پرش به محتوا

برچسب: آذرخش

سیاست تشدید عقب راندن زنان

شیده رخ فروز منتشر شده در خیزش شمارۀ ۳٦ در ایران تبعیض جنسیتی در همه سطوح اجتماعی نهادینه گردیده و قوانین و فرهنگ متأثر از مذهب در جهت تحقیر و […]

متخصص امنیت ملی و دانشگاه پادگانی

منتشر شده در خیزش شمارۀ ۳٦ خاطرۀ 16 آذر به عنوان نماد کوبنده و مستقل مبارزات دمکراتیک و برحق دانشجویان ایران با بیش از نیم قرن مبارزه جنبش دانشجویی علیه […]

نمودی از وضعیت کارگران راهدار

منتشر شده در نشریه خیزش شماره 34 آرش جاوید کارگرانی که در پاکسازی حریم راه‌ها، پاکسازی جاده‌ها، تعمیر و نگهداری رویه‌های شنی و آسفالتی، حفظ حریم و خط کشی راه‌ها، […]

پیام منصور اسانلو: جانِ کارگران و صدقۀ مالی بخشی از سرمایه داران برای قدرت یابی اپوزیسیون بورژوائی رژیم جمهوری اسلامی!

  پیام منصور اسانلو: جانِ کارگران و صدقۀ مالی بخشی از سرمایه داران برای قدرت یابی اپوزیسیون بورژوائی رژیم جمهوری اسلامی! سهراب شباهنگ، خرداد 1393 مصاحبۀ منصور اسانلو با «تلویزیون […]

مزد، تورم و بارآوری کار

سهراب شباهنگ براي مشاهده فورمولهاي محاسباتي به اينجا مراجعه كنيد اردیبهشت 1393 یکی از خواست های مهم و دائمی کارگران در نظام سرمایه داری افزایش مزد است. بی گمان علت […]

پدیده و تضادهای آن

پدیده و تضادهای آن بهروز فرهیخته مارکس در کتاب سرمایه می گوید: «ثروت جوامعی که تولید سرمایه داری بر آنها حاکم است، چون «تودۀ عظیمی از کالاها» جلوه می کند؛ […]

مسألۀ سهم کار در چین

هائو کی ترجمۀ یحیی سمندر، فروردین 1393 منتشر شده در خیزش ۳۱ در دو دهۀ گذشته رشد اقتصادی چین به نحو فزاینده ای وابسته به سرمایه گذاری بوده است (1). […]