All posts filed under: دریافتی

ارعاب و خشونت محصول نظام سرمايه داري است

ارعاب و خشونت محصول نظام سرمايه داري است ما معتقدیم کسیکه دست به خشونت می برد ،می ترسد. کسانیکه در اين دوره متوسل به اسلحه میشوند نه تنها مشروعیتی ندارند بلكه مخالف آزادي و رسيدن زحمتكشان به حقوق خود هستند، تفنگ در دستان سركوبگران است و زحمتكشان سلاح اشان در كارهاي جمعي و بطور مشخص اعتصاب و کارهای مدنی است. كسانيكه ارعاب و وحشت توليد مي كنند مي دادنند عدالت و آزادی خارج از تفنگ و گلوله أشان بدست مي آيد و اينها تنها پیام رسانان مرگ و نابودي هستند كه وقتی با منطق تفنگ بدنبال تغییر شرايط بنفع خودشان هستند بواقع تن به قانون جنگل میدهند مانند تنازع بقا در جنگل كه هيچگاه پیروز نخواهند شد و مي خواهند ضعفا را بدرند كه دستگيري هايی که بهمراه خواهد داشت خود شاهدي است بر اين ادعا. حمله نظامي امروز ياد آور خالد اسلامبولي و ترور سادات بود که فقط خون بسياري ریخته شد چه بیگناه و باگناه فرقی نمی کند‌ اما نه تنها تغییری حاصل نمیشود بلکه نتیجه معكوس دارد و بواقع دشمنان اصلی زحمتكشان …

لباس‌هایم هنوز در گورهای جمعی دفن هستند – کیوان شهبازی – سامان 

لباس‌هایم هنوز در گورهای جمعی دفن هستند آیت‌اله‌های ایران در سپتامبر۱۹۸۸ به قتل عام زندانیان سیاسی که قبلا به حبس‌های طولانی کیفری محکوم شده بودند دست زدند. ۳۰ سال پس از آن آن عزاداری برای قربانیان، بازدید از گورهای جمعی، یا علنی کردن آن شدیدا ممنوع است   نقل از: روزنامه مردم( فواکس کرانت)- هلند                                        برگردان: سامان                        از کیوان شهبازی   من وهم مدرسه‌‌یی‌ام ظفر مشترکات زیادی داشتیم. هرگاه توی حیات مدرسه تیم‌‌های فوتبال به‌طور خودبخودی شکل می‌گرفتند، هردوی ما آخر می‌ماندیم. نمره‌های فیزیک و شیمی ما افتضاح بودند. اما با هم تفاوت نیز داشتیم. ظفر در یک خانواده فقیر کارگری به دنیا آمده بود، من در یک خانواده متشخص و مرفه. اغلب وقتی  مرا با ماشین از مدرسه به منزل می بردند، می‌دیدم که او در مسیر پای پیاده به محل کارش در یک گاراژ می رود. زمستان‌ها در همان لباس تابستانی بود، با گردن فرو برده در یقه و دستان زیر بغل.   پدر و مادرم تصمیم گرفتند که مرا به مدرسه‌ای خصوصی در بوستون بفرستند. درست دو روز پیش از …

تفسیر نادرستی از شعار «نان، کار، آزادی» – بهروز فرهیخته

تفسیر نادرستی از شعار «نان، کار، آزادی» بهروز فرهیخته، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ «جناح سوسیالیسم کارگری» در نوشتۀ خود «نان کار آزادی حکومت کارگری» نتیجه می گیرد که: «شعار «نان کار آزادی حکومت کارگری» با زبانی ساده و قابل فهم برای وسیعترین توده های کارگر، همان چکیده اهداف سوسیالیستی طبقه کارگر است» سپس این «جناح» از این شعارها تفسیری ارائه می کند که انگار سوسیالیسم در این شعارها فرموله شده اند. این «جناح» می گوید: «نابودی نظام استثمارگر سرمایه داری و برقراری حاکمیت طبقه کارگر است که آزادی و برابری را برای همه مردم تضمین می کند و فشرده آن «نان کار آزادی حکومت کارگری» است.» این «جناح» این شعارها را به گونه ای طرح می کند که انگار آنها نتیجه و محصول یک تجزیه و تحلیل علمی از سوسیالیسم اند. به نظر ما مسأله این گونه نیست. شعارهای «نان، کار، آزادی» در همه جای جهان مستقیماً از خواست تودۀ مردم سرچشمه گرفته اند. بیشک شعارهای «نان، کار، آزادی» از نیازهای زندگی توده های وسیع مردم برخاسته اند. اینها شعارهایی اند که قطعاً می توانند توده …

«گلبرگ‌های خاکستری» – علی رسولی

«گلبرگ‌های خاکستری» می‌گذرم از شبحِ شب وتیرگیدر من همچون دیوی ناله‌کنان،مرا و دهشت را تکرار می‌کند. شب آغازِمن است و من پایانِ اغتشاشِ خویش… به صبح چیزی نمانده است پسِ پرده‌های چرکین ستاره‌های چروکیده پیداست: _ که صبح نیز شب‌ است. شب است در من و من در مرگِ خویش… آستینم از مهی تاریک پلکمْ گلبرگ‌های خاکستری. قلبم همچون آهویی بی‌جفت بر تارکِ تپه‌ای پری‌ زده ستاره‌های تپنده را فرا می‌خواند. اشک‌ریزان آویشن‌های به شبنم آمیخته را بو می‌کشم و از سینه‌ام خونِ آبیِ فرشتگان می‌چکد: _ در خیالم،خو‌ن‌آلود از غبارِ کوچه‌ می‌گذرم و در گرگ‌و‌میشِ میدان چهره‌ی پشتِ پنجره‌ها را به اسم می‌خوانم: من همه‌ نام‌های زخمی را می‌شناسم من همه چشم‌های فراموش را می‌شناسم من در نگاهم شبنم دارم و اشک. همچون دیوی زخمی جفتی به خون نشسته ماغ می‌کشم شب از جلِ تاریک‌اش رها می‌شود و ماهِ سرخ به نظاره می‌نشیند آشوبِ خیابان را بر دهانِ زخمیِ ما…

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران متن زیر «طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران»است که برای بررسی، نقد و اصلاح به جنبش کمونیستی و کارگری ایران ارائه می گردد. از سال ١٣٨١ تا کنون، «طرح برنامۀ کمونیست های ایران (آذرخش)»بیانگر چارچوب نظری و سیاسی ما برای برخورد به مسایل مبارزۀ طبقۀ کارگر بوده است.متن کنونی تفاوتی اساسی با «طرح برنامۀ کمونیست های ایران (آذرخش)»از دیگاه تئوریک و سیاسی ندارد، تنها می توان گفت از آن خلاصه تر و در مواردی دقیق تر و روشن تر است. ما با انتشار «طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران»دو هدف را دنبال می کنیم:هدف نخست این است که انتظار داریم با نقدها و پیشنهادهای اصلاحی فعالان جنبش کمونیستی و کارگری این متن منسجم تر، دقیق تر و کارآتر شود و راهنمای مؤثرتری برای فعالیت عملی ما گردد.هدف دوم و مهم تر ما برداشتن گامی در راه وحدت جنبش کمونیستی ایران است.ما مانند بسیاری از نیروهای جنبش کمونیستی و کارگری ایران نبود حزب سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر یا حزب کمونیست را یکی از مهم ترین کمبودها و نقاط ضعف جنبش …

دشمن مردم؛ در باب برخوردهای یک جانبه، تعبدی و غیرعلمی برخی اپوزوسیون – ابوالقاسم گلستانی

