پرش به محتوا

دسته: تاریخی

کشوری بدون چپ

سوسیال دموکرات های اسرائیل بدترین نتیجه خود در تاریخشان را بدست آوردند، مرتز حتی وارد پارلمان هم نشد!نوشته کنات ملنتینیونگه ولتترجمه حمید علوی بلوک حامیان قدیمی بنیامین نتانیاهو در انتخابات […]