اخبار ایران و جهان

سياسی

Viva Fidel!

دسامبر 6, 2016

فیدل کاسترو روس، پدر انقلاب پیروزمند ۱۹۵۹ کوبا پس از ۹۰ سال زندگی و مبارزه انقلابی دیده بر جهان [...]