All posts filed under: دریافتی

دیگر زشلاق جورتان فرمان نمی بریم ! – هاتف رحمانی

دیگر زشلاق جورتان فرمان نمی بریم ! هاتف رحمانی تقدیم به کارگران نیشکر هفته تپه صحنه روشن می شود نیشکر مرد با سترگ قامتش دست از تلاش گریه می شوید با صورتش که سرخ استاده بر باره ی زمان! یک باره قد می افرازد تکثیر می شود چون ساقه های نی به دامان دشت بیکران ! لختی درنگ چرخی میان صحنه با نفیر خشم وآنگاه نفسی تازه به اعماق زندگی داس تیز نی بری چشم در چشم خصم با تمام خشم فریاد می زند: «دیگر زشلاق های جورتان فرمان نمی بریم!» آوای همرهان: «فرمان نمی بریم! فرمان نمی بریم !» هاتف 27/09/96

دورنمای کنفرانس استکلهم! – شباهنگ راد

پیرامونِ«یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است!» شباهنگ راد گفتگوی اتحادِ بین سازمان‏ها و جریانات خارج از کشور موضوعِ تازه ای نیست و عمر چند ساله دارد.ضرورت‏های مبارزاتی و بویژه نیازمندی‏های اقشار متفاوت و ستمدیدۀ جامعه، جریانات را وامی‏دارد تا چاره ای اندیشند و راه و منشی، غیر از خواسته ها و منفعت های گروهی–سازمانی شان انتخاب نمایند.بی دلیل نیست که جنبش‏های اعتراضی و آن‏هم در دُوره های متفاوت، با اعمال، با مفوله و با مقولاتی همچون اتحاد این گروه و آن سازمان و حزب رودررو می‏شوند.بدگمانی نیست که اتحاد و یکی شدن، مسئله ای درست و بجاست و امّا و در کنار آن، لازم و ضروری‏ست تا به این پُرسش های مهم و کلیدی پاسُخ داده شود که مقولۀ اتحاد، در کدامین بستر به بار خواهد نشست و در پرتو کدامین رد و نقد، بارِ حقیقی و پُرباری بخود خواهد گرفت.بی تردید نپرداختن و یا بی توجهی به این نوع مفوله های با اهمیت، هرگونه تلاشی –و آنهم به هر اندازه که خیرخواهانه باشد –، بیهوده و هم‏معنی با یأس و ناامیدی و خلاصه …

بحران رویگردانی از کارگزارِ اصلی انقلاب

  آناهیتا اردوان سرمایه مالی- انحصاری با از رده خارج کردن سرمایه صنعتی- تجاری و چیرگی بر دهکدۀ جهانی در عصر حاضر نیروهای مولد را هر چه بیشتر تخریب و به تضعیف طبقۀ کارگر می پردازد. علیرغم دستیابی به امکانهای دیگر برای ارزش افزایی و سودآفرینی توان خلاصی از تناقضات متعدد ساختاری سرمایه داری را ندارد. چون، شی شدگی و جابجایی روابط انسانی با روابط اشیاء با وجه عام سرمایه داری در تضاد است و نمیتواند بطور کامل تحقق یابد. چون، دیگر کار زنده ای که برای ارزش افزایی به کالا تبدیل شود، باقی نخواهد ماند و چنین امری با ذات سرمایه داری در تناقض است. پرولتاریا  از درون این ناتوانی و تضاد منتج از کارکرد سرمایه برمیخیزد، از ابزار خودگستری سرمایه بودن تن می زند، ایدئولوژی کاذب ماحصل شی وارگی را می شکافد، کار و روابط اجتماعی را بعنوان سوژه کارگزار انحلال جامعۀ طبقاتی، ازآن انسان می کند. «پرولتاریا» بجهت جایگاه ویژه در شیوۀ تولید سرمایه داری در آثار کلاسیک مارکسیستی، کارگزارِ سوژه انقلاب فروپاشی سرمایه داری معرفی شده است.  طبقه ای محصول تناقضات، …

پرسش و پاسخ دربارۀ شوراهای کارگری

پرسش و پاسخ دربارۀ شوراهای کارگری کارگران انقلابی متحد ایران، مهر ۱٣٩٧ س – شوراهای کارگری چیستند و چگونه به وجود آمدند؟ ج – شوراهای کارگری یک نوع سازمان سیاسی طبقۀ کارگرند که برای اولین بار در انقلاب ۱٩۰٥ روسیه، به ابتکار کارگران شهر پتروگراد، تشکیل شدند و به سرعت مبارزۀ انقلابی کارگران روسیه را در این انقلاب فراگرفتند. شوراها سپس در انقلاب های فوریه و اکتبر ١٩١٧ در روسیه نقش بزرگ و تعیین کننده ای ایفا کردند. در انقلاب ١٩١٩- ١٩١٨ آلمان و نیز در انقلاب مجارستان در ١٩٢٠- ١٩١٨ شوراها به عنوان آرگان تسخیر قدرت سیاسی به دست کارگران و زحمتکشان شرکت داشتند. س – منظور شما از یک نوع سازمان سیاسی طبقۀ کارگر چه نوع سازمانی است؟ ج – منظور آن نوع سازمان سیاسی طبقۀ کارگر است که قدرت سیاسی یا به عبارت وسیع تر فرمانروایی این طبقه در آن تحقق می یابد. شوراهای کارگری سازمان های سیاسی طبقۀ کارگرند و مسألۀ اصلی آنها درهم شکستن قدرت سیاسی و ماشین دولتی طبقات استثمارگر و اِعمال قدرت سیاسی کارگران و زحمتکشان پس از …

شوروی در حال بازگشت ، اما بدون «ایدئولوژی» – وفیق ابراهیم – احمد مزارعی

شوروی در حال بازگشت ، اما بدون «ایدئولوژی»(1) نوشته : دکتر وفیق ابراهیم ، استاد دانشگاه لبنان مترجم: احمد مزارعی، دوازدهم آبان 1397 نفوذ قدرتمند روسیه در خاورمیانه بسوی گسترش تدریجی است واینبار با استفاده از برتری نظامی خود درمیدانهای جنگی سوریه وبه حساب عقب نشینی امریکا در حال انجام است، روسیه میکوشد با بستن قراردادهای اقتصادی ، فروش اسلحه وگسترش صنعت توریسم خود وایجاد ائتلافات سیاسی معادله قدرتمندی را در منطقه به وجود اورد وهدف اصلی روسیه تغییر ناپذیر است: دفاع از پیشرفت روسیه نوین پس از خسارت بزرگی که در نتیجه فروپاشی اتحاد شوروی سوسیالیستی در سال 1989، به آن دچار شد . از زمان فروپاشی شوروی ، آمریکائیها با تمام توان خود میکوشند که اجازه ندهند روسیه نوین مجددا در تصمیم گیریهای مسائل بین المللی نقش داشته باشد. امریکائیها از سال 1990 ، تا 2010، از تمام امکانات وترفندها ی خود استفاده کردند تا اختلافات داخلی روسیه را دامن بزنند ، اما جریانات وطیفهای پایبند به نقش بین المللی شدن قدرت روسیه ، به رهبری رئیس فعلی ان پوتین مقاومت کرده وموفق …

