اقدام جمعی غرب در مورد صدام حسین مشاهده کردیم که وقتی یکی از اهداف استراتژیک نفتی غرب یعنی کویت بوسیله صدام مورد تهدید قرارگرفت چگونه جبهه متحد غرب به رهبری امریکا با وی رفتار کردند. غرب درگذشته وتاکنون براین باور است که منطقه خاورمیانه بمثابه قلب جهان است که حاوی بزرگترین ذخایر نفتی بوده وگذرگاههای ابی اصلی وضروری برای تجارت جهانی نیز دران قراردارد ومهمتر برای غرب اینکه پایگاه اصلی واساسی غرب یعنی اسرائیل نیز دراینجا است.وبخاطر همه اینها است که غرب بزرگترین وگسترده ترین پایگاههای نظامی خود برای این سه چیز …

حزب الله ، مقاومت ورژیم اسرائیل – احمد مزارعی

نوشته : احمد مزارعی، 15، جولای 2019 بعد از جنگ سی وسی روزه حزب الله واسرائیل وشکست مفتضحانه «ارتش شکست ناپذیراسرائیل»در برابر حزب الله ، پال گرک نویسنده ومنتقد امریکائی گزارشی را درمورد این جنگ منتشر نمود ، البته این گزارش خلاصه ای از گزارش یکصد صفحه ای دولت فرانسه درمورد این جنگ بود ومن درهمان روزها گزارش مذکور را بازهم خلاصه کرده ومنتشر کردم ، خلاصه کوتاهی ازاین جنگ: در ژانویه سال ۲۰۰۶، ماموران امنیتی اسرائیل امریکا وانگلستان در پنتاگون گرد هم امده وسناریو شش روزه ای تهیه کردند تا در آگوست همان سال به اجرا دراورند. این سناریو عبارت بود از حمله به نیروهای حزب الله لبنان درحومه بیروت وجمع اوری انها ومتوقف وفلج کردن همه دستگاهها وامکانات ارتباطی انها . ۲، انتقال همه انها به کمپهائی که از قبل تدارک دیده بودند. ۳، دستگیری سران اصلی حز ب الله که از قبل نشانی انها را تهییه کرده بوده وانتقال انها بوسیله هواپیماهای ارتش امریکا به گوانتانامو ، زندان معروف امریکا. ۴، پهلو گرفتن ناو هواپیما بر ششم امریکا دربندر بیروت وپیاده کردن …

آیا ایران برای امریکا خطرناک است، …، لذا به ان نیاز دارند؟ – وفیق ابراهیم – احمد مزارعی

نوشته : دکتر وفیق ابراهیم، استاد دانشگاه لبنان مترجم: احمد مزارعی،سوم نوروز ۱۳۹۸ این اشکال موجود تناقضی آشکار را نشان میدهد،که چگونه ایران از یکطرف دشمن شماره یک وخطرناک هیمنه امریکا درمنطقه است ودرعین حال ایران «نیاز» آمریکائیها نیز میباشند، تا بوسیله ان کشورهای خلیج را از ایران بترسانندوبدینوسیله نیروهای خودرا از نظر اقتصادی وسیاسی وفروش اسلحه های گرانقیمت به انها درمنطقه بسیج کرده واهداف خودرا پیش ببرند. پاسخ به تناقض فوق بسیاربدیهی است ودر ارتباط مستقیم با شکست امریکا در به زانو دراوردن ایران در منطقه است. در نتیجه این سرخوردگی امریکا در تغییر دادن نظام جمهوری اسلامی ایران چه با جنگ مستقیم ویا بوسیله صدام حسین عراق وکوششهای گوناگون دیگر امریکا از طریق کشورهای خلیج برای منفجر کردن درون ایران وتحریمها ومحاصره دائمی ایران طی چهل سال گذشته ، حال امریکائیها اسلوب تازه ای درپیش گرفته اند وان وحشت ازایران «شیعی»مذهب است تا بدینوسیله اعراب ومسلمانان را بطریق تازه ای درچنبره سیاستهای اقتصادی وسیاسی خود نگهدارند. مفهوم نیار به ایران دروضعیت تازه به این معنی است که امریکا از دامن زدن به شورشهای …

بیانیه وموضعگیری مبارزان عرب دردفاع از جمهوری بولیواری ونزوئلا

مترجم:احمد مزارعی، 26 ژانویه 2019 برای پشتیبانی وامضا جمهوری بولیواری ونزوئلا امروزدرصف مقدم نیروهای انقلابی جهان درمقابل جبهه ضدانقلابی ایستاده است که به جنگهای چند جانبه ای به رهبری امپریالیسم امریکا درجهان دست میزند، امپریالیسم امریکا ودو جناحش که دربحران درونی میان دولت عمیقشان گرفتار امده اند ، هردو بیشترین طمع ورزیها همراه با خطرناکترین سیاستهارا بر علیه جهانیان دنبال میکنند. اقدام اخیر امریکا بر علیه رئیس جمهور انقلابی ومنتخب مردمُ ونزوئلا ،نیکلاس مادورُ نشاندهنده دخالت از نوع امپریالیستی میباشد که درگیر بدترین بحرانهای داخلی خود میباشد. ما در کشورهای عربی شامل شهروندان،روشنفکران، کهنه سربازان ومبارزان ملی ، انقلابی، سوسیالیست، اکادیمیسین، وپیشروان زن ومرد ، با تمام توان خود درکنار انقلاب بولیواری وسوسیالیستی در ونزوئلا وسایر کشورهای بولیواری در امریکای لاتین می ایستیم واز ان دفاع میکنیم، زیرا این انقلاب نماد ونماینده سوسیالیسم قرن بیست ویکم در سطح جهانی از یکطرف بوده واز طرف دیگر این ارتباط روحی که میان انقلاب عربی با مضمون ناصریسم وانقلاب بولیواری هوگو چاوز که درخط اول مبارزه بر ضد کیان صهیونیست اشکنازی ایستاد وبهمین دلیل این برما ست که …