دشمن مردم؛ در باب برخوردهای یک جانبه، تعبدی و غیرعلمی برخی اپوزوسیون نوشته: ابوالقاسم گلستانی 26 شهریور 1397 –17 سپنامبر 2018 یکی از هموندانِ («دوستان») نگارنده در فیسبوک، به ظاهر از طیف روشنفکران چپ، با انتشار تصویری از علی علیزاده در این شبکه اجتماعی درباره اش چنین نوشت: «این شخص یکی از بی شرمترین، مفتخورترین، فرصت طلب ترین، بی ارزشترین، پوچگراترین و دگماتیک ترین اعضای نسل خود می باشد». در فاصله 19 ساعت از زمان انتشار این پست (دیگر سراغ آن پست نرفته ام)، نزدیک به 180 «لایک» (پسندیدن) نثار این پست شده، ضمن اینکه از سوی دیگران ده ها کامنت در ستایش این پست و در مذمت سخت، در مواردی در حد فحاشی، نثار علی علیزاده شده است. برخی کامنت ها حاکی از این بود که او بسیجی لندن نشین است. برخی کامنت ها نیز حاکی از این بود که او عامل بی بی سی فارسی است. بی آنکه از قبل شناختی از علی علیزاده و فعالیتهای او داشته باشم، «عامل» بودن او برای بی بی سی ذهنم را کنجکاو کرد، لذا علاقه مند …

به سوی بهاره ها – جعفرمرزوقی(برزین آذرمهر)

به سوی بهاره ها … دیریست ديو جهل به کرسی نشسته است در را به روی روشنی روز بسته است بالی که داشت شور پریدن شکسته است… دسته کلید باغ سحر را فکنده است در چاه جمکران ازچنگمان به یاری ترفند رسته است… … ای آشنای درد! گر آمدی به خانه ی ویران ما ، ببین زجری که می کشيم ز رهماندگی ما ست کن همتی که دست برآريم از آستين! نقبی زنیم دوباره به سوی بهاره ها! … جعفرمرزوقی(برزین آذرمهر)

دروغ بزرگ یازده سپتامبر- تبهکاری دولت در سایه با اجرای سینماگران هالیوود – ابراهیم شیری

دروغ بزرگ یازده سپتامبر- تبهکاری دولت در سایه با اجرای سینماگران هالیوود ابراهیم شیری یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات و دروغ‌پردازی رژیم فاشیستی آلمان هیتلری می‌گفت: «دروغ هر چه بزرگتر باشد، باورش به همان نسبت برای توده‌های مردم آسان‌تر است». دروغ‌های بزرگ بمثابه بن‌مایه جنگ روانی اساسا برای ارعاب و ایجاد هرج‌ ومرج روانی در میان نیروهای دشمن، و همچنین، برای تحریک و تهییج افکار عمومی در جهت حمایت از هدف مورد نظر دروغ‌پرداز ساخته و پرداخته می‌شوند. دروغ‌پرداز قبل از همه، این موضوع را مد نظر قرار می‌دهد که، بمصداق ضرب‌المثل معروف، «از مرگ بگیر تا به تب راضی شود». بعبارت دیگر محاسبه می‌کند، که دروغ هر چه بزرگتر باشد، توده‌های مردم حتی اگر اینجا و آنجای آن را مورد تردید قرار دهند، بالآخره، چهارچوب کلی‌اش را باور خواهند کرد. هنگام صحبت از کاربست تاکتیک دروغ بزرگ، رخدادهای ١١ سپتامبر سال ۲٠٠١ نیویورک و واشینگتن را می‌توان بعنوان یکی از برجسته‌ترین نمادهای آن بحساب آورد. چرا که سؤالات متعددی در رابطه با آنها تاکنون بی‌پاسخ مانده و از سوی رسمی‌های آمریکا عملا نه تنها هیچ …

درباره سوسیال دمکراسی (۷) – منوچهر صالحی

منوچهر صالحی درباره سوسیال دمکراسی (۷) مصاحبه با رادیو پویا     پرسش هشتم: امروز شکل‌گیری یک جریان سوسیال دمکراتیک در حد حزبی فراگیر دغدغه بسیاری از کوشندگان سیاسی، فرهنگی و روشنفکران سیاسی و فرهنگی و فلسفی میهن‌مان است. برای شکل‌گیری چنین جریانی و تبدیل آن به یک حزب فراگیر و جنبش به نظر شما چه باید کرد؟ ایرانیانی که هوادار الگوی دولت رفاه سوسیال دمکراسی هستند که در اروپای سده ۲۰ تحقق یافت، باید در جهت تحقق سازمانی گام بردارند که در آن خواست‌ها و چشم‌انداز‌های جناح‌های مختلف جنبش سوسیال دمکراسی به برنامه سیاسی همگونی تبدیل شده باشد. به‌عبارت دیگر، تنها با متحد ساختن جناح‌های چپ، میانه و راستِ جنبشِ سوسیال دمکراسی می‌توان زمینه را برای تشکیل حزبیِ فراگیر هموار ساخت. وگرنه هر فراکسیونی خواهد کوشید سازمان سیاسی خود را به‌وجود آورد که چنین تلاشی منجر به تأسیس چند سازمان و یا حزب کوچک خواهد شد. این احزاب از یک‌سو باید ضد یک‌دیگر مبارزه کنند تا بتوانند به هواداران خود بباورانند که سوسیال دمکرات‌های ناب را فقط  می‌توان در صفوف این و یا آن …

استالین و افسانه «بلشویک‌های قدیمی»

تروتسکی فقط در سال ۱۹۱۷ به حزب پیوست و در هر صورتی نمی‌توان او را یک بلشویک قدیمی بحساب آورد. تروتسکی در ابتدا یک منشویک (سال ۱۹۰۳-۱۹۰۵) بود، سپس عضو اولترا اپورتونیست بلوک اوت (۱۹۰۷-۱۹۱۳) بود که لنین مسخره اش می‌کرد، و مخالف زیمروالد چپ بود که لنین حمایت می‌کرد(۱۹۱۴-۱۹۱۶) و درنهایت یک نیمه – منشویک مژرایونتسی بود که در سال ۱۹۱۷ دیگر وجود نداشت. اختلاف تروتسکی با لنین آن‌قدر زیاد هستند که نمی‌توان همه آن‌ها را ذکر کرد. تروتسکی دشمن دیرینه لنین بود تا جایی‌که لنین را واداشت از تروتسکی به عنوان یک «یهودا»، «خوک»، « آدم پست»، «بوروکرات»، غلام بورژوازی لیبرال نام ببرد و تئوری انقلاب دائم او را هر دو، «چرند» و نیمه- منشویک بخواند… خود لنین خواست که زینوویف و کامنف به دلیل خیانت آن‌ها در آستانه انقلاب اکتبر، کاملاً از حزب بلشویک اخراج شوند. زینوویف و کامنف مخالف انقلاب بودند و در یک روزنامه بورژوازی آن‌را مورد انتقاد قرار دادند، و بدین‌وسیله طرح بلشویک‌ها جهت سرنگونی دولت را برای دشمن طبقاتی فاش کردند. استالین و افسانه «بلشویک‌های قدیمی» نوشته: بلشویک …

بیاد بیژن هیرمن‏ پور – شباهنگ راد

بیاد بیژن هیرمن‏پور شباهنگ راد خبر تکان‏دهنده و نابه ‏هنگام بُود.گاهی وقت‏ها، در انتظار و آمادۀ شنیدن خبرها نیستید و امّا حوادث جامعه و هم‏چنین سهل‏ انگاری‏های سیستم سرمایه ‏داری و نابرابر، انسان‏ها را، رودرروی چنین موقعیت‏های ناخواسته‏ای قرار می‏دهد.باری، بیژن عزیزمان در کمال ناباوری و تأسف، در سی‏و‏یکم آگوست از میان ما رفت و غم و اندوه‏ای بزرگ، در دلِ خانواده و همۀ دوستاران‏اش کاشت. زنده ‏گی بیژن هیرم ن‏پور به‏مانند زنده‏گیِ همۀ دل‏سوزان انقلاب، مسیرِ فراز و نشیبی داشته است.در خانواده‏ای نیمه مرفه متولد شد و رشد کرد و در همان اوان جوانی ‏اش، به جرگۀ سیاست پیوست.بر خلاف عرف و سنن رایج، راهِ دیگری انتخاب نمود و تا آخرین لحظۀ مرگ ‏اش، فکر و ذکرش، سعادت و سر و سامان یافتن زنده‏ گی میلیون‏ها انسانِ رنج‏دیده و دردمند بُود. تاریخ فعالیتِ سیاسی بیژن هیرمن‏ پور، به قبل از چهار دهۀ به ‏قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، یعنی به دُوران حکومت شاهنشاهی، بر می‏گردد؛ دُورانی که ظلم و ستم و خفقاق، در جامعه بی‏داد می‏کرد و نابرابری‏های سیاسی –اجتماعی، مانع‏یرشد و سازنده ‏گیِ، …

