پرش به محتوا

برچسب: آمادور نويدي

شکنجه آمریکائی و استثناگرائی آمریکائی

شکنجه آمریکائی و استثناگرائی آمریکائی گزارش ضد امپراتوری٬ شماره ۱۳۵: ویلیام بلوم ترجمه: آمادور نویدی ارتش برزیل در سال ۱۹۶۴ ٬ در یک کودتای طراحی شده آمریکائی٬ دولت لیبرال( نه […]

بازخیز مجتمع صنعتی نظامی

نوشته: راب گولند برگردان: آمادور نویدی تارنمای اشتراک در سالهای ٬۱۹۶۰ جنگ ویتنام که با بی عدالتی آشکار و وحشت بر روی صفحات تلویزیون نشان داده میشد و جان هزاران […]