در میدانهای جنگی سوریه چه میگذرد؟ – احمد مزارعی

در میدانهای جنگی سوریه چه میگذرد؟ جمع اوری و ترجمه : احمد مزارعی ، یازدهم ابان 1397 ایا انکارا برای حمله به شرق فرات چراغ سبزامریکارا دریافت کرده است؟ اگر ترکیه بخواهد درتوافقات استانه اخلال ایجاد کند ، منطقه شرق سوریه تبدیل به میدان جنگ میان سوریه وترکیه تبدیل خواهد شد واشنگتن که با سکوت ، بمباران همپیمانان خودرا در منطقه روستاهای حلب شمالی دنبال میکرد اکنون میکوشد با عجله میان ارتش سوریه وترکیه درگیری ایجاد کند تا خود با فراغ بال بهره برداری سیاسی کند. حرکت تنهائی ارتش ترکیه بسوی منطقه شرق فرات ، همه پیروزیهای ارتش سوریه وهمپیمانانش را بر باد خواهد داد، چیزی که دمشق ، موسکو وتهران این اجازه را به ترکیه نخواهند داد. هجوم ترکیه به شرق فرات درگروی تصمیم ترامپ است دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام داشت که اردوخان وهمتایش دونالد ترامپ اوضاع را در منبج ، ادلب وشمال سوریه به بحث گذاشته ودر یک مکالمه تلفنی عزم خودرا بر تحکیم روابط بین دو کشور تاکید کرده اند. اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری فوق هنگامی انتشار یاف که وزیر دفاع …

فجایعی که آمریکائیهاواسرائیلیها درعراق و ابوغریب مرتکب شدند – سیمور هرش – آحمد مزارعی

بشتابید بسوی دموکراسی امریکائی، این است سوغات امریکا برای ملتهای دربند ، سلطنت طلبان وطنفروش، ضدکمونیستهای مزدور وهمه سفلگانی که اینروزها بخاطر چند دلار همچون سگهای ولگرد در رادیوهای وتلویزیونهای صدای امریکا، من وتو ، رنگارنگ ، بی بی سی ، و…../ به لجن پراکنی علیه ملت ایران مشغولند ، پاسخ بدهند، برای داعش امریکا چه پاسخی دارند ، برای قتلعام مردم یمن بتوسط امریکا وعربستان چه پاسخی دارند، برای تحریمهای دقیقا ضد بشری امریکا علیه ملت ایران، سوریه چه پاسخی دارند ، برای جنایا ت وتخریب کشورهای عراق ، سوریه فلسطین ویمن بنوسط آمریکای «دموکرات»چه پاسخی دارنداین سفلگان حقیر با چه دستاویزی از دموکراسی امریکائی حمایت میکنند ، ننگتان باد. بدون شک رژیم ایران ارتجاعی ، وسرکوبگر است ، اموال ملت ستمدیده ایران را غارت ودر بانکهای خارجی انباشته میکند، ششهزار اقازاده سران این جهموری ستمگر در پاریس ولندن و…/ به دنبال عیاشی قمار ولودگی هستند، غذای اکثریت ملت زجردیده ایران فست فودهائی است که فقط سرطان میاورد ، فقر، افسردگی وهزاران سوال بی پاسخ را میتوان در چهره هر ایرانی در خیابانهای شهرها …

ژئوپولتیک تازه خاورمیانه پس از سقوط غوطه شرقی – احمد مزارعی

موقعیت محور مقاومت وروسیه بعد از دوشکست امریکا در منطقه غوطه شرقی وتهاجم موشکی نوشته :احمد مزارعی ،هیجدهم اوریل 2018 بدون شک وصرف نظر از هرگونه اعتباری،قدرتمند بودن واستفاده از این قدرت،همچنان عامل تعیین کننده در روابط بین المللی بوده وشاه کلید حل وفصل معضلات منطقه ای وجهانی است ، وهمه نیروها بر حسب قدرتمند بودنشان شرایط خود را بردیگران تحمیل ویا اجبارا تسلیم میشوند وطرف قدرتمند وطبیعتا پیروز، تحمیل کردن شرایط خود را بر طرف مغلوب کاملا برحق وعادلانه مینامد، بیادبیاوریم مصاحبه خانم البرایت وزیر خارجه سابق امریکارا که با مطبوعات مصاحبه میکردد ، گفت «کشته شدن هفتصدو پنجاه هزار کودک گرسنه عراقی در دوره تحریم عراق ، ضروری و عادلانه بوده است» ، همینطورروسیه هنگام جنگ گرجستا ن دو منطقه سوق الجیشی استیا وابخازیا را اشغال نمود وراه را بر پیشروی امریکا ئیها بست، وگرنه امریکا ئیها به بهانه اینکه چند سرباز امریکا ئی اززمان جنگ جهانی دوم در گورستان اطراف مسکو مدفون هستند ،مسکو را به اشغا ل در میا وردند، زیرا زور واعمال قدرت در این برهه از تاریخ عین «حق …