در میدانهای جنگی سوریه چه میگذرد؟ – احمد مزارعی

در میدانهای جنگی سوریه چه میگذرد؟ جمع اوری و ترجمه : احمد مزارعی ، یازدهم ابان 1397 ایا انکارا برای حمله به شرق فرات چراغ سبزامریکارا دریافت کرده است؟ اگر ترکیه بخواهد درتوافقات استانه اخلال ایجاد کند ، منطقه شرق سوریه تبدیل به میدان جنگ میان سوریه وترکیه تبدیل خواهد شد واشنگتن که با سکوت ، بمباران همپیمانان خودرا در منطقه روستاهای حلب شمالی دنبال میکرد اکنون میکوشد با عجله میان ارتش سوریه وترکیه درگیری ایجاد کند تا خود با فراغ بال بهره برداری سیاسی کند. حرکت تنهائی ارتش ترکیه بسوی منطقه شرق فرات ، همه پیروزیهای ارتش سوریه وهمپیمانانش را بر باد خواهد داد، چیزی که دمشق ، موسکو وتهران این اجازه را به ترکیه نخواهند داد. هجوم ترکیه به شرق فرات درگروی تصمیم ترامپ است دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام داشت که اردوخان وهمتایش دونالد ترامپ اوضاع را در منبج ، ادلب وشمال سوریه به بحث گذاشته ودر یک مکالمه تلفنی عزم خودرا بر تحکیم روابط بین دو کشور تاکید کرده اند. اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری فوق هنگامی انتشار یاف که وزیر دفاع …

ضرورت وجود کارنامه سرکوب ها و شکست ها، مبارزات و مقاومت ها برای پیروزی نهایی – بهروز جلیلیان

علیه جمهوری اسلامی، زنده باد پیکار توده ها! ضرورت وجود کارنامه سرکوب ها و شکست ها، مبارزات و مقاومت ها برای پیروزی نهایی »جاده به سوی سوسیالیسم – با توجه به مبارزه انقلابی تا به امروز– از شکست های مهیب، سنگ فرش شده و نه هیچ چیز دیگری. با وجود این و همزمان، تاریخ بی وقفه، گام به گام، به سوی پیروزی پیش می رود. بدون آن »شکست ها» ما کجا می بودیم، بدون کدامشان ما تجربه تاریخی، دریافت، قدرت و آرمانخواهی مان را ترسیم می کردیم؟ امروز، که به سوی نبرد نهایی در مبارزه طبقاتی پرولتری پیش می رویم. ما بر روی سنگ بنای همین شکست ها دقیقا ایستاده ایم؛ و بدون آنها هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم، چرا که هر کدامشان در قدرت و دریافت ما نقش دارند.» روزا لوکزامبورگi، از آخرین نوشته در ۱۴ ژانویه ۱۹۱۹ با عنوان: » نظم در برلین برقرار می شود» در ایران انقلاب بزرگ مردم سرانجام در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به سرنگونی رژیم سرمایه داری سلطنتی منجر شد، اما به سرانجام نرسید. درست از روز …

حسين اكبري ، همبستگي ملي ! بين المللي؟ – رضا رخشان

حسين اكبري ، همبستگي ملي ! بين المللي؟ در جهت توجيه عملكرد اول بگويم كه ديگر بر همگان روشن شده است كه مطالب ما را نه اخبار روز و نه هيچكدام از سايتهاي و جريانات سياسي كه از لحاظ عملي با خط اكبري در يك مسير قرار دارند نمي زنند، ولي خوشحال هستم كه همين صفحه فيسبوك توانسته كار خودش را انجام دهد. دو هفته پيش مطلبي در رابطه با صحبت تلفني ام با اقاي اكبري در صفحه فيسبوك گذاشتم كه ايشان در اين جواب با حمايت از شهابي نشان داد كه مباحث ما درست بود و وضعيت سنديكاي شهابي تا چه حد خراب است. حمايت اكبري از سنديكاي شهابي درست در خط خانه کارگر وشرکا ، شركت در انتخابات ياران شهابي در انتخابات شوراهاي اسلامي با حمايت بقيه مدعيان باصطلاح كارگري در خارج از كشور در يك هماهنگي كامل قرار دارد. اكبري در دو دهه گذشته هم مخالف حمايت هاي بين المللي بود و با نهادهاي دولتي همكاري كرد و به آنها گفت » چندی پیش از سوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران …

اعتراضات و اعتصابات سراسری، نمادِ مخالفت همگانی – شباهنگ راد

اعتراضات و اعتصاباتِ کارگری و توده ای، یکی پس از دیگری بر فضای جامعۀ ایران سایه انداخته است. ماهیتِ همۀ آن‏ها و من حیث المجموع یکی‏ست. همه از سرِ گرانی و ناتوانی در تهیۀ نیازهای اولیۀ زندگی است. همۀ آنان شبانه روز در تقلاءاند تا چندر غازی در آورند. همۀ دارند از غارت و از چپاول اموال عمومی از جانب سردمداران نظام می‏نالند و جان همۀ آنان، از دست رژیم غارت‏گری هم‏چون جمهوری اسلامی به لب‏شان رسیده است و حاضر به تحمل یک ثانیه ای جرثومه ‏های فساد و تباهی ای، هم‏چون خامنه ‏ای، روحانی و دیگر مفت‏خواران نیستند. انتشار بیانیه های پیاپی و بیان خواسته ‏های روشن و بدنباله طرح شعارها و حمل پلاکاردهای صنفی – سیاسی، گویای آن بخشِ کوچک از حقایقی‏ست که میلیون‏ها انسانِ دردمند با آن‏ها رودرروند. چهل سال آزگار است که سران نظام، جامعه را به منجلاب کشانده اند و بارِ بُحران اقتصادی را، بر دوش سازندگان اصلی آن سرشکن کرده اند و در عوض عده ای اندک – و آن‏هم بدون کم‏ترین خاصیت و مشکلاتی -، دارند به زندگی …

رویش خورشیدیان – بیژن

چشم درچشم روشنائی دوختند خویشتن خویش را در چشمه نور تطهیر کردند رو در روی خورشید، با آفتاب پیوندی ابدی بستند قول دادند بدرخشند و راه را به عاشقان پاکی و راستی نشان دهند. کرکسان اما بر جسمشان سفره گستردند، جشن برپا کردند و دست افشان و پای کوبان، باهم گفتند: محوشان کردیم! …….زهی خیال باطل! جسممان ارزانی شما باد! ای کفتارصفتان مردارخوار، اجساد ما رنگین سفره‌های شماست از خونمان شراب حلال شرابی طهورا بسازید و مردارمان را غنیمتی بشمارید حلال‌تر از شراب! به راستی خورشیدیان «بودن» را چه زیبا معنی کردند: عشق به حقیقت و پاکی و راستی…. دوست داشتن و عشق ورزیدن…. بامدادان ستاره بامدادی «شدن» شامگاهان مهتاب شبانه «بودن» و همیشه را در این خط زلال «مهر ورزیدن» و چنین شد که خورشیدیان شجاع‌ترین و سرسخت‌ترین دشمن ظلم و ظلمت شدند و چنین شد که پس از هزاران سال «انسان بودن» معنی شد: بگذار رویش خورشیدیان نوازش چشم تو باشد بگذار تا خونم بهای عشق تو باشد بگذار تا جانم هدیه زیبائی‌های تو باشد. بیژن یکم آبان 1397

«چیزهایی برای ندیدن» – علی رسولی

صبح می‌رسد بادِ شبانه آرام میانِ پرده‌ها اشیاء آینه و نگاهِ زن سکوت می‌کند. مرغانِ ماهی‌خوار بر فرازِ رود تردیدِ دوباره‌ی روز را اعلام می‌کنند. آسمانْ همه پرواز است و اندوهِ تازه و سوال… در دور دست،بر تپه‌های کوچک ابرها در گذرند و مهْ میانِ آویشن‌ها به خوابی آرام می‌رود و مه همچون غم‌های زن اشتیاقی فرونشسته همچون بادِ شبانه فراموش می‌شود. توکاها آن‌سوی رود بال‌‌زنان کشتزار و درختانِ شبنم‌زده را رها می‌کنند توکاها می‌روند تا در مه آرام گیرند: _ توکاها توکاهای خسته و مه… مرد می‌پرسد: درختان،توکاها،کشتزار،رود مرغانِ ماهی‌خوار و مه کدام‌ زیباتر است؟ زنْ بی‌آنکه چشم از ابرها بر ‌دارد،می‌گوید: فلس‌ها فلس‌ها و گیسوانِ من گیسوانِ من…

