پرش به محتوا

برچسب: آناهیتا اردوان

نظام ذمه داری به مثابۀ انقیاد مدرن

  آناهیتا اردوان   کارگران مهاجر از سال 2006، اعتصابات و تجمعات بی شماری در امارت متحدۀ عربی برگزار کردند. این فعالیتها با ارائۀ شواهد و مدارک جدید مبنی بر […]

چرا باید سوسیالیست باشید!

By Rob Sewell تلخیص و ترجمه: آناهیتا اردوان پیشرفت درایت و فراست انسانی در عصر کنونی عزیمت به  دورترین بخشهای منظومۀ شمسی و اختراع خودروهای بدون راننده را میسر ساخته […]