All posts filed under: نظری

«لیبرالیسم و مارکس» در گفت‌وگو با دومنیکو لوسوردو

«لیبرالیسم: یک ضدتاریخ» تحلیل مستدل دومینیکو لوسوردو است از پرسش «لیبرالیسم چیست» از منظر سیر تطور تاریخی آن و اینکه ما چه کسی را لیبرال قلمداد می‌کنیم. در این بررسی تاریخی بی‌چون‌وچرا، فیلسوف ایتالیایی معتقد است لیبرالیسم، به‌منزله یک ایدئولوژی و موضع فلسفی، از همان آغاز به خط‌مشی‌های بی‌اندازه غیرلیبرال گره خورده است: برده‌داری، استعمار، قتل‌عام، نژاد‌پرستی و فخرفروشی. لوسوردو نشان می‌دهد دیدگاه‌های فلسفی لیبرال‌های سنتی فاصله زیادی با رویه سیاسی آنها دارد. لیبرالیسم: يك ضد تاريخترجمه، رحمان بوذری: «لیبرالیسم: یک ضدتاریخ» تحلیل مستدل دومینیکو لوسوردو است از پرسش «لیبرالیسم چیست» از منظر سیر تطور تاریخی آن و اینکه ما چه کسی را لیبرال قلمداد می‌کنیم. در این بررسی تاریخی بی‌چون‌وچرا، فیلسوف ایتالیایی معتقد است لیبرالیسم، به‌منزله یک ایدئولوژی و موضع فلسفی، از همان آغاز به خط‌مشی‌های بی‌اندازه غیرلیبرال گره خورده است: برده‌داری، استعمار، قتل‌عام، نژاد‌پرستی و فخرفروشی. لوسوردو نشان می‌دهد دیدگاه‌های فلسفی لیبرال‌های سنتی فاصله زیادی با رویه سیاسی آنها دارد. چیزی که از آنها یک کل می‌سازد، بیش از همه تمایلشان به اجرای اشکال متعدد سرکوب است. در پایان کتاب روشن می‌شود نظریه …

وظایف جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی – ولادیمیر ایلیچ لنین

وظایف جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی ولادیمیر ایلیچ لنین این سخنرانی نخستین بار در چهارمین کنفرانس زنان کارگر غیرحزبی شهر مسکو، در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۹ ایراد شده است. رفقا، موجب مسرت من است که به کنفرانس زنان کارگر خوش آمد گویم. به خود اجازه می دهم که از موضوعات و مسائلی چشم بپوشم که البته، در این لحظه مورد علاقه شدید هر زن کارگر و هر فرد آگاه سیاسی از توده کارگر می باشند. اینها از مبرم ترین مسایل اند. مسأله نان و وضع جنگ. من از گزارش های جلسات شما به وسیله روزنامه اطلاع پیدا کردم که این مسائل توسط رفيق «تروتسکی»- تا جائی که به مسأله جنگ ربط دارد و توسط رفقا «یاکوولوا» و «سويدرسکی»- تا آنجا که به مسأله نان ربط پیدا می کند. بسیار مشروح شکافته شده اند. بنابر این، خواهش می کنم به من اجازه دهید از چنین مسائلی چشم بشوم. میل دارم چند کلمه ای درباره وظایف عمومی که جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی با آنها روبروست سخن بگویم. آنهایی که بطور عام به گذار به …

مبارزه ی زنان کارگر برای حقوق خود

به جای پیش گفتار این رساله که اکنون در حال انتشار آن هستم ،رساله ی جدیدی نیست. تجدید چاپ مقالاتی است که قبل از جنگ منتشر شده بود. اما مسئله ی سازماندهی که در کنگره ی زنان کارگر مطرح شد، این دستور کار را به ابزاری تبدیل می برای آژیتاسیون توده ی زنان کارگر به منظور کشاندن آنها به حزب و بدین سان، مهیا کردن نیروی تازه برای ساخت روسیه ی کمونیست . در این اثنا، ما از کمبود مبرم مطالب رنج می بریم که میتواند به رفقای حزبمان کمک کند . رفقایی که اکنون مشغول سازماندهی کمیسیونی هستند تا با ارائه ی اطلاعات درباره ی تاریخ جنبش های زنان کارگر و درباره ی این که در حوزه ی سازماندهی زنان پرولتر در کشورهای دیگر چطور و چگونه عمل شده، میان زنان کارگر آژیتاسیون و تبلیغ کنند. کمبود مطالب حزب ما درباره ی این مسئله ی خاص مرا واداشت که با تجدید چاپ عجولانه ی همان فرمت قبلی مقالاتم بدون این که بتوانم آنها را بازنگری کنم ، موافقت کنم . اگر همان واقعیت ها را …

درس هائی از مانیفست حزب کمونیست – حسین بهادری

درس هائی از مانیفست حزب کمونیست به مناسبت انتشار مانیفست در ۲۱فوریه ۱۸۴۸ حسین بهادری مقدمه : ۱۷۳سال ازانتشار مانیفست توسط مارکس وانگلس می گذرد. آن زمان ( درسال۱۸۴۸) این دو اندیشمند بزرگ قرن ۱۹ درمقدمه این سند تاریخی نوشتند ” شبحی در اروپا در گشت و گذار است – شبح کمونیسم . همه نیروهای اروپای کهن برای تعقیب مقدس این شبح متحد شده اند.” از آن زمان کارگران جهان در برابر دشمنان طبقاتی خود دارای برنامه و تئوری راهنمای مبارزاتی شدند. طبقه کارگر در یک پروسه طولانی با آموختن و به کاربرد  مانیفست درعمل و با درس آموزی از مبارزات کارگران لیون فرانسه، جنبش کارگری انگلستان (چارتیست ها) و مبارزات مسلحانه کارگران نساجی آلمان در۱۸ مارس ۱۸۷۱ موفق شدند نخستین حکومت کارگری خود را با اعلام موجودیت کمون پاریس برپا کنند. کمون پاریس بعداز۷۲ روزحاکمیت انقلابی خود در برابر یورش متحدانه و”مقدس” نیروهای مرتجع “ تی یرس” فرانسوی و بیسمارک آلمانی در مبارزه طبقاتی به علل مختلف و از جمله به دلیل عدم توازن قوا از مرتجعین بین المللی شکست خورد. مارکس باجمعبندی ازشکست …

انگلس و ادبیات فارسی (نامه ای از انگلس به مارکس)

انگلس و ادبیات فارسی (نامه ای از انگلس به مارکس) چند هفته ایست که در پهنه ای ادبیات و هنر مشرق زمین غرق شده ام. از فرصت استفاده کرده و به آموختن زبان فارسی پرداخته ام. آنچه تاکنون مانع شده است تا به آموختن زبان عربی بپردازم، از یک سو نفرت ذاتی من به زبان های سامی است و از سوی دیگر وسعت غیرقابل توصیف این زبان دشوار با حدود چهار هزار ریشه که در دو تا سه هزار سال شکل گرفته. برعکس، زبان فارسی، زبانی است بسیار آسان و راحت. اگر الفبای عربی نبود که همیشه پنج، شش حرف تقریبا یک صدا تلفظ می شوند و اعراب نیز روی کلمه ها گذاشته نمی شود که دشواری هایی در خواندن و نوشتن به وجود می آورد با این حال قول می دهم که در ۴۸ ساعت دستور زبان فارسی را فرا بگیرم. این هم به دلیل الجبازی با «پیپر» (Pieper) . اگر او خیلی مایل است که با من به رقابت برخیزد، این گوی و این میدان. زمانی را که برای فراگیری زبان فارسی درنظر …

آخرین کلام لیبرالیسم روسیه – لنین

آخرین کلام لیبرالیسم روسیه لنین ترجمۀ جواد راستی پور سوسیال – دمکراتهای روسیه درسهای اصلی انقلاب را در قطعنامۀ لندن دربارۀ احزاب غیرپرولتاری فرمول بندی کردند.[1] در این قطعنامه پرولتاریای سوسیال – دمکرات ارزیابی روشن و دقیقی از روابط طبقاتی در انقلاب ارائه داد، پایۀ اجتماعی همۀ احزاب عمده و وظایف عمومی جنبش کارگری در مبارزه برای دمکراسی را مشخص ساخت. قطعنامۀ کنفرانس حزبی دسامبر 1908 تکامل بیشتر این دیدگاههای اساسی سوسیال – دمکراسی بود. اکنون، یک سال پس از این کنفرانس، دو سال و نیم پس از کنگرۀ لندن، دیدن دیدگاه هایی دربارۀ موقعیت حاضر و وظایف دمکراسی که متنفذترین نمایندگان لیبرالیسم روسیه به آنها رسیده‌اند بسیار آموزنده است. «کنفرانس» اخیر اعضای برجستۀ حزب کادت بخصوص از این جنبه جالب است. «کنفرانس» گزارش رهبر حزب، آقای میلیوکف، که اکنون آن را در رچ [2] تحت عنوان «احزاب سیاسی در کشور و در دوما» چاپ کرده است، تأیید نمود. این گزارش سند سیاسی فوق العاده مهمی است. در آن پلاتفرم رسمی حزب کادت را در دست داریم. به علاوه، در اینجا ما با پاسخی به …

