All posts filed under: نظری

طب و مارکس

من فکر می‌کنم مارکس به سه دلیل برای طب مهم است. نخست، مارکس یک نقد از اجتماع، یک شیوه تجزیه و تحلیل ارایه می‌دهد که توضیح و تفسیر گرایش‌های مشوش کننده در طب مدرن و بهداشت عمومی را ممکن می‌سازد… دوم، مارکسیسم از یک مجموعه ارزش‌ها دفاع می‌کند: تعیین آزادانه سرنوشت فرد، یک جامعه عادلانه، پایان استثمار، ژرفش امکانان مشارکت همگانی در شکل دادن به تصميم‌گيری جمعی، امتناع از پذیرش تغیيرناپذیری طبیعت بشر و باور به توان ما برای ایجاد تغییر، و درک یک حس وابستگی متقابل و تقسيم‌ناپذير بودن انسانیت مشترک ما. سوم، مارکسیسم فراخوان به درگیر شدن، دعوت به پیوستن به مبارزه برای پاسداری از ارزش‌های مشترک ماست. شما نباید مارکسیست باشيد تا مارکس را تحسين کنید. با فرارسیدن دویستمین سالگرد تولد او، ما ممکن است به توافق برسیم که طب می‌تواند از مارکس بسیار بیاموزد.      منبع: مارکسیسم-لنینیسم امروز نویسنده: ریچارد هورتون تارنگاشت عدالت توضیح تحریریه: لَنسِت یکی از معتبرترین ژورنال‌های پزشکی در جهان است. نوشتار زیر گرچه مارکسیستی نیست اما تأثیر فراینده ایده‌های مارکسیستی را حتا در محافل غیرمارکسیست نشان …

چه انتظاری می توان از شمال داشت؟ بخش دوم

  سمیر امین برگردان: م. ت. برومند منتشر شده در نگرش بنابراین، نوسازی اروپا از معبر ویران کردن پروژه برپا شده عبور می کند. آیا امروز این زیر پرسش قرار دادن پروژه اروپا–آتلانتیک، به گونه که اکنون هست و تبلور بدیلِ ساخت اروپایی که هم زمان اجتماعی و غیر امپریالیستی نسبت به بقیه جهان باشد، تصور پذیر است؟ من به آن باور دارم و حتا می پندارم آغاز آن از هر قطبی برای بازتاب یافتن مناسب در تمام اروپا دیر نخواهد بود. در هر حال یک چپ واقعی، اگر جسارت انجام این کار را داشته باشد، نباید طور دیگری بیندیشد… در هر حال اروپا بنابر «استخوان بندی» و یا با آشفتگی اش سرگرم ویران کردن مقام خود در جهان است. اروپا سوسیالیست خواهد بود، اگر چپ های اش در خواستن آن جسارت ورزند و گرنه چنین چیزی روی نخواهد داد.   بریتانیای کبیر و فرانسه آیا آغاز دگرگونی در اروپا شانس بیشتری نسبت به ایالات متحد یا ژاپن خواهد داشت؟ من به این نکته – به طور شهودی– می اندیشم. با وجود این بی آن …

اروپا: یک قرن انقلاب و رفرمیسم

منبع: دمکراسی مردم نويسنده: پراکاش کارات تارنگاشت عدالت انقلاب روسیه یک گسست تاریخی از جنبش رفرميستی سوسیال دمکراتیک در اروپا بود. لنین امید داشت انقلاب آلمان پس از انقلاب روسیه اتفاق بیافتد. اما، پس از سرکوب قیام انقلابی در آلمان در سال ۱۹۱۹ آن انتظارات تحقق نیافت. پیش از جنگ جهانی دوم مبارزۀ سختی بین احزاب رفرميستی سوسیال دمکرات و احزاب کمونیست عضو انترناسیونال سوم برای جلب حمایت طبقه کارگر در کشورهای متبوع خود در جریان بود. رکود بزرگ و بحران سرمایه‌داری سال‌های ۳۳-۱۹۲۹، ظهور فاشیسم و حکومت هیتلر در آلمان را دید. حزب کمونیست آلمان سبعانه توسط نازی‌ها سرکوب شد. اما در نبرد حماسی علیه فاشیسم، نقش تعیین کننده اتحاد شوروی و ارتش سرخ تأثیر خود را در سراسر اروپا به جای گذاشت. در کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا، بالکان و یونان، احزاب کمونیست نقش مهمی در مبارزه ضدفاشیستی و علیه اشغالگران نازی ایفاء نمودند. در نتیجه، شرایط پس از جنگ شاهد افزایش نفوذ احزاب کمونیست ایتالیا و فرانسه- با یک پایگاه توده‌ای که در عرصه انتخابات نیز انعکاس می‌یافت- بود. در اسپانیا و …

انقلاب اکتبر چگونه الهام‌بخش و یاور مبارزات رهایی‌بخش ملی شد!

منبع: تله‌سور تارنگاشت عدالت هنگامی که انقلاب روسیه در اکتبر ۱۹۱۷ پیروز شد اکثریت باقی جهان توسط بریتانیا، فرانسه، بلژیک، هلند، اسپانیا، و ایالات متحده استعمار می‌شد. اما تحت رهبری ولادیمیر لنین، انقلاب الهام‌بخش خلق‌های بی‌شمار شد و نه تنها نشان داد که حکومت کارگران ممکن است، بلکه به آن‌ها کمک عملی مادی، و بعداً نظامی نیز داد. نخستس نمونه، رهایی مستعمرات روسیه تزاری بود که به «زندان ملت‌ها» شهرت داشت. در سال ۱۹۱۹ مردم عراق و مصر علیه حکومت بریتانیا به پا خاستند، کره‌ای‌ها با اشغالگرن ژاپنی رزمیدند و انقلاب در مجارستان به جمهوری شوروی مجارستان که دیری نپایید، منجر شد. کنگره خلق‌های مشرق زمین یا کنگره باکو در سال ۱۹۲۰، تلاش بلشویک‌های لنین برای به وجود آوردن یک جنبش مارکسیستی خلق‌های استثمارشده و ستمدیده در جهان استعماری، و در عین‌حال فراخواندن خلق‌های کشورهای پیشرفته، به ویژه در اروپا به حمایت از آن جنبش‌ها، بود. عده‌ای از ۱۸۹۱ نماینده شرکت‌کننده در کنگره از ۲۵ کشور از آن‌جمله ترکیه، ایران، مصر، هند، افغانستان، چین، ژاپن، کره، سوریه و فلسطین بودند. بخشی از بیانیه پایان آن …

دفتر ياداشت‌هاي چاپ نشده‌اي که سرانجام منتشر شد – سوسياليسم به روايت چه گوارا

دفتر ياداشت‌هاي چاپ نشده‌اي که سرانجام منتشر شد سوسياليسم به روايت چه گوارا نوشته Michaël LÖWY انديشه ارنستو چه گوارا از هنگام پيروزي انقلات کوبا در سال ۱۹۵۹ تا [فرجام زندگي اش در] سال ۱۹۶۷ دگرگوني بسياري يافت. هرچند نبردي جهان گستر عليه امپرياليسم و مبارزات رهائي بخش آمريکاي لاتين همچنان مضامين اصلي تأمل و تفکر و کنش سياسي وي باقي ماندند، با اينهمه از سال ۱۹۶۳ اين دغدغه ها با انتقاد فزاينده از بن بستي همراه شدند که الگوي هاي شوروي و اروپاي شرقي را به تنگنا کشانده بود. ارنستو چه گوارا هر روز اندکي بيشتر از پندارهاي نخستين خويش در باره اتحاد جماهير شوروي و مارکسيسم به تعبير آن کشور فاصله مي گرفت. وي در نامه اي که در سال ۱۹۶۵به دوستش آرماندو هارت (وزير فرهنگ کوبا) نوشت از «دنباله روي عقيدتي» که با انتشار خودآموزهاي شوروي براي تعليم مارکسيسم در کوبا پديدار گرديده به سختي خرده گرفته بود. اين برداشت وي همسو با نظري بود که همان وقت ناشران مجله انديشه هاي انتقادي مانند فرناندو مارتينز هرديا، اوره ليو الونزو و دوستان …

