پرش به محتوا

برچسب: آمادور نويدي

شرکت های بزرگ سهامی خدایان آمریکا

روبرت فانتینا برگردان: آمادور نویدی منتشر شده در تارنماي اشتراك آیا کسی شک میکند که آمریکا برای منافع شرکت های بزرگ سهامی اداره میشود؟ مفهوم سربه فلک کشیده « بخاطر […]

فلسطین: درباره جوانان علیه شهرک سازی

فلسطین: درباره جوانان علیه شهرک سازی منبع: گاردین٬ ارگان حزب کمونیست استرالیا برگردان: آمادور نویدی منتشر شده در اشتراك هفته گذشته روزنامه گاردین٬ مقاله مبارزه برای بازگشایی خیابان شهدا٬ در […]

رسوایی خونین قطر

رسوایی خونین قطر برگرفته از گاردین: ارگان حزب کمونیست استرالیا برگردان: آمادور نویدی تارنماي اشتراك در جلسه کمیته هیئت اجرایی فدراسیون بین المللی فوتبال جهان (فیفا) اشخاص مهم گرد هم […]