در سوگ بیژن هیرمن پور – ظفردخت خواجه پور

«از رنج و از الم، در بزم و رزم خنده وماتم، فراز ونشیب «شاملو در سوگ دوست – بیژن هیرمن پور– و به یاد او که تا آخر زندگی به ارزش های والای انسان اعتقاد داشت و به آرمان های انقلابیش وفادار ماند با او در سال های پرجنب وجوش و توفانی دهه ی50 آشنا شدم.در زمانی که همسرآینده اش –شهین حشمتی–در تلاش جلب رضایت پدرو مادرش برای ازدواج با او بود.مادر شهین از من می خواست که با شهین صحبت بکنم بلکه او را از این ازدواج منصرف سازم. – نا بینائی او–ویژگی ای بود که مادر ساده و دوست داشتنی شهین از آن وحشت داشت.نگران زندگی آینده ی دخترخود بود و چه زود نگرانی او به احترام ومحبتی عمیق بدل شد. شهین برای بیژن کتاب می خواند و از این طریق با او آشنا شده بود و مصمم به همسری و همراهی با او بود، به قول خودش پیه همه ی مشکلات را به تن مالیده بود.سختی ها و مرارت هائی که خود بیژن هزاران مرتبه بدتر ازآن را که پدر و مادرش برمی شمردند، برایش …

خلاء اصلی در جنبش‏های اعتراضی – شباهنگ راد

خلاء اصلی در جنبش‏های اعتراضی شباهنگ راد زنده‏گی روزانۀ مردم ایران در این چندین دهه، با تظاهرات و مجادلۀ سیاسی – اقتصادی، با منادیان سرمایه و ارگان‏های سرکوب‏گرش تنیده شده است. کنش‏ها و خیزش‏ها ناایستاست و دائماً، میادین تولیدی و آموزشی و هم‏چنین خیابان‏های ایران، شاهدِ رودروئی دو نیرو، دو منش، دو قشر و دو طبقۀ متخاصم با هم است. مردم هم‏واره به‏دلیل اوضاع دست‏ساز حاکمان در گسترۀ طبقاتی حضور دارندُ، به یقین می‏توان گفت، که تداوم بی‏وقفۀ اعتراضی، دمار از روزگارِ سردمداران رژیم در آورده است، تا جائی‏که «عبدالرضا رحمانی» وزیر کشور، مجبور به اعلان تظاهرات تجمعی قربانیان نظام امپریالیستی، در بیست‏و‏هفت شهر و آن‏هم در ماه گذشته شده است؛ وزیری که معترف است، «یک جرقه کافی است تا شعله‏ور شود». باری آگاه‏اند، که دلیل آن، به اوضاعِ بد معیشتی مردم، و به سیاست‏های چپاول و سرکوب‏گرانۀ سردمداران رژیم جمهوری اسلامی برمی‏گردد؛ آگاه‏اند که مردم، از وضعیت کنونی بی‏زارند و به‏دنبال زنده‏گی در خور انسانی، بی‏دغدغه و آرامش‏اند؛ آگاه‏اند که همۀ میادینِ طبقاتی و خیابان‏ها، حکایت از چنین خواست و نظری دارد. دهه‏هاست که …

الیگارشی مذهبی:» حداکثر بی وجدانیِ اکولوژیستی» – آناهیتا اردوان

الیگارشی مذهبی:» حداکثر بی وجدانیِ اکولوژیستی» آناهیتا اردوان کلام «لوکرتیوس کاروس» با مشاهدۀ تخریب سیمای جذاب محیط زیست؛ فرسودگی خاک، نابودی زیستگاهها، آلودگی هوا، انقراض گونه های حیوانی- گیاهی، و ..در خاطرۀ انسان با دیدگاه ماده باورانه، طنین انداز است: » انسان از خلیج های پرنمک فرود نمی آید، از آسمان فرود نمی آید. زمین مادر است، همه چیز از زمین زاده میشود.» این عصیان تن نااندام وار ماست، دودمان الیگارشی مذهبی را بر باد خواهد داد. هشتاد درصدِ دشتها، چاههای آب زیرزمینی و رودخانه ها خشک شدند. بیش از ششصد فقره آتش سوزی در مراتع، جنگلها و آبخیزداری کشور در مدتی کوتاه؛ چهار ماه اول سال جاری بموازت رشد فزاینده و سرسام آور قیمت زمین، تعمدی در راستای » زمین خواری های کلان»، صورت گرفته است. – تیغ رژیم زمین خوار به بستر رودخانه ها و دریاچه های زلال، جنگلهای عظیم بلوط کوهدشت یورش برده است. بستر رودخانه ها را بموازت گسترش فزایندۀ خشکسالی- با تراکتور خط می اندازند و بدون ارزش آفرینی، مُهر مالکیت خصوصی، بر تن نیمه جان جغرافیای گیاهی- آبی، می …

درباره سوسیال دمکراسی (۶) – منوچهر صالحی

منوچهر صالحی درباره سوسیال دمکراسی (۶) مصاحبه با رادیو پویا پرسش هفتم: چگونه می‌توان رشد تفکر سوسیال دمکراسی، یعنی رشد یک دمکراسی اجتماعی هم‌راه با یک دولت رفاهی را تقویت و تسریع کرد؟ در این رابطه نسخه‌ای وجود ندارد که بتوان آن را پیشاپیش تجویز کرد، زیرا به‌خاطر توفیر‌‌هائی که در ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف وجود دارند، پیش‌شرط‌ها برای پیدایش و رویش سوسیال دمکراسی در کشورهای مختلف جهان هم‌سان نیستند. هر اندازه کشوری از ساختار اقتصادی پیش‌رفته‌تری برخوردار باشد، به همان نسبت نیز رشد اندیشه‌های سیاسی در چنین کشوری از شتاب بیش‌تری برخوردار خواهد بود، زیرا در چنین جامعه‌ای نیروی کاری که دارای دانش تخصصی و اجتماعی است، بهتر می‌تواند به امکانات و نیروی مثبتی پی برد که در هر جامعه‌ای هم‌سو با درجه انکشاف فرهنگی و اقتصادی برای دگرگونی ساختارهای فرسوده اجتماعی وجود دارند. دیگر آن که یادآور شدیم بدون پیدایش سندیکاهائی که از بطن جنبش کارگری پدید آمده باشند، زمین مساعدی برای کشت اندیشه‌های سوسیال دمکراسی نمی‌توان یافت. سندیکاها به مثابه سازمان‌های صنفی‌ دارای خصلت ضد سرمایه‌داری نیستند. کارگران …

اعتراضات مردم و ضرورت تشکل یابی طبقه کارگر – حسین بهادری

اعتراضات مردم و ضرورت تشکل یابی طبقه کارگر جمهوری اسلامی در چهلمین سال حاکمیت خود در بحرانی عظیم گرفتار شده است، ریشه های اقتصادی این بحران در فساد، رانت خواری، اقتصاد مقاومتی و…نهفته است. و در زمینه ی سیاسی حاکمیت مذهبی سلطنتی در قالب ولایت فقیه عرصه را چنان برمردم ایران تنگ کرده که سعید لیلاز مهرآبادی با تحلیل آمار درآمد سرانه نشان می دهد :درامد سرانه به قیمت ثابت هنوز به سطح پیش از انقلاب نرسیده ایم.آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۵۵ش.بر اساس قدرت خرید و به قیمت ثابت حداقل تا نیمه های قرن پانزدهم یعنی حدود سال های ۱۴۴۰ش.تا ۱۴۶۰ش.زمان خواهد برد. همچنین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد سرانه ایرانی ها به قیمت ثابت سال۱۳۸۳در سال ۹۱معادل ۲۱ میلیون و ۶۹۰ هزار ریال بوده است.این درآمد سرانه در سال ۱۳۵۵ معادل ۳۷ میلیون و ۶۶۳ هزار ریال بوده است.یعنی درآمد سرانه ایرانی ها بین سال ۵۵ تا ۹۱ بیش از ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین بعداز ۳۶ سال (۱۳۵۵تا۱۳۹۱)درآمد …