کمک وارونه: چطور کشورهای فقیر کشورهای غنی را توسعه می‌دهند

پژوهشی جدید می‌گوید جریان پولی کشورهای در حال توسعه به سوی غرب تریلیون‌ها دلار بیش از جریان عکس آن است جیسن هایکل ترجمۀ: امیرحسین میرابوطالبی منتشر شده در ترجمان کشورهای توسعه‌یافته همیشه با ظاهری حق‌به‌جانب از کمک‌های بدون چشم‌داشت خود به کشورهای در حال توسعه گفته‌اند. بسیاری از ما این ادعا را آن‌قدر شنیده‌ایم که بی‌چون و چرا قبولش می‌کنیم. اما پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه به ازای هر ۱ دلاری که دریافت می‌کنند، ۲۴ دلار، اکثراً در قالب فرار سرمایه، از دست می‌دهند. متهمان ردیف اول این فرار نیز، بهشت‌های مالیاتی‌ای هستند که توسط کشورهای توسعه‌یافته اداره می‌شوند. گاردین — گوشمان پر است از داستانی قانع‌کننده دربارۀ رابطۀ کشورهای غنی و فقیر. بر اساس این داستان کشورهای ثروتمندِ سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی به‌شکلی سخاوتمندانه ثروتشان را به کشورهای پایین‌دست جهان می‌بخشند، تا به آن‌ها برای ریشه‌کنی فقر و بالا رفتن از نردبان توسعه کمک کنند. بله، درست است که دورانی استعماری را سپری کردیم که قدرت‌های غربی با بهره‌گیری از منابع و نیروی کار بردگان مستعمره‌هایشان به ثروت خود افزودند …

تُفِ سربالای عمو سام  و اتحادیه اروپا

آمریکا  و اتحادیه اروپا حملات اقتصادی و نظامی مهمی را علیه روسیه، چین، ایران و ونزوئلا براه انداخته اند. به استثنای ونزوئلا، تهاجم امپریالیستی شکست خورده و بر آن غلبه گشته اند، و سه کشور دیگر موفقیت‌های استراتژیک قابل توجهی را به ثبت رسانده اند. تحریمات بر خود معماران امپریالیستی بومرنگ شده و منجر به مشارکت و ائتلافات جدید، تنوع این اقتصادهای پویا و سیستم‌های دفاعی قوی‌تر شده است. آمریکا بسیار فراتر از ظرفیت نسل های آینده خود مالیات و هزینه کرده است، اما بازهم در میدان‌های اصلی جنگ در آسیا و خاورمیانه ضرر کرده است… تحریمات کنگره دیکته شده توسط صهیونیست‌ها علیه ایران ممکن‌ست اشتهای اسرائیل را برای جنگ دیگر آمریکا در خاورمیانه (که باید با خون و ثروت بیش‌تر آمریکایی جنگیده شود) راضی کند، اما فرماندهی نظامی آمریکا و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان آمریکایی بشدت مخالف باتلاق دیگری هستند. این باید برای هر ناظر منطقی مثل روز روشن باشد که: تحریمات علیه قدرت‌های جهانی قدرت‌مند با اقتصاد متنوع، رهبران قوی، بازارهای جهانی، منابع و کارگران ماهر کارآیی ندارد. تهدیدات نظامی تهاجمی با …

«نتایج و چشم اندازها »

پيشگفتار مازیار رازی به «نتایج و چشم اندازها » اثر لئون تروتسکی کارل مارکس خطاب به کارگران آلمان نوشت که آنان به : «… منافع طبقاتی خویش آگاهی خواهند یافت، به محض امکان یافتن در حزب مستقل خویش گرد خواهند آمد و برای یک لحظه هم اجازه نخواهند داد که عبارت پردازی های سالوسانه ی خرده بورژواهای دموکرات ایشان را بفریبد و از سازماندهی حزب خودمختار  پرولتاریا باز دارد. شعار جنگی ایشان باید چنین باشد: انقلاب مداوم! » (خطابیه شورای مرکزی به اتحادیه کمونیست ها، مارس ۱۸۵۰،‌لندن) یک صد سال پیش،  کارگران روسیه با تشکیل شوراهای کارگری تحت رهبری حزب بلشویک این مطالبه کارل مارکس را از آن خود کرده و اولین انقلاب سوسیالیستی در جهان را بر أساس این نظریه به پیروزی رساندند. امروز  پس از سپری شدن ۱۶۷ سال از فراخوان کارل مارکس به کارگران آلمان، کارگران ایران نیز برای تدارک انقلاب مداوم در ایران،  همانند همقطاران خود در روسیه  ۱۹۱۷، و  رهایی کامل خود از شرّ    سرمایه داری باید  این مطالبه را در دستور کار خود قرار دهند. به  سخن دیگر، دوران …

کار و اسارت بشر: اسپينوزا، مارکس و «بندگان خود خواسته‌ی» سرمايه‌داری۱

نویسنده: جيسون ريد/ مترجم: محمد هادی  منتشر شده در تز یازدهم آن‌هايي که فلسفه‌ي معاصر را دنبال مي‌کنند از همنشيني نام اسپينوزا کنار نام مارکس، در کتابي تازه منتشر شده، زياد جا نمي‌خورند. از ميانه‌هاي دهه 1960يعني‌ از وقتي‌ آلتوسر مدعي شد که او و ديگر کساني‌ که کتاب «خوانش سرمايه» را نوشته‌اند، بيشتر اسپينوزايي هستند تا ساختارگرا، پرسش از نسبت ميان مارکس و اسپينوزا بالا گرفت. آنقدر زياد که گويي همان نسبتي که نسل قبل ميان هگل و مارکس مي‌جست و از طريق آن نويسنده‌هاي زيادي چون آدورنو، سارتر، لوکاچ و غيره دست به قلم شدند، امروز براي فيلسوفان زيادي همچون آلتوسر و اعضاي حلقه فکريش چون باليبار، پير ماشري، وارن مونتاگ2و هزناشارپ3،ميان مارکس و اسپينوزا برقرار است. اين چرخش از ترکيب مارکس-هگل، به ترکيب مارکس-اسپينوزا، مسائل نويي را پيش رو گذاشته است. رابطه ميان هگل با مارکس هميشه توام با نوعي تشويش بوده است: يعني‌ سعي‌ در مقاومت در برابر تاثير عظيم هگل بر مارکس و نيز تلاش مارکس براي گرفتن فاصله‌اي انتقادي از از هگل جهت تفکيک هسته‌ي عقلاني فلسفه هگل از غشاي …

شکل دوگانه ­ی کار در جامعه سرمایه ­داری و مبارزه بر سر معنا

دیوید مک­نلی تفسیری بر نظریه پوستون برآمد دوباره­ی اعتراض­ها و مقاومت­های ضدسرمایه­داری فرصت مناسبی را برای مراجعه­ی مجدد به مارکسیسم انتقادی و گسترش آن فراهم آورده است.(1) ما به طور ثابت، در دوران عقب­نشینی با تجزیه و تلاشی جنبش­های طبقه کارگر و چپ سوسیالیستی و با اعلام «مرگ مارکسیسم» و منسوخ شدن میراث آن روبه­رو بوده ایم، در عوض در لحظه­های رادیکالیزه شدن جنبش، بازیابی جنبه­های انقلابی اما فراموش شده­ی افکار مارکس را مشاهده می­کنیم. تنها کافی است احیای هسته­ی دیالکتیکی مارکسیسم توسط افرادی نظیر لوکاچ، کرش و گرامشی بعداز انقلاب اکتبر یا به نوزایی مارکسیستی در اواخر دهه­ی 1960 و اوایل 1970 را در نظر آوریم. در نتیجه هر نوع اعلام آمادگی برای تفسیر مجدد و جدی تئوری انتقادی مارکس، از اهمیت شایانی برخوردار است. ما فقط نقاط قوت و ضعف یک پارادایم (سرمشق) نظری درخشان را مورد بحث قرار نمی­دهیم، بلکه هم­چنین با موضوع چشم­اندازها برای «نبرد نهایی» نیز درگیر و روبه­رو­ هستیم. کتاب موشه پوستون «زمان کار و سلطه اجتماعی» (2) از این شایستگی برخوردار است که در این راستا  مورد مطالعه …