در یادمان بیژن هیرمن ‏پور – شباهنگ راد

یک توضیح: از آنجا که ضیق وقت، مانع طرح بعضاً موارد در مراسم یادبود بیژن هیرمن پور – بتاریخ ششم اکتبر دو هزار و هیجده – گردیده است، بنابراین در زیر، تمامی آن‏ها بصورت نوشتاری – و آن‏هم -، با اندکی حک و اصلاح خواهد آمد. *** نزدیکی و ارتباط سیاسی – تئوریک من با بیژن، به دُوران بعد از قیام بر می‏گردد و دیدار شخصی‏م، به سال‏های هفتاد و دو و سه مربوط می‏شود. دیداری که رفته رفته قوام پیدا کرده و منجر به رفت‏ و آمدها شده است. راستش نمی‏دانم از کجا باید شروع کنم تا بتوانم بدرستی قامت سیاسی – تئوریک و شخصیتی بیژن را توضیح دهم، که در آن نه اغراق و بزرگ‏نمائی باشد و نه کمی و کاستی. یک جورهایی می‏شود با کمی و کاستی‏های‏ش کنار آمد، – اگر چه مهم است -، امّا اغراق و بزرگ‏نمائی مشکل است. به این دلیل که بیژن با این‏دست موارد مشکل داشت و با شنیدن، و یا با خواندن نامه‏هایی هم‏چون تو بهترینی، انرژی‏زائی و امثالهم، به شدت ناراحت و اذیت می‏شد. در …

دلیلی برای تحمیل تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد نقل از کاونتر پانچ – ویجای پراشاد – سامان

دلیلی برای تحمیل تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد نقل از کاونتر پانچ ترجمه: سامان نوشته: ویجای پراشاد یادداشت مترجم: مردم ایران در منگنه‌ای گرفتار آمده‌اند. از یک طرف با سرکوب شدید و همه جانبه یک حکومت ارتجاعی خودکامه مذهبی روبرو هستند و از جانبی سرکرده سلطه گر و الیگارشیک سرمایه جهانی یعنی آمریکا آنها را دایما تهدید به زور و فشار می‌کند. مسخره و فاجعه آمیزتر آن که متحدین و نوکران قسم خورده و لجن آلود منطقه‌ای آن یعنی رژیم فرقه‌ای عربستان و رژیم قوم‌گرا و عقب مانده صهیونیستی از هرگونه دم جنباندن و گربه رقصانی دست بر نمی دارند. هم رژیم فاسد اسلامی با مظلوم نمایی و بزرگ سازی دشمنان ماورایی قصد به تاخیر انداختن حیات سیاسی ننگین خود را دارد و هم دموکراسی نمایی راه اندازان اصلی کمربند سبز اسلام در خاورمیانه یعنی آمریکا ضمن تلاش برای بازیابی منافع مطلق با حرص خرس گرسنه رویای بازگشت به مطامع دربست سابق را می بیند تا همانند سایر نقاط دنیا حیات و اسقلال سیاسی مردم ایران را زیر پا گذارد. حقیقت آن است که مردم …

جامعه آمادۀ هرگونه تغییری‏ست – شباهنگ راد

جامعه آمادۀ هرگونه تغییری‏ست (و نقدی بر نظرات «صلاح مازوجی») شباهنگ راد تحرکات رادیکال کارگری و توده‏ای و دیگر محرومان جامعۀ ایران، جائی برای سئوالات بدون پاسُخ، باقی نه‏گذاشته است. دلیل آن بسیار روشن است و این‏که، تضادها به بالاترین حد ممکنه خود رسیده است. فقر و شکاف طبقاتی قابل توضیح و توصیف نیستُ، نه مردم، حاضر به تن‏دادن به زنده‏گی سابق‏اند و نه حکومت، توانِ ادامۀ سیاست‏های دهه‏های گذشته خویش را دارد. اگر نظام به یُمن زور و سرکوب بردوام مانده است، علت آن، نه در فقدانِ یگانه‏گی اعتراضات کارگری و توده‏ای، بلکه مرتبط به قضیۀ دیگری‏ست. دو شق موضوع، یعنی هم حکومت و هم مردم، از هم‏دیگر و کاملاً تصفیه حساب نموده‏اند و در این‏میان، شق سّوم، از قافله و از قطار انقلاب پس مانده است. ثمره و در حقیقت تأثیرات عقب‏مانده‏گی آنرا می‏توان، هم در حیات بیش از پیش نظام، و هم در نافرجامی‏های مبارزات کارگری و توده‏ای و دیگر ستم‏دیده‏گان جامعه به‏عینه دید. در حقیقت مشاهده به جنب‏و‏جوش‏ها و بازخواست‏های مردمی، نمادِ رشد و شدت‏یابی تضادِ، مابین بالائی‏ها با پائینی‏هاست. در …

اشتیاق رزم – مسعود دلیجانی

اشتیاق رزم به کارگران نیشکر هفت تپه در اندرون خویش به رقص آمده ایم: ـ رقصی چنین، میانهٔ میدان! لیک نه در درونِ فردی خویش که در درون پیکره ای شکل گرفته از تار و پود کار که یک اندامواره را می سازد به سان تندیسی جان گرفته از پولاد و با دستانی در هم گره شده اعتصاب را پیش می بریم با رفاقتی که کارفرما سراپا با آن بیگانه است چرا که آنان از فرازی بیهوده، به عبث،عشق ناموزونِ فرودستان به خویش را می طلبند وما از فرازی سرشته در حق رفاقت جاندار خویش را به یکدیگر. در درون خویش به رقص آمده ایم. رقصی نه در قصری بر پا شده از خونی سرخ فام، که در میانهٔ میدان. و تا انتها حقوق پایمال شده خویش را می طلبیم. بی هیچ احساس افسردگی در کلام و بی هیچ خستگی در نگاهمان. مسعود دلیجانی  

تحولات نوین در ایران: از کجا حرکت کنیم – سامان

رخداد ظهور و قدرت‌گیری جمهوری اسلامی در ایران بی‌شک با همه حقه‌ها و وعده‌های اسلامی و بین المللی آن، فاجعه‌ای در مقابل گذر از یک دیکتاتوری دست نشانده امپریالیستی به جامعه‌ای نو، دموکراتیک و آزاد بود چرا که ایران را از کشوری نیم ساخته، در حال توسعه و سکولار به قهقرای جامعه‌ای از نوع استبداد عتیق، با یک ایدئولوژی پوسیده، فرمانروایی تئوکراتیک- مذهبی شیعه و سیاهی مطلق فرو برد. پس از انقلاب ۵۷ در میان نیروها و احزاب سیاسی عادتی رایج شد که همواره به جای پرداختن به نحوه زندگی توده‌های میلیونی، خواست‌هایشان، کنش‌ها و واکنش‌هایشان، و نگرش از پایین به چگونگی تکوین و توسعه مبارزه طبقاتی عمدتا و به طور معکوس حرکات و تحولات سیاسی رژیم جدید را از بالا مد نظر قرار داده و تحلیل می‌کرد. بر این مبنا یکی تاکتیک خود را در دفاع از حاکمیت جدید « ضد امپریالیستی» یا «خط امام» قرار می‌داد و لیبرال‌ها را خطر عمده برای انقلاب تلقی می‌کرد و دیگری از لیبرال‌ها در برابر خطر ارتجاع و استبداد نعلین دفاع می کرد و جریان ثالث با …

