All posts tagged: آناهیتا اردوان

سرمایه داری نژادپرست و کووید- 19 – آناهیتا اردوان و پریسا براتی

سرمایه داری نژادپرست و کووید- 19 از زنان کارگرِ  کارخانۀ تولید گوشت مرغ جورجیا، 23 مارچ، 2020: « زندگی خود را در کشتارگاهها و کارخانه ها برای  مرغ به خطر می اندازیم » نویسنده: کری فرش آور   ترجمه و تالیف: آناهیتا اردوان و پریسا براتی دونالد ترامپ در بیست و هشتم آوریل سال جاری،کارخانه های مراحل تولید گوشت را با سوء استفاده از قانون حمایت از تولید، فعال نگاه داشت. بیست و دو کارخانۀ تولید گوشت و فراوردههای گوشتی در هنگام نگارش این مطلب بدلیل ابتلاء تعداد زیادی از  نیروی کار به بیماری کرونا، بسته شده اند. جان باختنِ کارگران در صنایع مختلف، به ویژه، کشتارگاهها و کارخانه های تولید گوشت دام و طیور در آمریکا؛  شرکت تایسون فودز در جورجیا، [ جی بی اس هلدینگ، کارجیل میت سولوشن، سیسکو، اسمیت فیلد فودز و …  کشتارگاهها و کارخانه های گوشت و فراورده های گوشتی در سراسر جهان]، رو به فزونی دارد. بیشترین نیروی کار شرکت تایسون را کارگران رنگین پوست تشکیل میدهند و در همسایگی منطقه دورتی، واقع در جنوب غربی ایالت جورجیا، زندگی …

سرمایه داری،کارگرانِ کشتارگاهها و کووید –19 – آناهیتا اردوان و پریسا براتی

سرمایه داری،کارگرانِ کشتارگاهها و کووید –19 ۱۳۹۹/۰۵/۰4 در این نوشتار میخوانید: کشتارگاه کارگران نویسنده: آناهیتا اردوان و پریسا براتی سرمایه داری نژادپرست و کووید- 19 نویسنده: کری فرش آور ترجمه و تالیف: آناهیتا اردوان و پریسا براتی کشتارگاه کارگران برابری و رهایی فریبی بیش نیست، اگر علیه رهاییِ کار از ستم سرمایه باشد.  لنین   نویسنده: آناهیتا اردوان و پریسا براتی کارگران و زحمتکشان و اعضای خانواده هایشان در بحبوحۀ جهشهای ویروس کووید – ۱۹ و موجهای پیاپی بیماری کرونا، بیشترین مبتلایان و قربانیان را در جهان تشکیل میدهند. استثمارِ شدیدترِ نیرویِ کارِ مولد در پاندمیِ کووید- 19، به رغم محرومیت دائمی از حداقل امکانات ایمنی- بهداشتی- آموزشی، بر طبق منطقِ سخت ایستایِ انباشت هر چه بیشترِ سرمایه، تشدید شده است. کارگران هنگامیکه شعار «در خانه بمانید» از سوی نمایندگان، تئوریسینها، سازمان بهداشت جهانی و وزارتِ درمان، بهداشت و آموزشهای پزشکیِ دهکدۀ جهانی، طوطی وار و مکانیکی اعلام، تبلیغ و ترویج میشود، چیزی به غیر از فروش نیروی کارشان به کارفرمایان برای تداوم زندگی ندارند، آنان نمیتوانند صبر کنند تا واکسن کرونا درست شود، همانطور …

دور تسلسل باطل در صیانت از بدیل بورژوایی ! – آناهیتا اردوان

دور تسلسل باطل در صیانت از بدیل بورژوایی ! آناهیتا اردوان برخی محافل با تعویض رئیس مجلس شورای اسلامی از لاریجانی به قالیباف دوباره به تکرار عبارت پردازی پیرامون یک پایه و دو پایه گی نظام پرداختند. تفسیر رویدادها بنا بر «پروژه یک دست سازی خامنه ای» به کرات در دهه های اخیر بمحض اختمامِ انتخابات مجلس یا ریاست جمهوریِ استبداد نقل و نبات محافل مزبور بوده است. اینبار نیز اینگونه مدعی اند که؛ قالیباف از لیست«اصولگرایان» است و خصومت دیرینه با « روحانی» دارد. لذا، خامنه ای یک دست سازی کرده است. این در حالیست که زمانیکه میگوییم این نظام استبدادی ست دیگر یک دست و دو دست « یک پایه و دو پایه» ندارد که خامنه ای بخواهد با تعویض مهره ها آن را یکدست کند! تفسیر خبر مبنی بر یکدست سازی نظام توسط خامنه ای بواسطۀ جلوس فرمانده اسبق سپاه، اختلاسگر معروف و شهردار دزد و فاسد بر تخت ریاست مجلس استبداد و استنتاج این موضوع که دولتِ جمهوری اسلامی، بین دو تیغ اصولگرا؛ قالیباف و رئیسی، قرار گرفته است، نظیر تفسیر …