جهانی شدن یا آپارتاید جهانی؟ – سمیر امین – قسمت آخر

جهانی شدن یا آپارتاید جهانی؟ – سمیر امین – قسمت اول در اینجا – لايه نخست : کشورهای سابق سوسیالیستی، عبارتند از: چین، کره، تایوان، هند، برزیل، مکزیک که به ساختن سیستم های تولید ملی (بالقوه رقابتی» و نه واقعی) نایل آمده اند. – لایه ی دوم کشورهایی که در صنعتی شدن گام نهاده اند اما موفق به ایجاد سیستم های تولید ملی نشده اند، مثل کشورهای عرب، آفریقای جنوبی، ایران، ترکیه و کشورهای آمریکای لاتین البته، در این کشورها گاه موسسه های صنعتی «رقابتی» (به ویژه نیروی کار ارزان) اما نه سیستم های رقابتی وجود دارد. – لایه سوم : کشورهایی هستند که در انقلاب صنعتی گام نهاده اند، در مجموع به کشورهای جرگه ACP گفته می شود (ACP همان جامعه ی اقتصادی اروپا و کشورهای در راه توسعه مثل آفريقا، حوزه کارائیب و اقیانوس آرام است. احتمالا شاخص بودن نہا رے دلیل امتیازهای طبیعی مئل مولن ها، نشت و محصول های کشاورزی استوایی است در همه کشورهای دولایه ی نخست ذخیره های صنفی» جذب نشده اند و از ۴۰٪ (در روسیه) تا ۸۰٪ …

جهانی شدن یا آپارتاید جهانی؟ – سمیر امین – قسمت اول

ابهامی که در گفتمان مسلط بين مفهوم «اقتصاد بازار» و مفهوم سرمایه داری بر جای می ماند سرچشمه‌ی تضعیف نقد سیاست های مورد عمل است. «بازار» که بنا بر سرشت خود مبتنی بر رقابت است « سرمایه داری» نیست مضمون آن به دقت بنا بر محدودیتها در رقابت تعریف شده مگر اینکه انحصار مالکیت خصوصی از جمله انحصار فروش آن را ایجاب کند. «بازار» و سرمایه داری دو مفهوم متمایز را تشکیل میدهند. سرمایه داری واقعا موجود مخالف با بازار خیالی است. وانگهی، سرمایه داری که به طور انتزاعی به مثابه شیوه ی تولید نگریسته شده مبتنی بر بازار یکپارچه شده در سه بعدش (بازار فرآورده های کار اجتماعی، بازار سرمایه ها، بازار کار است. اما سرمایه داری به مثابه سیستم جهانی واقعا موجود که مبتنی بر توسعه‌ی جهانی بازار تنها در دو بعد نخست اش است ) تشکیل بازار جهانی واقعی کار که سد مرز سیاسی دولت مانع آن است علی رغم جهانی شدن اقتصاد، همواره بنا بر این واقعیت دم بریده است، به این دلیل سرمایه داری واقعا موجودناگزیر در مقیاس جهانی قطب …

تحصیل و امنیت کشور – گنادی زیوگانوف – ا. م. شیری

تأثیر مخرب انطباق شیوۀ نئولیبرالی سرمایه‌داری در جهان به ویرانی تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی منجر گردید. هجوم ویرانگرانه‌ای که به نظام آموزش و پرورش و اصول تربیتی کشورها بر اساس برنامۀ منفورموسوم به «برنامۀ ٢٠٣٠» صورت گرفت و اطلاعات حیاتی کشورها را افشاء کرد، خاص روسیه یا فقط برخی کشورها نیست، بلکه، مانند یک بیماری مسری، همه‌جایی و همه‌گیر است. فجایعی که پس از کالایی کردن آموزش و پرورش و واگذاری بخش عمدۀ آن به بخش خصوصی در ایران روی داده و همچنان ادامه دارد، نه تنها بی‌شباهت به حمله به نظام آموزشی و تربیتی روسیه نیست، بلکه، بشدت گسترده‌تر و فراگیرتر از آن است. چه که در روسیه بر خلاف کشور ما، کمبود فضای آموزشی بطور کلی وجود ندارد. نوشتار پیش رو، اساس و مبنای فاجعه کالایی کردن آموزش و پرورش را توضیح می‌دهد. تحصیل و امنیت کشور بقلم گنادی زیوگانوف، رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه مترجم: ا. م. شیری هموطنان محترم! اوضاع در زمینه تحصیل باعث نگرانی‌های هر چه بیشتر در جامعۀ روسیه گردیده است. برای من اثبات این واقعیت دشوار نیست که …

گرسنگی ماده‌ی مرتعش: ماتریالیسم و غذا در همه‌گیری – جولی تورانت

گرسنگی ماده‌ی مرتعش: ماتریالیسم و غذا در همه‌گیری جولی تورانت همه‌گیری کووید-19 و بحران اقتصادی‌ای که با آن شروع شده است، شدیداً بحران جهانی غذا را تشدید کرده است. پیش از همه‌گیری، در حدود یک میلیارد نفر در سرتاسر جهان از گرسنگی مزمن یا شدید رنج می‌برده‌اند (Chotiner). از زمان شروع همه‌گیری، کشاورزان مجبور بوده‌اند مقادیر زیادی از خوراکی‌ها را دور بریزند، زیرا نمی‌توانستند آن‌ها را به فروش برسانند. برای مثال، مزارع بزرگ ایالات متحده در میانه‌های ماه آوریل «ده‌ها میلیون پوند [واحد وزن] خوراکی تازه» را نابود کرده است (Yaffe-Bellamy and Corkery). در همین حال، مردم گرسنه‌اند و انتظار می‌رود گرسنگی به سطح «فاجعه‌باری» برسد و تعداد کسانی که «عدم‌امنیت غذاییِ شدید» را تجربه می‌کنند دوبرابر شود – بدانید که اصطلاحات گرسنگی حاد، سوءتغذیه و گرسنگی عادّی در مقابل «عدم امنیت غذایی شدید» حُسن‌تعبیر به حساب می‌آیند (Chotiner). روایت فعلی جهت پدیدار شدن بحران غذایی پشت بحران غذایی به مسائل «لجستیکی» اشاره می‌کند تا از شرّ اشاره به بحران تولید کالایی خلاص شود: بحرانی که در اثر تولید برای مبادله و سود به وجود …

نابغه فداکار – مجله دانش و اميد – کورش تیموری فر

نابغه فداکار مجله دانش و اميد شماره ۲ به‌مناسبت دویست‌مین سالگرد تولد کورش تیموری فر فردریش انگلس در تاریخ 28 نوامبر 1820، در شهر بارمن (ووپرتال کنونی) واقع در شمال‌غربی امپراتوری پروس متولد شد. او بزرگ‌ترین فرزند خانواده مرفهی بود که از طریق مالکیت یک کارخانه نساجی ارتزاق می‌کرد. شهر مجاور –البرفلد- با انبوهی از کارخانه‌ها و مراکز صنعتی، مراحل اولیه انقلاب صنعتی را از سر می‌گذراند. این‌گونه، او از محیط‌های کارگری بیگانه نبود. در عین حال، انگلس به‌عنوان عضوی از جنبش آلمان جوان، جامعه را در مسیر تحول و توسعه می‌دید، و با جنبش‌های آزادی‌خواهانه که عمدتاً متوجه رهایی از چنگال استبداد پروس بود، همراهی می‌کرد. خدمت نظام وظیفه اجباری را در رسته توپخانه در برلین گذراند و به‌مدت یک‌سال در بندر برمن کار کرد. در این دوران، او مقالاتی را با نام مستعار فردریش اسوالد، در زمینه‌های ادبی و سیاسی برای روزنامه راین (راینیشه تسایتونگ) به سردبیری مارکس نوشت. از همین زمان هم آغاز به فراگیری زبان‌های مختلف کرد. سپس او به هگلیان جوان پیوست و به‌تدریج به سمت ایده‌های کمونیسم تخیلی گرایش …