در فصل برگ ریز – جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

در فصل برگ ریز … پاییز برگ ریز کوه غمی به سینه ی مادر بزرگ ها ست در یادشان از آن نه آوای آهو انه بل زوزه ی بلندی از هرزه گرگ هاست… سینه دَران گل ها پنهان از این و آن شب ها کشان جنازه شان به سوی خاوران! … جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

مدخلی بر پژواک فرشگرد در سازمان ملل – آناهیتا اردوان

دونالد ترامپ، نمایندۀ امپریالیسم آمریکا، دشمن طبقه کارگر ایران و جهان در راستای یکجانبه گری و تثبیت کدخدایی بر دهکدۀ جهانی، بخش قابل توجهی از سخنرانی خود را به مخالفت با «سوسیالیسم و کمونیزم» و «جهانی شدن – انترناسیونالیسم» اختصاص داد. او گفت: «هرجا سوسیالیسم و کمونیسم بوده به فساد کشیده شده است؛ همه مردم جهان باید با این تفکر مبارزه کنند». این در حالی ست که جایی در جهان از غارت سبعانۀ سرمایه داری مالی در امان نمانده است. فاشیزم؛ «بنیتو موسولینی» در ایتالیا، «آدولف هیتلر» در آلمان، «فرانکو» در اسپانیا، «آنتونیو دآلیویرا سالازار» در پرتقال، «فیلیپ پتن» در فرانسه، «میلکوس هورتی» در مجارستان، «آنتونسکو» در رومانی و «آنتی پاولیچ» و امروز «دونالد ترامپ» در کاخ «سیاه» یا دولتهای شبه فاشیستی- طهران با «هر رنگ عمامه و دستار، سیاه یا سفید، خطرناکترین محصول «عوام فریبی» هستند. «دونالد ترامپ» در یک گزاره؛ «چهره ی عریان امپریالیسم آمریکاست»؛ همانطور که فاشیزم چهره ی عریان سرمایه داری و آنچه دیگر نمایندگان امپریالیسم آمریکا پشت چهره پنهان کرده بودند آشکارا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت. هر چه …

درباره سوسیال دمکراسی (۸) – منوچهر صالحی

منوچهر صالحی درباره سوسیال دمکراسی (۸) مصاحبه با رادیو پویا پرسش دهم: چرا در حال حاضر احزاب سوسیال دمکرات اروپا در وضعیتی بحرانی به سر می‌برند؟ پس از جنگ جهانی دوم جهان به دو اردوگاه سرمایه‌داری که خود را «جهان آزاد» می‌نامید و اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» تقسیم شد. تا سال ۱۹۹۰ برخی از پژوهش‌گران اردوگاه سرمایه‌داری را در مفهوم هگلی تز یا برنهاده و «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» را آنتی‌تز و یا برابرنهاده آن  و تاریخ را سنتز یا هم‌نهاده این ۲ اردوگاه می‌پنداشتند. با فروپاشی آلمان شرقی در سال ۱۹۸۹ و  اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۰ که سبب فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» گشت که دارای مواضع کم و بیش ضد سرمایه‌داری بود، برخی هم‌چون فرانسیس فوکویاما[1] با تکیه به فلسفه هگل که می‌پنداشت با پایان یافتن تضادها میان دولت‌های متخاصم، چون دیگر هم‌نهاده نوینی نمی‌تواند به وجود آید، در نتیجه تاریخ در روند انکشاف خویش سرانجام نقطه‌ پایانی خواهد داشت. برخی نیز گفتند که تاریخ به پایان یافته است . روشن است که چنین «پایان تاریخ» به معنی نابودی و محو …

پای در زنجیر – جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

پای در زنجیر … پا اگر بسته است دست اگر کوتاه و بشکسته است تکیه بر فوج ِجهان بلعان کار مزدوران وابسته است… بس بلا آرند به سر اینان که رسد مشکل عدو ، حتی به گرد ِآن… خورده گر بر پا گره زنجیر جز به دست ما هرگز این در هم تنیده وا نخواهد شد! دست عاجز مانده بر درگاه با شدن بازیچه ی دشمن ماهر و بُرنا و رزم آرا نخواهد شد! … جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

ارعاب و خشونت محصول نظام سرمايه داري است

ارعاب و خشونت محصول نظام سرمايه داري است ما معتقدیم کسیکه دست به خشونت می برد ،می ترسد. کسانیکه در اين دوره متوسل به اسلحه میشوند نه تنها مشروعیتی ندارند بلكه مخالف آزادي و رسيدن زحمتكشان به حقوق خود هستند، تفنگ در دستان سركوبگران است و زحمتكشان سلاح اشان در كارهاي جمعي و بطور مشخص اعتصاب و کارهای مدنی است. كسانيكه ارعاب و وحشت توليد مي كنند مي دادنند عدالت و آزادی خارج از تفنگ و گلوله أشان بدست مي آيد و اينها تنها پیام رسانان مرگ و نابودي هستند كه وقتی با منطق تفنگ بدنبال تغییر شرايط بنفع خودشان هستند بواقع تن به قانون جنگل میدهند مانند تنازع بقا در جنگل كه هيچگاه پیروز نخواهند شد و مي خواهند ضعفا را بدرند كه دستگيري هايی که بهمراه خواهد داشت خود شاهدي است بر اين ادعا. حمله نظامي امروز ياد آور خالد اسلامبولي و ترور سادات بود که فقط خون بسياري ریخته شد چه بیگناه و باگناه فرقی نمی کند‌ اما نه تنها تغییری حاصل نمیشود بلکه نتیجه معكوس دارد و بواقع دشمنان اصلی زحمتكشان …

لباس‌هایم هنوز در گورهای جمعی دفن هستند – کیوان شهبازی – سامان 

لباس‌هایم هنوز در گورهای جمعی دفن هستند آیت‌اله‌های ایران در سپتامبر۱۹۸۸ به قتل عام زندانیان سیاسی که قبلا به حبس‌های طولانی کیفری محکوم شده بودند دست زدند. ۳۰ سال پس از آن آن عزاداری برای قربانیان، بازدید از گورهای جمعی، یا علنی کردن آن شدیدا ممنوع است   نقل از: روزنامه مردم( فواکس کرانت)- هلند                                        برگردان: سامان                        از کیوان شهبازی   من وهم مدرسه‌‌یی‌ام ظفر مشترکات زیادی داشتیم. هرگاه توی حیات مدرسه تیم‌‌های فوتبال به‌طور خودبخودی شکل می‌گرفتند، هردوی ما آخر می‌ماندیم. نمره‌های فیزیک و شیمی ما افتضاح بودند. اما با هم تفاوت نیز داشتیم. ظفر در یک خانواده فقیر کارگری به دنیا آمده بود، من در یک خانواده متشخص و مرفه. اغلب وقتی  مرا با ماشین از مدرسه به منزل می بردند، می‌دیدم که او در مسیر پای پیاده به محل کارش در یک گاراژ می رود. زمستان‌ها در همان لباس تابستانی بود، با گردن فرو برده در یقه و دستان زیر بغل.   پدر و مادرم تصمیم گرفتند که مرا به مدرسه‌ای خصوصی در بوستون بفرستند. درست دو روز پیش از …