درعرصه جنگ تجازوزکارانه مشترک ترکیه – امریکا در عفرین وبر علیه سوریه چه میگذرد؟(1)

درعرصه جنگ تجازوزکارانه مشترک ترکیه – امریکا در عفرین وبر علیه سوریه چه میگذرد؟(1) مترجم:احمد مزارعی روزنامه وطن سوریه ،پنجشنبه 22 فوریه 2018 ریزان حدو سخنگوی رسمی «واحدهای حمایت ملت»وابسته به کردها ی در عفرین: «انچه که میان ارتش سوریه در مورد ورود «نیروهای توده ای» همردیف با ارتش سوریه وواحدهای حمایت ملت کردها انجام گرفت از نظر من اتفاق ما بین ما نبوده بلکه بلکه صحبت از ورود نیروهای ارتش سوریه به بخشی از سرزمین سوریه بوده ،وواحدهای دفاع ملت کردها نیز نیروهای سوریه به حساب میایند وعفرین نیز سرزمین سوریه است، در مجموع باید بگویم که ورود نیروهای وابسته به ارتش سوریه به عفرین به یک هماهنگی میان ما وارتش سوریه نیاز داشت که انجام شد،وهم اکنون همه نیروها به وظایف وواجبات ملی خود در جهت مقابله با اشغالگران ترک (ینی چری) ادامه میدهند». ورود انبوه»نیروهای توده ای» همردیف با ارتش سوریه (نیروهای بسیجی سوریه) به عفرین منظره وموقعیت جنگی تازه ای را در مرزترکیه سوریه به وجود اورده وموجب موازنه کاملا مغایرومتفاوتی شده که در مخیله ومحاسبات برنامه ریزان تجزیه وتقسیم کنندگان …

نقش زنان مبارز در انقلاب عظیم روسیه

به مناسبت روز جهانی زن نقش زنان مبارز در انقلاب عظیم روسیه نوشته :الکساندرا کولنتای ، مترجم : احمد مزارعی هشتم مارچ 2016 زنانی که در انقلاب عظیم روسیه شرکت کردند ، چه کسانی بودند؟ آیا زنانی منفرد ومنزوی بودند؟ نه، به هیچوجه، اکثریت آنها ، دهها ، بلکه صدها هزار نفر از آنها که در میانشان قهرمانانی گمنام نیز فراوان بودند، شانه به شانه یکدیگر ودر کنار کارگران وکشاورزان ، در پشت پرچم سرخ ودر زیرشعار زندگی شورائی بر ویرانه های کاخهای حکومت مذهبی تزار های روسیه گذر کرده وآینده ای نوین را برای خود رقم زدند. اگر نگاهی به گذشته بیندازیم به وضوح مشاهده خواهیم کرد که آن مجموعه زنان قهرمانی که انقلاب اکتبر را خلق کرده واز آن حمایت کردند ، کسانی بودند که در روستاها ی فقر زده ای که در نتیجه جنگ مخروبه وغارت شده بود، با حجابی بر سر که امروز به روبانی سرخ تبدیل شده است زندگی میکردند، از گرسنگی رنج میبردند، آنها عمدتا دامنی بلند مندرس وپالتویی زمستا نی که سراسرش وصله وپینه شده بود، برتن داشتند.اینها …

حقایق دهگانه استراتژیک بعد از آزادی حلب وقبل از شروع کار ترامپ

نوشته دکتر عصام نعمان وزیر ونماینده سابق پارلمان لبنان مترجم : احمد مزارعی  آزادی وپاکسازی حلب از تروریستها مرحله تازه ای از درگیریها را درسوریه وبرآن وهمچنین در منطقه  باز گشود .اغراق نگفته ایم اگرکه بگوئیم اعلان سراسری آتش بس درکشور سوریه ساعاتی قبل از شروع سال نو، بمثابه حلقه ای پیشرفته درتسریع جمع بندی کردن درگیریهائی است که نتایج وعملکردآن واقعیت های تازه ای را پیش از شروع عملی کار دونالد ترامپ در تاریخ بیستم ژانویه 2017، اعمال خواهد کرد. این حقایق استراتژیک دهگانه بیانگر مراحل درگیریهای جدیدآینده خواهد بود: یکم : اعلان آتش بس در سوریه حاوی تفاهماتی استراتژیک میان روسیه، ایران وترکیه میباشد تا آنها مشترکا امور منطقه غرب آسیا که از جنوب ساحل دریای مازندران آغاز وبسوی ساحل مدیترانه امتدادمییابد، وسپس ترسیم سیاستگزاریها ،ومنافع خود واین کشورها را در خلال یک رقابت شدید با آمریکا ادامه داده که در حد یک نوع جنگ سرد پیش برده خواهد شد دوم  : این اتفاقیه سه گانه در بر گیرنده شریک ضمنی چهارمی است وآن سوریه میباشد ، ایران بمثابه وکیل سوریه در امور …