سوسیالیسم: شروعی بر آغاز حاکمیت شورایی یعنی چه؟ – رستم وحیداوف – ا.م.شیری

سوسیالیسم: شروعی بر آغاز حاکمیت شورایی یعنی چه؟ و. ای. لنین -… برای نخستین بار در جهان قدرت دولتی در میهن ما روسیه به این نحو ایجاد شد، که فقط کارگران، فقط دهقانان زحمتکش، با کنار زدن استثمارگران و تشکیل سازمان‌های توده‌ای– شوراها، و این شوراها تمام قدرت دولتی را بدست گرفتند. ما بسیار خوب می‌دانیم، که در امر سازماندهی حاکمیت شورایی هنوز نارسایی‌های زیادی داریم. حاکمیت شورایی یک طلسم حیرت‌انگیز است. رهایی فوری آن از کاستی‌های گذشته، از بی‌سوادی، از بی‌فرهنگی، از ارثیه جنگ لعنتی، از میراث سرمایه‌داری براحتی امکان‌پذیر نیست. اما از طرف دیگر، حاکمیت شورایی زمینه گذار به سوسیالیسم را آماده می‌کند. شرایط بیداری ستمدیدگان و بدست گرفتن هر چه بیشتر و بیشتر اداره تمامی امور دولتی، همه مدیریت اقتصادی و تولیدی را در دست خود فراهم می‌سازد. حاکمیت شورایی راهی است به سوی سوسیالیسم، راهی است که توده‌های زحمتکش برگزیده، به همین سبب نیز درست است، شکست­ناپذیر است. نقش لنین در سرنوشت میهن ما ارزیابی واقعی هر شخصیت تاریخی، سیاسی، رهبر حزب یا دولت بدون مقایسه با معاصران خود یا با …

شبح پُست‌کلونیالیسم – روبرت هاینتزه

شبح پُست‌کلونیالیسم روبرت هاینتزه یونگه ولت ترجمه حمید امامی بحث‌ها به هم شبیه‌اند: نظریه‌ی »پُست‌کلونیالیسم« از زمان تثبیت شدنش در دانشگاه‌ها در سی سال پیش، با انتقادات زیادی روبرو بوده است. اما بحث‌ها همگی دور می‌زنند ‌و به نظر می‌رسد هر چند سال یک‌بار تکرار می‌شوند، چه در فعالیت‌های آکادمیک و چه در افکار عمومی. ایراد از این قرار است: پُست‌کلونیالیسم نظریه‌ای است مد روز، که بیش از همه به این کار می‌آید که به ترقی شغلی آکادمیک در دانشگاه‌های غرب، که از قضا از سوی »پُست‌کلونیالیست‌ها« آن‌قدر مذموم شمرده می‌شوند، کمک کند؛ این نظریه دست اندر کار ویران کردنِ (دِکُنستراکسیون) فردیت خردورز و نتیجتا بازپس گرفتن دستاوردهای روشنگری است؛ این نظریه با ولع و وسواس فقط دنبال نژادپرستی می‌گردد، و با پذیرش آن توسط روشنفکر سفیدپوست اروپایی عمدتا می‌شود یک دیسکورس ازخودبیزاری. جالب اینکه، همان طور که چندی پیش در بحث‌های راجع به تاریخ‌دان و فیلسوف کامرونی آشیل مبمبه1 دیده شد، بخش عمده‌ی این مباحثات بدون ارجاع به متن‌های مربوطه که از اشارات سطحی فراتر برود، صورت می‌گیرد، هم از طرف منتقدان و هم …

جوهری‌تر از ضدامپریالیسم – مهدی گرایلو

جوهری‌تر از ضدامپریالیسم مهدی گرایلو گزیده‌هایی از متن … درمورد انقلاب‌های اجتماعی سه‌گانه‌ی بالا موضوع یکسره دیگرگونه است: در آنها جنبش برپایه‌ی مفهوم‌پردازیِ نظامِ آینده پیشاپیش تعین نیافته است، بلکه همواره دارای مازادی نسبت به نظامِ نوین است که از اَخته‌شدن در سامان مفهوم‌پردازیِ دولت نوین، و یا به‌تعبیری از محدودشدن در هر «سامانه‌ی گفتمانی» می‌گریزد؛ به‌دیگرگفتار اینجا مقوله‌ی شکل دولت با همه‌ی پیوست‌های مفهومی‌اش برای آنکه بیان بسنده‌ی روابط قدرت نوین باشد، باید به‌وارونِ نمونه‌هایی چون استقلال‌خواهی به جای تحویل‌گرفتن همه‌ی قدرتِ جنبش برسازنده‌ی خود، بخش کلیدی‌ای از آن را اصولاً انکار کند. چنانکه گفته شد این کوشش از پیش از انقلاب و نمونه‌زدْ از رهگذر بحث بر سر تعیین آنچه مارکسیست‌ها سرشت انقلاب می‌نامند آغاز می‌گردد و دلالت‌های سیاسیِ تلاش‌های نظری برای تعیین گامِ تاریخیِ یک انقلاب بالفعل (دمکراتیک یا سوسیالیستی) گاه از این دیدگاه روشن‌تر می‌شوند … … اینجا انقلاب ابزار یا فرایندی برای تحقق یک خواسته‌ی دمکراتیک (یا سوسیالیستی) از پیش تعیین‌شده نیست؛ به‌وارونْ تحقق آن خواسته در خدمت رویداد انقلاب است: حدوث یک نظام معنایی نوین که در آن «انقلاب …

«درباره ماکیاولی» – حمیدرضا مصیبی

«درباره ماکیاولی» – حمیدرضا مصیبی ماکیاولی اندیشمندی است که نامش با تبه کاری، شرارت، فریب، دروغ، رذالت و … پیوند خورده است. در ویکی پدیای فارسی در توضیح ماکیاولیسم چنین نوشته است: ماکیاولیسم عبارت است از مجموعه اصول و روش‌های دستوری که نیکولو ماکیاولی سیاست‌مدار و فیلسوف ایتالیایی (۱۴۶۹-۱۵۲۷) برای زمامداری و حکومت بر مردم ارائه داد. نیکولو ماکیاولی که بنیاد این نظریه خود را پیرامون روش و هدف در سیاست قرار داده، در کتاب خود شهریار، هدف عمل سیاسی را دستیابی به قدرت می‌داند و بنابراین، آن را محدود به هیچ حکم اخلاقی نمی‌داند و در نتیجه به کار بردن هرچیزی را در سیاست برای پیشبرد اهداف مجاز می‌شمارد و بدین گونه سیاست را به کلی از اخلاق جدا می‌داند. ماکیاولی معتقداست، زمامدار اگر بخواهد باقی بماند و موفق باشد نباید از شرارت و اعمال خشونت‌آمیز بترسد. زیرا بدون شرارت، حفظ دولت ممکن نیست. حکومت برای نیل به قدرت، ازدیاد و حفظ و بقای آن مجاز است به هر عملی از قبیل کشتار، خیانت، ترور، تقلب و … دست بزند و هرگونه شیوه‌ای حتی منافی اخلاق و شرف و عدالت را برای رسیدن به هدفش روا می‌دارد. …

دولتِ جوهرِ ناممکن – مهدی گرایلو

دولتِ جوهرِ ناممکن نویسنده: مهدی گرایلو بااین‌همه دوچندان‌شدنِ منطق قدرت گرچه در اریگی صراحت دارد، اما پیش‌پذیرفته‌ی روشی و شناختیِ عمومیت‌داریست که در بسیاری از نِگَره‌های دُوران‌باورانه پیرامون امپریالیسم به‌شکلی نهفته کار می‌کند. راست آنکه این پندارهْ ذاتیِ هر دیدگاه یا روش‌شناسی‌ایست که واقعیت یا اصالتِ دُورانمَند بودنِ تاریخ سرمایه‌داری را از زمانمندیِ آن استنتاج می‌کند. علاقه‌ی من بیشتر به مفهومی از دُوران است که سرشتِ زمانیندارد: جاودانگی‌ای که ضرورت ساختاریِ وضعِ یک «مرحله‌یبعدی» برای آن در انضمامی‌ترین سطح واقعیت، اُستوارنده‌ی جوهرِ پاینده‌ی آن در انتزاعی‌ترین ترازِ هستندگی‌اش است؛ یک ابدیتِ بالفعل که زنده‌بودنش مستلزم انحرافِ ساختاری‌ایست که باعث می‌شود فراسوی خود را نه همانسته‌ی خود، بلکه برابریستای خویش بداند؛ هیچ به‌اصطلاح دُورانی در تاریخ سرمایه‌داری نبوده که یگانه و واپسین دورانِ آن نبوده باشد، و اگر واقعیت‌های تاریخیْ درستیِ این گزاره را تأیید نمی‌کنند، به‌دلیل تعویقِ دائمیِ بازگشت این فرایند به نقطه‌ی آغازش است: تأخیری در خَمِشِ راستای مستقیمِ یک بیکران تاریخی تا در رُجعت به نقطه‌ی عزیمت خودْ دایره‌ی جوهر‌ـ‌سوژه را تحقق بخشد؛ درمقابل، حدوثِ هر دوره‌ی بعدیْ گزارشی‌ست درباره‌ی استمرارِ خطیِ دوره‌ی …

