پرش به محتوا

برچسب: آلمان

از خاک آلمان هرگز نباید جنگ برخیزد!

این باید همچنان شعار مردم آلمان باشد از خاک آلمان هرگز نباید جنگ برخیزد! بخش پایانی سخنرانی لافونتن یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی  منتشر شده درآینده ما […]

او معروف نيست

جهان سوسیالیست او معروف نیست او یک جوان بیست ساله است نام او خالد ادریس بهاری است رنگین پوست از آفریقا از ستم تاریخی که بردوش میکشد به استعمارگران وعاملین […]

قیل و قال دربارۀ دیوار برلین

منبع: دموکراسی مردم 21 دسامبر 2014 نویسنده: یوحنان چماراپالی تارنگاشت عدالت آلمان بیست و پنجمین سالگرد سقوط دیوار برلین را در 9 نوامبر با طُمطراق و دَنگ و فَنگ بسیار […]