تحلیلی در مورد برنامه گردآوردن داعش در شمال شرقی سوریه بوسیله آمریکا

نوشته سرگرد بازنشسته: شارل ابی نادر، 15/اکتوبر2016  مترجم: احمد مزارعی، سایت اتحاد نویسندگان ارد نی   چه بسیار جالب خواهد بود که جهانیان با تمام تفکرات گوناگون وموضعگیریهای سیاسی خود، اما درموقع انتخابات آمریکا دقت کنند تا به حقیقت عملکرد آنها پی برده و ببینند که کاندیداهای ریاست جمهوری این کشوربه چه توطئه ها وبرنامه های خرابکارانه وضد انسانی گوناگونی بر علیه ملل دیگر وجهانیان دست میزنند واین سیاستها را میتوان از خلال برنامه ها وسخنرانیهای عمومی که کاندیداها دراین اقدام گسترده «ملی آمریکا» به نفع خود وبر علیه یکدیگرابراز میدارند ، با وضوح تمام شاهد بود. در موضوع خلق کردن ، پرورش وحمایت کردن از داعش ، هیچکس فکر نمیکرد که آمریکا اینهمه در مورد ارتباطش با آن رسوا شود وخطر اتهامات همکاری با آن را متحمل شود وحتی این موضوع در داخل آمریکا نیزبه گستردگی افشا شده که خود تاکیدی بر امری موکد است، با این حساب ،غیر منطقی است که آمریکا درمورد شکست دست پرورده خود داعش در عراق وسوریه ساکت بماند زیرا در صددآن است تا پس از استفاده گسترده از …

پوتین، بشاراسد و اردوغان را در مسکو گرد هم خواهدآورد ؟

سایت نویسندگان اردن، دوم سپتامبر 2016 مترجم : احمد مزارعی   مدافعان جنگ در سوریه به استراحت میروند. منطقه کاملا شاهد یک انعطاف جدی خواهد بود وقبل از پایان سپتامبرکنونی بسوی یک مصالحه سیاسی حرکت خواهد کردوقتل عام بی مرزی که پنج سال است شروع شده زیر نظارت پوتین بسوی غلاف کردن چاقوهای خود پیش خواهد رفت،رئیس جمهورسوریه بشار اسد،رجب طیب اردوغان را در مسکو ملاقات خواهد کرد.تاریخ پیشنهاد شده برای این ملاقات تاریخی میان اردوغان ، بشار اسد با نظارت پوتین از هیجدهم همین ماه تا بیست ودوم آن ادامه خواهد یافت.آماده سازی اولیه این ملاقات از زمان دیدار پوتین واردوغان درپیترز بورگ درنهم ماه آگست گذشته آغاز گردید، این ملاقات همراه بود با ورود یک هیئت عالیمقام امنیتی سوری شامل رئیس اداره اطلاعات ارتش ، یک افسر عالیرتبه همین اداره ، مجموعه ای از افسران نیروی هوائی ، معاون مدیر اطلاعات عمومی کشور سوریه وتیمسار علی مملوک رئیس مجلس امنیت ملی کشور. بعضی از اعضای هیئت درجریان ملاقات اردوغان – پوتین در مسکو، اشاره کرده اند که مذاکره ای کامل وشامل درمسکو انجام …

ایران وروسیه با ظرافت پیله های ابریشم را بسوی جاده ابریشم تازه سوق میدهند

ایران وروسیه با ظرافت پیله های ابریشم را بسوی جاده ابریشم تازه سوق میدهند نویسنده : تماضر عباس، 29 مرداد 95 مترجم : احمد مزارعی، سایت نویسندگان اردنی چندان ضرورت ندارد که در سیاست این خرس سرد قطبی تعمق کنیم، خرسی که دارای هیکلی عظیم و ودندانهای پیش ونیش بسیار تیز است که مقهور نمیشود ، باید بدانیم که این خرس تا چه اندازه حکمت دارد که میدان میدهد تا شکارهایش بدون ترس بسوی او حرکت کرده ودر اختیارش قرار گیرند، در حالی که او همچنان آرام، ساکن ومتوازن میباشد.از طرفی دیگر،چندان مشکل نیست که بدانیم بافنده قالی با الیافهای ظریف وزیبا، چقدر صبور وآرام است وگره ها ی قالی را با آرامشی تمام یکی پس از دیگری چنان استادانه درهم میتند تا کاری را که بر روی قالی آغاز کرده با تآنی ودرستی به پیش ببرد، حتی اگر زمانی چند به طول بینجامد. با حیله، مهارت وحکمت خرس قطبی، وآرامش، شکیبائی وفتانت قالیباف ایرانی ، سی وهفتمین سلطان عثمانی ، رجب طیب اردوخان، که  رویای سلطانهای عثمانی را در سر پرورانیده بود، این بار …

استفاده بمب افکنهای روسیه از پایگاه هوائی همدان در ایران به چه معنی میباشد ؟

استفاده بمب افکنهای روسیه از پایگاه هوائی همدان در ایران به چه معنی میباشد ؟ نوشته : احمد مزارعی 27 مرداد 95 خاور میانه وارد مرحله تازه ای میگردد که ملل ساکن در آن خود میخواهند سر نوشت خودرا بدست گیرند، از کودتای آمریکائی بر علیه مصدق گرفته تا جنگ تجاوز کارانه اسرائیل علیه کشورهای عربی در سال 1967، آوارگی وزندگی پر از درد ورنج بیش از هفت ملیون از ملت فلسطین، تجاوز اسرائیل به لبنان واشغال جنوب این کشور در سالهای هشتاد ، جنگ تجاوز کارانه غرب، ناتو به رهبری آمریکا بر علیه ملت عراق واستقلال این کشور وتخریب آن ، تحریم ظالمانه بر علیه ملت مقاوم ایران وانقلاب شکوهمند آن ، ترور وانواع تجاوزات اقتصادی ، سیاسی ، وفشارهای گوناگون دیگر بر علیه مقاومت ملت ایران طی سی سال گذشته، وجنگ شش ساله ای که هم اکنون به رهبری آمریکا در سوریه ادامه دارد وسایر جنگهای گوناگونی که در سایر مناطق خاور میانه در جهت تخریب وعقب نگهداشتن ملل منطقه زیر نظر آمریکا وهمپیمانان فاسد ومرتجع آن ادامه دارد. در سالهای اخیر وبا …

