پرش به محتوا

برچسب: آناهیتا اردوان

از زخم قلب «آبائی»

از زخم قلب «آبائی» * آناهیتا اردوان  معیشت «زنان کارگر«، تنها سرپرست خانوار و بد سرپرست، بموازت تشدید فقر، بیکاری، تکدی گری، ورشکستگی صنایع، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت […]

انهدام تن نااندام وار انسان

تداوم روند فزایندۀ جنگل خواری، زمین خواری، گردنه خواری، کوه خواری و…پرده از رانت خواری محیط زیستی کنار می کشد. دولتهای جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری با اجرای سیاستهای […]

هنر مومیایی و هنر پویا

آناهیتا اردوان هنر بمثابۀ فعالیت ذهنی بشر و مقوله ایی بسیار پیچیده از پیدایش نخستین آثار هنری با قدمتی دیرینه تر از قدرت و توان سخنگویی و تفکر تعقلی آدمی، […]

جهنم فقر و فاقه

آناهیتا اردوان قیمت سرسام آور مسکن، ورشکستی صنایع، بیکاری و افت روند تولید، بموازات فرسایش خاک، کمبود آب و دیگر بحرانهای مزمن زیست محیطی ساغر حیات بخش انبوهی از شهروندان […]