سرمایه داری عامل و هدایتگر بیماریها – آناهیتا اردوان

سرمایه داری عامل و هدایتگر بیماریها ترکیبی خطرناک: نظام سرمایه داری و کووید– نوزده گفتگو با دکتر راب والس، نویسنده، زیست شناس، از پژوهشگران پسادکتری دانشگاه کلیفرنیا و نویسندۀ کتاب «کشاورزی و دامداری های بزرگ موجدِ آنفولانزاهای بزرگ» ترجمه و تالیف: آناهیتا اردوان در تحریر مطلب پیش رو به توضیح واژگان و افزودن جملات الحاقی بمنظور روان و بهینه سازی متن فارسی و همچنین تشریح ترمینولوژی و اصطلاحات تخصصی ژنتیک و پزشکی، مبادرت ورزیدم که با علامت کروشه مشخص شده اند. در این رابطه، از همیاری رفیق گرانقدر؛ دکتر آرش فراست؛ متخصص اطفال– ایران، صمیمانه و رفیقانه بینهایت تشکر و قدردانی میکنم. گفتاری از رفیق؛ دکتر آرش فراست؛ پزشک عمومی و متخصص اطفال– ایران کشاورزی و دامداری، بر مبنای تولید سرمایه داری همانگونه که کارل مارکس اشاره میکند در پشت سر خود صحرا، بیابان و امروز باید اضافه کنیم؛ کووید نوزده، آبولا، آنفولانزای پرندگان، خوکی و .. به جای میگذارد. سرمایه داری جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و .. نقش عمده ای در تخریب محیط زیست فلات بی آب و علف ایران دارد و مسئول و …

زنان، طبقه و سیاستھای ھویتی، تاملاتی دربارۀ فمینیسم و آیندۀ آن

زنان، طبقه و سیاستھای ھویتی تاملاتی دربارۀ فمینیسم و آیندۀ آن به انگیزۀ تجدید عھد و میثاق با پیکار جھانی زنان کارگر؛ » رزمندگان طبقۀ کارگر« علیه تبعیض طبقاتی و جنسیتی نویسنده: خانم مارتا جیمنز، پرفسور علوم اجتماعی دانشگاه ایالت کلرادو و نویسندۀ کتا ِب » مارکس، زنان و بازتولید اجتماعی سرمایھداری« به ھمراه جستاری به قلم دانشجوی پزشکی؛ از پیشتازان مبارزات دانشجویی – کارگری ترجمه: آناھیتا اردوان دریافت مطلب از اینجا

مرگ اینجاست؛ در این تپه ها – بخش دوم – آناهیتا اردوان

مرگ اینجاست؛ در این تپه ها بخش دوم آناهیتا اردوان ضرورت منطقی و تاریخی تمرکز معرفت طبقاتی کارگران بمنظور تصفیۀ افکار محافظه کارانۀ بورژوایی، موعظه گری خرده بورژوایی و انحلال طلبان در اشکال گوناگون سازمانی کارگری و همچنین، رویارویی عملی با اشکال دولتی کارگری بمنظور صیرورت کارگزار اصلی انقلاب با اتکاء به نمونه های رستاخیز شکوهمند کارگران معدن در بخش نخست این مطلب، عنوان شد. لزوم وجود تشکیلات قدرتمندِ پیشتاز پرولتری بعنوان بخشی از طبقۀ کارگر ، عامل ذهنی قاطع، تعیین کننده، سرنوشت ساز و گردانندۀ پرتوان استراتژیک در بهره برداری از دوران یاس و نومیدی و انفجار خشمِ آشکار طبقاتی و انقلاب بسود طبقۀ کارگر و آحاد زحمتکشان، [ با احتراز از امتزاج آن در اتحادیه و شورا و رویکرد سکتاریستی ناآگاه از رابطه دیالکتیکیِ مبارزات صنفی و سیاسی کارگری]، مولفۀ ضروریِ تن یابی پراکسیس پرولتری برای معماری جامعه ای نوین بر مبنای مطالبات رادیکال و تضمین سیاستهای سوسیالیستی ست. هزاران گل سرخ بر صلیب می رویند، شوراها، کمیته های کارخانه، صندوقهای کارگری، انواع و اشکال تشکل یابی مبارزات صنفی کارگری در کوران مبارزۀ …

مرگ اینجاست؛ در این تپه ها – آناهیتا اردوان – بخش اول

مرگ اینجاست؛ در این تپه ها آناهیتا اردوان بخش اول برای معدنکاران منطقۀ آلادشت، کوهپایه های اطراف، روستای سوسرای استان گلستان،حاجی‌آباد، نرگس چال، فارسیان، و سراسر ایران که تلالوءِ شرافت انسانی در اندام کارکرده شان دیدگانمان را خیره میکند. ابراهیم؛ کارگر معدن « آیا میدانید ۱۵ ساعت کار یدی آن هم در دو شیفت در عمق ۳۰۰ یا ۷۰۰ متری زمین، چه معنایی دارد؟ تصوری از تاریکی، تنگی نفس یا افت فشار دارید؟» معدنکاری؛ اکتشاف و استخراج ذخایر زیرزمینی، فراوری مواد معدنی از تحولات موسوم به انقلاب صنعتی نقش اساسی در تولید مواد اولیۀ صنایع وابسته به آن، تولید کالا، انرژی و زیرساختها، پیدا کرد. زمینها به موازاتِ حصارکشیها، احداث بزرگراهها، راه آهن، شهرسازی، کارخانههای عظیم، تسهیل، گستردگی و نوآوری اسلوب داد و ستد، شدیدتر و عمیقتر حفاری شدند. دوران توسعۀ سرمایه داری و بهره برداری از منابع جدید مواد خام، تخصصی شدن مهارتها، تشدید و تعیین تقسیم کار، استثمار و استعمار، شیوۀ تولید سرمایه داری نظام مند، افزایش و انباشت سرمایه، محمل تطور ساختمان طبقاتی، اجتماعی و اقتصادی و تبیین نیروی عظیم و مولد …

