پرش به محتوا

دسته: نظری

درباره افغانستان-فریدریش انگلس

یادداشت مترجم: کارل مارکس به یک جملهٔ منسوب به هگل اشاره می‌کند که تا کنون بسیار نقل شده‌است و اما تکمله‌ای که خود او بر آن افزوده‌است، از لحاظ تاریخی بسیار […]

«بر اساس اصول سوسیالیسم»

«بر اساس اصول سوسیالیسم» دبیر کل حزب کمونیست ویتنام مسیر و هدف کشور خود را تعیین می کند منتشر شده در روزنامه مارکسیستی یونگه ولت  با حزب کمونیست به سوی […]