بمباران مواضع داعش ونصره از پایگاه هوائی همدان در ایران بوسیله بمب افکنهای روسیه

بمباران مواضع داعش ونصره از پایگاه هوائی همدان در ایران بوسیله بمب افکنهای روسیه مواضع وسنگرهای تروریستها در این بمبارانها منهدم شدند استفاده از پایگاه هوائی همدان برای بمباران ، فاصله پروازرا از2100  کیلومتر به 900 کیلومتر تقلیل میدهد 16 آگست 2016، سایت نویسندگان اردن* مترجم : احمد مزارعی   وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه اظهار داشت که بمب افکنهای این کشور ، امروز سه شنبه از پایگاه هوائی همدان در ایران به پرواز در آمده واهداف مهمی را متعلق به تروریستها در سوریه بمباران کردند. این وزارتخانه اعلام داشت که بمب افکنهای روسیه ضربات سهمگین ومنهدم کننده ای را بر سنگرهای داعش ونصره در حلب ، دیر الزور وادلب وارد کردند ، این بمبارانها شامل مخازن بزرگ اسلحه ،ذخیره وهمچنین اردوگاههای تروریستها در شهر حلب گردیده وموجب انهدان آنها گردید. هواپیماهای بمب افکن از نوع » تو – 22 -ام 3 «قبل از این به پایگاه هوائی همدان انتقال پیدا کرده بودند تا در بمباران مواضع داعش در سوریه شرکت کنند. یک دپلومات روسیه چندی پیش اظهار داشت که کشورش از مسئولان ایران …

آمریکا، ترکیه ومراحل پایانی جنگ بر علیه سوریه

 مراحل پایانی پنج سال جنگی که قرار بود به حیات سیاسی کشوری بنام سوریه پایان دهد، فرا رسیده است ، این جنگ قرار بود عراق را هم مجددا اشغال ، وایران راهم محاصره وخفه کند، سپس آمریکا با عبور دادن خطوط لوله های نفت وگاز کشورهای عربی ازطریق خاک سوریه به ترکیه، واز آنجا به اروپا ، روسیه را از بازار گاز ونفت اروپا اخراج کرده وخود به جایش بنشیند. نوشته : احمد مزارعی 29/ 6/2016 اکنون بر هیچکس پوشیده نیست که جنگ حلب بطور قطعی در آستانه وقوع بوده وارتش قدرتمند سوریه، کمکهای بی شائبه ایران ، حزب الله لبنان، روسیه وحشد الشعبی عراق تاحد زیادی ، وعقب نشینی اردوخان  وعذر خواهی نیم بند وی از پوتین دردی را از وی دوا نخواهد کرد واگر ترکیه بخواهد جنگ را درحلب متوقف کند ، به آسانی میتواند شروع شود ، زیرا ترکیه دروازه اصلی ارسال تروریستها واسلحه وامکانات به داخل سوریه است ، سایت تلویزیونی المیادین سه روز پیش گزارش داد که : «جبهه نصره که از طرف ترکیه وآمریکا حمایت میشود، یکصد موشک ضد …

تحولات وتصمیم گیرهای تازه درجنگ سوریه

تحولات وتصمیم گیرهای تازه درجنگ سوریه توافقات سه گانه وتعیین کننده برمناطق جنگی شمال وجنوب حلب وشرق سوریه ارسال امکانات کامل نظامی روسیه وایران وتعطیل موقت مذاکرات ژنو سایت نویسندگان اردنی ، چهاردهم جون 2016 مترجم :احمد مزارعی هم اکنون وبرای اولین بار ، پس از بیست وهفتم فوریه سال جاری ، اطلاعیه های نظامی سوریه وروسیه در مورد بمبارانهای مناطق روستاهای اطراف حلب بر علیه تروریستها، بسیار بیشتر از اطلاعیه هائی است که طی همین مدت، در مورد مصالحه وبرقراری آتش بس انتشار مییابد.   ساعتهائی معدود، پس از جلسه فرماندهان نظامی ایران، روسیه وسوریه در کنفرانس تهران در روز پنجشنبه گذشته ، جنگنده های هوائی روسیه مجددا به میدانهای جنگی سوریه بازگشتند تا سراسرآسمان شهر حلب را با غریوهای خشمگینانه خود بپوشانند واینبار با شدت وحدتی بسیار بیشترازمرحله اول «توفان سوخوی» درابتدای ورود قدرتمند نیروی هوائی روسیه به سوریه، واین خود انعکاس برق آسائی بود از کنفرانس اخیر تهران .   در خلال سه روز پس از جلسه وزرای دفاع سه کشور روسیه جنرال سرگی شویگو، سوریه عماد فهد فریج وایران ، حسین …