مارکسیسم بدون سوسیالیسم، سوسیالیسم بدون مارکسیسم – زولتان زیگدی – مسعود یاوری

     مارکسیسم بدون سوسیالیسم، سوسیالیسم بدون مارکسیسم زولتان زیگدی با توجه به بحران بی سابقه و چند سویه ای که تنها شاهد شروعش در آمریکا هستیم، انتظار می رود که متفکرانی عمیق تری پا به صحنه گذاشته و پاسخ های خلاق و متهورانه ای در خور این بحران عرضه کنند. با  وجود تنفر عمومی بر ضد نژاد پرستی، ویروسی کشتارگر و متجاوز؛ فاجعۀ نظام دو حزبی موجود؛ و رویارویی با موج اول مصیبت اقتصادی بی سابقه ای که در انتظار ماست، امید بر آن است که راه حل هایی ریشه ای برای جواب به این چالش های عمیق موجود ارائه شود.  اما در عوض ، دستپخت بسیاری از متنفذ ترین متفکرین چپ در ایالات متحده که به عنوان راه حل ارائه می شود، آش بیمزۀ بی بو و بی خاصیتی بیش نیست . به دلیل تحمیق ناشی از تصفیه های ضد کمونیستی که در سال های 1950، در میان جنبش های کارگری، جنبش های طرفدار صلح، تساوی نژادی، برابری زنان و عدالت اقتصادی، انجام گرفت، همۀ این جنبش ها اسیر عقاید آنارشیستی و یا سوسیال دموکراتیک …

کمیسیون کارگران اسپانیا (تجارب عملی کارگران‌اسپانیایی در طول اعتراض و اعتصاب)

مقدمه مترجم: جنبش های کارگری در میانه­ی انبوهی از ایدئولوژی‌های بورژوایی قد علم کرده و در طی روندی مشخص رشد می­کنند. نظریاتی که بند نافشان بسته به سلطه­ی طبقاتی و بقای بورژوازی است، بالطبع شکست و یا به کجراه بردن این جنبش‌ها را ماموریت تاریخی خویش قلمداد می­کنند و سعی در ایجاد شکاف و انحراف در جنبش کارگری دارند. شروع دور دیگری از اعتصاب کارگران هفت‌تپه چنین گرایشاتی را از چپ و راست از خواب دوران قرنطینه بیدار کرده است. فشارهای طبقاتی و معیشتی باز هم کارگران و خانواده‌های آنان را بر آن داشت تا اعتراض خود را نسبت به وضعیت زیست‌شان به تکامل یافته‌ترین شیوه ابراز دارند. اما آنچه در این بین اهمیت اساسی دارد حفظ مطالبات و خط رادیکال کنونی­ و هم‌چنین تکامل آن است. حفظ مطالباتی که تعارض آشکار میان حقوق طبقه کارگر و سرمایه‌داران را بیش از پیش برای توده­ی کارگران هفت‌تپه و همچنین کارگران کل ایران نمایش می­دهد. مطالباتی که مرزهای کار صنفی و سندیکایی را رد کرده و اثبات می­کند که فاز جدید جنبش کارگری را نمی­توان در چهارچوب‌های …

عواقب نابرابری می‌توانند مُهلک باشند – ریچارد ولف – کاونتر پانچ – سامان

عواقب نابرابری می‌توانند مُهلک باشند نوشته: ریچارد ولف برگردان: سامان سرمایه‌داری، همان طور که توماس پیکتی در کتاب سرمایه‌داری قرن بیست و یکم نشان می‌دهد، بی‌رحمانه و بی‌امان نابرابری ثروت و در‌آمد‌ را بدتر می‌کند. این گرایش ذاتی تصادفا تنها زمانی متوقف یا معکوس می‌شود که توده‌های مردم علیه آن برخیزند. این امر، به عنوان مثال، در اروپای غربی و ایالات متحده طی سال‌های ۱۹۳۰ میلادی اتفاق افتاد. این اتفاق باعث برآمد سوسیال دموکراسی در اروپا و برنامه نیودیل در ایالات متحده شد. تاکنون در تاریخ سرمایه‌داری، به هر حال، توقف‌ها و وارونگی‌ها در سراسر جهان موقت بوده‌‌اند. نیمه قرن گذشته شاهد یک واکنش نئولیبرالی بود که هم سوسیال دموکراسی اروپا و هم نیودیل را به عقب راند. سرمایه‌داری همواره توانسته است حرکت گرایشی خود به‌ سوی نابرابری بیشتر را از سر بگیرد. در میان عواقب سیستم با چنین گرایشی، بسیاری از آنها وحشتناک هستند. فعلا با یکی از آنها به نام همه‌گیری کووید- ۱۹، که به طور ناکافی در سیستم ایالات متحده موجود بوده، و آمریکایی‌هایِ با دارایی و درآمدهای متوسط و پایین‌تر را …

پلاتفرم تاکتیکی برای کنگرۀ وحدت – ولادیمیر ایلیچ لنین

پلاتفرم تاکتیکی برای کنگرۀ وحدت حزب کارگری سوسیال دموکراتیک روسیه (ح. ک. س. د. ر.) پیش نویس قطعنامه‌ها برای کنگرۀ وحدت ح. ک. س. د. ر. [1] ولادیمیر ایلیچ لنین ترجمۀ جواد راستی پور یازده قطعنامه‌ای که به همراه این نامه به خواننده ارائه شده‌اند توسط گروهی متشکل از دبیران و نویسندگان سابق نشریۀ پرولتاری، و تعدادی از اعضای حزب که درگیر کار عملی بوده‌اند، که همگی دیدگاه های یکسانی داشته‌اند، تنظیم گشته است. اینها قطعنامه‌های تکمیل شده نیستند، بلکه پیش نویس‌های خام اند، که هدف شان ارائه دادن تصویری تا حد امکان کامل از مجموع دیدگاههایی است که بخش مشخصی از حزب دربارۀ تاکتیک دارد، و تسهیل کردن بحث سیستماتیکی است که اکنون به دعوت کمیتۀ مرکزی مشترک ما در تمام محافل و سازمانهای حزبی آغاز شده. قطعنامه‌ها دربارۀ تاکتیک ها در چارچوب دستور جلسۀ کنگره[2] که در جزوۀ کمیتۀ مرکزی مشترک پیشنهاد شده بود می گنجند. ولی اعضای حزب به هیچ وجه موظف نیستند که خودشان را به این دستور جلسه محدود نمایند. ما با قصد نشان دادن کامل همۀ عقاید دربارۀ تاکتیک …

زندگی مستور: پَستی، کووید-۱۹ و تقسیم اجتماعی مرگ

بیرون از روابط طبقاتی، بدون الغای روابط مالکیت خصوصی، هیچ زندگی‌ای در کار نیست. آنچه بیرون از طبقه گذاشته می‌شود – زندگی، فرهنگ، طبیعت، ملیت، خانواده، عقل، اخلاقیات، ایمان، عشق و … – خود محصول طبقه‌ای است که صرفاً ظاهر آزادی و رهابودن از طبقه را دارد، زیرا کارگران ازخودبیگانه‌اند، زیرا کارگران انرژی زندگی‌شان را صرف غنابخشی به زندگی خود نمی‌کنند، بلکه آن را در راه غنی‌تر شدن مالکان (که صرفاً سرمایه‌ی تشخص‌یافته‌اند) هزینه می‌کنند. اگر کار معطوف به برآوردن نیازهای انسان‌ها برای نفی شرایطِ ضروریِ تحمیل‌شده توسط سرمایه نباشد، هیچ آزادی‌ای در کار نخواهد بود. اگر انسان‌ها وضعیتی را خاتمه ندهند که در آن زندگی به مرده‌ای متحرک بدل شده است، هیچ زندگی‌ای هم در کار نخواهد بود. مسئله این نیست که آدم‌ها بتوانند «اشتراکیّت» را تخیل کنند. بلکه، آن‌ها باید قادر باشند منطق سبعانه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی را بپذیرند. القصه، رسالت تاریخی این نیست که صرفاً طبقه را به رسمیت بشناسیم (اصلاً چطور می‌توانیم طبقه را نادیده بگیریم؟)، بلکه باید طبقه را عیناً منطق سازنده‌ی زندگی سرمایه‌دارانه تلقی کنیم و بدین‌وسیله در مبارزه برای …