تفسیر نادرستی از شعار «نان، کار، آزادی» – بهروز فرهیخته

تفسیر نادرستی از شعار «نان، کار، آزادی» بهروز فرهیخته، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ «جناح سوسیالیسم کارگری» در نوشتۀ خود «نان کار آزادی حکومت کارگری» نتیجه می گیرد که: «شعار «نان کار آزادی حکومت کارگری» با زبانی ساده و قابل فهم برای وسیعترین توده های کارگر، همان چکیده اهداف سوسیالیستی طبقه کارگر است» سپس این «جناح» از این شعارها تفسیری ارائه می کند که انگار سوسیالیسم در این شعارها فرموله شده اند. این «جناح» می گوید: «نابودی نظام استثمارگر سرمایه داری و برقراری حاکمیت طبقه کارگر است که آزادی و برابری را برای همه مردم تضمین می کند و فشرده آن «نان کار آزادی حکومت کارگری» است.» این «جناح» این شعارها را به گونه ای طرح می کند که انگار آنها نتیجه و محصول یک تجزیه و تحلیل علمی از سوسیالیسم اند. به نظر ما مسأله این گونه نیست. شعارهای «نان، کار، آزادی» در همه جای جهان مستقیماً از خواست تودۀ مردم سرچشمه گرفته اند. بیشک شعارهای «نان، کار، آزادی» از نیازهای زندگی توده های وسیع مردم برخاسته اند. اینها شعارهایی اند که قطعاً می توانند توده …

«گلبرگ‌های خاکستری» – علی رسولی

«گلبرگ‌های خاکستری» می‌گذرم از شبحِ شب وتیرگیدر من همچون دیوی ناله‌کنان،مرا و دهشت را تکرار می‌کند. شب آغازِمن است و من پایانِ اغتشاشِ خویش… به صبح چیزی نمانده است پسِ پرده‌های چرکین ستاره‌های چروکیده پیداست: _ که صبح نیز شب‌ است. شب است در من و من در مرگِ خویش… آستینم از مهی تاریک پلکمْ گلبرگ‌های خاکستری. قلبم همچون آهویی بی‌جفت بر تارکِ تپه‌ای پری‌ زده ستاره‌های تپنده را فرا می‌خواند. اشک‌ریزان آویشن‌های به شبنم آمیخته را بو می‌کشم و از سینه‌ام خونِ آبیِ فرشتگان می‌چکد: _ در خیالم،خو‌ن‌آلود از غبارِ کوچه‌ می‌گذرم و در گرگ‌و‌میشِ میدان چهره‌ی پشتِ پنجره‌ها را به اسم می‌خوانم: من همه‌ نام‌های زخمی را می‌شناسم من همه چشم‌های فراموش را می‌شناسم من در نگاهم شبنم دارم و اشک. همچون دیوی زخمی جفتی به خون نشسته ماغ می‌کشم شب از جلِ تاریک‌اش رها می‌شود و ماهِ سرخ به نظاره می‌نشیند آشوبِ خیابان را بر دهانِ زخمیِ ما…

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران متن زیر «طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران»است که برای بررسی، نقد و اصلاح به جنبش کمونیستی و کارگری ایران ارائه می گردد. از سال ١٣٨١ تا کنون، «طرح برنامۀ کمونیست های ایران (آذرخش)»بیانگر چارچوب نظری و سیاسی ما برای برخورد به مسایل مبارزۀ طبقۀ کارگر بوده است.متن کنونی تفاوتی اساسی با «طرح برنامۀ کمونیست های ایران (آذرخش)»از دیگاه تئوریک و سیاسی ندارد، تنها می توان گفت از آن خلاصه تر و در مواردی دقیق تر و روشن تر است. ما با انتشار «طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران»دو هدف را دنبال می کنیم:هدف نخست این است که انتظار داریم با نقدها و پیشنهادهای اصلاحی فعالان جنبش کمونیستی و کارگری این متن منسجم تر، دقیق تر و کارآتر شود و راهنمای مؤثرتری برای فعالیت عملی ما گردد.هدف دوم و مهم تر ما برداشتن گامی در راه وحدت جنبش کمونیستی ایران است.ما مانند بسیاری از نیروهای جنبش کمونیستی و کارگری ایران نبود حزب سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر یا حزب کمونیست را یکی از مهم ترین کمبودها و نقاط ضعف جنبش …

دشمن مردم؛ در باب برخوردهای یک جانبه، تعبدی و غیرعلمی برخی اپوزوسیون – ابوالقاسم گلستانی

دشمن مردم؛ در باب برخوردهای یک جانبه، تعبدی و غیرعلمی برخی اپوزوسیون نوشته: ابوالقاسم گلستانی 26 شهریور 1397 –17 سپنامبر 2018 یکی از هموندانِ («دوستان») نگارنده در فیسبوک، به ظاهر از طیف روشنفکران چپ، با انتشار تصویری از علی علیزاده در این شبکه اجتماعی درباره اش چنین نوشت: «این شخص یکی از بی شرمترین، مفتخورترین، فرصت طلب ترین، بی ارزشترین، پوچگراترین و دگماتیک ترین اعضای نسل خود می باشد». در فاصله 19 ساعت از زمان انتشار این پست (دیگر سراغ آن پست نرفته ام)، نزدیک به 180 «لایک» (پسندیدن) نثار این پست شده، ضمن اینکه از سوی دیگران ده ها کامنت در ستایش این پست و در مذمت سخت، در مواردی در حد فحاشی، نثار علی علیزاده شده است. برخی کامنت ها حاکی از این بود که او بسیجی لندن نشین است. برخی کامنت ها نیز حاکی از این بود که او عامل بی بی سی فارسی است. بی آنکه از قبل شناختی از علی علیزاده و فعالیتهای او داشته باشم، «عامل» بودن او برای بی بی سی ذهنم را کنجکاو کرد، لذا علاقه مند …

به سوی بهاره ها – جعفرمرزوقی(برزین آذرمهر)

به سوی بهاره ها … دیریست ديو جهل به کرسی نشسته است در را به روی روشنی روز بسته است بالی که داشت شور پریدن شکسته است… دسته کلید باغ سحر را فکنده است در چاه جمکران ازچنگمان به یاری ترفند رسته است… … ای آشنای درد! گر آمدی به خانه ی ویران ما ، ببین زجری که می کشيم ز رهماندگی ما ست کن همتی که دست برآريم از آستين! نقبی زنیم دوباره به سوی بهاره ها! … جعفرمرزوقی(برزین آذرمهر)

دروغ بزرگ یازده سپتامبر- تبهکاری دولت در سایه با اجرای سینماگران هالیوود – ابراهیم شیری

دروغ بزرگ یازده سپتامبر- تبهکاری دولت در سایه با اجرای سینماگران هالیوود ابراهیم شیری یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات و دروغ‌پردازی رژیم فاشیستی آلمان هیتلری می‌گفت: «دروغ هر چه بزرگتر باشد، باورش به همان نسبت برای توده‌های مردم آسان‌تر است». دروغ‌های بزرگ بمثابه بن‌مایه جنگ روانی اساسا برای ارعاب و ایجاد هرج‌ ومرج روانی در میان نیروهای دشمن، و همچنین، برای تحریک و تهییج افکار عمومی در جهت حمایت از هدف مورد نظر دروغ‌پرداز ساخته و پرداخته می‌شوند. دروغ‌پرداز قبل از همه، این موضوع را مد نظر قرار می‌دهد که، بمصداق ضرب‌المثل معروف، «از مرگ بگیر تا به تب راضی شود». بعبارت دیگر محاسبه می‌کند، که دروغ هر چه بزرگتر باشد، توده‌های مردم حتی اگر اینجا و آنجای آن را مورد تردید قرار دهند، بالآخره، چهارچوب کلی‌اش را باور خواهند کرد. هنگام صحبت از کاربست تاکتیک دروغ بزرگ، رخدادهای ١١ سپتامبر سال ۲٠٠١ نیویورک و واشینگتن را می‌توان بعنوان یکی از برجسته‌ترین نمادهای آن بحساب آورد. چرا که سؤالات متعددی در رابطه با آنها تاکنون بی‌پاسخ مانده و از سوی رسمی‌های آمریکا عملا نه تنها هیچ …