آموزش رایگان حق همه‌ی کودکان است؛

آموزش رایگان حق همه‌ی کودکان است؛ خصوصی‌سازی مدارس، پس از انقلاب 1357 توسط حکومت جمهوری اسلامی گسترش یافت و آرام آرام به کالایی شدن آموزش دامن زدند تا مناسبات نظام سرمایه را در ایران ثبات بخشند و از سوی دیگر بتوانند به تاراج ثروت کشور بپردازند. سودجویی و زیاده‌خواهی حکومتیان منجر به فزونی فرودستان در جامعه شد و این روند همچنان رواج داشته و ادامه دارد، پیرو چنین سیاستی بسیاری از کودکان از تحصیل بازمانده‌اند و هیچکس پاسخگوی این فاجعه‌ی اجتماعی نیست! دو سال پس از انقلاب، مدارس پولی را با نام مستعار«غیرانتفاعی«تاسیس کردند و پس از سرکوب جنبش دانشجویی، انقلاب به اصطلاح فرهنگی راه انداختند و سپس دانشگاه آزاد را بر جامعه‌ تحمیل کردند و برای رسیدن به اهداف شوم خویش، تبعیض را در آموزش عالی نیز نهادینه کردند!هم‌اینک اما، وجود بیست نوع مدرسه در ایران نشانه‌ی تبعیض آشکار در جای جای کشور ایران است! انواع مختلف مدارس در نظام آموزش و پروش کشور، فاجعه‌ای ژرف در جامعه ایجاد کرده است که از درون آن افزون بر کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار و …

مبارزه ی طبقاتی در شرایط کنونی – فرشید شکری

« استاد (پرودون) بی اعتنائی به اقتصاد را موعظه می کرد تا آزادی و رقابت بورژایی را ” که تنها تضمین ماست” در امان نگهدارد، شاگردان بی اعتنایی به سیاست را موعظه می کنند تا تنها تضمین آزادی بورژوایی خود را حفظ کنند .» ( بی اعتنایی به سیاست – کارل مارکس ) *** مبارزات اقتصادی کارگران ایران برای اصلاح و بهتر شدن وضعیت کار و معیشت ایشان، بخش بسیار مهم و جدایی ناپذیر از جدال طبقاتی علیه بورژوازی حاکم است. اعتراضات و اعتصابات کارگران در بیش از یک دهه ی گذشته به ویژه در دو- سه سال اخیر، و مبارزات توده های تحت ستم برای نان و کار و آزادی در دیماه 1396 شمسی، که مجدداً در نیمه ی اول این ماه ( مرداد ) به مدت چند روز اعتراضات خیابانی وسیعی علیه فقر، بیکاری، گرانی، و بی مسکنی در شهرهای تهران، اصفهان، نجف آباد، شاهین شهر، مشهد، رشت، شیراز، کرج، اهواز، و… برپا شدند، به شدت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده، و حلقه ی محاصره به دور آن …

درباره سوسیال دمکراسی(۵) – منوچهر صالحی

منوچهر صالحی درباره سوسیال دمکراسی(۵) مصاحبه با رادیو پویا پرسش ششم: موانع موجود رشد فکر و کردار سوسیال دمکراتیک در جامعه ما کدامند؟ چگونه می‌توان این موانع را از سر راه برداشت؟ دولت‌های دیکتاتور خواهان جامعه‌ای تک صدائی‌اند و به همین دلیل اندیشه‌های سیاسی مخالف خود را ممنوع و سرکوب می‌کنند. در دوران سلطنت پهلوی حتی داشتن و خواندن برخی رُمان‌ها ممنوع بود و اگر کسی با آن کتاب‌ها به چنگ پلیس می‌افتاد، دستگیر و زندانی می‌شد. در آن زمان هم‌چنین ترجمه فارسی هیچ‌ یک از آثار مارکس و دیگر اندیشمندان سوسیالیست در ایران انتشار نیافتند، مگر آثاری که دارای مضمونی ضد کمونیستی و ضد مارکسیستی بودند. به همین دلیل نیز در دوران سلطنت پهلوی پیروان هیچ اندیشه سیاسی نمی‌توانستند حزبی علنی تشکیل دهند. بعد از «انقلاب سفید» نیز شاه خود را در محور دگرگونی‌های اجتماعی قرار داده بود و می‌خواست طی ۲۰ سال ایران را از نقطه‌نظر رفاه، دانش و فرهنگ به سطح سوئد برساند. در چنان شرایطی برای هواداران سوسیال دمکراسی که می‌خواستند علنی برای آزادی، دمکراسی، جامعه مدنی، عدالت اجتماعی و دولت …

کشتی توفان زده ایران به کجا می رود؟ به گرداب یا ساحل؟ – احمد پوری

چند روز پیش یکی از هموطنان نوشته بود: روز هفتم آگوست جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد!… پرسیدم می توانید بنویسید که با کدام محاسبات و آنالیز و اسناد به این دقت روز سرنگونی را تعیین می کنید؟ آیا پیش بینی علمی می کنید یا فال بینی می کنید؟ جواب ندادند! بدترین واقعیت شوک آور این بود که عده ای شروع کردند لایک زدن و تعریف و تمجید و شمارش معکوس، شمردن روزهایی که تا روز سرنگونی باقی مانده اند!… چنین افرادی در اپوزیسیون با حزب الهی ترین موءمنین بنیادگرای دستگاه ولایت چه فرقی دارند؟ سبک کار و فرهنگ این افراد با دشمن شان چه فرقی دارد؟ جنبش بیش از هر چیزی نیازمند سازماندهی، ایجاد فضایی مناسب برای بکار انداختن شعور انقلابی، همدلی و همبستگی و شناختن دوستان ودشمنان انقلاب است … تا به آغوش قاتلان انقلاب پناه نبرد!…  راستی فردا این پیش بینی یا فال بینی پیامبر گونه به منجلاب فرو خواهد رفت! آیا کسانیکه با نوازش احساسات زیر شکمی توده های مستاصل آنها را به سراب می برند، در نتایج ویرانگر تبلیغات پوپولیستی مبتذل، …

طبقۀ کارگر و پس لرزه های اعتراضات دیماه – آناهیتا اردوان

دونالد ترامپ، پنجشنبه 12 مرداد در بحبوحۀ پس لرزه های اعتراضات دیماه، طی سخنرانی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا مجددا «آمادگی دیدار با مقامهای رژیم، بدون هیچ پیش شرطی» را اعلام کرد. چهرۀ عیان امپریالیسم سه شنبه پیش از این گفته بود: «احساس من این است که آنها به زودی با ما وارد گفتگو خواهند شد». وی اخیراً در توییتی نوشت:»هیچ شرطی وجود ندارد. اگر آنها بخواهند ملاقات کنند، ما هم ملاقات می‌کنیم. این هم برای آنها خوب است، هم برای ما و هم برای جهان.» به گزارش  یکی از مقامات ارشد سازمان ملل در نیویورک در گفتگو با روزنامه اسرائیلی ، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران، در حاشیه اجلاس مجمع عمومی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. شتاب دعوتنامه های ترامپ در خلال رستاخیز مجدد اعتراضات برای « کار و نان» معنایی جز » چراغ سبز» به رژیم سردرگم در پایاب بحرانهای عمیق و لاینحل ساختاری اقتصادی- سیاسی- اجتماعی، نمایاندن راه برون رفت؛ «سرکوب» و » مانع تراشی» در مسیر تحول بنیادین، ندارد. » بطحایی»، عضو مجلس خبرگان میگوید: «آمریکاییها از …