نقد مارکسیستی  انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

پیشگفتار به نقد مارکسیستی  انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه از:‌منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتر اول- مهر ۱۳۹۶   صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، متکی بر پیش بینی های کارل مارکس، نخستین و تنها انقلاب سوسیالیستی است که طبقه کارگر و زحمتکشان را در یک جامعه عقب افتاده روسیه تزاری، بر مصدر قدرت قرار داد. گرچه این انقلاب پس از چند سال به کجراه رفت، اما  تجارب آن چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی کماکان به مثابه غنی ترین تجارب در تاریخ بشریت محسوب می شود. به سخن دیگر، برای نخستین بار در تاریخ معاصر  اکثریت مردم ستمدیده جامعه، قدرت سیاسی را با تشکیل شوراهای کارگری به مثابه ارکان قدرت سیاسی، مستقیما در دست  خود گرفته، و آغاز به ساختن جامعه سوسیالیستی کردند. در دوره پس از تسخیر قدرت سیاسی توسط شوراهای کارگری، ما شاهد یکی از دمکراتیک ترین جوامع بشریت  در تاریخ  بودیم. بر خلاف ادعای های مغرضانه مخالفان انقلاب از جمله سوسیال دمکرات  ها، آنارشیست  ها و سایه روشن های گرایشات خرده بورژوا، این انقلاب توسط ابزار خود-سازماندهی کارگران …

مارکس: متفکر انقلاب

نویسنده: ارنست بلوخ ترجمه‌: شاهد عبادپور منتشر شده در تز یازدهم   آشوب يا حداقل نارضايتي در همه‌ي زمان‌ها وجود داشته است، هرچند بسيار کم! از پس هر ده انقلاب صدهزار جنگ مي‌آيد؛ به‌هر‌حال چه ده انقلاب، چه پانزده يا شانزده، هر چه بيشتر بهتر – ليکن نخستين کسي که در اين بابانديشيده است کارل مارکس است. اکنون با مسائل زير مواجهيم و با کمال ميل در قالب تزهايي با يک علامت سوال مطرح خواهم کرد. نخست مساله‌ي نارضايتي. نارضايتي سهل است، در همه‌جا پراکنده است و بي‌شک بهتر از هيچ است. معنايش آيا عجالتا وضعيتي رواني است؟ چطور زاده مي‌شود و مسيرش به سمت آشوب چگونه است؟ و آيا در زمانه‌ي ما که هنوز به‌طور دقيق نمي‌دانيم، هنوز توضيح نداده‌ايم که چه مي‌خواهيم، اما خوب مي‌دانيم که چه نمي‌خواهيم (اشاره‌ام به شورش‌هاي دانشجويي است)، حائز اهميت نيست؟ اگر محدوديت‌ها را درک کنيم عبور و مرور نيز آسان مي‌شود. موشي که به دور خود مي‌گردد و با ديوار روبه‌رو نمي‌شود اصلا متوجه نيست که در دام افتاده است. اما اسيري که با مشت بر تن ديوار مي‌کوبد از آن …

چپ ونزوئلا علیه تهدید ها وتحریم های ترامپ می رزمد

امیلی شیپرز- برگردان : هاتف رحمانی جمعه ، 25 اوت 2017، رئیس جمهور ترامپ تعیین تحریم های خشن تازه علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا را، بعنوان تنبیه استقرار مجلس جدید قانون اساسی در آن کشور اعلام کرد. اما مجلس قانون اساسی با نادیده انگاشتن آخرین حمله های ترامپ ، با برنامه کاملی از اصلاح علیه پاشنه تهدید های نظامی در برابر کشور امریکای جنوبی به پیش می رود . تهدید ونزوئلا از سوی ایالات متحده امریکا محدود به اکنون نیست .اوباما رئیس جمهور امریکا با استفاده از زبانی که مستلزم قانونی کردن تحمیل تحریم ها بود  پیش از این ونزوئلا راتهدیدی غیر عادی علیه امنیت و منافع امریکا اعلام کرده بود. اما ترکیب و سیاست های دولت ترامپ در بخش اجرایی ما به صورت فزاینده ای وضعیت ضد ونزوئلایی دارد . تمرکز زیاد بر وضعیت سیاسی امریکا ، در کابینه ترامپ و در میان مشاوران وافراد نزدیک ترامپ –افرادی با محور های تشدید برخورد ها علیه ونزوئلا- خطر را افزایش داده است . بعنوان مثال ، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه مدیر عامل اکسون موبایل ، …

لویی آلتوسر: کمونیسم همه‌جا هست، حتی روی پشت‌بام

لویی آلتوسر: کمونیسم همه‌جا هست، حتی روی پشت‌بام گفت‌وگو با آلتوسر دربارۀ کمونیسم، انقلاب، و سیاست ترجمۀ: سهیل جان‌نثاری Verso منتشر شده در ترجمان ورسو — «خیلی خوشحالم که اینجا در رم هستم. باید بدانید که، برای ما فرانسوی‌ها، شهر رم و البته سراسر ایتالیا جاهایی هستند که آدم‌ها به شخصیت‌هایی تقریباً معجزه‌آمیز برمی‌خورند». این کلماتِ ابتدایی لویی آلتوسر بود، پیش از آغاز مصاحبه در یکی از پشت‌بام‌های رم با منظرۀ گنبد کلیسای سن پیتروی واتیکان. لویی آلتوسر، نظریه‌پرداز مارکسیست، ترجیح می‌داد پشت صحنه باشد و مصاحبه‌های تلویزیونی زیادی انجام نداد. درواقع این یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی نادر اوست که در آوریل ۱۹۸۰، چند هفته پیش از آنکه همسرش هلن را بکشد، انجام شد. رناتو پاراسکاندولو، روزنامه‌نگار، مقاله‌نویس، و مدرس ایتالیایی، این مصاحبه را برای برنامۀ «دائرةالمعارف چندرسانه‌ای علوم فلسفی» در رادیو تلویزیون ایتالیا ضبط و پخش می‌کرد.۱ رناتو پاراسکاندولو: آلتوسر چگونه آلتوسر شد؟ لویی آلتوسر: هیچ اهمیتی ندارد… پاراسکاندولو: می‌توانید مسیر زندگی‌تان را توضیح دهید؟ آلتوسر: مسیر زندگی من بسیار ساده است. در الجزایر متولد شدم. مادرم دختر کشاورزی فقیر از منطقۀ مووو در مرکز فرانسه بود که تصمیم گرفته …

گفت‌وگو با جان بلامی فاستر و کوین اندرسون: نئولیبرالیسم در بحران

چپ‌ها کل مبارزه را به نئولیبرالیسم محدود کرده‌اند، اما سرمایه‌داری فراتر از آن است ترجمه محمد معماریان منتشر شده در ترجمان امسال ۱۵۰سال از انتشار جلد اول «سرمایه» می‌گذرد، اما این کتاب هنوز دربارۀ وضعیتی که امروز گرفتار آن شده‌ایم حرف‌هایی برای گفتن دارد. در این مصاحبه دو تن از بهترین محققان مارکس و شاهکار او، «سرمایه»، از میراث به‌جاماندۀ او برای مبارزه علیه تبعیض نژادی و جنسیتی حرف می‌زنند و شیوۀ اندیشیدن او به بحران فراگیر بوم‌شناختی را شرح می‌دهند. تری ای ام — امسال ۱۵۰ سال از انتشار سرمایۀ مارکس می‌گذرد. با اینکه دنیا در یک و نیم قرن گذشته لاجرم تغییر کرده است، اثر مارکس هنوز برای تبیین -و نقد- منطق و سیر توسعۀ تاریخی سرمایه‌داری امروز لازم است. سرمایه به تعبیر ارنست مندل در درآمدش بر ترجمۀ انگلیسی این اثر، «آن انگیزۀ بی‌رحم و مقاومت‌ناپذیرِ رشد» را برملا می‌سازد «که مشخصۀ تولید برای سود خصوصی و استفادۀ عمدۀ آن سود برای انباشت سرمایه» است. به یادبود این سالگرد، و برای آنکه جای اثر اصلی مارکس در برهۀ معاصرمان یعنی بحران نئولیبرالیسم …

