پرش به محتوا

دسته: سياسی

توتم و تابو

بازگشت به حمایت از اقتصاد ملی (پروتکسیونیسم) و خشم و خروش معارضان آن نويسنده  Jacques SAPIR ژاک ساپير : مدير مطالعات در مدرسه مطالعات عاليه علوم اجتماعي برگردان: منوچهر مرزبانيان […]

اعتراض زنان بی زمین در برزیل

Michael Fox برگردان ناهيد جعفرپور روز 9 مارس زنان ويا کامپزينا و جنبش کارگران بی زمين، آکسيون های اعتراضی را در سرتاسر برزيل سازماندهی نمودند. در واقع اين آکسيون های […]

شناخت جنبشهای جدید کارگری در "جهان سوم"

کیم سایپس نسرین ابراهیمی پديدارى اتحاديهگرايى جنبش اجتماعى؛ سنخ جدیدی از اتحاديهخواهى (1) کارگران در کشورهای گوناگون، همچون فیلیپین، آفریقای جنوبی و کره جنوبی در پاسخ به شرایطی که در […]

ناسیونالیسم، بازگشت به بربریت

میلاد عمرانی انقلاب مشروطه آغازگاه جنبش های اجتماعی مدرن در ایران بوده است. پس از ان نیز جریانات زیادی در این راستا گام نهاده اند. هر کدام به شکلی و […]

اقتصاد در دوره گذار

ارنست مندل نسرین. ب ماركس و انگلس جز چند اشاره‌ي كلي و پراكنده در «ايدئولوژي آلماني»، «سرمايه»، «نقد برنامه گوتا»؛ هيچ گونه نگرش منظمي را در باره‌ي نظام اقتصادي در […]