در دفاع از خشونت – الکس کالینیکوس/ آلستر هچت – م.رضا ملکشا

در دفاع از خشونت الکس کالینیکوس/ آلستر هچت ترجمه: م.رضا ملکشا مقدمه مترجم: مقدمه مترجم: بورژوازی غالبا خواهان انفعال توده هاست. انتظار دارد تا تمامی حملاتش به زندگی طبقه کارگر و فرودستان بی­جواب بماند. این امر خود نشانگر عدم درک دینامیک تاریخ است. آنچه در روند تاریخ مقدر شده و جزئی جدایی ناپذیر از روند آن به حساب می­آید را می­توان به میانجی اصلاحات روبنایی و حتی تجدید و ترمیم ساختاری عقب انداخت. اما نمی­توان از جبر آن فرار کرد. تعمیق بحران های ساختاری سرمایه­داری تجسم یافتن این جبر و دیکته کردن آن را به دولت های حاکم همچون دهه ها پیش ضروری ساخته است. بدیهی­ست که مقابله به مثل با دولت سرمایه از رهگذری صلح آمیز نا ممکن است. از همین روست که انقلاب حمله­ای سازمان یافته و البته خشونت بار به تمامی مظاهر ستم و خشونت سبعانه­ی سیستماتیک موجود در جامعه سرمایه داری­ست. انقلاب تجلی آگاهانه­ی خشونت دامنه­دار و انباشت شده ای است که سالها توسط دولت های سرمایه داری اعمال شده. انقلاب همان لحظه­ای­ست که تیغ چاقوی خشونت دسته­ی خود را می­برد. قتل …

کوبا، الگوی کشاورزی پایدار به سوی امنیت غذایی جهان

با فروریختن اتحاد شوروی و تحکیم محاصرۀ اقتصادی ایالات متحده، کوبا در اوایل دهۀ ۹۰ میلادی با بحران شدید غذایی مواجه شد و شاهد ریزش بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی اش بود. برای برونرفت از این مقطع حساس، که دولت هاوانا قادر نبود به اندازۀ کافی برای مردم مواد غذایی تهیه کند، کوباییها مجبور به ایجاد شیوۀ جدیدی از کشاورزی شدند: کشاورزی شهری، به امید آنکه شیوهای پایدار برای استفاده از زمین و تولید غذا باشد. اگرچه این نه حاصل سیاستی آگاهانه و حسابشده، بلکه ثمرۀ حوادث ناگزیر بود، نتیجۀ این نظم نو مقامات کوبا را به پذیرش اقدامات مشخص و تشویق به گسترش آن سوق داد. این تلاش به کوبا کمک کرد تا نقش پیشگام در کشاورزی پایدار را ایفا کند و نظام تولید مواد غذاییاش به الگویی برای دیگر کشورهای جهان، بهویژه جوامع در حال توسع های که میباید در مقابل دگرگونیهای مخرب محافظت شوند، تبدیل شود. در پی فروریختن اتحاد شوروی، کوبا با کمبود شدید نفت، که واردات ارزان آن متوقف شده بود، روبه رو گشت. جزیره ناگهان به مرحله …

چنگ‌اندازی به اوروآسیا

مبارزه برای کنترل منطقه وسیع و گسترده اوروآسیا قرن‌هاست که به شدت در جریان است. هدف به چنگ آوردن منابع بی‌پایان و مراتع حاصلخیز آن و استثمار آن است. باید این منطقه عظیم و وسیع اوروآسیا را زیر سلطه خود گرفت و از این طریق تمام جهان را کنترل کرد. از اینرو نظریه‌پرداز بزرگ امپراتوری بریتانیا، جناب سر هالفورد مک‌کیندر به لردها، نظامیان و بازرگانان و تجار در سال ۱۹۱۹ هشدار داد …

تصویری کلی از نقاط قوت و ضعف های اتحادیه – فصل نامه سوسیالیسم بین المللی

کارگران همراه با تشکل اتحادیه ای در بریتانیا که نزدیک به 30 سال در حال عقب نشینی بوده است در بحران دوگانه ی رکود و تورم اقتصادی قرار دارند. نگرش خود بینانه به مسئله بازسازي نقطه قوت های اتحاديه ها و سازماندهي گروه های جديدی از كارگران به وضوح نادرست خواهد بود. با این حال، دو نمونه تقریبا متفاوت ارقام نشان دهنده کاهش طولانی مدت قدرت اتحادیه ها است. اولین نمودارکهادعای مکرر که اتحادیه ها به حدی رو به زوال رفته اند که دیگر مهم نیستند و باید نادیده گرفته شوند، نیز نادرست است. نقاط قوت و همچنین ضعف ها توسط آخرین نظرسنجی توسط آمار ملی منتشر شده استi.ادعای مکرر که اتحادیه ها به حدی رو به زوال رفته اند که دیگر مهم نیستند و باید نادیده گرفته شوند، نیز نادرست است. نقاط قوت و همچنین ضعف ها توسط آخرین نظرسنجی توسط آمار ملی منتشر شده استi.توسط دفتر صدور مجوز فعالیت محاسبه شده است کل عضویت در اتحادیه ها از اواسط دهه 1970 را نشان می دهد (نمودار 1). نمودار دوم تراکم عضویت در اتحادیه …

مسألۀ مسکن: درد بی مسکنی خانه به دوشان! – بهزاد مالکی

این افراد برای رفت و آمد به حاشیه شهرها هزینه زیادی متحمل می شوند به همین دلیل با اجاره یک تخت یا کاناپه در مناطقی مانند خیابان انقلاب، بلوار کشاورز و… مشکل خود را حل می کند. اجاره یک اتاق یا کاناپه در یک خانه، خود حاشیه نشینی محسوب می شود چرا که فرد در حاشیه زندگی دیگران زندگی می کند.تعدادی از این افراد هم از روی ناچاری تصمیم به کرایه خانه و کاناپه خانه هایشان گرفته اند و در مقابل آن افرادی هم که کرایه می کنند نیز از روی ناچاری و توان مالی به اینجا رسیده اند که می تواند معضلات اجتماعی را در برداشته باشد زیرا با فرهنگ و نوع نگاه اجتماعی در ایران هماهنگی ندارد. برخی از این افراد حتی در گرمخانه های شهرداری با کارتن خواب ها شب را به صبح می رسانند. تا صبح به موقع به کار خود برسند. مسألۀ مسکن: درد بی مسکنی خانه به دوشان! بهزاد مالکی – خرداد 1399 الف: هزینۀ مسکن و رابطه اش با درآمد و سبد هزینۀ خانواده بانک مرکزی ایران خلاصه‌ای …

جان بلامي فاستر و نفت شيل

سرمقالة مانتلي ريويو جان بلامي فاستر ترجمۀ دانش و مردم درست در لحظاتي که اين يادداشت را تهيه مي‌کنيم، بهاي معاملات آتي نفت خام «وست تگزاس» براي سررسيد ماه مه، به منفي 37،63 دلار در هر بشکه رسيده است. اين، بيشترين سقوط قيمت ثبت شده تاکنون، و در زماني است که فروشندگان به خريداران التماس مي‌کنند تا نفتشان را ببرند. بهاي معاملات آتي براي تحويل در ژوئن، زير 20 دلار در هر بشکه خواهد بود، که کمتر از يک-سوم قيمت در همين دو سال پيش است. (بلومبرگ؛ 20 آوريل 2020). عرضۀ بيش از حد نفت در حال حاضر، نتيجة تکامل روش‌هاي توليد نفت شِيل است که آمريکا را تبديل به بزرگ‌ترين توليد کنندۀ نفت و گاز جهان کرده است. اکنون، بدليل افزايش حجم توليد جهاني نفت، در کنار سقوط تقاضا به‌واسطۀ پاندمي کوويد-19، محتملاً شاهد خودکشي صنايع نفت شِيل آمريکا خواهيم بود، که حتي قبل از سقوط بهاي نفت هم صدمه ديده و با کوهي از بدهي روبرو شده بود. بحران جهاني اضافه توليد، پيامد توافق روسيه و عربستان –بعنوان رهبر اوپک- با آمريکا –بعنوان …

جهان بر سر دوراهی

جهان به کجا رفته است؟ از سرمقاله «فایننشال تایمز» روشن است که سیاست‌های «چهار دهۀ گذشته»، که به معنی سیاست‌های نولیبرالی است که دوران کنونی را مشخص می‌نمایند، باید تعییر کنند، یعنی جهانی‌سازی «چهار دهۀ گذشته» به بن‌بست رسیده است. اما رفتن به راهی که در «چهار دهه گذشته» دنبال شده است، و ندیدن بن‌بست نولیبرالیسم، هم‌چنین به معنی ماندن در آن بن‌بست است، و به نوبه خود به معنی توسل حتا بیش‌تر به اقدامات خودکامه-فاشیستی و حتا تلاش‌های نفرت‌انگیز برای گسترش شکاف جمعی است. زحمتکشان باید علیه کل این برنامه مبارزه کنند و راه برون‌رفت از این بن‌بست را نشان دهند. منبع: دمکراسی مردمنویسنده: پرابهات پاتنایکتارنگاشت عدالت «فایننشال تایمز» لندن یکی از «معتبر»ترین روزنامه‌های بورژوایی در جهان است. حتا این روزنامه نيز در اين بين به آن چیزی پی بُرده که چپ دیر زمانی است که مطرح می‌کند. تحریریه آن در ۳ آوریل ۲۰۲۰ نوشت: «روی میز گذاشتن رفرم‌های رادیکال برای تغییر مسیر سیاست‌های غالب چهار دهۀ گذشته ضروری خواهد بود. دولت‌ها باید نقش فعال‌تری در اقتصاد بپذیرند. آن‌ها باید به خدمات عمومی به …