بحران مزمن و فزاینده: سرسپردگی، سلطه گری با اتکاء به لمپن پروری  – آناهیتا اردوان

بحران مزمن و فزاینده: سرسپردگی، سلطه گری با اتکاء به لمپن پروری   آناهیتا اردوان خاموشی بخودی خود مبین « تفکر ژرف» نیست، تفکری که در آن، آدمی تنها در ظاهر، جهان را ترک میکند و خود را از آن بیرون میکشد تا بتواند کلیتِ آن را دریابد، با جهان باقی می ماند. کناره گیری زمانی اصالت دارد که آدمی در « واقعیت» غوطه ور گردد: [ کارگران و زحمتکشان را به اندازۀ اشیاء پایین اورده اند، به آنان اعم از دختر کارشناس ارشد حقوق، زن سرپرست خانوار، کارگر بیکار، جوان از تحصیل بازمانده، بازنشسته، بیمار، و …بعنوان آسیب اجتماعی می نگرند که آرایش و انصاف جامعه را بهم زده اند. ستمگران میخواهند، آنان را بیشتر با ستمگری ترکیب کنند. اما، برای آنکه بار دیگر سرشت انسانی خود را بازیابند راهی ندارند که از صورت شی بودن به درآیند و چون آدمی بجنگند و نمیتوانند بصورت اشیاء وارد مبارزه شوند تا بعدها از شی شدگی به در آیند. ابزار موثر، تربیت مردمی سازی و ارتباط مستمر سوژه انقلابی– رهبران انقلاب آتی ایران، با کارگران و …

رستاخیز طبقۀ کارگر – مایکل د. ییتس – آناهیتا اردوان

پرولتاریا در این انقلاب، چیزی جز زنجیرهای خود از دست نخواهد داد. اما، جهانی را به چنگ می آورد. بخش نخست: رستاخیز طبقۀ کارگر نویسنده: مایکل د. ییتس ترجمه: آناهیتا اردوان « پرولتاریا در این انقلاب چیزی جز زنجیرهای خود، از دست نخواهد داد. اما، جهانی را به چنگ می آورد. پرولتاریای سراسر جهان متحد شوید»، واپسین سطور مانیفست کمونیست، برنامۀ مشروح تئوریک و عملیِ اتحادیۀ کمونیستهاست. این سند تاریخی و ره آورد درخشان مارکس و انگلس، کارگران پیشتاز را به عمل انقلابی متحدانه بر علیه مناسبات سرمایه داری فرامیخواند؛« بپاخیزند و جهانی بهتر و آزادتر بسازند«. سال 1848، یکی از رادیکالترین طغیانها سراسر اروپا را فرا گرفته بود و دو اندیشمند کمونیست و انقلابی به فروپاشی قریب الوقوع سرمایه داری و بنیان جامعه ای نوین بر خاکستر آن، امیدوار بودند. پرولتاریا از اعضای یکی از دو طبقۀ اجتماعی در شیوۀ تولید سرمایه داری است و برای ادامۀ حیات راهی بغیر از فروش نیروی کار خود به سرمایه داران، ندارد. کارل مارکس بدرستی آشکار ساخت؛ کار مزدی با پیشرفت و توسعۀ سرمایه داری نسبت به …

سیستم غارتگر در تعارض با نیروی کار و طبیعت – آناهیتا اردوان

آناهیتا اردوان تداوم سیلاب در کالبد طبیعت بموازت زلزله های پیاپی، خشکسالی، رانش زمین، توفان شن، آلودگی هوا، فرسایش خاک، امحاء گونه های حیوانی- گیاهی- تنوع زیستی و دیگر اختلالات مهلک زیست محیطی، یادآور هشدار هوشمندانۀ » انگلس » است: « اجازه بدهید پیرامون پیروزی انسان بر محیط زیست چرب زبانی و چاپلوسی نکنیم. محیط زیست با قدرتی افزونتر درمقابل هر چیرگی از ما، انتقام خواهد گرفت. در گام نخست، برآیند سلطه بر محیط زیست هماهنگ با انتظار و توقعات، خواهد بود. اما، پیامدهای دوم و سوم غیرقابل پیش بینی و بسرعت رضایت بخشی نخست را بیهوده و مردود میسازد». سیل اخیر برغم حدت و شدت افزونتر چالشهای اکولوژیستی در ایران و جهان نسبت به دوران تئوریسینها و رهبران مارکسیست – لنینیست، گواه درستی و راستی کلامِ اندیشمند و فیلسوف انقلابیِ ماست. سرمایه داری به رهبری علی خامنه ای بلحاظ ایدئولوژیک و شیوۀ تولید، کلیۀ سوخت و ساز انسان با محیط پیرامونی- «اجتماعی و اکولوژیستی»- را مختل ساخته است. فرایند سوخت و ساز انسان با محیط پیرامونی توسط طبقۀ حاکم، تنظیم، کنترل و نظارت میشود …

