پرش به محتوا

دسته: تاریخی

شهریور سرنوشت ساز ۱۳۵۷ – خسرو صدری

شهریور ۱۳۵۷ به عنوان یکی از پرماجرا و مهم ترین ایام ، درتقویم تاریخ سیاسی سرزمین ما به ثبت رسیده است: -4 شهریور،پس از چند ماه ناآرامی و تظاهرات پراکنده […]