درباره سوسیال دمکراسی (۷) – منوچهر صالحی

منوچهر صالحی درباره سوسیال دمکراسی (۷) مصاحبه با رادیو پویا     پرسش هشتم: امروز شکل‌گیری یک جریان سوسیال دمکراتیک در حد حزبی فراگیر دغدغه بسیاری از کوشندگان سیاسی، فرهنگی و روشنفکران سیاسی و فرهنگی و فلسفی میهن‌مان است. برای شکل‌گیری چنین جریانی و تبدیل آن به یک حزب فراگیر و جنبش به نظر شما چه باید کرد؟ ایرانیانی که هوادار الگوی دولت رفاه سوسیال دمکراسی هستند که در اروپای سده ۲۰ تحقق یافت، باید در جهت تحقق سازمانی گام بردارند که در آن خواست‌ها و چشم‌انداز‌های جناح‌های مختلف جنبش سوسیال دمکراسی به برنامه سیاسی همگونی تبدیل شده باشد. به‌عبارت دیگر، تنها با متحد ساختن جناح‌های چپ، میانه و راستِ جنبشِ سوسیال دمکراسی می‌توان زمینه را برای تشکیل حزبیِ فراگیر هموار ساخت. وگرنه هر فراکسیونی خواهد کوشید سازمان سیاسی خود را به‌وجود آورد که چنین تلاشی منجر به تأسیس چند سازمان و یا حزب کوچک خواهد شد. این احزاب از یک‌سو باید ضد یک‌دیگر مبارزه کنند تا بتوانند به هواداران خود بباورانند که سوسیال دمکرات‌های ناب را فقط  می‌توان در صفوف این و یا آن …

استالین و افسانه «بلشویک‌های قدیمی»

تروتسکی فقط در سال ۱۹۱۷ به حزب پیوست و در هر صورتی نمی‌توان او را یک بلشویک قدیمی بحساب آورد. تروتسکی در ابتدا یک منشویک (سال ۱۹۰۳-۱۹۰۵) بود، سپس عضو اولترا اپورتونیست بلوک اوت (۱۹۰۷-۱۹۱۳) بود که لنین مسخره اش می‌کرد، و مخالف زیمروالد چپ بود که لنین حمایت می‌کرد(۱۹۱۴-۱۹۱۶) و درنهایت یک نیمه – منشویک مژرایونتسی بود که در سال ۱۹۱۷ دیگر وجود نداشت. اختلاف تروتسکی با لنین آن‌قدر زیاد هستند که نمی‌توان همه آن‌ها را ذکر کرد. تروتسکی دشمن دیرینه لنین بود تا جایی‌که لنین را واداشت از تروتسکی به عنوان یک «یهودا»، «خوک»، « آدم پست»، «بوروکرات»، غلام بورژوازی لیبرال نام ببرد و تئوری انقلاب دائم او را هر دو، «چرند» و نیمه- منشویک بخواند… خود لنین خواست که زینوویف و کامنف به دلیل خیانت آن‌ها در آستانه انقلاب اکتبر، کاملاً از حزب بلشویک اخراج شوند. زینوویف و کامنف مخالف انقلاب بودند و در یک روزنامه بورژوازی آن‌را مورد انتقاد قرار دادند، و بدین‌وسیله طرح بلشویک‌ها جهت سرنگونی دولت را برای دشمن طبقاتی فاش کردند. استالین و افسانه «بلشویک‌های قدیمی» نوشته: بلشویک …

بیاد بیژن هیرمن‏ پور – شباهنگ راد

بیاد بیژن هیرمن‏پور شباهنگ راد خبر تکان‏دهنده و نابه ‏هنگام بُود.گاهی وقت‏ها، در انتظار و آمادۀ شنیدن خبرها نیستید و امّا حوادث جامعه و هم‏چنین سهل‏ انگاری‏های سیستم سرمایه ‏داری و نابرابر، انسان‏ها را، رودرروی چنین موقعیت‏های ناخواسته‏ای قرار می‏دهد.باری، بیژن عزیزمان در کمال ناباوری و تأسف، در سی‏و‏یکم آگوست از میان ما رفت و غم و اندوه‏ای بزرگ، در دلِ خانواده و همۀ دوستاران‏اش کاشت. زنده ‏گی بیژن هیرم ن‏پور به‏مانند زنده‏گیِ همۀ دل‏سوزان انقلاب، مسیرِ فراز و نشیبی داشته است.در خانواده‏ای نیمه مرفه متولد شد و رشد کرد و در همان اوان جوانی ‏اش، به جرگۀ سیاست پیوست.بر خلاف عرف و سنن رایج، راهِ دیگری انتخاب نمود و تا آخرین لحظۀ مرگ ‏اش، فکر و ذکرش، سعادت و سر و سامان یافتن زنده‏ گی میلیون‏ها انسانِ رنج‏دیده و دردمند بُود. تاریخ فعالیتِ سیاسی بیژن هیرمن‏ پور، به قبل از چهار دهۀ به ‏قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، یعنی به دُوران حکومت شاهنشاهی، بر می‏گردد؛ دُورانی که ظلم و ستم و خفقاق، در جامعه بی‏داد می‏کرد و نابرابری‏های سیاسی –اجتماعی، مانع‏یرشد و سازنده ‏گیِ، …

در سوگ بیژن هیرمن پور – ظفردخت خواجه پور

«از رنج و از الم، در بزم و رزم خنده وماتم، فراز ونشیب «شاملو در سوگ دوست – بیژن هیرمن پور– و به یاد او که تا آخر زندگی به ارزش های والای انسان اعتقاد داشت و به آرمان های انقلابیش وفادار ماند با او در سال های پرجنب وجوش و توفانی دهه ی50 آشنا شدم.در زمانی که همسرآینده اش –شهین حشمتی–در تلاش جلب رضایت پدرو مادرش برای ازدواج با او بود.مادر شهین از من می خواست که با شهین صحبت بکنم بلکه او را از این ازدواج منصرف سازم. – نا بینائی او–ویژگی ای بود که مادر ساده و دوست داشتنی شهین از آن وحشت داشت.نگران زندگی آینده ی دخترخود بود و چه زود نگرانی او به احترام ومحبتی عمیق بدل شد. شهین برای بیژن کتاب می خواند و از این طریق با او آشنا شده بود و مصمم به همسری و همراهی با او بود، به قول خودش پیه همه ی مشکلات را به تن مالیده بود.سختی ها و مرارت هائی که خود بیژن هزاران مرتبه بدتر ازآن را که پدر و مادرش برمی شمردند، برایش …