اختلالات روحی – روانی بازتاب بیگانگی از کار – آناهیتا اردوان

اختلالات روحی – روانی بازتاب بیگانگی از کار آناهیتا اردوان بحران اختلالات و بیماریهای روحی – روانی و مساعی ملال آور آن در میان شهروندان جهان سرمایه داری فراگیر و حدتی روزافزون دارد. در همین رابطه، « لاین فرگوسن »، پروفسور جامعه شناسی و مارکسیست در « مارکسیسم و بیماریهای روحی – روانی» به شکست و بیکفایتی سرمایه داری جهانی در برپایی جامعه ای متشکل از اعضایی تندرست و خرسند، اشاره دارد.الگوی پزشکی- بهداشتی را به چالش می کشد و ارتباط تنگاتنگ بیماریهای روحی- روانی  را با اتکاء به  حجتهای مستدل و برهان های منطقی، برملا میسازد. سپس، سرمایه داری انحصاری- مالی را مسبب اصلی گستردگی اختلالات روحی – روانی در قرن بیست و یکم، شناسایی و معرفی میکند و رهیافت  را در پی افکندن سوسیالیسم، همبودی که اریک فوروم » جامعۀ سالم» می نامید بعنوان تنها بدیل عینی، واقعی و ضروری جامعۀ  بیمارِ سرمایه داری، رهنمون میشود.  داده های آماری نهادها و سازمانهای جهانی نیز شیوع بیماریهای روحی- روانی در سراسر جهان را گواهی میدهند. سازمان بهداشت جهانی در واپسین گزارش خود اعلام میدارد: …

زوال «کهنه» درحالیکه » جدید» هنوز «تولد» نیافته است – ولفگنگ استریک – آناهیتا اردوان

زوال «کهنه» درحالیکه » جدید» هنوز «تولد» نیافته است   «پرفسور ولفگنگ استریک» گفتگو با پرفسور «ولفگنگ استریک»  نهم نوامبر 2018 مصادف با 18 آبان ماه 1397 ترجمه: آناهیتا اردوان پرفسور» ولفگنگ استریک»، کارشناس اقتصاد سیاسی، جامعه شناس، نویسنده، بسبب رسالۀ؛ » چگونه سرمایه داری پایان می یابد؟»، توجۀ پژوهشگران مارکسیست و غیرمارکسیست را جلب کردند. سپس، نوشتۀ  مزبور همراه با جزئیات در کتاب » تجزیه و تحلیل موشکافانۀ پرتابراه سرمایه داری» در سال 2016، انتشار یافت. وی، در  کتاب فوق الذکر به چگونگی خاتمۀ تلفیق دموکراسی و سرمایه داری در سایۀ جنگ جهانی دوم، اشاره میکند. ایشان معتقدند: تزئین بیمارگونۀ سرمایه داری به دموکراسی در دوره های پیشین، برای همیشه پایان پذیرفته است و راه بازگشتی، وجود ندارد. تمامی نهادهایی که روزگاری بمنظور جلوگیری از گسترش بخشهای مالی ایجاد شده بودند، ویران- و دیگر هیچگونه نهاد سیاسی پس از موفقیت نهایی سرمایه داری در پایان جنگ سرد تواناییِ کنترل، از کار انداختن و توقف آزاد سازی فعل و انفعالات اقتصادی و جلوگیری از پیامدهای مخرب آن را، ندارد.  بدین سان، روزگار و دنیای ما …

زنانِ میدان انقلاب، «زنان کارگر» «رزمندگان طبقۀ کارگر» -آناهیتا اردوان

زنانِ میدان انقلاب، «زنان کارگر» «رزمندگان طبقۀ کارگر»     آناهیتا اردوان   اعتصاب کارگران صنعت نیشکر هفت تپه در عینیتی انکارناپذیر ثابت کرد: «اهمیت و پیروزی اعتصاب کارگران یک کارخانه، یک صنف و صنعت در کسب نتایج فوری-فوتی نیست، در گسترش اتحاد آنهاست». همبستگی هفت تپه، فولاد اهواز، شرکت هپکو، پتروشیمی ایلام از منظر کُنش متحدانه پس از مدتها اعتراضات پراکندۀ صنفی، بی بدیل بشمار می آیند. در این اثناء، حضور چشمگیر زنان کارگر و زنان مدافع کارگران دوشادوش مردان کارگر بارقه ای از امید در اختیار مبارزات صنفی و نبرد آشتی ناپذیر طبقاتی در دراز مدت، قرار داد. چرا که عرصۀ مبارزات صنفی کارگران در سالهای اخیر، حتی خیزش سراسری دیماه شاهد چنین خودهمانی و همسنگی باشکوهی بین «زنان و مردان کارگر» نبود. شایان ذکر است؛» زنان کارگر هفت تپه آغازگران اعتراض شش روزه در آذرماه سال 96 بودند. » چند زن» بر اساس شاهدان عینی «سه زن»  با سخنرانی حق طلبانه روی سکو به مبارزات پی در پی کارگران هفت تپه، رنگ تازه ای پاشیدند،  خلاء حضور زنان کارگر، و اهمیت  جبران این …