چه انتظاری می توان از شمال داشت؟ بخش یک

سمیر امین برگردان: م. ت. برومند منتشر شده در نگرش بیداری ای که در درازای قرن بیستم چهره نمود توسط انقلاب هایی به نام سوسیالیسم در کشور نیمه پیرامونی روسیه، سپس در کشورهای پیرامونی چین، ویتنام، کوبا و همان طور توسط جنبش های رهایی بخش ملی آسیا و آفریقا و پیشرفت های آمریکای لاتین رهبری شد. مبارزه های خلق های جنوب برای رهایی خود با زیر پرسش قرار دادن سرمایه داری پیوند می یابد. در کشورهای جنوب اکثریت مردمان قربانی سیستم اند. در کشورهای شمال آن ها سود برندگان آن اند. بنابراین تصادفی نیست که دگرگونی بنیادی سیستم در شمال در دستور روز قرار ندارد؛ برعکس جنوب همواره منطقه «طوفان»، شورش های تکراری و بالقوه انقلابی را تشکیل می دهد مسئله های روشی کشمکش شمال – جنوب (مرکزها و پیرامون ها) نخستین داده در سراسر تاریخ گسترش سرمایه داری است. سرمایه داری تاریخی (که در باره آن جز تحلیل ناواقعی دکترین لیبرالی چیز دیگری وجود ندارد)، اغلب با تاریخ کشورگشایی جهان توسط اروپایی ها و پسینیان آن ها که ایالات متحد (به علاوه کانادا و استرالیا) را به وجود …

نولیبرالیسم و اتحادیه‌های کارگری (بخش دوم)

یکی از حملات بسیار جدی و اصلی نولیبرالیسم علیه جنبش طبقه کارگر حملۀ ایدئولوژیک آن است. سرمایه مالی بین‌المللی با استفاده از منابع عظیمی که در اختیار دارد، با استفاده از بخش‌هایی از روشنفکران پادوی منافع نولیبرالیسم و با استفاده از دولت‌هایی که در چنگ خود دارد توانسته است ایدئولوژی خود را برای سلطه بر جهان اشاعه دهد. سندیکاهای سازشکار و رفرمیست بسیاری قربانی این تبلیغات شده و از سیاست‌های نولیبرالی حمایت کرده اند. نکته مهم این است که نولیبرالیسم با همه این اقدامات و حملات علیه طبقه کارگر و سندیکاها به نام بهبود سرمایه‌گذاری و رشد نتوانسته مانع بحران‌هایی شود که در ذات نظام سرمایه‌داری قرار دارد. وضعیت کنونی در کشور ساختن یک چپ نیرومند را ایجاب می‌نماید که بتواند یک گزینه معتبر را در مقابل سیاست‌های نولیبرالی پیش ببرد. در این صدمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، ما به بردن این پیام به میان مردم نیاز داریم: در مقابل نظام آبرو‌باخته سرمایه‌داری «سوسیالیسم گزینه است.» منبع: دمکراسی مردم نویسنده: همالاتا تارنگاشت عدالت یکی از حملات بسیار جدی و اصلی نولیبرالیسم علیه جنبش طبقه …

نولیبرالیسم و اتحادیه‌های کارگری (بخش نخست)

حرکت اصلی نولیبرالیسم در جهت پاسداری از منافع سرمایه‌داران بوده است. روند تغییر ساختاری ممکن است در کشورهای گوناگون متفاوت باشد، اما چهارچوب سیاست نولیبرالی عموماً شامل خصوصی‌سازی، آزاد‌سازی و انعطاف‌پذیر ساختن نیروی کار، کاهش شدید هزینه‌های رفاهی توسط دولت و غیره در جهت کاهش دستمزدها و دیگر مزایای کارگران می‌شود. حقوق کارگران از جمله حق آن‌ها برای سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، شرایط زندگی مردم عادی و حقوق دمکراتیک آن‌ها زیر حملات شدید قرار گرفته است. به این دلیل که طبقه کارگر عموماً در صف مقدم مبارزه علیه این حملات قرار دارد، تضعیف نیروی سازمان‌یافته طبقه کارگر، تضعیف سندیکاهای آن‌ها، و تضعیف مقاومت طبقه کارگر در مقابل تهاجم کارفرمایان یکی از اهداف اصلی نولیبرالیسم بوده است. براساس ایدئولوژی نولیبرالی، اقتصاد بازار بدون مداخله دولت با کارآمدترین شیوه عمل می‌کند. اما در عمل، چیزی که صورت می‌گیرد عدم مداخله دولت نیست، بلکه مداخله آشکار دولت به نفع کارفرمایان، برای امکان‌پذیر ساختن انتقال ثروت و منابع از مردم به طبقه سرمایه‌دار است. منبع: دمکراسی مردم نویسنده: همالاتا تارنگاشت عدالت نولیبرالیسم، تازه‌ترین مرحله سرمایه‌داری یک پاسخ نظام سرمایه‌داری …

علیه قانونی شدن برده‌داری و بیگاری در ایران – عابد توانچه

نسخه PDF پی دی اف مقدمه: همه چیز تقصیر آمار است! چندی پیش معاون اول دولت حسن روحانی در ابلاغيه‌اي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي، تصويب نامه‌ي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تحت عنوان «برنامه‌ي اشتغال فراگير در سال 1396» را با هدف افزايش جمعيت شاغل كشور به ميزان 970 هزار نفر در سال 96 ابلاغ كرد. برنامه‌ي اشتغال فراگير به تاييد كارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه ي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، رييس كل بانك مركزي، رييس هيات عامل صندوق توسعه ي ملي و معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور رسيده است. هدف از تدوین این قانون «تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصتهای شغلی بخصوص برای جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، سیاستهای مداخلاتی و طرحهای اشتغالزای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب برنامه اشتغال فراگیر، در شورای عالی اشتغال» اعلام شده است. طبق مصوبات برنامه ششم توسعه دولت حسن روحانی مکلف و موظف است که سالانه 955 …

نولیبرالیسم و اتحادیه‌های کارگری (بخش نخست)

حرکت اصلی نولیبرالیسم در جهت پاسداری از منافع سرمایه‌داران بوده است. روند تغییر ساختاری ممکن است در کشورهای گوناگون متفاوت باشد، اما چهارچوب سیاست نولیبرالی عموماً شامل خصوصی‌سازی، آزاد‌سازی و انعطاف‌پذیر ساختن نیروی کار، کاهش شدید هزینه‌های رفاهی توسط دولت و غیره در جهت کاهش دستمزدها و دیگر مزایای کارگران می‌شود. حقوق کارگران از جمله حق آن‌ها برای سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، شرایط زندگی مردم عادی و حقوق دمکراتیک آن‌ها زیر حملات شدید قرار گرفته است. به این دلیل که طبقه کارگر عموماً در صف مقدم مبارزه علیه این حملات قرار دارد، تضعیف نیروی سازمان‌یافته طبقه کارگر، تضعیف سندیکاهای آن‌ها، و تضعیف مقاومت طبقه کارگر در مقابل تهاجم کارفرمایان یکی از اهداف اصلی نولیبرالیسم بوده است. براساس ایدئولوژی نولیبرالی، اقتصاد بازار بدون مداخله دولت با کارآمدترین شیوه عمل می‌کند. اما در عمل، چیزی که صورت می‌گیرد عدم مداخله دولت نیست، بلکه مداخله آشکار دولت به نفع کارفرمایان، برای امکان‌پذیر ساختن انتقال ثروت و منابع از مردم به طبقه سرمایه‌دار است. منبع: دمکراسی مردم نویسنده: همالاتا ۲۸ مه ۲۰۱۷ تارنگاشت عدالت نولیبرالیسم، تازه‌ترین مرحله سرمایه‌داری یک …

