پرش به محتوا

برچسب: آذرخش

سیاست تشدید عقب راندن زنان

شیده رخ فروز منتشر شده در خیزش شمارۀ ۳٦ در ایران تبعیض جنسیتی در همه سطوح اجتماعی نهادینه گردیده و قوانین و فرهنگ متأثر از مذهب در جهت تحقیر و […]

متخصص امنیت ملی و دانشگاه پادگانی

منتشر شده در خیزش شمارۀ ۳٦ خاطرۀ 16 آذر به عنوان نماد کوبنده و مستقل مبارزات دمکراتیک و برحق دانشجویان ایران با بیش از نیم قرن مبارزه جنبش دانشجویی علیه […]

نمودی از وضعیت کارگران راهدار

منتشر شده در نشریه خیزش شماره 34 آرش جاوید کارگرانی که در پاکسازی حریم راه‌ها، پاکسازی جاده‌ها، تعمیر و نگهداری رویه‌های شنی و آسفالتی، حفظ حریم و خط کشی راه‌ها، […]

پیام منصور اسانلو: جانِ کارگران و صدقۀ مالی بخشی از سرمایه داران برای قدرت یابی اپوزیسیون بورژوائی رژیم جمهوری اسلامی!

  پیام منصور اسانلو: جانِ کارگران و صدقۀ مالی بخشی از سرمایه داران برای قدرت یابی اپوزیسیون بورژوائی رژیم جمهوری اسلامی! سهراب شباهنگ، خرداد 1393 مصاحبۀ منصور اسانلو با «تلویزیون […]