قهر و آشتی و منت کشی های دوران دانش آموزی در عالم سیاست

جواد ظریف گفته است که بارها با آمریکا گفتگو داشته اند. یعنی این موضوعی نیست که بخاطرش جای انتقاد یا طعنه ای به آنها باشد. ولی اضافه کرده به دولت فعلی نمیتوان اعتماد کرد. بررسی تفسیر های متعددی که این جمله می تواند داشته باشد، مدّ نظر این نوشته نیست. چرا که می توان با اندکی جابجائی خطوطی با زوایای کاملاً متفاوت، ازین نقطه در محور مختصات ایران -آمریکا، ترسیم کرد. این جمله می تواند مثلاً اینطور معنی بدهد که شما بیآئید یک جوری باعث ایجاد اعتماد ما بشوید. یا می تواند چنین معنی بدهد که این دولت فعلی قابل اعتماد نیست، شاید بعدی باشد و مذاکره کردیم. یا حتی یک نوع درخواست امتیاز بابت غیر قابل اعتماد بودن طرف مقابل محسوب شود. یا وقت کُشی برای پیش بردِ گفتگو های پنهان بعد بررسی نتایج آن قبل از اعلام مذاکره رسمی. چناچه پیشتر گفتم در این نوشته کوتاه قصد پرداختن به این مطالب نداریم. بلکه می خواهیم به روی فلسفۀ نگاه گوینده ی این جمله روشنائی مختصری بیفکنیم. در نگرش کسی که می گوید «به …

دلائل و سازه های برنتابیدن « انتقاد » – فرشید شکری

دلائل و سازه های برنتابیدن « انتقاد » ( نگاهی اجمالی ) فرشید شکری در دنیای وارونه ی امروز، با تمام سختی ها و مرارت هایش برای توده های کارگر و تحت ستم جهان، می توان به سرعت برق و باد در مورد مسائل و موضوعات پیش آمده اطلاع رسانی کرد. پیشرفت های علمی و تکنولوژیک در عرصه های گوناگون اگر چه به خدمت طبقات حاکم و تأمین خواست های مادی آنان درآمده اند، با این وجود بخشی از همین پیشرفت ها بویژه در حوزه ی انفورماتیک ( داده ورزی یا دانش دریافت و انتقال اطلاعات ) ، گوشی های همراه،سایت ها و شبکه های مجازی راهی را هموار کرده اند تا « حرف زد » ، « شنید » ، « آگاه کرد و آگاهی یافت » ، « نقد کرد و نقد شد » ، و غیره. در ایندوره دیگر نمی شود کسی را به شیوه های متعدد سانسور کرد و یا دهانش را بست. هارترین و درنده ترین حکومت های بورژوایی همچون رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، برغم دارا بودن امکانات …

ترامپ عقب مینشیند …..وایران ترامپ رااز» خشم یاران انقلاب «بر حذر میدارد

ترامپ عقب مینشیند …..وایران ترامپ رااز» خشم یاران انقلاب «بر حذر میدارد همان لغت تهدیدی که ارتش ایران بر علیه ترامپ بکار برد، وزارت خارجه ایران نیز تکرارکرد(خبرگزاری فرانسه) روزنامه «الاخبار»چاپ لبنان مترجم :احمد مزارعی، چهارشنبه سوم مرداد 1397 ترامپ اندکی از لهجه تهدیدآمیز خود برعلیه ایران عقب نشینی نموده واظهارداشت اماده است تا با ایران وارد قرارداد تازه ای شود.از انسو ایران به پاسخگوئی برامده واززبان مراکز نظامی خود رئیس جمهور امریکارا از تکیه کردن بر روی «محاسبات خاطئانه» خود برحذر داشت.همزمان انکارا نیز تاکید ورزید که فشارهای امریکا را برعلیه ایران نپذیرفته است، وبه خرید نفت از همسایه خود ایران ادامه خواهد داد. بنظر نمیرسد این ترامپی که در تویتر شخصی خود با حروف درشت نوشت ودر مقابل «کهنه جنگجویان» آمریکا ئی در خارج اینگونه تحلیل کرد و اظهار داشت :» ببینیم چه اتفاقی میافتد ، اما ، ما امادگی داریم با ایران وارد یک توافق حقیقی شویم ونه آن نوع قرارداد فاجعه باری که اداره سابق با ایران امضا نمود».   اری بنظر نمیرسد،این همان ترامپ وتحلیلی باشد که وی چند ساعت …

 درباره سوسیال دمکراسی – منوچهر صالحی – بخش چهارم

    منوچهر صالحی درباره سوسیال دمکراسی (۴) مصاحبه با رادیو پویا پرسش چهارم: در اردوی مخالفان حکومت اسلامی طیف وسیعی در داخل و خارج کشور سوسیال دمکراسی را راه برون‌رفت از مشکلات و معضلات موجود در جامعه‌مان می‌دانند. از سوسیال دمکراسی نامی برده نمی‌شود، اما همان مفهوم و پدیده و نظرات و خواست‌های سوسیال دمکراتیک مٌد نظر است و آن‌چه به‌عنوان راه‌حل‌های نظری و عملی از سوی افراد و نیروهای ترقی‌خواه و دمکراسی‌طلب طرح می‌شوند، همان سوسیال دمکراسی است. شما در این رابطه چگونه می‌اندیشید؟ در سده ۲۰ میلادی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری برای تأمین عدالت و رفاه نسبی مردم خویش دو راه را برگزیدند. یک راه دولت رفاه بود که احزاب سوسیال دمکرات اروپا در جهت تحقق آن گام برداشتند. راه دیگر در ایالات متحده تجربه شد مبنی بر این که هر کسی مسئول رفاه خود است. اگر در آلمان هر کسی که شاغل است، باید بخشی از درآمد خود را به صندوق‌های بیمه بیماری، بیمه بازنشستگی و بیمه مراقبت بپردازد، در ایالات متحده آمریکا هر کسی می‌تواند به دل‌خواه خویش به‌چنین کاری دست …

از تکاوایی به هماوایی – جعفر مرزوقی ( برزین آذرمهر)

از تکاوایی به هماوایی … عاقبت روزی هماوایی سر بر آرد از تکاوایی سر کند راه رهایی سد گسل ،گردان پویایی بر دَرد بند از زمستان های سرد و ریشه درجان ها تا جهاند پا نِهان بیرون از رگ خشکیده موج خون! … جعفر مرزوقی ( برزین آذرمهر)

پوتین ترامپ را به فرزندی پذیرفت – طاهره بارئی

طاهره بارئی در دیدار هلسینکی رفتار پدرانه پوتین در قبال ترامپ، که از یکسو در برابر دشمنان و منتقدانش از او حمایت میکند و از دیگر سو به او می آموزد و اعتماد به نفس می بخشد، ما را در برابر استفاده تازه ای از روانشناسی فردی در عالم سیاست، قرار میدهد. باب این روش و این تکنیک با نامه های عاشقانه کینگ یونگ اون، رهبر کره شمالی آغاز شده بود و با بازی نقش پدر ِدانا و حمایت گر از سوی پوتین، درقبال پسر بازیگوش بدنام از سوی دیگر، اوج تازه ای می یابد. شاید هنوز زود باشد تا ما تحولات عمیقی را که در جهان در شرف وقوع است از طریق فاکت ها ی مشخص و پی در پی و بخصوص کاملاً واضح، به سادگی رصد کنیم. هنوز در مرحله سمبولیک و علامت ها قرار داریم. اما نگارنده معتقد است که با همین فاکت ها نیز، ما شاهد چرخش موازنۀ غرب، شرق، به نفع بالا آمدن جایگاه شرق، و چرخیدن غرب به جایگاه «تاثیر پذیر» هستیم. شرق، تا دیر زمانی نقش پدر، پدر …

منوچهر صالحی – درباره سوسیال دمکراسی

منوچهر صالحی درباره سوسیال دمکراسی مصاحبه با رادیو پویا پرسش سوم: در ایران این روند را در سطح جامعه و میان گروه‌ها و اقشار اجتماعی مختلف چگونه می‌بینید؟ آشنائی ایرانیان با آن دسته از دولت‌های اروپائی که به تکنولوژی مدرن دست یافته بودند و با کشتی‌های مدرن خود توانسته بودند قاره آمریکا را کشف کنند و با عبور از «دماغه امید» بتوانند با دور زدن افریقا خود را به بنادر چین و هندوستان برسانند، از ۵۰۰ سال پیش، یعنی در دوران حکومت صفویه آغاز شد. از ۱۵۰۳ پرتغالی‌ها بسیاری از جزیره‌های ایرانی را اشغال و در سال ۱۵۰۷  بزرگ‌ترین پایگاه نظامی خود را در قشم ساختند و برای ۱۱۰ سال راه‌های آبی خلیج فارس با اقیانوس هند  را در کنترل خود داشتند. در این دوران، چون ایران دارای کشتی‌های جنگی و نیروی دریائی نبود، در نتیجه در برابر وضعیت موجود واکنشی از خود نشان نداد. اما پس از آن که بازرگانان انگلیسی به دربار شاهان صفویه راه یافتند، توانستند دولت ایران را علیه حضور پرتغالی‌ها در خلیج فارس تحریک کنند و در نتیجه در سال …