مدخلی بر پژواک فرشگرد در سازمان ملل – آناهیتا اردوان

دونالد ترامپ، نمایندۀ امپریالیسم آمریکا، دشمن طبقه کارگر ایران و جهان در راستای یکجانبه گری و تثبیت کدخدایی بر دهکدۀ جهانی، بخش قابل توجهی از سخنرانی خود را به مخالفت با «سوسیالیسم و کمونیزم» و «جهانی شدن – انترناسیونالیسم» اختصاص داد. او گفت: «هرجا سوسیالیسم و کمونیسم بوده به فساد کشیده شده است؛ همه مردم جهان باید با این تفکر مبارزه کنند». این در حالی ست که جایی در جهان از غارت سبعانۀ سرمایه داری مالی در امان نمانده است. فاشیزم؛ «بنیتو موسولینی» در ایتالیا، «آدولف هیتلر» در آلمان، «فرانکو» در اسپانیا، «آنتونیو دآلیویرا سالازار» در پرتقال، «فیلیپ پتن» در فرانسه، «میلکوس هورتی» در مجارستان، «آنتونسکو» در رومانی و «آنتی پاولیچ» و امروز «دونالد ترامپ» در کاخ «سیاه» یا دولتهای شبه فاشیستی- طهران با «هر رنگ عمامه و دستار، سیاه یا سفید، خطرناکترین محصول «عوام فریبی» هستند. «دونالد ترامپ» در یک گزاره؛ «چهره ی عریان امپریالیسم آمریکاست»؛ همانطور که فاشیزم چهره ی عریان سرمایه داری و آنچه دیگر نمایندگان امپریالیسم آمریکا پشت چهره پنهان کرده بودند آشکارا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت. هر چه …

کارگران ساختمانی: « کار و زندگی بر فراز مرگ» – آناهیتا اردوان

آناهیتا اردوان صنعت ساخت و ساز، پل، سد، جاده، تونل، ساختمان، بازسازی، حفاری،معدن، و کلیۀ فعالیتهای مهندسی عمران، از بزرگترین حوزه های صنایع کشورهای در حال رشد جهان بشمار می آید و  سهم عظیمی از تولید ناخالص ملی را بخود اختصاص داده است. اما، برغم رشد فناوری، تکنیک و سود هنگفت صاحبان سرمایه، پیمانکاران، بنگاههای معاملات ملکی و بساز- بفروش، کماکان در قلمرو فعالیتهای سنتی قرار دارد. کارگران هنگام تخریب، بازسازی و بنای ساختمانها، بیمارستانها، تونلها،کارخانه ها، جادهها، فرودگاهها، کاشی کاری، سنگ کاری، کار با ابزار و ماشین آلات سنگین، در ارتفاعات، اعماق زمین، در محیطی آلوده و در تماس با انواع سموم، گردوخاک، بخار، صدا، در معرض خطر؛ بیماریهای گوناگون، نقص عضو، ازکارافتادگی، پیری زودرس و مرگ  قرار دارند. سازمان جهانی کار، صنعت ساخت و ساز را در ردۀ خطرناکترین حوزههای فعالیت نیروی انسانی در جهان بشمار می آورد و در زمینۀ  رعایت مسائل ایمنی- بهداشتی و بهینه سازی محیط کار به تنظیم و تصویب  مجموعه دستورالعمل ها، پروتکل و کنوانسیون های جهانی، مبادرت ورزیده است. البته، سرمایه داری با  نولیبرال سازی- پادزهر بالقوه …

آقای «محمد قره گوزلو؛ «لفاظی» یا «راه حل»؟!- آناهیتا اردوان

آقای «محمد قره گوزلو؛ «لفاظی» یا «راه حل»؟! آقای محمد قره گوزلو؛ در سمیناری به دعوت دانشجویان بمناسبت روز جهانی کارگر در سخنرانی خویش به موضوعاتی پرداخته اند که حاوی تناقضات درخور اشاره و نقد انقلابی است. او در خصوص فاز سرمایه داری مالی به مقایسۀ «دولت احمدی نژاد» با «دولت پینوشه» می پردازد. سی و دو سال، از دوران ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد در سال 2005، به کودتای امپریالیستی 1973 و قدرتگیری دولت پینوشه رجعت میکند. قیاس مع الفارق و کاملاً اشتباه : کودتای خونین یازده سپتامبر سیا و تحکیم دولت نظامی پینوشه اساساً واکنش امپریالیسم به خلع ید شرکتهای آناکوندا و ای تی تی از منابع مس شیلی بدست دولت سالوادور آلنده بود. او با ملی کردن صنعت مس در شیلی بمثابۀ بزرگترین صادرکنندۀ این مادۀ خام مشکل عظیمی برای چپاول انحصارات امپریالیستی، آناکوندا و ای تی تی و شرکتهای هم پیمان ایجاد کرد. بحران مس بعنوان کالایی واسطه ایی- حیاتی برای شرکتهای آمریکایی در بازار جهانی از مهمترین فاکتورهای کودتای 1973 شیلی، می باشد. از این رو، ضرورت کودتایی خونین علیه …