سرمايه‌داري به‌منزله‌ي دين

  نویسنده: والتر بنيامين/ نيما عيسي‌پور تز یازدهم يادداشت مترجم: فقره‌ي پيش‌رو دست‌نوشته‌اي است از والتر بنيامين که در 1921 نوشته شده است. اين نوشته‌ي ناقص حاوي بصيرت‌هاي پرمغزي است که ما را با سيرِ تفکر او بيش از پيش آشنا مي‌سازد. از اشارات مستقيم و غيرمستقيم اين مقاله مي‌شود دريافت که بنيامين در اين دوره دل‌مشغول الهيات سياسي سرمايه‌داري است و مي‌کوشد تز «اخلاق پروتستانيِ» وبر را راديکاليزه کند. حتي مي‌شود ادعا کرد که تحليل فرهنگيِ جنبش اصلاح ديني در «خاستگاه درامِ سوگناک آلماني» و «کالاي بت‌واره» در «پروژه‌ي پاساژها» جملگي پاسخ‌هايي هستند به پرسش‌هاي طرح‌شده در اين فقره و يحتمل الهيات سياسي وبر. اين مقاله ترجمه‌اي است از Capitalism As Religion به ترجمه‌ي رادني ليوينگستون در جلد نخست «گزيده‌اي از نوشته‌هاي والتر بنيامين 1926-1913». لازم به ذکر است که به دليل ناتمامي اين مقاله برخي از جملات ناقص، مبهم و چندپهلو هستند.  شايد در [دلِ] سرمايه‌داري يک دين را بشود مشاهده کرد ـ اين بدين معناست که کار سرمايه‌داري تسکين‌بخشيدن به همان اضطراب‌ها، رنج‌ها و پريشاني‌هايي است که اديانِ شناخته‌شده پاسخ‌هايي براي آن‌ها …

شناخت و نقد مارکس و نقد خرد در مدرنیته (بخش پایانی)

مارکس به جنبشی تعلق دارد که در تبار کانت تصورش این بود که عصر ما، عصر نقد گرایی (کریتیسیسم) است و به این صورت هیچ چیز نمی تواند بدون عبور کردن از صافی خرد ثابت شود. برای مارکس خرد یک ایده آل دسترس ناپذیر نیست، بلکه چیزی است که واقعیت می یابد و در زندگی واقعی دگرگون می شود و بنابراین نقد عینی آن جایز است. منتشر شده در نگرش وارد کردن خرد در تاریخ: عقلانیت از آن این جهان است (دنباله). علاوه بر این، مقوله «کار در کل» امکان این بررسی کردن را فراهم می آورد، که شرایط امکان یک موضوع (تاریخی و مفهومی) برای وجود آن موضوع ضروری اند. جدا کردن موضوع از زنجیره تعین هایی که وجودش را بنا می نهند، ناممکن است. بنابراین مقوله از موضوعی که برای درک کردن به کار می رود جدایی ناپذیر است؛ زیرا موضوع جز آن چه که در خلال مقوله وجود دارد، نیست. به موازات آن مقوله تنها در همان موضوع کاربرد دارد و انتقال پذیر به موضوع دیگر نیست. از این رو، به طور تناقض …

در استرالیا

در آمریکا، برده‌داران دیروز دمکرات‌ها خوانده می‌شوند، و در فرانسه، دشمنان سوسیالیسم، خرده بورژوازی، سوسیالیست‌های رادیکال خوانده می‌شوند! جهت درک اهمیت واقعی احزاب، نه تنها باید اعلان‌ها، بلکه باید ویژگی‌های طبقاتی آن‌ها و شرایط تاریخی هر کشور منحصر بفردی را بررسی کرد… در حالی‌که در بریتانیا این باصطلاح حزب کارگر ائتلافی ست بین اتحادیه‌های کارگری غیرسوسیالیستی و حزب کارگر مستقل بشدت فرصت‌طلب، در استرالیا حزب کارگر نماینده غیرمستقیم اتحادیه‌های کارگران غیرسوسیالیستی‌ست. رهبران حزب کارگر استرالیا از مقامات اتحادیه‌های کارگری هستند، که همگی سازش‌کار و صرفاً لیبرال‌مسلک‌اند، و مانند همه جا از میانه‌روترین عناصر و «خدمت‌گزاران سرمایه داری» می‌باشند… حزب کارگر استرالیا که حتی خودش را یک حزب سوسیالیست نمی‌نامد، درواقع یک حزب بورژوازی لیبرال‌ست، در حالی‌که لیبرال‌ها در استرالیا واقعاً محافظه‌کارند… حزب کارگر در استرالیا همان‌کاری را کرده است که لیبرال‌ها در کشورهای دیگر  انجام داده اند، یعنی، معرفی مالیات یک‌سان‌، قانون آموزشی یک‌سان، مالیات بر زمین یک‌سان و قانون کار یک‌سان برای کُل کشور… آن لیبرال‌هایی که در اروپا و روسیه هستند و سعی می‌کنند که با چسبیدن به نمونه استرالیا به مردم «یاد …

ّّ بـحـث اتـحـادیـه هـای صـنـفـی در حـزب بـلـشـویـک (1291-1291) ُُ اپـوزیـسـیـون کـارگـری

ّّ بـحـث اتـحـادیـه هـای صـنـفـی در حـزب بـلـشـویـک (1291-1291) ُُ اپـوزیـسـیـون کـارگـری پـیـوسـت هـا: اعلامیه 99 نـفـر – پـروتُـکـل جـلـسـۀ کـمـیـسـیـون کـمـیـنـتـرن ______________________________________________________ تـوفـان آراز داونلوود در اینجا  

شناخت و نقد مارکس و نقد خرد در مدرنیته (بخش اول و دوم)

به برکت روشنگران، نقش درجه نخستی که مدرنیته برای خرد قایل شد برای هیچ کس رازناک نیست . سوژه مدرن بنابر اراده اش در تحلیل جهان و به موضوعیت درآوردن هر آنچه که در احاطه بازرسی عقلانی است، تعریف می شود. هیچ سپهری، حتا مذهب و نیازی به گفتن نیست که سپهرهای کمتر از آن، همچون نظم سیاسی نباید از دسترس او دور بمانند. به برکت روشنگران، نقش درجه نخستی که مدرنیته برای خرد قایل شد برای هیچ کس رازناک نیست . سوژه مدرن بنابر اراده اش در تحلیل جهان و به موضوعیت درآوردن هر آنچه که در احاطه بازرسی عقلانی است، تعریف می شود. هیچ سپهری، حتا مذهب و نیازی به گفتن نیست که سپهرهای کمتر از آن، همچون نظم سیاسی نباید از دسترس او دور بمانند. این توانایی نقدی با خود خرد همانند دانسته شده است. هر باور، هر هنجار اخلاقی یا سیاسی باید روی عقلانیتی تکیه کند که بنابر قاعده های منطق، ناشی از اصل هایی است که بدیهی انگاشته می شوند. عصر کنونی که در طی نیمه دوم قرن هیجده آغاز …