خلاء اصلی در جنبش‏های اعتراضی – شباهنگ راد

خلاء اصلی در جنبش‏های اعتراضی شباهنگ راد زنده‏گی روزانۀ مردم ایران در این چندین دهه، با تظاهرات و مجادلۀ سیاسی – اقتصادی، با منادیان سرمایه و ارگان‏های سرکوب‏گرش تنیده شده است. کنش‏ها و خیزش‏ها ناایستاست و دائماً، میادین تولیدی و آموزشی و هم‏چنین خیابان‏های ایران، شاهدِ رودروئی دو نیرو، دو منش، دو قشر و دو طبقۀ متخاصم با هم است. مردم هم‏واره به‏دلیل اوضاع دست‏ساز حاکمان در گسترۀ طبقاتی حضور دارندُ، به یقین می‏توان گفت، که تداوم بی‏وقفۀ اعتراضی، دمار از روزگارِ سردمداران رژیم در آورده است، تا جائی‏که «عبدالرضا رحمانی» وزیر کشور، مجبور به اعلان تظاهرات تجمعی قربانیان نظام امپریالیستی، در بیست‏و‏هفت شهر و آن‏هم در ماه گذشته شده است؛ وزیری که معترف است، «یک جرقه کافی است تا شعله‏ور شود». باری آگاه‏اند، که دلیل آن، به اوضاعِ بد معیشتی مردم، و به سیاست‏های چپاول و سرکوب‏گرانۀ سردمداران رژیم جمهوری اسلامی برمی‏گردد؛ آگاه‏اند که مردم، از وضعیت کنونی بی‏زارند و به‏دنبال زنده‏گی در خور انسانی، بی‏دغدغه و آرامش‏اند؛ آگاه‏اند که همۀ میادینِ طبقاتی و خیابان‏ها، حکایت از چنین خواست و نظری دارد. دهه‏هاست که …

الیگارشی مذهبی:» حداکثر بی وجدانیِ اکولوژیستی» – آناهیتا اردوان

الیگارشی مذهبی:» حداکثر بی وجدانیِ اکولوژیستی» آناهیتا اردوان کلام «لوکرتیوس کاروس» با مشاهدۀ تخریب سیمای جذاب محیط زیست؛ فرسودگی خاک، نابودی زیستگاهها، آلودگی هوا، انقراض گونه های حیوانی- گیاهی، و ..در خاطرۀ انسان با دیدگاه ماده باورانه، طنین انداز است: » انسان از خلیج های پرنمک فرود نمی آید، از آسمان فرود نمی آید. زمین مادر است، همه چیز از زمین زاده میشود.» این عصیان تن نااندام وار ماست، دودمان الیگارشی مذهبی را بر باد خواهد داد. هشتاد درصدِ دشتها، چاههای آب زیرزمینی و رودخانه ها خشک شدند. بیش از ششصد فقره آتش سوزی در مراتع، جنگلها و آبخیزداری کشور در مدتی کوتاه؛ چهار ماه اول سال جاری بموازت رشد فزاینده و سرسام آور قیمت زمین، تعمدی در راستای » زمین خواری های کلان»، صورت گرفته است. – تیغ رژیم زمین خوار به بستر رودخانه ها و دریاچه های زلال، جنگلهای عظیم بلوط کوهدشت یورش برده است. بستر رودخانه ها را بموازت گسترش فزایندۀ خشکسالی- با تراکتور خط می اندازند و بدون ارزش آفرینی، مُهر مالکیت خصوصی، بر تن نیمه جان جغرافیای گیاهی- آبی، می …

درباره سوسیال دمکراسی (۶) – منوچهر صالحی

منوچهر صالحی درباره سوسیال دمکراسی (۶) مصاحبه با رادیو پویا پرسش هفتم: چگونه می‌توان رشد تفکر سوسیال دمکراسی، یعنی رشد یک دمکراسی اجتماعی هم‌راه با یک دولت رفاهی را تقویت و تسریع کرد؟ در این رابطه نسخه‌ای وجود ندارد که بتوان آن را پیشاپیش تجویز کرد، زیرا به‌خاطر توفیر‌‌هائی که در ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف وجود دارند، پیش‌شرط‌ها برای پیدایش و رویش سوسیال دمکراسی در کشورهای مختلف جهان هم‌سان نیستند. هر اندازه کشوری از ساختار اقتصادی پیش‌رفته‌تری برخوردار باشد، به همان نسبت نیز رشد اندیشه‌های سیاسی در چنین کشوری از شتاب بیش‌تری برخوردار خواهد بود، زیرا در چنین جامعه‌ای نیروی کاری که دارای دانش تخصصی و اجتماعی است، بهتر می‌تواند به امکانات و نیروی مثبتی پی برد که در هر جامعه‌ای هم‌سو با درجه انکشاف فرهنگی و اقتصادی برای دگرگونی ساختارهای فرسوده اجتماعی وجود دارند. دیگر آن که یادآور شدیم بدون پیدایش سندیکاهائی که از بطن جنبش کارگری پدید آمده باشند، زمین مساعدی برای کشت اندیشه‌های سوسیال دمکراسی نمی‌توان یافت. سندیکاها به مثابه سازمان‌های صنفی‌ دارای خصلت ضد سرمایه‌داری نیستند. کارگران …

اعتراضات مردم و ضرورت تشکل یابی طبقه کارگر – حسین بهادری

اعتراضات مردم و ضرورت تشکل یابی طبقه کارگر جمهوری اسلامی در چهلمین سال حاکمیت خود در بحرانی عظیم گرفتار شده است، ریشه های اقتصادی این بحران در فساد، رانت خواری، اقتصاد مقاومتی و…نهفته است. و در زمینه ی سیاسی حاکمیت مذهبی سلطنتی در قالب ولایت فقیه عرصه را چنان برمردم ایران تنگ کرده که سعید لیلاز مهرآبادی با تحلیل آمار درآمد سرانه نشان می دهد :درامد سرانه به قیمت ثابت هنوز به سطح پیش از انقلاب نرسیده ایم.آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۵۵ش.بر اساس قدرت خرید و به قیمت ثابت حداقل تا نیمه های قرن پانزدهم یعنی حدود سال های ۱۴۴۰ش.تا ۱۴۶۰ش.زمان خواهد برد. همچنین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد سرانه ایرانی ها به قیمت ثابت سال۱۳۸۳در سال ۹۱معادل ۲۱ میلیون و ۶۹۰ هزار ریال بوده است.این درآمد سرانه در سال ۱۳۵۵ معادل ۳۷ میلیون و ۶۶۳ هزار ریال بوده است.یعنی درآمد سرانه ایرانی ها بین سال ۵۵ تا ۹۱ بیش از ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین بعداز ۳۶ سال (۱۳۵۵تا۱۳۹۱)درآمد …

آموزش رایگان حق همه‌ی کودکان است؛

آموزش رایگان حق همه‌ی کودکان است؛ خصوصی‌سازی مدارس، پس از انقلاب 1357 توسط حکومت جمهوری اسلامی گسترش یافت و آرام آرام به کالایی شدن آموزش دامن زدند تا مناسبات نظام سرمایه را در ایران ثبات بخشند و از سوی دیگر بتوانند به تاراج ثروت کشور بپردازند. سودجویی و زیاده‌خواهی حکومتیان منجر به فزونی فرودستان در جامعه شد و این روند همچنان رواج داشته و ادامه دارد، پیرو چنین سیاستی بسیاری از کودکان از تحصیل بازمانده‌اند و هیچکس پاسخگوی این فاجعه‌ی اجتماعی نیست! دو سال پس از انقلاب، مدارس پولی را با نام مستعار«غیرانتفاعی«تاسیس کردند و پس از سرکوب جنبش دانشجویی، انقلاب به اصطلاح فرهنگی راه انداختند و سپس دانشگاه آزاد را بر جامعه‌ تحمیل کردند و برای رسیدن به اهداف شوم خویش، تبعیض را در آموزش عالی نیز نهادینه کردند!هم‌اینک اما، وجود بیست نوع مدرسه در ایران نشانه‌ی تبعیض آشکار در جای جای کشور ایران است! انواع مختلف مدارس در نظام آموزش و پروش کشور، فاجعه‌ای ژرف در جامعه ایجاد کرده است که از درون آن افزون بر کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار و …