ژنرال دايتون و نسل تازه فلسطینی‌ها

  نزدیک به یک سال پیش ، انتفاضه تازه ای واین بار با چاقو در فلسطین شروع وبه انتفاضه «چاقوها» معروف شد ، اما این انتفاضه از چاقو به اسلحه گرم ارتقا یافت و دوهفته پیش واین بار دانشجوئی در یکی از امن ترین فروشگاههای معروف اسرائیل با اسلحه گرم به اسرائیلیها حمله برده وعده ای کشته وزخمی شدند ونتنیاهو با درد ورنج فراوان اعتراف کرد که این عملی بسیار حرفه ای بوده است، اسرائیل دولتی است که از طرف استعمارگران برای به اسارت در آوردن ملل مسلمان منطقه خلق شده وهیچ را بطه ای با این منطقه و ملتهای ان ندارد وسرانجامی بجز نابودی نخواهد داشت، این دولت پوشالی هیچ رابطه ای با یهودیت هم ندارد واز دین برای پوشش بر جنایاتش بهره میبرد. مقاله زبر تا حد زیادی به واقعیت آنچه استعمارگران در فلسطین مرتکب میشوند میپردازد ونشان میدهد که آنها چه برنامه های دراز مدتی برای به بند کشیدن ملل منطقه در دستور کار دارند ، فلسطینی‌های جدید تنها نیروهای امنیتی نیستند، آنان طبقات سیاسی فلسطینی‌هايی را نمایندگی می‌کنند که در اصل …

شهر رقه..شوک ناگهانی استراتژیک.. وسقوط محاسبات آمریکا

نوشته :سرگرد دکتر امین محمد حطیط ، استاد دانشگاه لبنان مترجم : احمد مزارعی ، 17/خرداد ، 1395   زمانی که آمریکا اعلام داشت که میخواهد نیروی زمینی جنگنده ای در سوریه تحت عنوان » نیروهای سوریه دموکراتیک» که طبیعت واهدافی کردی داشته واز کردها تشکیل گردد واز پشتیبانی هوائی «ائتلاف بین المللی» بهره مند گردد تا بتواند داعش را از شمال سوریه ومنطقه ای که امتدادآن به شهر رقه میرسد، اخراج و پاکسازی کند، ودر ادامه فرمانده نیروهای آمریکائی سوت شروع این جنگ را بر علیه داعش به صدا در آورد ، آمریکا فکر میکرد میتواند اهداف زیر را تحقق ببخشد : (1) – بهره گیری از عقب نشینی نسبی روسیه که بطور رسماا علام داشته بود که قصد دارد نیروهایش را درمیدانهای نبرد سوریه کاهش دهد، زیرا ، زیرا در نتیجه کمکهای گسترده به ارتش سوریه ، این ارتش توانسته بود کفه معادلات قدرت را در میدانهای جنگ به نفع خود بالا برده وآنچنان دستاوردهائی کسب کرده بود که وضعیت ارتش عربی سوریه در میدانهای نبرد را کاملا به نفع خود تغییر داده …

موقعیت جبهه خلق برای آزادی فلسطین وکوشش برای محاصره آن بتوسط سازمان آ زا د ی بخش فلسطین

سایت: «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» 3/جون/2013 مترجم : احمد مزارعی در مقدمه باید گفت که ما به همه فلسطینیها، اعراب، بخش عمده ای از بیگانگان ، به همه دولتهای عرب وسایر کشورهای جهان باتمام شفافیت وروشنی اعلام میدارم وبه همه آنها اطمینان میدهیم که ما به عنوان جبهه خلق برای آزادی فلسطین ، هیچگونه مصالحه وعقب نشینی ویا سازشی در مورد هیچیک از حقوق حقه فلسطین نکرده ایم، واینکه ما خواستار آزادی تمام وکمال سر زمین فلسطین از دریا تا رودخانه اش واز راس النافوره تا شهر رفح میباشیم . همچنین ما خواستار آزادی وپاکسازی همه سرزمینهای اشغالی عربی ازلوث وجود اشغالگران صهیونیست هستیم.آری ، ما ایمان قاطع داریم که نباید هیچکونه مذاکره ویا همزیستی با این دشمن صهیونیستی انجام پذیرد ، دشمنی که آشکارا رهبرانش به فاشیست بودن بر خود میبالند، با این رژیم صهیونیستی تنها با زبان قدرت ومقاومت وبا تمام اشکال وابزارها ی آن میتوان سخن گفت وآنرا ریشه کن نمود، این استراتژی ما میباشد. جبهه خلق برای آزادی فلسطین از همان ابتدا بر ضد قرارداد شوم ، نفرت انگیزومنهدم کننده …

آیا باز ستاندن فلوجه درجنگ بر علیه داعش مفصلی خواهد بود؟

نوشته : سرگرد بازنشسته ، شارل ابی نادر مترجم : احمد مزارعی، 31 می 2016   میتوان گفت که در تاریخ جنگهای آمریکا خارج از سرزمین خود به استثنای ویتنام وانفجار مقر نیروی دریائی آمریکا درنزدیکی فرودگاه بیروت در سال 1983، که منجربه قتل 400 نفر گردید (1)، فلوجه تنها شهری است که ارتش آمریکا در آنجا بیشترین کشته ها را درهنگام اشغال عراق داده است ، وآنهم به این علت بود که پس ازهر شکستی در فلوجه مجددا به آنجا هجوم میبردند. ، فلوجه در عین حال اولین شهری است که داعش آنجارا به عنوان سرزمین خلافت ویا سرزمین دولت اسلامی در عراق وشام، برگزید ، دراین شهر بود که داعش بر مجموعه ای از مراکز مهم شهری عراق بویژه بغداد ازطرف شرق ، بر کربلا از طرف جنوب ، واز طرف غرب بر استان انبارتسلط واشراف داشت.   امروز رزمندگان عراقی، مرحله بسیار مهم وگسترده ای را برای پیشبرد امر پیروزی بر داعش به پیش میبرند، این نبرد بمثابه ا قدامی تعیین کننده وسرنوشت ساز در مبارزه علیه داعش درعراق است ، و …