ده کتاب دربارۀ انقلاب روسیه از نظر طارق علی

یک قرن پس از انقلاب روسیه ده کتاب دربارۀ انقلاب روسیه از نظر طارق علی انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، جهان را برای همیشه تغییر داد. بازخوانی تاریخ این انقلاب همیشه ضروری است درست یک‌قرن پیش، در سال ۱۹۱۷، زلزله‌ای عظیم تمام سرزمین‌های شمالی کشور ما را درنوردید. بلشویک‌ها بالاخره در این سال توانستند قدرت سیاسی را در امپراتوری رو به زوالِ روسیه از آن خود کنند و دوران تازه‌ای را برای رسیدن به رؤیای کمونیسم آغاز کنند. طارق علی، نویسندۀ شهیر پاکستانی-بریتانیایی، از انبوه کتاب‌هایی که دربارۀ این انقلاب نوشته شده، ده کتاب را انتخاب کرده است. طارق علی ترجمۀ: بابک طهماسبی منتشر شده در ترجمان گاردین — بنا به نظر اکثر تاریخ‌نگاران، با گذشت صد سال از انقلاب روسیه، تاریخ رأی خود دربارۀ این انقلاب را صادر کرده است. اکتبر ۱۹۱۷ اینک به گذشته تعلق دارد و دیگر تکرار نخواهد شد، مانند گیوتین‌ها در پاریسِ سال ۱۷۹۳ یا اعدام چارلز اول در مقابل چشم همگان جلوی کاخ وست‌مینستر. تاریخ تکرار نمی‌شود، حتی به‌صورت کمدی هم تکرار نمی‌شود، ولی پژواک آن باقی می‌ماند. در کتاب دوراهی‌های …

چپ «همه چیز غیر از طبقه» و گرامشی

بسیاری که وانمود می‌کنند چپ هستند آن‌چنان دیوانه‌وار مارکسیست‌ستیزند، که برای توضیح آن‌چه که در جهان رخ می‌دهد به غیر از قدرت طبقاتی به هر مفهوم به عقل جور نیامدنی متوسل می‌شوند. آن‌ها تئوریسین‌های چپ «همه چیز غیر از طبقه»اند، که در حالی‌که در اکثر موضوعات سیاسی متحد محافظه‌کاران نیستند، سهم خود را برای از هوش بردن آگاهی طبقانی انجام می‌دهند. برخی تئوریسین‌های چپ «همه چیز غیر از طبقه» برای ارتقای نوشته‌های آنتونیو گرامشی رهبر فقید حزب کمونیست ایتالیا به مثابه یک منبع تئوری فرهنگی برای مقابله با تحلیل طبقاتی مارکسیستی زحمت زیادی به خود داده اند. خود گرامشی [اگر بود] این چیزهایی را که تئوریسین‌های چپ «همه چیز غیر از طبقه» به او نسبت می‌دهند، عجیب‌و‌غریب و نابهجا می‌دانست. او هرگز فرهنگ و طبقه را به مثابه دو اصطلاح نفی کننده یکدیگر در نظر نگرفت، بلکه هژمونی فرهنگی را یک ابزار حیاتی طبقه حاکم می‌دید. تارنگاشت عدالت فرازهایی از کتاب «سیاه‌جامگان و سرخ‌ها: فاشیسم منطقی و سرنگونی کمونیسم»، نوشته مایکل پارنتی، ۱۹۹۷، انتشارات سیتی‌لایتس، سان‌فرانسیسکو، صفحات ۱۴۵-۱۵۱. ***** بسیاری که وانمود می‌کنند چپ هستند …

گرامشی در دايرةالمعارف بزرگ شوروی

گرامشی، یک رزمنده بی‌باک آرمان طبقه کارگر، پیوسته اصول انقلابی تئوری مارکسیستی را حفظ نمود و توسعه داد. هدف اصلی پژوهش تاریخی گرامشی این بود که به طور علمی مشکلات هژمونی پرولتاریا را شرح دهد. با استفاده از شواهد تاریخی مشخص نشان داد که اتحاد با دهقانان، موفقیت سیاسی نیروی اعمال کننده نقش رهبری در اتحاد را تعیین می‌کند. گرامشی معتقد بود که مهم‌ترین وظیفه پرولتاریا و پیشاهنگ آن- حزب کمونیست- این است که علیه ایدئولوژی بورژوازی مبارزه کند. گرامشی در آثار فلسفی خود، درصدد بود یک شرح مفصل جامع از مارکسیسم به مثابه یک جهان‌بینی فراگیر و منسجم ارايه نماید. او به مشکل ارتباط بین تئوری و عمل توجه ویژه‌ای نمود، که یکی از مهم‌ترین جوانب آن مسأله روابط بین طبقه کارگر و روشنفکران بود… تارنگاشت عدالت منبع: دايرةالمعارف بزرگ شوروی، جلد ۷، چاپخانه دايرةالمعارف بزرگ شوروی، مسکو، ۱۹۷۰، صفحات ۳۳۴-۳۳۶. گرامشی، آنتونیو تولد ۲۳ ژانویه ۱۸۹۱ در آلس، ساردین؛ مرگ ۲۷ آوریل ۱۹۳۷ در رم. بنیان‌گذار و رهبر حزب کمونیست ایتالیا؛ تئوریسین مارکسیست. گرامشی از یک خانواده کارمند دفتری جزء آمد. او از ۱۹۱۱ …

کمونیسم  و سندیکالیسم

  لئون تروتسکی کمونیسم  و سندیکالیسم اکتبر 1929 ترجمه: ژاله سهند مسئله  اتحادیه کارگری یکی از مهم ترین موضوعات برای جنبش کارگری، و در نتیجه، برای مخالفانش است. بدون یک  موضع دقیق در مورد مسئله اتحادیه کارگری، اپوزسیون قادر نخواهد بود که موفق به  نفوذی واقعی در طبقه کارگر گردد. بدین دلیل  من  باور دارم که ضروری ست  که در اینجا ، برای بحث و بررسی،  چند  مسئله را درمورد اتحادیه های کارگری ارائه دهم. 1. حزب کمونیست سلاح اساسی جنبش انقلابی  پرولتاریا ، سازمان پیشتاز آن است که باید خود را بدون  استثنا در نقش رهبری طبقه کارگر در تمام حوزه های مبارزاتی اش و در نتیجه، در بستر اتحادیه  کارگری ارتقا دهد. 2. آنانی که ، در پرنسیپ، در مقابل استقلال اتحادیه های کارگری به رهبری حزب کمونیست می ایستند،  در نتیجه – چه آنها بخواهند یا نخواهند ، عقب مانده ترین بخش پرولتاریا را با پیشاهنگ طبقه کارگر ، مبارزه برای مطالبات فوری  را با مبارزه برای رهائی کامل  کارگران، اصلاح طلبی را با کمونیسم، اپورتونیسم را با مارکسیسم انقلابی در تقابل …

آوار فاجعه در معدن زمستان یورت، بیشینه‌سازی سود و بهره‌کشی انتخاباتی

آوار فاجعه در معدن زمستان یورت، بیشینه‌سازی سود و بهره‌کشی انتخاباتی کاوه راد 1 برای رویارویی با فاجعه، کارگران معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر، تنها تا حوالی ظهرِ پس‌فردای روز کارگر زمان داشتند. در حوالی ظهر چهارشنبه 13 اردیبهشت بود که با انفجاری مهلک، معدن بر سر کارگران آوار شد. طبق قوانین سرمایه، این انفجار، «انفجاری تروریستی» و یا حتی «انفجاری عمدی» نبود. «عقل سلیم» در سرمایه‌داری به ما «می‌آموزد» که «حادثه هیچ‌گاه خبر نمی‌کند» و «حادثه جزئی از کار است». آن‌ها مرتب حوادث معدن در ترکیه، چین و آمریکا را مثال می‌زنند. دقیق‌تر که نگاه کنیم، حتی در یک شیوه‌ی تولید کمونیستی که تولیدکنندگان مستقیم و بی‌واسطه بر ابزار تولید و در عین حال روابط و مناسبات تولید و فرآیند کار تسلط دارند و نه بالعکس، نیز، بر اثر رویدادی طبیعی نظیر رانش مهیب زمین، ممکن است معدنی بر سر کارگرانش آوار شود؛ «پس حادثه همواره یک احتمال و جزئی از طبیعت کار است». اما این قیاس، در این‌جا یک قیاس بدون ما‌به‌ازاء و یک قیاس میان‌تهی است. حادثه در معدن زغال‌سنگ زمستان یورت، …

