کوبا و آمریکای لاتین

در واژه بریکس «آ» وجود ندارد!

رئیس جمهور بعدی آرژانتین، میلی، نمی خواهد به این اتحاد بپیوندد. فولکر هرمزدورف یونگه ولت ترجمه مجله هفته دولت جدید راستگرای آرژانتین از پیوستن به بریکس، ائتلاف کشورهای نوظهور در حال توسعه، منصرف شد. دیانا […]

اخبار برگزیده

آرژانتین پیوستن به بریکس را لغو می کند

آرژانتین: رئیس جمهور منتخب، خاویر میلی، پیوستن به بریکس را لغو می کند با پیروزی خاویر میلی به عنوان رئیس جمهور جدید آرژانتین، این اقتصاددان نئولیبرالی بازار آزاد قول داد که کشور را از چین […]

اخبار برگزیده

آرژانتین نئولیبرالیسم را انتخاب کرد.

آرژانتین روز یکشنبه خاویر میلی، اقتصاددان نئولیبرال را به عنوان رئیس جمهور بعدی خود انتخاب کرد. با شمارش ۸۷ درصد آرا، میلی با نزدیک به ۵۶ درصد آرا پیروز شد، در حالی که رقیب او […]

کوبا و آمریکای لاتین

درباره بحران پرونیسم و استراتژی چپ

درباره بحران پرونیسم و استراتژی درست در برابر نامزد خاویر مایلی. گفتگو با خوان گرابوا خوان گرابوآ بنیانگذار پرونیست چپ “Frente Patria Grande” و اتحادیه کارگران بدون قرارداد و فصلی UTEP است. مصاحبه: تورگه لودینگ […]

کوبا و آمریکای لاتین

«میلی، نامزد شرکت‌های بزرگ»

گوئیدو کرکساتو، مدیر دانشکده حقوق بدنه حقوقدانان دولت (ECAE) آرژانتینمصاحبه: فردریش اشناترریونگه ولتترجمه مجله هفته این احتمال وجود دارد که خاویر میلی، خودخوانده آنارشی‌خواه، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور که این یکشنبه […]

کوبا و آمریکای لاتین

همه نگاه‌ها به میلی است

انتخابات در آرژانتین: نامزد راست افراطی از شانس خوبی برای رئیس جمهور شدن آنهم در دور اول برخوردار است نوشته فلورنسیا بلوسو، بوئنوس آیرسیونگه ولتترجمه مجله هفته اکثر نظرسنجی‌های منتشر شده حاکی از آن است […]