آمریکا بدون روتوش

بخش اعظم ثروت اقتصادی در کشور آمریکا نه تنها در دست طبقات سرمایه دار و بالای جامعه است بلکه حتی چند شخص بر بخش اعظم این ثروت دسترسی و کنترل دارند. واقعیات جامعه آمریکا نشان‌گر آن هستند تبعیض‌ها و شکاف‌های بنیادینی در سطح کلان جامعه وجود دارند که به شکل روزافزون در حال افزایش است الوقت – با وجود ادعاهای فراگیر دولت‌مردان آمریکایی در ارتباط با اینکه این کشور به عنوان رهبر جهان سرمایه‌داری، بالاترین سطح استاندارد از نرم‌های موجود اجتماعی و اقتصادی را در جهان ارائه می‌کند، طی دهه‌های متمادی واقعیت‌های میدانی خلاف این ادعاها را تایید می‌کنند. آمریکا با وجود این که خود را ثروتمندترین کشور جهان می‌داند یکی از کشورهایی است که جمعیتی قابل توجه از شهروندان آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حتی با مشکل گرسنگی و تامین نیازهای اساسی زندگی مواجه هستند. گزارش اخیر سازمان ملل در ماه مه (اردیبهشت) نشان می‌دهدکه شکاف‌های اقتصادی و طبقاتی بیش از گذشته تشدید شده است. در همین ارتباط، «فیلیپ آلستون»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر و حقوق بشر گزارشی دقیق …

درباره سوسیال دمکراسی – منوچهر صالحی – مصاحبه با «رادیو پویا» – بخش یک و دو

منوچهر صالحی درباره سوسیال دمکراسی (۱) مصاحبه با «رادیو پویا» پیش‌گفتار مهدی ذوالفقاری دوست دوران کنفدراسیون من چند سال پیش، یعنی در دورانی که همسرم گابریله[1] با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد و نگه‌داری و پرستاری از او به مضمون زندگی روزمره‌‌ام بدل گشته بود، از من خواست در سلسله بحث‌های رادیو پویا در رابطه با پدیده سوسیال دمکراسی شرکت کنم. در آن زمان به خاطر گرفتاری‌های طاقت‌فرسای زندگی روزمره از او پوزش خواستم و یادآور شدم که به ‌دلیل وضعیت ویژه‌ همسرم نمی‌توانم خود را برای شرکت در آن گفتگو آماده سازم. از آن زمان چند سالی گذشت و چند ماه پیش دوستم مهدی دوباره به سراغم آمد و از من خواست درباره سوسیال دمکراسی با شنوندگان رادیو پویا سخن بگویم. این بار با گشاده‌روئی دعوت او را پذیرفتم. «رادیو پویا» برایم لیستی از ۹ پرسش را فرستاد که می‌توانستم هر گونه که خود تشخیص می‌دادم به آن‌ها پاسخ دهم. برخی از کسانی که در همین رابطه با رادیو پویا به گفتگو نشستند، فقط در یک گفتار کوشیدند برداشت‌های خود از سوسیال …

اعتراض به گرانی ارز و افشای رانت خواران

حسین بهادری سال ۱۳۹۶ برای کارگران ایران سالی موفقیت آمیز و امید بخش بود. اعتراض‌های کارگری از فروردین شروع شد و در پایانی سال به اوج خود رسید. این اعتراض‌ها علیرغم ‌تهدید و سرکوب شکل تاز‌ه‌ای به خود گرفت . اعتراضات کارگری در این سال بیشتر از گذشته به لحاظ کیفی وکمی گسترده تر بود. بطوریکه: اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب کارگران کارخانه سیمان کارون، اعتراضات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تظاهرات کارگران هپکو، اعتراض کارگران آذرآب اراک،تجمع کارگران و پیمانکاران راه آهن دورود، اعتراض معلمان حق‌التدریسی، اعتراض کارگران تولید پارس میل لنگ تاکستان و ماشین سازی تبریز و…. به نتیجه تلاش همسوی فعالین سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور باز تاب گسترده ای یافت . انعکاس مبارزات و مشکلات طبقه کارگر در جامعه همبستگی اقشار و گروه های اجتماعی به همراه داشت که این امر رژیم جمهوری اسلامی را حداقل یک قدم به عقب راند که نمود آن را می توان در سفر موفقیت آمیز رضا شهابی ، داوود رضوی از اعضای سندیکای …

یک راه وجود دارد: راه اول، راه حاکمیت مردم بوسیله مردم! – روبن مارکاریان

من یکی از امضاء کنندگان فراخوان « سرنگونی آری، به دست مردم و برای حاکمیت مردم، نه توسط قدرت های خارجی» هستم و می خواهیم نظرشخصی ام را به عنوان یکی از امضاء کنندگان، در ارتباط با مخالفان این فراخوان توضیح دهم. اما قبل از آن به اختصار روشن خواهم کرد که چرا این فراخوان را امضاء کردم. فراخوان پاسخی است به وضعیت سیاسی جدیدی که با خروج دولت آمریکا از برجام و اجرای سیاست رژیم چنج پدیدار شده است. اما نکات اصلی این فراخوان به قرار زیر است : سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی توسط مردم و برای حاکمیت مردم نه قدرت های خارجی؛ سیاست های دولت آمریکا و متحدان منطقه ای آن ربطی به برقراری دمکراسی ندارد؛ مردم ایران با کلیت رژیم مخالف و خواهان سرنگونی آن هستند(خیزش دی ماه) و البته پس از سرکوب خشن آن، جنبش مطالباتی مردم در ابعاد و عرصه های گوناگون همچنان رو به گسترش است؛ کارکرد تحریم ها و سیاست رژیم چنج تضعیف این مبارزه است که باید نیروهای طرفدار آن را افشاء کرد. از جمله کسانی که …

نظام سرمایه داری و ستم جنسیتی – ژیلا نگهدار

ژیلا نگهدار قدمت ستم بر زنان به خیلی قبلتر از بوجود آمدن نظام سرمایه داری برمیگردد و به درازای تاریخ ، فراز و نشیبهایی از این پدیده تجربه شده است، گاهی در بعضی جوامع شدت آن بقدری بوده که موجب پدید آمدن بحران در وضعیت آنان شده که به طبع آن، در دل این بحرانها آگاهی اجتماعی بر وضع موجود بالا رفته و در نتیجه ، ضدیت و مبارزه با آن انکار ناپذیر گردیده است. جامعه ی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. وضعیت کنونی ایران ثمره ی شدت تحمل ناپذیر استثمار طبقاتی، و نادیده گرفتن حقوق اولیه ی انسانی زنان در طول زمان است. تاریخچه ستم بر زنان و مبارزات آنان علیه ستم موجود در  ایران رساله ایی قطور است که همواره جای خالی آن در تاریخ ایران کاملاً بچشم می آید و این هم خود، یکی دیگر از ستمهایی است که به زن در ایران توسط نظام غالب روا داشته شده است .انگلس میگوید: « ارتش، مذهب و خانواده سه پایه ی استواری نظام سرمایه داری ست ». تمرکز رژیم سرمایه داری …

قیچی کردن موی سر ۹دانش آموز دختر! – شمس الدین امانتی

قیچی کردن موی سر ۹دانش آموز دختر! شمس الدین امانتی به گزارش تابناک، به فاصله چند روز از خبر«کوتاه کردن موهای سر یک دختر بچه توسط دبیر «پرورشی»مدرسه گلستان در آبادان، این بار در شهرستان فسای استان فارس، در یکی از مدارس این شهرستان نیز اقدام مشابهی در سطح وسیع تری رخ داد.» «اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، در یکی از مدارس دخترانه شهرستان فسا، معلم مدرسه اقدام به قیچی کردن موهای ۹ دانش آموز مدرسه ابتدایی به دلیل بلند بودن موی آنها کرده است که از سوی والدین این ۹ دانش آموز مورد اعتراض قرار گرفته و آنها بخاطر این اقدام حتی شکایت قضایی نیز کرده اند.» هر چند اذیت و آزار جنسی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه تحت تسلط رژیم اسلامی، به امری عادی و روزمره ارتقاء یافته و بلافاصله رسانه ای خواهد شد اما به رغم گذشت ۲ هفته از رخ دادن این اتفاق، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فسا، «آگاهانه امکان رسانه ای شدن این ماجرا را از بین برد به نحوی که این اتفاق حتی در رسانه های …