چرا در زندان های اسرائیل دراعتصاب غذاهستیم

توضیح : مروان برغوتی مانند نلسون ماندلا شناخته شده ترین زندانی فلسطینی است. او همراه با هزاران فلسطینی دیگر بعنوان زندانی سیاسی در یازداشت نگه داشته می شود . او این یادداشت را ، هم زمان با آغاز کردن اعتصاب غذای عمومی در داخل زندان برای نیویورک تایمز نوشت . اما ، نیویورک تایمز آن را تنها در نسخه بین المللی خود منتشر کرد و از نسخه امریکایی آن حذف کرد . تایمز بعدا پیرو اعتراض اسرائیلی هابه نوشتار ، یادداشت سردبیری را برای آن منتشر کرد .ما این نوشتار اصلی را در اینجا به ویژه برای خواننده هایی که دسترسی به آن ندارند منتشر می کنیم . چرا در زندان های اسرائیل دراعتصاب غذاهستیم مروان برغوتی – برگردان : هاتف رحمانی زندان هاداریم ، اسرائیل – با گذراندن 15 سال در یک زندان اسرائیلی ، من شاهد و قربانی سامانه غیر قانونی دستگیری های جمعی دلبخواه و بر خورد غیر انسانی با زندانیان فلسطینی بوده ام . پس از بررسی تمام گزینه ها، برای من قطعی شد که در برابر این سوءاستفاده ها، هیچ …

اصلاح‌طلبی بورژوايی

لنین بیش از صد سال پیش در روزنامه پراودا، شماره ۱۶۴، ۹ نوامبر ۱۹۱۲طی مقاله‌ای تحت عنوان نتایج و اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نوشت: اهمیت این انتخابات در بحران عمیق احزاب بورژوايی است که اضمحلال آن‌ها به نحوی تعجب‌آور و به وضوح آشکار شده است، که ناگهان و با یک ضرب یک حزب اصلاح‌طلب بورژوايی از خود بیرون داده. منبع: دنیای جوان تارنگاشت عدالت لنین بیش از صد سال پیش در روزنامه پراودا، شماره ۱۶۴، ۹ نوامبر ۱۹۱۲طی مقاله‌ای تحت عنوان نتایج و اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نوشت: اهمیت این انتخابات در بحران عمیق احزاب بورژوايی است که اضمحلال آن‌ها به نحوی تعجب‌آور و به وضوح آشکار شده است، که ناگهان و با یک ضرب یک حزب اصلاح‌طلب بورژوايی از خود بیرون داده. (وودرو) ویلسون «دمکرات» به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. او بیش از ۶ میلیون رأی به خود اختصاص داد. روزولت (حزب مترقی ملی) بیش از ۴ میلیون، تافت (جمهوری‌خواه) ۳ …

روزهای ماه مه در خارکف

​لنین – پیشگفتار برای جزوه  – روزهای ماه مه در خارکف جزوه حاضر شامل شرحی از تظاهرات مشهور روز اول ماه مه در خارکف به سال 1900 است؛ [جزوه] توسط کمیته خارکف حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه، بر اساس توصیفات ارسال شده خود کارگران، تنظیم گشته بود. [جزوه] به صورت یک گزارش روزنامه‌ای برای ما ارسال شده بود ولی ما ضروری دانستیم که آنرا بخاطر حجمش و نیز به خاطر ایجاد سهولت در پخش وسیع تر آن، به صورت جداگانه، منتشر کنیم. شش ماه دیگر کارگران روسیه روز اول ماه مه نخستین سال قرن جدید را جشن خواهند گرفت، و اکنون زمان آن فرا رسیده است که ما دست بکار سازماندهی جشن ها در مناطق هر چه وسیع تر و در مقیاسی هر چه عظیم تر شویم. آنها باید با عظمت باشند، نه تنها از نظر تعداد کسانی که در جشن شرکت می کنند، بلکه همچنین از نظر سازمان یابی و آگاهی طبقاتی شرکت کنندگان و اراده شان در انجام پیکاری خلل ناپذیر برای رهائی سیاسی خلق روسیه و برای ایجاد فرصتی تازه به منظور …

مارکسیست‌ها و انتخابات

 مارکسیست‌ها و انتخابات پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت مارکسیست‌ها چه رویکردی به انتخابات و حکومت پارلمانی دارند؟ در تاریخ جنبش سوسیالیستی دو دیدگاه اصلی و در نهایت تماماً متفاوت و مغایر با یک‌دیگر حول این مسأله به وجود آمده یا هم‌زیستی داشته‌اند. رویکرد اول، رفرمیسم است که مدعی می‌شود حکومت پارلمانی فرصتی به طبقۀ کارگر می‌دهد که با انتخاب یک اکثریت سوسیالیست، سوسیالیسم را محقق کند. این دیدگاه بر گذار مسالمت‌آمیز و تدریجی به سوسیالیسم تأکید می‌کند و مهم‌ترین جنبۀ فعالیت سوسیالیست‌ها را در کارزارهای انتخاباتی و فعالیت مقامات منتخب سوسیالیست می‌بیند. گرایش دیگری که نخست مارکس و انگلس تدوین کردند و سپس لنین و رزا لوکزامبورگ به تفصیل شرح دادند، خواهان سرنگونی انقلابی دولت با اتکا به مبارزۀ توده‌ای طبقۀ کارگر و جایگزینی آن با ارگان‌های جدید قدرت کارگری می‌شود. گرایش رفرمیستی‌ای که اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در آلمان پَر و بال گرفت، به کامل‌ترین شکل در کلام ادوارد برنشتاین، همکار سابق انگلس، تشریح می‌شود؛ برنشتاین در اثر رفرمیستی‌اش به نام «سوسیالیسم تکاملی» که هم‌چون بمب صدا کرد می‌نویسد: «وظیفۀ …

جهش بزرگ چین به پیش

ضربه امپریالیستی خارجی چین برمبنای استراتژی بازار جهانی‌ست، در حالی‌که واشنگتن هم‌چنان بدنبال استراتژی امپریالیستی نظامی ست، که جهت تحمیل سُلطه جهانی با استفاده از زور طراحی شده است… سیاست رسمی آمریکا جهت مقابله با چین به عنوان یک جهان سرمایه داری رقیب، احاطه چین با پایگاه‌های نظامی و تهدید به اخلال در اقتصاد چین‌ست.  و به عنوان بخشی از این استراتژی، رسانه‌های غربی و باصطلاح «کارشناسان»، مشکلات چین را بزرگ و مشکلات خودشان را کوچک جلوه می‌دهند… آمریکا به نوبه خود، اتحاد‌های نظامی تهاجمی را ترویج می‌دهد، رادار و موشک‌های ماهواره ای هدایت شده را  در مرزهای چین، ایران و روسیه نصب می‌کند، و کره شمالی تهدید را به نابودی از روی کره خاکی کرده است. برنامه نظامی چین دفاعی بوده و هم‌چنان دفاعی خواهد ماند. افزایش نظامی چین پاسخی‌ست که به تحریک آمریکا بستگی دارد. چین در صد سال گذشته نه به هیچ کشوری حمله یک‌جانبه و تجاوز کرده، و نه کشوری را اشغال نموده است.  چین موشک‌های هسته ای در سواحل یا مرزهای آمریکا قرار نداده است. درواقع، چین حتی یک پایگاه …

قصابان مشغول کارند

واکنشها به تجاوز نظامی آمریکا به سوریه نوشته آرنولد شولتسل منتشر شده در یونگه ولت ترجمه و تلخیص از میم. الف   حمله نظامی آمریکا به فرودگاه نظامی در سوریه ناگهان موجب شدت گرفتن احتمال یک درگیری بین المللی شده است، این حمله احتمال درگیری با روسیه و به همین دلیل احتمال یک جنگ جهانی را شدت بخشیده است. اینبار اما برخورد دو ابر قدرت به درگیری نظامی منجر نشد، چرا که آمریکا قبل از حمله به سوریه مسکو را از قصد خود مطلع کرده بود تا روسیه از سیستم دفاعی ضد هوائی اش علیه آمریکا استفاده نکند.در اعتراض به حمله آمریکا، روسیه توافق نامه نظامی با آمریکا که محتوی اش عبارت از ممانعت از انجام عملیات خطرناک نظامی بویژه عملیات نیروی هوائی دو کشور بود را یکجانبه فسخ کرد.این عکس العمل در مقایسه با ماجراجوئی امپریالیستی آمریکا واکنشی محتاطانه است. وضعیت فعلی نتیجه سیاست امپریالیستی آمریکا و متحدانش پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است.سیاستی که دونالد ترامپ از چند هفته گذشته در پیش کرفته وآنهم برهمان سبک و سیاق روسای جمهوری قبل از خود. …