در حالی که عراق در فلوجه پیروز میشود، سیاستمداران در فساد غوطه ورند

در حالی که عراق در فلوجه پیروز میشود، سیاستمداران در فساد غوطه ورند نوشته:مصطفی حکمت العراقی 30/ماه می 2016 مترجم:احمد مزارعی آزادسازی فلوجه وارد یکی از خطرناکترین مراحل پیشرفته خود میشود، بویژه ازاین نظر مهم است که قدرتمد ترین وزبده ترین رهبران اصلی داعش در این شهر حضور دارند (1) ، به اضافه موقعیت بسیار مهم استراتژیکی آن ، به این اعتبار که فلوجه بمثابه کمر بند امنیتی بغداد است ومرز این استان تا جنوب عراق واز آنجا به استان صلاح الدین که محاذی استان موصل درشمال عراق میباشد ، امتداد مییابد ، بنا بر این دلا یل ،استان فلوجه ، بمثابه هدفی تعیین کننده برای بقاءداعش درعراق است ودرعین حال فلوجه ، همچون قلعه مستحکمی است برای داعش که پس از سقوط موصل در دوسال پیش ،درآنجا سنگر بندی کرده است، موضوع دیگر اینکه این شهر مرکزی برای همه نیروهای دیگر تکفیری گشته واکثر مساجد این شهراز اندیشه های تکفیری تبعیت میکنند وبر علیه سایر مناطق کشور عراق موضع گیری میکنند وطی دوره بعد از سقوط این شهر بدست داعش، دولت عراق نتوانست تسلط …

مانورآمریکا ، میان «داعش» وکردها

مانورآمریکا ، میان «داعش» وکردها سایت : «البناء» لبنان مترجم: احمد مزارعی، بیستم آوریل 2016 داعش … این تشکیلات تروریستی هم اکنون فکر وذکر جهانیان ومنطقه شرق را از نظر نظامی به خود مشغول داشته است ، زیرا سرزمینهای گسترده ای از نظر مکانی وزمانی وشیوه ای که بکار میگیرد، درکنترل خود نگهداشته است  و میتوان آنرا در خلال مجموعه ای از اهداف و نکات زیرمورد بررسی قرارداد: * مدرسه ای عقیدتی وبسیار بنیادگرا، که بتوسط اسلامی تندرو ودر محیطی گسترده مابین کشورهای خلیج،بویژه عربستان وعراق ، خلق شده واز آنجا بسوی کشورهای دیگری در منطقه وبعضی کشورهای شمال آفریقا وهمچنین بعضی کشورهای اتحادیه اروپا امتداد یافته است ودر این میان آمریکا بنا به مجموعه ای از پیش زمینه ها همچون تجاوز غیر قانونی اشغال عراق وافغانستان وپیامدهای بعدی آن که هرج ومرج نظامی، اجتماعی وامنیتی عظیمی در پی داشت، یکی از عوامل اصلی پیدایش و گسترده شدن  نفوذ داعش بوده است . * تجربه ها وتخصصهای نظامی وامنیتی افسران سابق در ارتش صدام ، جنگجویان بیگانه که با ارتش شوروی درافغانستان ، چچنیا وقفقاز جنگید ه …

کمکهای مالی بیگانگان به سازمانهای» جامعه مدنی»ورابطه آن با رژیم اسرائیل

کمکهای مالی بیگانگان به سازمانهای» جامعه مدنی«ورابطه آن با رژیم اسرائیل نوشته : دکتر ابراهیم علوش ، استا د اقتصاد دانشگاه اردن مترجم : احمد مزارعی 27/آوریل 2016   همکاران گرامی من ، از من خواسته اند تا درمورد کمکهای مالی بیگانگان به سازمانهای جامعه مدنی وعادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی مطلبی بنویسم ، اما با کمال معذرت اجازه میخواهم تا در ابتدا بحثی عمومی تر را شروع کنیم که بتوانیم رابطه میان این دو را پیدا کنیم، زیرا امکان ندارد از رابطه میان میان این دو صحبت کنیم ، بدون اینکه مفهوم اصلی ورابطه میان آن دورا با دومقوله دیگر یعنی «جهانی شدن»، و «خاور میانه جدید» روشن نمائیم. اما در مورد جهانی شدن ، اگر بخواهیم تعریفی بسیار خلاصه وسریعی از آن بدست بدهیم ، میتوان گفت به این معنی است  که همه اقتصادهای محلی ، ملی ومنطقه ای، در یک شبکه جهانی واحد ادغام میگردند ، و تجسم آن، این است که حرکت سرمایه ، کالا ، خدمات ، افراد ، معلومات و تآثیرات تبلیغاتی وفرهنگی آن، از طریق عبوراز  وبدون …