از سوء ظن ایرانی به تردید مدرن و «تردید در تردید» پسامدرنی! – داریوش برادری

از سوء ظن ایرانی به تردید مدرن و «تردید در تردید» پسامدرنی! یا چرا روشنفکر دینی و غیردینی ایرانی معمولا دو قطب یک دیسکورس و دور باطل هستند! داریوش برادری کارشناس ارشد روانشناسی/ روان درمانگر https://www.radiozamaneh.com/321192 پانویس ۱: لینک نقدهای فشرده و جامع من بر کتاب آجودانی درباره ی بوف کور بنام «هدایت، بوف کور، ناسیونالیسم» در سایت زمانه و در سایت ایران گلوبال. نقد سایت زمانه فشرده و چندصحفه است. در نقد ایران گلوبال که نزدیک به پنجاه صحفه است، همزمان تئوری آجودانی در مورد روشنفکران دوران مشروطه نیز بررسی می شود و اینکه چرا انجا نیز او خطاهای جدی دارد، جدا از نقد خطایش بر بوف کور و با نیت اینکه ثابت بکند که سخنش در مورد روشنفکران مشروطه درست بوده است و اینکه انها ضد عرب هستند، مثل هدایت. فقط متوجه نبود که میان متن ءپروین دختر ساسان» که انجا هدایت به شکل مسحورانه به ایران باستان می گذرد و بوف کور که حکایت دور باطل و بن بست فرهنگ و زبان ایرانی از گذشته تا حال و در اینده است، در …

سخنان پایانی لکان در اختتامیه ی کنگره ی «انتقال» – داریوش برادری

ژک لکان ترجمه ی فارسی یک سخنرانی جذاب و سوال برانگیز از ژک لکان! سخنان پایانی لکان در اختتامیه ی کنگره ی «انتقال» مترجم: داریوش برادری (کارشناس ارشد روانشناسی/ روان درمانگر) ( کنگره ی «انتقال» در ۹ جولای ۱۹۷۸ در پاریس برگزار شد و لکان سخنرانی اختتام کنگره را انجام داد که متنش را در ذیل و ترجمه شده به فارسی می یابید. «کنگره ی انتقال» به بحث چگونگی ورود به مقام و مکان رسمی روانکاو پرداخته بود، و به زوایای مختلف حقوقی/عملی/ روانشناختی این پروسه ی آموزشی و دگردیسی به نقش روانکاو. همزمان لکان در همین سخنرانی کوتاه به نکاتی ساختارشکن و قوی می پردازد که باعث شد آن را ترجمه بکنم. بویژه که او اینجا از جمله اشاره به این امر مهم می کند که هر روانکاو یا روان درمانگری در واقع مجبور است «روانکاوی» را از نو بیافریند یا بازبیافریند. زیرا انتقال تجربه و دانش روانکاوی عملا غیرممکن است. باید وارد این منظر و آموزش شد، قواعدش را یاد گرفت، بشخصه دوران «روانکاوی شخصی» را گذارند و….. دریافت متن کامل از اینجا …

جهان کهنه در حال مرگ است!

یک صف‌آرایی جدید نیروهای جهانی، به خصوص با رشد نفوذ چین به ویژه در آسیا و آفریقا، محتمل است. اما کاهش رشد اقتصادی در چین نه تنها به نشان دادن محدودیت‌های تجربه سرمایه‌داری آن، بلکه به نشان دادن آسیب‌پذیری، و ناتوانی آن در اعمال قدرت هژمونیک در مقیاس جهانی در برابر ایالات متحده، خدمت می کند. چین، اتحاد شوروی شمارۀ ۲ نیست. در واقع، چیزی که از این بحران منتج خواهد شد نه جایگزینی یک قدرت با قدرت دیگر، بلکه یک جهان چندقطبی است. در این تردید نیست که ارتجاعی‌ترین نیروها، و سرسخت‌ترین نیروهای هوادار امپریالیسم با این مخالف خواهند بود. منبع: صدای سوسیالیستی، نشریه حزب کمونیست ایرلند نویسنده: گراهام هارینگتون تارنگاشت عدالت شخص از هر سو که نگاه کند، واقعیت این است که این بحران، و چهار شکل محیط زیستی، بهداشتی، اقتصادی، و سیاسی آن، ثابت خواهد کرد که وخیم‌تر از بحران ۲۰۰۸ است. این فاکت که اقتصاد چین، برای نخستین بار در دهه‌ها آهسته شده است، فقط نشان می‌دهد که این بحران نه یک بحران مالی غربی شبیه آن‌چه در ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، …

مارکس در زندگی خصوصی

پل لافارگ ترجمه – رضا نافعی آینده ما   «پل لافارگ» (1842-1911) سوسیالیست  فرانسوی ،  شاگرد مارکس ، که از جوانی به خانه آنها رفت و آمد داشت و سرانجام  Laura دختر میانی مارکس را به همسری برگزید. بیست و چهار سالم بود که او را برای اولین بار دیدم. هنوز دست در کار نوشتن » سرمایه «بود که دوسال بعد در سال 1867 جلد اول آن منتشر شد. چندان سر حال نبود و نگران که نتواند کارش را به انجام رساند. جوانان را با گرمی می پذیرفت و می گفت «باید مردانی را تربیت کنم که پس از من کار گسترش کمونیسم را دنبال کنند. می گفت «دانش نباید وسیله کسب لذات خود خواهانه شخصی باشد. آن کسانی که چون روی به دانش آورده اند خود را سعادتمند می دانند، درعین حال باید بتوانند از نخستین کسانی باشند که دانش خود را در خدمت بشریت قرار دهند». «برای جهان کار کردن» یکی از تکیه کلام های مطلوبش بود. مارکس فعالیت خود را محدود به کشوری که در آن زاده شده بود نمی ساخت. می …

رانت خواری، بدهکاری و مازاد اقتصادی: بازتعریف نولیبرالیسم جهانی – سپهر سمیعی

رانت خواری، بدهکاری و مازاد اقتصادی: بازتعریف نولیبرالیسم جهانی سپهر سمیعی استرالیا چکیده: درباره تغییر کیفی در سیستم سرمایه داری، که به نولیبرالیسم یا جهانی سازی معروف شده، مطالب بسیاری نوشته شده است. اما تمام تعاریف موجود از این پدیده از توضیح یک سری مشاهدات کلیدی عاجزند. در این تحقیق، نولیبرالیسم و جهانی سازی در بستر تاریخ و بر پایه مشاهداتی تعریف می شوند که یکپارچه و در هم تنیده اند و با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند. این مقاله یک ارتباط قوی عِلّی و معلولی میان، از یک سو شیوه اصلی توزیع مازاد اقتصادی، و از سوی دیگر کیفیت نظام اجتماعی سرمایه داری را نشان می دهد. همچنین ادعا می شود که همزمانی تاریخی پدیده هایی همچون عدم افزایش مزد کارگران، افزایش مهاجرت، افزایش نسبت بدهی در بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، تورم در بازار املاک و مسکن، کاهش نرخ باروری، شیوع فمینیسم و سایر اصلاحات فردگرایانه اجتماعی، که همه در متروپل های سرمایه داری رخ داده اند، باید بطور جامع و در یک تصویر بزرگتر واحد مطالعه شوند. این روندهای تاریخی در کنار …