ارزیابی انقلاب روسیه (1)

ولادیمیر ایلیچ لنین اکنون دیگر هیچکس در روسیه خیال برپا کردن انقلاب به شیوۀ مارکس را به خود راه نمی دهد. این و یا چیزی شبیه آنرا اخیراً «استولیچنا پوچتا»(2)، یک روزنامۀ لیبرال – حتی تا حدی دمکرات و حتی تا حدی سوسیال دمکرات (منشویک) – اعلام داشته است. برای اینکه با نویسندگان این افاضات منصفانه رفتار کرده باشیم باید بگوئیم که آنها موفق شده‌اند تا جوهر جو سیاسی حاضر و طرز برخورد نسبت به درسهای انقلابمان را دریابند، جوی که بی شک اکنون در میان محافل وسیع روشنفکران، بی مایگانی که نیمچه سوادی دارند و احتمالا در بسیاری از گروه‌های بی سواد خرده بورژوازی نیز حاکم است. چنین اظهار نظری در درجۀ اول انزجار عمیقی را نسبت به مارکسیسم بطور کلی نشان می دهد. همان مارکسیسمی که اعتقاد خدشه ناپذیری به رسالت انقلابی پرولتاریا داشته و با تمام وجود حاضر است از هر جنبش انقلابی توده‌ها پشتیبانی نموده، به مبارزات آنان حدت بخشیده و در آن پایداری ورزد. ولی این اظهار نظر همچنین بیانگر انزجاری است نسبت به روشهای مبارزه، اشکال کار و تاکتیکهائی …

خودگردانی در مبارزه برای سوسیالیسم

مایکل راپتیس ترجمهٔ آزاده منتشر شده در کتاب جمعه شماره ۱۱ و ۱۲ در بایگانی مطبوعات ایران از وقتی که مانیفست کمونیست‌ نوشته شده تاکنون مبارزه برای سوسیالیسم اشکال بسیار گوناگونی به‌خود گرفته است. این اشکال محتوای یکسانی نداشته و از موردی به‌مورد دیگر متغیر بوده است. جامعه‌ئی که گذار از سرمایه‌داری به‌سوسیالیسم را ممکن کند، یعنی آن جامعه‌ئی که مارکس (درانتقاد به‌برنامهٔ گوتا) یا لنین (در دولت و انقلاب) تصویر کرده‌اند، هنوز در هیچ جا به‌وجود نیامده است. از همان روزها مسائل بسیار مهمی درباب محتوای جامعه‌ئی که به‌سوی سوسیالیسم می‌رود یعنی محتوای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی اخلاقی این جامعه طرح شده است. میان مارکسیست‌ها یا سوسیالیست‌های انقلابی از هر رنگ، در زمینه این مسائل، اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. به‌نظر من امروزه و در شرایط تاریخی فعلی راه‌هائی وجود دارد که مبارزه برای پیروزی انقلاب سوسیالیستی و رسیدن به‌جامعه سوسیالیستی را ممکن می‌کند من در این نوشته می‌کوشم عقایدی را که درباب این راه‌ها وجود دارد، بسط دهم. وقتی از «مبارزه برای سوسیالیسم» صحبت می‌کنیم، باید مطلبی را مشخص کنیم. این مبارزه …

سیر رویدادها در روسیه، تا رسیدن انقلاب اکتبر

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آینده ما در میانه قرن نوزدهم امپراتوری تزار روس قدرتمند ترین کشور اروپای قاره ای (منهای جزایر اروپا) بود. شکست انقلاب بورژوائی  1849-   1848 در اروپای مرکزی بالاخص نتیجه حمایت سیاسی و نظامی روسیه از حکومت های سلطنتی پروس و اتریش بود. بدلیل  همین حمایت ها روسیه ملقب به » ژاندارم اروپا» و » دژ ضد انقلاب» شد. اما چندسال پس از شکست انقلاب بورژوائی در اروپای مرکزی روسیه در صدد برآمد با تکیه بر موضع قدرتی که داشت امتیازاتی بدست آورد. اینجا بود که مرزهای قدرت روسیه آشکار شد. روسیه بر آن شد تا با استفاده از ضعف ترکیه کنترل تنگه   دریای سیاه را تحت تسلط خود در آورد. این تلاش با مقاومت سخت انگلستان و فرانسه که در آن زمان دو قدرت بزرگ در راس کشورهای سرمایه داری بودند، روبروشد. این دوکشور در جنگ (1853-1856 ) در پرتو برتری تکنولوژی نظامی و حمل و نقل توسعه یافته تر خود شکست شرم آوری به روسیه وارد آوردند. در درجه اول این واقعیت که  …

مفهوم ایدئولوژی در «هستی شناسی»

نیکولا ترتولیان برگردان: م. ت. برومند منتشر شده در نگرش 07.03.2017 تاریخ مارکسیسم به راستی شاهد پراتیک های جامعه گرایی نحیف و ایده آل ساختن بیش از اندازه فعالیت فلسفی یا زیبا شناسی بوده و گاه به یک بینش فروکاهنده رابطه ها بین یک وضعیت اجتماعی تاریخی و بیان فلسفی یا هنری آنها رسیده است. سرنوشت اجتماعی تاریخی متفاوت و حتا مخالف فلسفه های شلینگ و هگل نشان می دهد که نظرهای اجمالی لوکاچ به درستی ساخته شده و رویکرد هرمنو تیک به آن ها می تواند برای مرزبندی رابطه های بغرنج بین تاریخ ایدئولوژی و فلسفه ثمربخش جلوه کند . ریشه های مفهوم ایدئولوژی آن طور که توسط لوکاچ در اثرش هستی شناسیِ وجودِ اجتماعی فرمول بندی شده، در مجموعی از قضیه ها با خصلت هستی شناسانه غوطه ور است. تمایز میان فعالیت های فرجام شناسانه (teleogiqke) -که فقط به سوی طبیعتِ واقعیت یافته در کار- ره می سپرد و فعالیت های فرجام شناسانه -که هدف آن اثر گذاشتن و سمت و سو دادن دنیای ذهنی افراد دیگر است- به فیلسوف در نقطه عزیمت …

گزیده هایی برای درک دیالکتیکِ ماتریالیستی ـ بهروز فرهیخته

لنین: «پیش از هر چیز باید دیالکتیک ماتریالیستی را از آن [منطق هگل] بیرون کشید» بخش هایی از این متن از «دفترهای فلسفی (دفترهای هگل)» لنین ترجمۀ حسن مرتضوی برگزیده شده است و بخش دیگر آن نوشتۀ من است. سخنان هگل و لنین در درون گیومه گذاشته شده و با نام خود آنان مشخص شده است. بهروز فرهیخته دیالکتیک بیانگر تغییرات و تحولات ناشی از تضاد یا تقابل درونی قطب ها یا اجزای چیزهاست. تغییرات و تحولاتی که خود هم نمودار نفی دائمی وجود چیزها و هم نمودار وحدت انضمامی موقت آنهاست. این وحدت، وحدت چیزهای از درون پیوسته و وابسته به هم است. دیالکتیک به این معنی است که هر چیزی در عین حال خود و هم غیر خود است. دیالکتیک وحدت و گسست مکان و زمان در چیزهاست. تضاد تقسیم یک چیز به دو چیزی است که در تقابل با هم اند. تضاد تقابل قطب هایی است که در درون چیزها وجود دارند. تقابل یا مبارزۀ ضدها در درون چیزها مطلق و دائمی است و وحدت آنها نسبی، مشروط و موقت است. پایه …