پرش به محتوا

دسته: تاریخی

انزوای ناموفق روسیه

اکثر کشورهای جنوب جهانی از روایت غرب از جنگ اوکراین حمایت نمی کنند. این نیز درسی برای نخبگان غربی از درگیری اوکراین است که زیادی روی خودشان حساب باز کرده […]