صاحبان پول آماده تغییر قاعده بازی هستند – لئونید ساوین – ابراهیم شیری

صاحبان پول آماده تغییر قاعده بازی هستند لئونید ساوین (Leonid Savin) پروفسور، دکتر علوم سیاسی، تحلیلگر مسائل جهانی ابراهیم شیری ویروس و ترس از ابتلا به آن منجر به تغییر نظم جهانی میشود شیوع ویروس کووید– ١٩ موجب ایجاد تغییرات در مناسبات بینالملل شده و میشود. در باره نقش مفید بحرانها زیاد سخن میگویند؛ صندوق بینالمللی در کوران جنگ جهانی دوم تشکیل گردید؛ «گرو هفت» (جی ٧) پس از شوک نفتی سال ١٩٧٣ پدید آمد. این باور دلیل دارد، که بحران اقتصادی– ویروسی کنونی منجر به پیکربندی جدید جغرافیای سیاسی (و جغرافیای اقتصادی) خواهد شد. واعظان جهانیسازی در این باره میگفتند، که موج جدید ملی کردنها در سرتاسر جهانی آغاز میشود و خودکامگان برای تحکیم قدرت خود از فرصت استفاده میکنند. در ایالات متحده آمریکا پیشبینیهایی شایع میشود، که بنا بر آنها، بحران اقتصادی همراه با شیوع ویروس سنگینتر از بحرانهای قبلی خواهد بود و نرخ بیکاری تا ٢٠٪ افزایش خواهد یافت. کارت کمپبل، معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا در امور منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام با همکاری روش دوشی، مدیر طرح راهبردی …

جنون و واقعیت

منبع: روبیکون نويسنده: يِنز وِرنيکه تارنگاشت عدالت بخش غالب گفتمان‌ها در مورد بیماری کووید–۱۹ انحرافی است، زیرا نظر جمع را از معضل اصلی منحرف می‌سازد و این امر در واقع ذات و جوهر پروپاگاندا و تبلیغات است. همه از «سنجش» و «تست» سخن می‌گویند ولی خطر نسبی قابل اثبات و ریسک جانی عمومی به دست اغماض سپرده می‌شود. مثل این‌که بخواهیم در این مورد گفت‌وگو کنیم که یکی از رهبران نامطلوب کشورهایی که خبرگان ما دندان طمع خود را برای منابع زیرزمینی و نفت آن تیز کرده اند، دارای کدام سلاح‌های کشتار توده‌ای است، به جای این‌که به این امر بپردازیم که آیا این ادعا اساساً صحت دارد یا خیر. کلیه گفتمان‌ها در مورد تست و اثبات ویروس ما را از تأثیری که منبع زئونوز (بیماری‌های مشترک انسان و دام) داراست، منحرف می‌سازد و اجباراً ما را به دامان ارقام وحشتناک مبتلایان سوق می‌دهد، که در واقع یک دایره شیطانی است. اطلاعاتی که اکنون مدتی است در اختیار ماست به روشنی ثابت می‌کند که تأثیر ویروس روی نرخ مرگ‌ومیر بسیار کوچک است. حد متوسط عمر …

لنین، معاصرِ ۱۵۰‌ساله‌ی ما – کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا

لنین، معاصرِ ۱۵۰‌ساله‌ی ما گرانما، ارگان کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا نوشته ایروئل سانچز ترجمه ع، علوی چند سال پیش در چنین روزی، در زمانی که هنوز تعداد کسانی که به مناسبت سالروز تولد لنین از او یاد می‌کردند چندان کم نبود، یکی از آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی اینترنت خود را وقف تعقیبِ هرگونه اظهار عقیده‌ای که از دیسکورس حاکم انحراف دارد کرده‌اند، نظرات مرا با این «استدلال» مورد تردید قرار داد که انقلاب روسیه کهنه شده و از مد افتاده است. کمی بعد از آن «بهار عربی» و بسیج شدن «عصیانگران» در جهان غرب باعث شد چندین ناشر تیزبین چه باید کرد را تجدید چاپ کنند و فیلسوف پرنفوذ اسلاوی ژیژک، که کتاب لنین، بررسی دوباره را منتشر کرده بود، صریحا از «دیکتاتوری پرولتاریا» حرف بزند. در این دوره‌ی اخیر، بسیاری از ما که در جستجوی توضیحی برای سقوط حکومت اوو مورالس و ناتوانی نیروهای مردمی در سازماندهی موثر و ثمربخش برای دفاع از خود بودیم، به سراغ سخنان او در دولت و انقلاب رفتیم: «(…) اینکه دمکراسی در مرحله‌ی خاصی از رشدش …

دیکتاتوری: چه کسی تصمیم می‌گیرد؟

اصل تصویر از گتتی ایمیج getty image چین و کوبای «خودکامه» که در داخل به طور کافی با ویروس برخورد کرده اند، اکنون به سراسر جهان تجهیزات و تیم‌های پزشکی می‌فرستند. ویتنام با برنامه‌ریزی منطقی برای بحران، و تأمین نیازهای همه کسانی که در قرنطینه و انزوا قرار دارند، حتا یک مورد مرگ نداشته است. در غرب «دمکراتیک» به ما گفته شده دست‌های خود را بشوییم، فاصله خود را حفظ کنیم، و دعا کنیم مالک ما را بیرون نیندازد. منبع: صدای سوسیالیستی نویسنده: شان اُ مالتوئیل تارنگاشت عدالت «قرنطینه چینی معنایش آن بود که دستور دادند تمام مغازه‌ها بسته شود، تمام ماشین‌ها از حرکت متوقف شود، تمام درب خانه‌ها بسته شود، هیچ کس حق ندارد از خانه خارج شود و غذای ۲۴ ساعت توسط مامورین به خانه‌ها انداخته می‌شد. این مدل قرنطینه چینی در ووهان بود. این مدل را هیچ کسی در دنیا نپسندید و هیچ کسی هم اجرا نکرد و نمی شد، هم اجرا شود. این مدل مخصوص خودشان بود.» (حسن روحانی در جلسه هیأت دولت) – نگاه کنید به مطلب زیر همین مقاله …

تحریم و رژیم چنج به هر قیمتی!

راشا تودی ترجمه آزاد فاطمه سبدی بنابر گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آنچه «ظرفیت ایالات متحده برای مبارزه با مواد مخدر نام گرفته در نیمکره غربی تحت نفوذ این کشور تقریبا دو برابر خواهد شد» قرار است نیروهای مسلح آمریکا در هر دو منطقه کارائیب و اقیانوس آرام شرقی بکار گرفته شوند. به گفته وزیر دفاع آمریکا ، ۲۲ کشور متحد و شریک واشنگتن در این ماموریت نیروهای نظامی آمریکا را پشتیبانی می کنند. از دونالد ترامپ نقل می شود که گویا «از آنجایی که دولتها و سازمان ملل مشغول مبارزه با نتایج شروع بیماری کرونا در جهان می باشند کارتلها، جنایتکاران تروریست‌ها و دیگر فعالان خلاف کار جهان در حال تلاش برای بهره برداری از این وضعیت به نفع خود می باشند و ما نمی توانیم نظاره‌گر این وضعیت بوده و اجازه دهیم چنین اتفاقی بیفتد.» البته عملیات ادعایی پنتاگون بر علیه قاچاق مواد مخدر در چارچوب مقابله با حکومت های مخالف صورت می گیرد. در حقیقت قاچاقچیان اصلی مواد مخدر در آمریکای لاتین در کلمبیا، پاناما و برزیل بوده که همه از متحدین و …

این ویروس، هستی‌شناسیِ جدیدی نیاورده است! – راب ویلکی

این ویروس، هستی‌شناسیِ جدیدی نیاورده است! نویسنده: راب ویلکی مقدمه‌ی مترجم: راب ویلکی از اعضای نشریه‌ی «نقد سرخ» است. او در این نوشته در مقابل اندیشمندان «چپی» که هر کدام از منظر خویش شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان را به‌نحوی رازآمیز توضیح می‌دهند می‌ایستد و علیه این باورهای «نو»، باز بر این امر پای می‌فشارد که گذار از سرمایه‌داری به‌میانجیِ عمل سازمان‌یافته‌ی طبقه‌ی کارگرِ مولّد روی خواهد داد و اتفاقاً وضعیت کنونی جهان را تأییدی بر همین دیدگاه ارتدوکس می‌پندارد. اگر سرمایه‌داران سر کار نروند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد؛ این در حالی است که کارگران – تولیدکنندگان – اگر دست به کار نبرند، حیات اجتماعی ما نابود خواهد شد. نتیجه اینکه اصلی‌ترین سوژه‌ی دگرگونیِ این وضعیت اجتماعی کسی نیست جز پرولتاریا! ویلکی از بلاهتِ زندگی‌ای سخن بر زبان می‌آورد که اینک در حال گذراندن آنیم؛ طبقه‌ی کارگر منتظر است تا این اوضاع فیصله یابد و باز به سر کار برگردد و استثمار بشود. وظیفه‌ی بی‌درنگِ طبقه‌ی کارگر اما نمی‌تواند چیزی باشد جز مبارزه با نظم سرمایه‌دارانه و قدرت‌های سرکرده‌ی امپریالیستی. بورژوازی مدت‌هاست که دیگر صلاحیت …