درباره سوسیال دمکراسی(۵) – منوچهر صالحی

منوچهر صالحی درباره سوسیال دمکراسی(۵) مصاحبه با رادیو پویا پرسش ششم: موانع موجود رشد فکر و کردار سوسیال دمکراتیک در جامعه ما کدامند؟ چگونه می‌توان این موانع را از سر راه برداشت؟ دولت‌های دیکتاتور خواهان جامعه‌ای تک صدائی‌اند و به همین دلیل اندیشه‌های سیاسی مخالف خود را ممنوع و سرکوب می‌کنند. در دوران سلطنت پهلوی حتی داشتن و خواندن برخی رُمان‌ها ممنوع بود و اگر کسی با آن کتاب‌ها به چنگ پلیس می‌افتاد، دستگیر و زندانی می‌شد. در آن زمان هم‌چنین ترجمه فارسی هیچ‌ یک از آثار مارکس و دیگر اندیشمندان سوسیالیست در ایران انتشار نیافتند، مگر آثاری که دارای مضمونی ضد کمونیستی و ضد مارکسیستی بودند. به همین دلیل نیز در دوران سلطنت پهلوی پیروان هیچ اندیشه سیاسی نمی‌توانستند حزبی علنی تشکیل دهند. بعد از «انقلاب سفید» نیز شاه خود را در محور دگرگونی‌های اجتماعی قرار داده بود و می‌خواست طی ۲۰ سال ایران را از نقطه‌نظر رفاه، دانش و فرهنگ به سطح سوئد برساند. در چنان شرایطی برای هواداران سوسیال دمکراسی که می‌خواستند علنی برای آزادی، دمکراسی، جامعه مدنی، عدالت اجتماعی و دولت …

کشتی توفان زده ایران به کجا می رود؟ به گرداب یا ساحل؟ – احمد پوری

چند روز پیش یکی از هموطنان نوشته بود: روز هفتم آگوست جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد!… پرسیدم می توانید بنویسید که با کدام محاسبات و آنالیز و اسناد به این دقت روز سرنگونی را تعیین می کنید؟ آیا پیش بینی علمی می کنید یا فال بینی می کنید؟ جواب ندادند! بدترین واقعیت شوک آور این بود که عده ای شروع کردند لایک زدن و تعریف و تمجید و شمارش معکوس، شمردن روزهایی که تا روز سرنگونی باقی مانده اند!… چنین افرادی در اپوزیسیون با حزب الهی ترین موءمنین بنیادگرای دستگاه ولایت چه فرقی دارند؟ سبک کار و فرهنگ این افراد با دشمن شان چه فرقی دارد؟ جنبش بیش از هر چیزی نیازمند سازماندهی، ایجاد فضایی مناسب برای بکار انداختن شعور انقلابی، همدلی و همبستگی و شناختن دوستان ودشمنان انقلاب است … تا به آغوش قاتلان انقلاب پناه نبرد!…  راستی فردا این پیش بینی یا فال بینی پیامبر گونه به منجلاب فرو خواهد رفت! آیا کسانیکه با نوازش احساسات زیر شکمی توده های مستاصل آنها را به سراب می برند، در نتایج ویرانگر تبلیغات پوپولیستی مبتذل، …

طبقۀ کارگر و پس لرزه های اعتراضات دیماه – آناهیتا اردوان

دونالد ترامپ، پنجشنبه 12 مرداد در بحبوحۀ پس لرزه های اعتراضات دیماه، طی سخنرانی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا مجددا «آمادگی دیدار با مقامهای رژیم، بدون هیچ پیش شرطی» را اعلام کرد. چهرۀ عیان امپریالیسم سه شنبه پیش از این گفته بود: «احساس من این است که آنها به زودی با ما وارد گفتگو خواهند شد». وی اخیراً در توییتی نوشت:»هیچ شرطی وجود ندارد. اگر آنها بخواهند ملاقات کنند، ما هم ملاقات می‌کنیم. این هم برای آنها خوب است، هم برای ما و هم برای جهان.» به گزارش  یکی از مقامات ارشد سازمان ملل در نیویورک در گفتگو با روزنامه اسرائیلی ، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران، در حاشیه اجلاس مجمع عمومی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. شتاب دعوتنامه های ترامپ در خلال رستاخیز مجدد اعتراضات برای « کار و نان» معنایی جز » چراغ سبز» به رژیم سردرگم در پایاب بحرانهای عمیق و لاینحل ساختاری اقتصادی- سیاسی- اجتماعی، نمایاندن راه برون رفت؛ «سرکوب» و » مانع تراشی» در مسیر تحول بنیادین، ندارد. » بطحایی»، عضو مجلس خبرگان میگوید: «آمریکاییها از …

قهر و آشتی و منت کشی های دوران دانش آموزی در عالم سیاست

جواد ظریف گفته است که بارها با آمریکا گفتگو داشته اند. یعنی این موضوعی نیست که بخاطرش جای انتقاد یا طعنه ای به آنها باشد. ولی اضافه کرده به دولت فعلی نمیتوان اعتماد کرد. بررسی تفسیر های متعددی که این جمله می تواند داشته باشد، مدّ نظر این نوشته نیست. چرا که می توان با اندکی جابجائی خطوطی با زوایای کاملاً متفاوت، ازین نقطه در محور مختصات ایران -آمریکا، ترسیم کرد. این جمله می تواند مثلاً اینطور معنی بدهد که شما بیآئید یک جوری باعث ایجاد اعتماد ما بشوید. یا می تواند چنین معنی بدهد که این دولت فعلی قابل اعتماد نیست، شاید بعدی باشد و مذاکره کردیم. یا حتی یک نوع درخواست امتیاز بابت غیر قابل اعتماد بودن طرف مقابل محسوب شود. یا وقت کُشی برای پیش بردِ گفتگو های پنهان بعد بررسی نتایج آن قبل از اعلام مذاکره رسمی. چناچه پیشتر گفتم در این نوشته کوتاه قصد پرداختن به این مطالب نداریم. بلکه می خواهیم به روی فلسفۀ نگاه گوینده ی این جمله روشنائی مختصری بیفکنیم. در نگرش کسی که می گوید «به …

ترامپ عقب مینشیند …..وایران ترامپ رااز» خشم یاران انقلاب «بر حذر میدارد

ترامپ عقب مینشیند …..وایران ترامپ رااز» خشم یاران انقلاب «بر حذر میدارد همان لغت تهدیدی که ارتش ایران بر علیه ترامپ بکار برد، وزارت خارجه ایران نیز تکرارکرد(خبرگزاری فرانسه) روزنامه «الاخبار»چاپ لبنان مترجم :احمد مزارعی، چهارشنبه سوم مرداد 1397 ترامپ اندکی از لهجه تهدیدآمیز خود برعلیه ایران عقب نشینی نموده واظهارداشت اماده است تا با ایران وارد قرارداد تازه ای شود.از انسو ایران به پاسخگوئی برامده واززبان مراکز نظامی خود رئیس جمهور امریکارا از تکیه کردن بر روی «محاسبات خاطئانه» خود برحذر داشت.همزمان انکارا نیز تاکید ورزید که فشارهای امریکا را برعلیه ایران نپذیرفته است، وبه خرید نفت از همسایه خود ایران ادامه خواهد داد. بنظر نمیرسد این ترامپی که در تویتر شخصی خود با حروف درشت نوشت ودر مقابل «کهنه جنگجویان» آمریکا ئی در خارج اینگونه تحلیل کرد و اظهار داشت :» ببینیم چه اتفاقی میافتد ، اما ، ما امادگی داریم با ایران وارد یک توافق حقیقی شویم ونه آن نوع قرارداد فاجعه باری که اداره سابق با ایران امضا نمود».   اری بنظر نمیرسد،این همان ترامپ وتحلیلی باشد که وی چند ساعت …