بن بست و سفرۀ خالی کارگران – آناهیتا اردوان

بن بست و سفرۀ خالی کارگران آناهیتا اردوان خامنه ای سال جدید را پس از پنداربافی دربارۀ رفع چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و استتار مزورانۀ بحرانهای رژیم در عرصۀ جهانی، «حمایت از کالای ایرانی- داخلی»، نامگذاری کرد. گذشته از اینکه شعار حمایت از تولید داخلی در فاز اقتصاد جهانی مقوله ای قدیمی و پیش پا افتاده است و شعار اواخر قرن نوزدهمی پوپولیستی در جهان کنونی پاسخگو نیستند. انتخاب»حمایت از تولید داخلی» بعنوان شعار محوری جهت حل فوری و فوتی بحران اشتغال، سرمایه گذاری و مشکلات معیشتی، اعترافی با ژست قلدرمنشانه و بازگوکنندۀ «وخامت شدید وضعیت تولید داخلی» است. کلیۀ شاخصهای اقتصادی، ورشکستگی صنایع و کارخانه هایی نظیر شرکت داروگر با نود سال سابقه، لوازم خانگی ارج، پارس کروم خزر، قند ورامین، تعطیلی هفده کارخانه کاشی و سرامیک، نساجی، بحران شدید در صنعت دارو، تبیینگر ورشکستگی کارخانجات تولیدی در بخشهای گوناگون است. صندوق بین الملل پول در اردیبهشت ماه سال 96 از افت 268 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران و از افت هشت میلیارد دلاری در سال جاری خبر داد. تولید …

بحران ملی آب و ناتوانی از تحلیل آن – آناهیتا اردوان

آب زندگی ست، صلح و سازه ایی مهم در برقراری رابطه طبیعی و پایدار بین انسان با جنگل، خاک، اتمسفر، زمین و..بشمار می آید. « واندانا شیوا»، نویسنده و کنشگر محیط زیست در کتاب معروف خود؛ «جنگ آب، خصوصی سازی، آلودگی و سود»، می نویسد:« مردم در محله هایی از کشور هند که از آب آشامیدنی محرومند، پیوسته برای آب در جنگند؛ خیابانهای فی مابین معمولاً خونین است». روایتی که تنها بخشی از واقعیت گفتار « اسماعیل سراج الدین» نائب رئیس بانک جهانی در سال ۱۹۹۵ پیرامون «جنگ»؛« اگر منازعات و مناقشات قرن کنونی حول و حوش نفت است، قرن بعدی، آب است»، را نمایان میسازد. آنچه «سراج الدین»، بیست و سه سال پیش، اظهار میدارد، آیینه تمام قد واقعۀ شورش صدها نفر از کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به انتقال آب زاینده رود به «یزد»، است. آنان در اطراف تاسیسات انتقال آب، «روستای باقراباد» از توابع وزنه، تجمع کردند و در زمان تخریب تاسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد در درگیری مجروح و زخمی گشتند. این نخستین بار نیست که کشاورزان اصفهان که …

از زخم قلب «آبائی»

از زخم قلب «آبائی» * آناهیتا اردوان  معیشت «زنان کارگر«، تنها سرپرست خانوار و بد سرپرست، بموازت تشدید فقر، بیکاری، تکدی گری، ورشکستگی صنایع، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت و … به مراتب فجیع تر از مردان و زنان کارگر متاهل است. زیرا، بتنهایی عهده دار مسوولیتهای بی شماری اند و از داشتن شغل دوم و سوم و ..بازمیمانند. زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست پدیدۀ جدیدی در میهنمان نیست. منتها، با تداوم حیات ننگین نظام استبدادی– مذهبی و تصویب قوانین زن ستیزانه، ضد کارگری و استمرار سیاستهای تعدیل اقتصادی موجدِ تعمیق تضاد جنسیتی و طبقاتی، به معضلی پیچیده و ژرف، مبدل شده است. منکوب شده ترین و اسیب پذیرترین لایۀ طبقۀ کارگر، جسم و روانشان در لابلای چرخهای ماشین استبداد و اقتصاد رانتی بدون کامیابی از حداقل امکانات، دستمایه و حقوقی، خُرد می شود و آسیبهای جبران ناپذیری می بیند. شب و روزشان با رنج و کار و آه و فغان بدون هیچگونه قانون حمایتی می گذرد. «زهرا ساعی«، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای ارتجاعی در همین رابطه به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ …

