پرش به محتوا

دسته: سياسی

تغییر برچسب در عراق

عوض کردن برچسب نیروهای نظامی آمریکا در عراق برنامه ای خطرناک است. به نوشته روزنامه یونگه ولت، ایالات متحده آمریکا در نظر دارد با همکاری دولت دست نشانده عراق اشغال […]