برنارد لووی ،فتنه گر و ارابه جنگهای داخلی

برنارد لووی ،فتنه گروارابه جنگهای داخلی، اینبار به سراغ پیشمرگه های کردستان آمده است * سایت نویسندگان اردنی 22/می/2016 مترجم :احمد مزارعی آ رابه جنگهای داخلی برنارد لووی ، صهیونیست فرانسوی، اینبار روبسوی کردها نهاده ،وبا سوء استفاده از «مبارزه»آنها بر علیه داعش در عراق وسوریه وبه خدمت گرفتن قضیه کردها ،درنظر دارد تا برنامه صهیونیستهای اسرائیلی را مبنی برتقسیم منطقه به اجرا در آورد. برنارد لووی شخصی است که همیشه در کنار صهیونیستها وحمایت از آنها قرارداشته ونقش اصلی در تشویق وآوردن نیروهای ناتو به لیبی ومنهدم کردن این کشور داشته است ، لووی همچنین نقش مهمی در دامن زدن به جنگ برعلیه دولت سوریه وبمباران یمن داشته است.وی اینبار به فستیوال سینمائی کان که بمدت ده روزدرجنوب فرانسه منعقد میگردد، آمده است وفیلمی را برای تبلیغ باخود به این فستیوال آورده که نام «پیشمرگه»را برخود داردوقراراست در روزهای آینده برای مسابقات رسمی، به نمایش گذاشته شود. این امر مورد خشم وتنفر بسیاری قرار گرفته ، که چگونه از یکطرف فشارهای سیاسی توانسته است این فیلم را برای نمایش بر فستیوال ، تحمیل نماید …

آیا ما نورهادردر اطراف سوریه باهدف هجوم به این کشورانجام میگیرد؟

آیا ما نورهادردر اطراف سوریه باهدف هجوم به این کشورانجام میگیرد؟ * سایت البناء متعلق به نبروهای ملی لبنان نوشته : سرگرد شارل ابی نادر مترجم: احمد مزارعی ، یکم خرداد 1395 آنچه که در اطراف سوریه میگذرد،ضرورت دارد تا به آن با دقت نگریسته شود، بویژه اینکه این مانوردر مربع بسیار حساس مابین عراق، سوریه ، اردن وترکیه درحال انجام است، به اضافه اینکه یک درگیری شدید وغلیان نظامی در عراق وسوریه جریان دارد وهمچنین برنامه ها وطرح راه حلهای مسالمت آمیزی نیز از طرفهای گوناگونی مطرح میشود که هیچکدامشان دارای چهارچوبی روشن وقابل اعتماد نیستند ، واین درحالی  است که طرحهای گوناگون نظامی نیز برای پایان دادن به درگیریها ی موجود در دستور کار است که ارتباط مستقیمی با درگیریهای نظامی ، درمیدانهای نبرد دارد. مانور موجود را میتوان از خلال کشورهای مختلفی که درآن شرکت میکنند وانواع اسلحه وتوانائیهای نظامی مورد استفاده دراین مانوررا به شکل زیر مورد ارزیابی قرارداد: در اردن مانوری تحت نام«شیر خشمگین«برای ششمین بار متوالی در حال انجام است . این مانور با شرکت واحدهای زمینی ، هوائی …

تآسیس جبهه عربی پیشرو – احمد مزارعی

اعلامیه  تآسیس جبهه عربی پیشرو * بیروت – جبهه خلق برای آزادی فلسطین مترجم : احمد مزارعی، 28 – اردیبهشت 13965   بنا به گفته معاون رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین ، ابو احمد فواد ، تآسیس این جبهه کوششی است جدی برای ایجاد جنبشی توده ای ، در مقابله با توطئه هائی است که بر علیه ملت عرب  در سراسر میهن عربی در حال انجام است . وی در مصاحبه مطبوعاتی خود تآکید نمود که عنوان اصلی کار جبهه ، همانا باز گرداندن اعتبارقضیه فلسطین ، به عنوان قضیه مرکزی ملل عرب ، سپس تمسک به امور اصلی وثابت منافع اعراب ، بویژه موضوع مهم وحدت ، آزادی واستقلال میباشد. سپس آقای نجاح واکیم ، رئیس تشکیلات»جنبش ملت» لبنان، درکنفرانس، ضمن کلماتی اظهار داشت : «تآسیس این جبهه بر این اساس انجام میگیرد تا مبارزه ای را برای تحقق یک جنبش ملی وقومی فراگیر ایجاد کند تا بتوانددر مقابل دخالتهای امپریالیستی درامور کشورهای عربی سدی ایجاد نماید، هدف مهم دیگر این جبهه حمایت از مقاومت در برابررژیم صهیونیستی اسرائیل وگستردن فرهنگ مقاومت میباشد».وی …

بارزانی تجسم بارز خیانت به مردم عراق وایران

پیشمرگه های بارزانی وبمباران شیمیائی آنها ، جل الخالق بارزانی تجسم بارز خیانت به مردم عراق وایران نوشته : احمد مزارعی ، یکم ماه می 2016 اشتباه نکنید، درحال حاضر فضای عمومی در عراق بر ضد پیشمرگه ها است که جنایات هفته گذشته را در طوز خرماتو آفریده ودهها نفر ترکمن شیعه وتعدادی از افراد «بسیج عراق» یا جیش الشعبی را به قتل رساندند ، اینروزها پیشمرگه ها وکردها بشدت مورد تنفر اکثریت مردم عراق هستند، حمله مشکوک داعش به پیشمرگه ها در جهت تبلیغ برای پیشمرگه های جنایتکار است ، ممکن است در این میان تعدادی پیشمرگه کشته ویا زخمی شده باشد ولی از نظر منافع استراتژیک آمریکا وموقعیت سیاسی بارزانی وسیاست دراز مدت آنها کشته وزخمی شدن چند نفر مهم نیست ، همه ما چند ماه پیش شاهد بودیم که چگونه» یکشبه» پیشمرگه های بارزانی، داعش را از شهر سنجار خارج کرده وکنترل آن را به آمریکائیها سپردند ، من مقاله کوتاهی در اینمورد نوشتم وجریان را توضیح دادم ، هدف آمریکائیها این بود که نگزارند سنجار بدست نیروهای ارتش وحشد الشعبی عراق …