«گورخوابها» حربۀ منازعات انتخاباتی

آناهیتا اردوان  «لحظاتی در «گورها» گشوده و نوری به درون آن می تابد، و این موجودات بینوا، در سه کنج تیره روزی خود به نظر می آیند، و سپس «گورها» بسته می شود، و دیگر کسی آنها را نمی بیند و کسی از آنها سخن نمی گوید، و در سکوت و گمنامی فرو می روند». ویکتور هوگو، نویسندۀ رمان بی نظیر بینوایان، نسبت به سرنوشت شوم طردشدگان جامعه که به دالانهای هولناک فاضلاب می روند و حتی آنجا هم روی آرامش و آسایش نمی بینند اینگونه ابراز نظر کردند. این، مصداق «گورخوابها و کارتن خوابها و حاشیه نشینهای» میهنمان توسط خبرگزاریهای حکومتی ست.نقش رسانه های وابسته به نظامهای دیکتاتوری مخصوصا خودکامه، بمثابۀ ابزار تولید اندیشه، کنترل، نظارت و نفوذ بر افکار گردانهایی که فاقد ابزار تولید مادی و فکری هستند، شایان توجه است. اگرچه، در مقایسه با نقش نهادهای سرکوبی؛» سپاه و اطلاعات و ..» در پیشبرد اهداف قدرت حاکم به نظر نامحسوس و ضعیف می آیند . ولیکن، در چیرگی و هدایت اذهان عمومی نقش بسزایی دارند و با توجه به ساختار قدرت در …

انهدام تن نااندام وار انسان

تداوم روند فزایندۀ جنگل خواری، زمین خواری، گردنه خواری، کوه خواری و…پرده از رانت خواری محیط زیستی کنار می کشد. دولتهای جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری با اجرای سیاستهای خانمانسوز ضد اکولوژیستی تحت لوای القابی مصنوعی و ساختگی؛ «سازندگی، گفتگوی تمدنها، مهروزی و …تدبیر و امید روحانی» به بند ناف ولی فقیه وصلند و منازعات و مشاجراتشان نه تنها برای حمایت از محیط زیست، نیست. بل که، انحصار هر چه بیشتر ثروت و منابع طبیعی در کف باند و جناح خودی تا مرز پاسداری از لنگرهای کشتی نظام در جریان است. آناهیتا اردوان کشمکشها و جدال باند و جناحهای حکومتی پیرامون راه و روش تاراج و تالانِ نعمات مادی و معنوی، منابع طبیعی و ثروت ملی، انقیاد و بهره کشی از تودههای زحمتکش با اقتراب مضحکه ایی به نام انتخابات ریاست جمهوری، افزونتر گشته است. بدین جهت، هر پدیده ایی  برای تجدید قوا و سبقت جویی از جناح رقیب، مورد سوء استفاده قرار میگیرد. دستگاه دوزخی از سفسطه و بیان هیچگونه مهمل بافی و خدعه گری، دریغ نمی ورزد. در این مسیر، اعانت و …

هنر مومیایی و هنر پویا

آناهیتا اردوان هنر بمثابۀ فعالیت ذهنی بشر و مقوله ایی بسیار پیچیده از پیدایش نخستین آثار هنری با قدمتی دیرینه تر از قدرت و توان سخنگویی و تفکر تعقلی آدمی، از بحث انگیزترین سوژههایی بوده که پیوسته مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. افزون بر این، سنگ محک تشخیص و سنجش پیشرفت جوامع و اقوام مختلف، بشمار می آید. فرایافت هنر در گذار تاریخ توسعه، تغییر و تحول پیدا کرده و دریافتها و معرفت آدمیان نیز نسبت به آن افزونتر گشته است. بعبارتی دیگر، مفهوم کنونی که بشر از هنر دارد با تصوری که در قرون وسطی داشت از یکدیگر، متباین و متمایزند؛» اگر رافائل نقاش و معمار ایتالیایی در گذشته با کشیدن تصویر عذرا، قصد دارد مریم مقدس را ستایش کند، پیکاسو با طراحی تصویر انسان کوشید که تمام تخیلات و نظریات فلسفی خود را دربارۀ موجود انسان عنوان نماید«. هنر، فعالیت ذهنی و فکری بشر، برآیند تماس با دنیای خارج، طبیعت و ماده، است که هنرمند را وامی دارد که در امر دیگرگونی و یا سازگاری با دنیای خارج و مادی موثر …

جهنم فقر و فاقه

آناهیتا اردوان قیمت سرسام آور مسکن، ورشکستی صنایع، بیکاری و افت روند تولید، بموازات فرسایش خاک، کمبود آب و دیگر بحرانهای مزمن زیست محیطی ساغر حیات بخش انبوهی از شهروندان زادبوم را از شرنگ ناکامی و نامرادی، آکنده ساخته است. نگاهی به کارنامۀ دولت روحانی عیان می سازد که شیوه تاکتیک– پروسه ایی که آیت اللههای پراگما بورژوا تجویز میکنند بیش از مشتی صغری کبری های گرادوآلیستی نیستند و از حدود فانتزی فراتر نمی رود. نظریه پردازان دولت بروكرات و تکنوکرات روحانی نه تنها مشکلی از بی شمار مصائب ستمدیده گان حل نکرده است. بلکه، مصرف سرمایه های پسا برجام را بر اساس سیاستهای غارتگرانۀ افزونتر بنا نهاده و به نظر می رسد که تمام کبکهای تفاهم هسته ایی لوزان را در تابۀ زحمتکشان جامعه وعده داده است. برنامه ریزیهای اقتصادی زیر درفش بنفش «اقتصاد مقاومتی» بوسیلۀ ساختاری دوزخی تئوریزه شده که چپاولگری، اختلاس و رانت خواری را در شاهرگ چسبنده به ولایت فقیه تا حد اعلاء، ذخیره کرده است. بدین ترتیب، جمهوری اسلامی در دوران پسا برجام نیز کما فی السابق چهرۀ ابتزازی و …

