اخبار ایران و جهان

دریافتی

 به کدام سو؟

اوت 6, 2017

به کدام سو؟ فرشید شکری نوشتار حاضر، نقد امضای بیانیه ی مشترک، و نیز نقد آراء و تفکرات تنی چند از [...]