بسیج چین در جنگ ترکیبی علیه ایالات متحدۀ آمریکا – پپه اسکوبار – حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه ۲۲ مارس ۲۰۲۰ بسیج چین در جنگ ترکیبی علیه ایالات متحدۀ آمریکا پی آمدهای اپیدمی کووید-19 پکن و واشنگتن را در مسیر برخوردار قرار می دهد پپه اسکوبار Par Pepe Escobar Mondialisation.ca, 18 mars 2020 مرکز پژوهشهای جهانی سازی، 18 مارس 2020   میان هزاران پی آمد ژئوپلیتیک در شیوع ویروس کرونا، از هم اکنون دست کم یکی از آنها آشکار است. چین تجدید موضعگیری می کند. برای نخستین بار از آغاز اصلاحات دنگ ژیائوپینگ در سال 1978، همان گونه که وانگ یی وزیر امور خارجۀ چین1 در گردهمآئی مونیخ ویژۀ موضوع امنیت در بهبۀ مبارزه علیه ویروس کرونا اعلام کرد، پکن آشکارا ایالات متحدۀ آمریکا را به مثابه تهدید تعبیر می کند. پکن با احتیاط و به تدریج داستان واقعه را تعریف می کند، راوی چنین می گوید که رهبران از آغاز حملۀ کروناویروس می دانستند که زیر ضرب حمله ای از نوع جنگ ترکیبی هستند. واژگان به کار برده شده از جانب وانگ یی نشان بارزی است. او گفت که این یک جنگ بود. و در پاسخ، ضد حمله …

رادیکال معقول – خیرچه دکرز – سامان

ره‌گشایان عصر روشنگری در هلند رادیکال معقول کتاب مقدس پر از مزخرفات بود و روحانیون یاوه سرایی می‌کردند. آدریان کورباخ اندیشمند آزاده با این پیام معاصران خویش را لرزاند و خود را به دردسر بزرگی انداخت. نوشته: خیرچه دکرز ترجمه: سامان یادداشت مترجم: روشنگری در اروپا طی دو دوره اتفاق افتاد، دوره رنسانس(نوزایی) که در واقع احیاء شیوه تفکر و منش باستان در قرن جهاردهم میلادی بود. دوره گذار بین قرون وسطی و دوره جدید که با انقلابات علمی، فرهنگی، اصلاحات مذهبی و پیشرفت‌های هنری آغاز شد و سه قرن طول کشید. رنسانس دوره غلبه و پیروزی‌های فلسفی نبود. اما دوره دوم در عصر روشنگری اروپا که از قرن هفدهم آغاز و تا پایان قرن هجدهم ادامه داشت این بار در پیامد انقلابات بزرگ علمی، با جنبش فکری و فلسفی، جدل نظری، تشکیک ، و نقد ایده‌های کهن مذهبی و بارگاه کلیسا دوران جدیدی علیه تفتیش عقاید شکل گرفت که جهان‌بینی قرون وسطایی را برچید و منجر به پیدایش دوران مدرن شد. روشنگری ایران در دوره معاصر بار اول پیش از آغاز مشروطیت و در …

تاملاتی غیراخلاقی در باب کرونا – امین ارژنگ

امین ارژنگ* تاملاتی غیراخلاقی در باب کرونا بی شک نوشیدن شوکران توسط سقراط بزرگترین آموزه ی تمام تاریخ تفکر و متافیزیک بوده و هست؛ با این پیام که تفکراز دل مرگ می روید و متافیزیک تنها با مرگ محک زده می شود؛ و اینک بیماری کرونا هردو امکان را پیشاپیش ما نهاده است: تفکر و آزمودن! نه تنها آموزه ی کلیدی مهمانی افلاطون این است که تمام دستاورد بشری از درون حفره ی مرگ و ترس از آن بیرون می پرد بلکه سقراط آشکار فلسفه را مشق مرگ می نامد؛ و اینک کرونا با مرگ آگاهی و همچین فراغتی که ایجاد کرده بیش از هر چیزی ما را به تفکر می خواند؛ تفکری که پیش و بیش از هرچیزی خود را به شکل یک آزمون به ما می نمایاند؛ آزمونی که ممتحنش سخت صادق و راستگوست: مرگ! بله مرگ تنها ممتحن مشروع مولودات خویش است: متافیزیک! در ایران مرگ شوخ طبعی خود را بیش از همیشه به کار گرفت و آزمون را از مرکزیت مکانی گفتمان و متافیزیک دینی آغاز کرد: تا باورها و مدعیات …

سازمان بهداشت جهانی: ویروس کرونا کُشنده‌تر از آن است، که در ابتدا تصور می‌شد

منبع: لینکه تسایتونگ تارنگاشت عدالت سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که نرخ مرگ‌ومیر در بین کسانی که به ویروس کرونا مبتلا شده اند، بالاتر از آن است که در ابتدا به نظر می‌رسید. حتا با این‌که نرخ مرگ‌ومیر در بین مبتلایان به ویروس کرونا تنها ۳٫۴ درصد است ولی این رقم به خاطر اشاعه سریع ویروس می‌تواند افزایش یابد. در ابتدا سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زد که نرخ مرگ‌ومیر بین افراد مبتلا به ویروس COVID-19  فقط ۲ درصد خواهد بود. این رقم اکنون به ۳٫۴ درصد ارتقاء یافته، که تصحیح شد. دبیرکل سازمان بهداشت جهانی «تدروس آدهانوم» طی یک کنفرانس خبری در مقر سازمان در ژنو اعلام کرد: « در سطح جهان ۳٫۴ درصد از مبتلایان به ویروس COVID-19 جان خود را از دست داده اند.» او گفت برای مقایسه، آنفلوانزای فصلی عموماً مرگ‌ومیری کم‌تر از یک درصد به جای می‌گذارد. البته اینجا هم این‌طور نیست که در رابطه با تعداد مبتلایان جهش بزرگی وجود دارد ولی از آنجا که ویروس هنوز موجود است، اجباراً تعداد بیش‌تری کشته به ارمغان خواهد آورد. علاوه برآن، یک …

ایران – تغییر رژیم با ویروس کرونا؟ – آندریوف کوریبکو – حمید محوی

ایران – تغییر رژیم با ویروس کرونا ؟ آندریوف کوریبکو مرکز پژوهشهای جهانی سازی، 3 مارس 2020 نتایج اپیدمی کووید-19 در ایران بحران اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد و آن را بیش از همیشه در معرض فروپاشی سیاسی قرار خواهد داد. نتیجۀ چنین بحرانی ناخواسته با مدیریت نامناسب دولت در مقابل این بیماری همه گیر به دلیل گفتمان « سیاست پسندانه ای » که خود را در آن محصور کرده هموارتر می شود. این جریان به شکل نگران کننده ای این پرسش را برای ما مطرح می کند که در صورتی که این وضعیت مصیبت بار به زودی تحت کنترل در نیاید آیا تغییر رژیم می تواند قریب الوقوع باشد. انزوای بی سابقۀ ایران پس از اینکه همۀ همسایگان به دلیل اپیدمی کرونا-19 مرزهایشان را به روی ایران مسدود کردند این کشور بیش از همیشه در انزوا قرار گرفته و با تشدید بحران اقتصادی کنونی بیش از هر دوران دیگری ایران را به فروپاشی سیاسی نزدیک کرده است. به سبب ابتلای چند مقام سیاسی به ویروس کرونا، به ویژه معاون وزیر بهداشت که …

نقش «اپوزیسیون پراکنده برون مرزی» در تحریم انتخابات – منوچهر صالحی

منوچهر صالحی نقش «اپوزیسیون پراکنده برون مرزی» در تحریم انتخابات دوست ارجمندم آقای حسن بهگر نوشتاری را که با عنوان «حکایت اصلاحات و دوغ لیلی» انتشار داده‌اند، چنین آغاز کرده‌‌اند: «سرانجام کوشش‌های اپوزیسیون برای تحریم انتخابات به ثمر نشست و رژیم تودهنی بزرگی خورد. اپوزیسیون با همه‌ی پراکندگی، در تحریم به توافق و همبستگی رسید و انتخابات دوره‌ی یازدهم نقطه‌ی پایانی برای خیمه‌شب‌بازی اصلاحات بود.» در این نوشته می‌خواهم فقط همین دو جمله آقای بهگر را مورد بررسی قرار دهم و به نکات دیگر نوشته ایشان کاری ندارم. یکم آن که به جز یک روایت از شرکت فقط ۲۰ ٪ از مردم در انتخابات که توسط «رادیو فردا» پخش شد که وابسته به دولت ایالات متحده آمریکا است و باید سیاست امپریالیستی آن ابرقدرت در مورد ایران را توجیه کند، هیچ منبع معتبر دیگری آن‌چه را که وزارت کشور در رابطه با میزان مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلان کرد، مورد تردید قرار نداده است. به این ترتیب در می‌یابیم که در این انتخابات فقط ۴۲٫۵۷ ٪ از رأی‌دهندگان در انتخابات …