این چه رازی است؟ – احمد پوری

احمد پوری کسانیکه از مهاجران بیشترین استفاده و سوء استفاده را کرده اند، شدیدترین مواضع سختگیرانه را عیله مهاجران دارند! مادر دونالد ترامپ مهاجری اسکاتلندی بود. پدربزرگ و مادر بزرگ پدری ترامپ مهاجرینی آلمانی آمریکایی بودند. دونالد ترامپ متولد سال 1946 است. ترامپ در سال ۱۹۷۷، با مانکن اهل جمهوری چک ایوانا ترامپ، در نیویورک ازدواج کرد. این دو با هم سه فرزند دارند: دانلد، جونیر، ایوانکا ترامپ و اریک. ایوانا در سال ۱۹۸۸ تابعیت آمریکا را در حالی که ترامپ در کنارش بود، کسب کرد. ملانیا کناوس زن سوم دونالد ترامپ در سال 1970 در یوگسلاوی سابق متولد شد. در سال 1996 به آمریکا مهاجرت کرد. در سال 1998 با دونالد ترامپ آشنا شد و در سال 2005 باهم ازدواج کردند. بنابراین اولین و سومین زن ترامپ مهاجر بودند! «ملانیا در عین حال از هواداران سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه مهاجران به شمار می‌رود.» «یهودیها انسان نیستند، آنها حیوان هستند.» آدولف هیتلر «مهاجران بدون مدرک انسان نیستند، آنها حیوان هستند.» دونالد ترامپ خانم ماری آنه مکلود در سال 1929 بطور غیرقانونی به امریکا مهاجرت کرد. خانم …

عروسی مرگ – بیژن

خدای من، ای زندانبان من تا به کی مرا در بند خواهی داشت؟ آیا گناه آدم را به پای ما گذارده‌ای؟ در این جزیره‌ی چرخان سرگردان، ما را آیا مستحق کیفری ابدی دانسته‌ای؟ گناه ما، آری سرپیچی از تباهی است و چه گناه سنگینی!؟ بنگر تا کجای تاریخ ما را مجازات کرده‌ای: از مزدک و مانی تا بومسلم و بابک تا ستار و باقر تا خسرو و سیامک و کیوان و هزاران آزادگان به خون خفته… شرمت باد ای زندانبان! تاج خاری بر سرمان گذاشتی و صلیب سرنوشتمان را بر شانه‌ی پُر زخم‌مان نهادی و شلاق به دست مخنثان دادی تا بر بلندای تپه جلجتای تاریخ براندمان بنگر تا کجای تاریخ ما را مجازات کرده‌ای… اما، با ستم هرگز کنار نخواهیم آمد حتی اگر به رنگ زیبای آزادی خود را بزک کند. اشک‌هایمان را گلوله‌هایی آتشین خواهیم کرد تا بشکافند قلب و مغز فریبکاران و بزک‌کنندگان را. اشک برای وطنی که پیروزیش بر ستم دیریست آرزویی دست نیافتنی شده است. چرا که هرچند مردگان این آرزو عاشق‌ترین زندگانند، لیکن ما همچنان عاشقانه خواهیم مرد. با …

«دلسوزیها»واشک تمساح ریختنهای اقای اردشیر زاهدی برای ایران – احمد مزارعی

در باره افاضات «میهن پرستانه» آقای اردشیرزاهدی دررادیو فردا در تاریخ 13 خرداد 1397 نوشته : احمد مزارعی : دوم ماه جون 2018 «دلسوزیها»واشک تمساح ریختنهای اقای اردشیر زاهدی برای ایران آقای اردشیر زاهدی ، طی مصاحبه ای با رادیو فردا ، به آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیام داده اند که :»شما حق ندارید بر علیه کشور من تصمیم بگیرید». وخلاصه اظهاراتی فرموده اند که بنظر میرسد ایشان به خاطر ابتلا به بیماری الزایمرفراموش کرده اند که ایشان وپدرشان درکودتای ضد ملی بر علیه دکترمصدق شرکت داشته وسالیان درازی چه قبل ویا بعد از انقلاب شکوهمند ملت ایران ، در خدمت سیاستهای ضد ایرانی وغارتگرانه آمریکا شریک بوده وخود در قتل وکشتار وتخریب ایران نقش مستقیم داشته است. در دوره ایشان وپدر قاتلش ،صدها نفر تنها به جرم میهن دوستی ومخالفت با سیاستهای استعمارگری آمریکا به جوخه اعدام سپرده شدند وبرای مثال کریمپور شیرازی ، روزنامه نگار شرافتمند را پس از شکنجه های زیاد در آتش سوزاندند ودکتر حسین فاطمی ، وزیر خارجه مصدق را با کارد در خیابان تکه تکه کردند ، ایشان …

ضرورت نقد ایده های انحرافی در اوضاع جاری

فرشید شکری جنگ و نا امنی در برخی از کشورهای خاورمیانه که باعث و بانی اصلی آن دول امپریالیستی و حکومت های سرمایه داری و مُستبدِ منطقه همراه با جریانات فوق ارتجاعی می باشند، و نیز آغاز دور جدیدی از رقابت های امپریالیستی در حوزه های اقتصادی و نظامی، این منطقه، و کل جهان را با مخاطرات جدی مواجه کرده اند. مضاف بر تداوم بحران در خاورمیانه، و رقابت میان قطب های امپریالیستی، کماکان شاهد ادامه ی اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی، و تدوین و تصویب قوانین ضد کارگری به سود سرمایه داران و به زیان توده های کارگر و مردم زیر دست در تمامی جوامع بورژوایی پیشرفته و در حال توسعه، هستیم. چهار گوشه ی دنیای وارونه ی امروز جولانگاه نئولیبرال ها، نئوکُنسرواتیوها، جریانات راسیستی و نژادپرست، آنتی کمونیست ها، و بنیادگرایی مذهبی و اسلام سیاسی است. در ایران هم اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی، تورم و گرانی روز افزون، دزدی ها و اختلاس های کلان سران حکومت، دستمزدهای چهار مرتبه زیر خط فقر، به گروگان گرفتن و معوق ساختن همین دستمزدهای ناچیز، قراردادهای موقت و …

اپورتونیسم روشنفکری – محمود طوقی

خواجه نصیر الدین طوسی که ملک الشعرای بهاردر سبک شناسی اش از او چنین یاد می کند: «پیشاهنگ و پادشاه علمی این دوره ،ملک الحکما ،خواجه بزرگ،فاضل عالم،فیلسوف نصیرالدین  محمدبن محمد الطوسی،متولد ۶۷۱-۵۹۷ رحمه اله علیه در مقدمه زیج ایلخانی چنین می نویسد: «خدای تعالی چنگیز خان را قدرت داد. وپادشاهی روی زمین اورا مسلم کرد وکسانی را که ایلی او شدند بنواخت وکسانی را که بر او یاغی شدند….همه را نیست کرد ویاسا های نیکو نهاد و بعد از آن چون خدای تعالی او را به پیش خود برد….» عجب استدلالی،خدایی یک آدمکش را قدرت می دهد . پادشاهی روی زمین را به او می دهد تا راه بیفتد سروقت مردم بیچاره دیگر بلادکه یا باج و خراج بدهید و یا «خدا داند»که معنای مغولی آن مرگ و نیستی است . عادت خان مغول این بود که نامه به کوتاهی می نوشت :«یا ایلی را بپذیرید و باج و خراج دهید . وگرنه خدای قدیم داند» یاغی کیست حال برسیم به مقوله یاغی. آیا خواجه بزرگ که بقول استاد بهار «پادشاه علما ست»معنای یاغی …