نظام ذمه داری به مثابۀ انقیاد مدرن

  آناهیتا اردوان   کارگران مهاجر از سال 2006، اعتصابات و تجمعات بی شماری در امارت متحدۀ عربی برگزار کردند. این فعالیتها با ارائۀ شواهد و مدارک جدید مبنی بر تهدید و آزار و مرگ و میر کارگران تاسیسات زیربنایی مسابقات جام جهانی در کشور قطر، نظر جهانیان را به بهای سنگینی که نیروهای مولد برای پیشرفت اقتصادی کشورهای حاشیۀ خلیج فارس می پردازند، جلب کرد. مرکز حقوق بشر در دوحه مورخ اسفند ماه سال 1392 اعلام کرد؛» بیش از 450 کارگر هندی در دو سال گذشته به دلایل سختی کار جان خود را از دست داده اند. همچنین، یک مقام سفارت نپال در ماه ژانویه به خبرگزاری فرانسه گفت : «در سال 2013 حدود 191 مورد مرگ کارگران و سال قبل از آن 169 مورد به ثبت رسید که بسیاری ناشی از ناراحتی قلبی و غیر طبیعی بوده است.» کارگران از جنوب آسیا بخش عمده ایی از جمعیت بیست و دو میلیونی نیروی کار مهاجر شش کشور پیرامون خلیج فارس- «شورای همکاری کشورهای خلیج فارس»، را دربرمی گیرند. از اینرو، توسعه و پیشرفت بی …

بهره کشی پنهان از نیروی کار در صنایع غذایی

«بهره کشی پنهان از نیروی کار در صنایع غذایی» نظر به استمرار و گستردگی اعتراضات کارگران صنایع غذایی آمریکا، «جنبش پانزده دلار»، و اهمیت فرایند تولید غذا در پدیدۀ جهانی سازی سرمایه، برای مطالعۀ علاقه مندان و کنشگران جنبش کارگری از انگلیسی به  فارسی ترجمه شده است. بهره کشی پنهان از نیروی کار در صنایع غذایی «اریک لومیس» استاد رشتۀ تاریخ دانشگاه رود آیلند برگردان: آناهیتا اردوان و مهرآفرین تحقیقات آکادمیک هنگامیکه پیرامون اقتصاد جهانی به تحقیق و تدقیق می پردازیم، به ندرت در خصوص مواد غذایی می اندیشیم. این، در حالی است که  سیستم غذایی بسبب تحرک و پویایی سرمایه و چارچوب تسهیل گردش آن در روند جهانی سازی سرمایه بطور سهمناکی تغییر شکل داده است. از اینرو، چگونگی تولید مواد غذایی از نظر مکان و شیوه  توزیع و تاثیرات زیست محیطی در جهان، دیگرگون شده است. پیمانها و معاهدههایی شبیه قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا) به کشاورزان آمریکایی اجازه می دهد که تولیدات فاسد و ناپاکشان را روانۀ بازار مکزیک نمایند. بنابراین، حیوانات در بازارهای مکزیک با غلههای بیمار آمریکایی تغذیه …

چرا باید سوسیالیست باشید!

By Rob Sewell تلخیص و ترجمه: آناهیتا اردوان پیشرفت درایت و فراست انسانی در عصر کنونی عزیمت به  دورترین بخشهای منظومۀ شمسی و اختراع خودروهای بدون راننده را میسر ساخته است.  پیشرفت و گسترش علم، صنعت و تکنولوژی براستی حیرت انگیز و شگفت آور است. اما، کماکان از تدارک مسکن کافی و درخور جهت ساماندهی بی خانمانی اجباری و فرآوری کسب و کار مناسب برای جوانان، عاجز و ناتوان است. انسانها از سائو پائولو و قاهره تا لندن و کشورهای صنعتی سراسر جهان از معاضیل بدوی و پی آمدهای ناشی از آن، در رنج اند. درهمان هنگام، میلیاردرها نظیر رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ و یارانشان در لندن و مناطق گوناگون برخوردار از ساختمانها و آپارتمانهای مجلل و کشتیهای قایقرانی گرانبها، مجموعه آثار هنری ارزشمند و بی همتا، با ناوگان و اتومبیلهای شیک و تجملی و هواپیماهای خصوصی به سفر و سیاحت مشغول اند. افزون بر اینها، ارتشی از خدمه و راننده و چاکر و کلفت شب و روز ،برابرشان سر تعظیم فرود می آورد. انباشت بی اندازۀ ثروت و قدرت در دست عدۀ قلیلی …