پرش به محتوا

برچسب: احمد مزارعي

روسیه چگونه به نتایج کنگره بیستم حزب کمونیست چین مینگرد؟ – بانینا – احمدمزارعی

نوشته:یلینا بانینا:سیاستمدار روسی،عضو پارلمان ومدیرمرکز مطالعات استراتژیک دراقتصاد وسیاست مترجم:احمد مزارعی، سایت:کنعان ان لاین ۲۹ ، اکتبر ۲۰۲۲ باور غالب براینست که نتایج کنگره بیستم حزب کمونیست چین اشاره به […]