نام  تمامی برادرانم یحیی ست – محمود طوقی

کجایی شاعر؟ در اندوه روزها در میان این سطر های مچاله شده  بدنبال چه می گردی؟ رهاکن این وسواس بی پایان کلمات را  پیر شده ای و هنوز داری می گویی:                                           -امروز هم گذشت و نجات دهنده نیامد کجایی مومن؟ نجات دهنده دارد در میان گل و لای روزها بدنبال غذا های مانده می گردد سخت است  سخت اما باید روزی به فهم واژه برسی باید بفهمی که برابری رویای گرسنگانی است  که معبرانش هزار سال است که مرده اند به اطراف خود نگاه کن اینان از مسیح تو چه می دانند؟ اینان شعر های ترا به پشیزی هم نمی خرند اینان بدنبال کابوس های خودند —بیهوده با من حرف میزنی  من شاعر واژه های نیامده در دهان گرسنگان زمینم من یحیی یم نام تمامی برادرانم  هم یحیی ست من آمده ام تا گرسنگان را بشارتی دهم من آمده ام تا بگویم :                        …

جادوی نام ها – محمود طوقی

باید از جادوی نام ها سخن بگویم .نام هایی که می درخشند و محیط خودرا روشن می کنند و نام هایی که از ظلمات جهان می آیند و با دیدن آن ها می توانیم بفهمیم که بخش تباه شده و شیطانی روح آدم یعنی چه . در سال ۱۳۳۱دو نفرکشته شدند: ۱–احمد طالقانی ۲–عابد اصلی احمد طالقانی که بود احمد طالقانی جزءگروه امیر موبور بود . که همراه منصور افشار و محسن مشکین موی ماموریت داشتند تجمع های توده ای ها را بهم بزنند.و از فروش روزنامه های حزبی جلوگیری کنند. سازمانده اصلی این گروه های فشار مظفر بقایی بود که نماینده مجلس بود و لیدر حزب زحمتکشان هم بود . در تظاهرات دانش آموزان هوادار حزب توده در ۴ اذر ۱۳۳۱ احمد طالقانی روبروی سفارت ترکیه توسط یک کارگر توده ای کشته شد. عابد اصلی عابد نوجوانی هواداران حزب توده بود. کفاش بود . و در ساعات فراغتش روزنامه کانون جوانان دموکرات را می فروخت . گروه امیر موبور به تلافی قتل احمد طالقانی عابد را به ضرب زنجیر و چاقو به قتل رساندند. …

ديدگاه ها: چه رابطه ای بین تجمع اعتراضی مردم در کازرون و فلسطین هست؟ – احمد پوری

احمد پوری چه رابطه ای بین تجمع اعتراضی مردم در کازرون و فلسطین هست؟ به این سئوال در دو حالت افراطی می توان جواب داد. یک: هیچ رابطه ای وجود ندارد دو: رابطه ناگستنی بین این دو هست و ماهیت هر دو یکی است! برای جلوگیری از طولانی شدن این یادداشت نگاهی اجمالی به مهمترین منطق گروه موافقان و مخالفان خواهیم داشت. یک: هیچ رابطه ای وجود ندارد این بخش از هموطنان ما نمی خواهند درباره جنایات جاری در غزه یا جاهای دیگر چیزی بشنوند. آنها براین باور هستند که نباید به مسائل مشابه در جاهای دیگر پرداخت و توجه تمرکز توده ها را از مسائل داخلی به مسائل خارجی منحرف کرد. برخی از افراد این گروه از این مرز هم فراتر رفته آشکار و نهان القا می کنند که محکوم کردن جنایات کشورهای امپریالیستی در فلسطین یا هر جای دیگر به معنی موافقت با جنایات جمهوری اسلامی در ایران است! مبارز واقعی باید هر نوع رابطه ای را بین جنایات حاکم در ایران و سایر نقاط جهان را انکار و قطع کند و فقط …

طرح سرنگونی رژیم اسلامی ایران روی میز ترامپ قرار گرفت

جان بولتون در ژوئیه سال پیش در اجتماع سازمان مجاهدین خلق حضور یافت و در سخنرانی خود گفت «قبل از ۲۰۱۹ ما همین جشن را در تهران می‌گیریم». او در یکی-دو سال اخیر تلاش زیادی کرد تا ترامپ را به خروج از برجام راضی کند و حتی طرح کاملی برای این اقدام غیرقانونی ارائه کرد. حالا که گام اول نقشه او عملی شده، در حال بررسی طرح‌های پیشنهادی برای تغییر نظام در ایران است. چرا تغییر نظام؟ بولتون در همان سخنرانی در اجتماع مجاهدیندخلق دلیل خود را این گونه بیان کرد: «من پیش از این اتفاقات و بیش از ۱۰ سال است که می‌گویم که سیاست رسمی ایالات متحده باید سرنگونی رژیم ملاها در تهران باشد. رفتار و اهداف این رژیم تغییر نخواهد کرد و بنابر این تنها راه این است که خود رژیم را تغییر دهیم.» او در رفتار و اهداف ایران بیش از هر چیز بر مسائل منطقه‌ای و حضور ایران در سوریه و لبنان تأکید کرد. برای بولتون تنها یک سؤال وجود دارد: چگونه این تغییر نظام رقم بخورد؟ از زمان افتضاح …

برجام و ترامپ! – شباهنگ راد

بالاخره و بعد از کش‏مکش‏های سیاسی، ترامپ – و در حقیقت جناح جمهوری‏خواه -، یک‏جانبه و بدون مشورت با همتاهای‏اش، ورقۀ برجام را پاره نمود و هشدارِ تازه‏ای به رژیم جمهوری اسلامی و دیگر رقبای امپریالیستی‏اش داد. در حقیقت دست‏یابی به سلاح‏های هسته‏ای کشورهائی هم‏چون ایران، بهانه‏ای‏ست برای تعرض به منابع‏ی طبیعی و معیشت میلیون‏ها انسان دردمند منطقه. تنشِ تازه‏ای را علم نموده‏اند تا سیاست‏های تعریف شدۀ خود را، در گرداگرد «خاورمیانۀ بزرگ» به‏منصۀ عمل در آورند؛ طرح و گفتمان جدیدی را به پیش کشیده‏اند تا قدرقدرتی خود را به دیگر جناح‏های رقیب، به‏نمایش به‏گذارند. تنش کنونی، از ثمرۀ چندگانه‏ای برخوردار است و تردیدی در آن نیست که کنار کشیدن دولت امریکا از برجام، تأثیرات مستقیمِ اقتصادی – سیاسی، و هم‏چنین عواقبِ چندی بر جامعۀ جهانی و بویژه بر فضای ایران گذاشته است. در همان اوان، ارزش ریال سقوط چهل درصدی داشته است و تنش، نگرانی‏ها و اضطرابِ میلیون‏ها انسان رنج‏دیده دو چندان شده است. ظاهراً اختلاف مابین دول امپریالیستی – اروپا، چین و روسیه – با دولت امریکا، به‏مرحلۀ تازه‏ای شیفت نموده و رایزنی‏ها …

به مناسبت سالگرد شهادت خسرو روزبه

   به مناسبت سالگرد شهادت خسرو روزبه عضو کميته مرکزی حزب تودۀ ايران و قهرمان ملی ايران هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سايه) تارنگاشت عدالت خون بلبل بهارا چه شیرین و شاد آمدی که با مژده‌داران داد آمدی بده داد ما را که خون خورده ایم ستم‌های آن سرنگون برده ایم بدر برده از دست بیدادگر دلی در بدر، غرق خون جگر دلی، مانده صد زخم خنجر در او دلی، کین خون برادر در او دلی، در عزای عزیزان به درد ندانی که نامرد با ما چه کرد گرفتند و بردند و آویختند چه خون‌ها که هر صبحدم ریختند ندادند رخصت که بیوه زنی بر آرد ز سوز جگر شیونی نه آن سوگواری که نگذاشتند که از گریه هم باز می‌داشتند بهارا ببین این دل ریش ریش بلا برده از طاقت خویش بیش دلی کش به صد درد آغشته اند دلی کش به هر صبحدم کشته اند بهارا من از اشک پنهان پرم که این گریه‌ها را فرو می‌خورم کجا بودی، ای کاروان امید که عمری دلم انتظارت کشید چه آوردی از راه دور و دراز …