پرش به محتوا

دسته: تاریخی

نامزد لرزان در ساحل نیل

یونگه ولت Raoul Rigauit برگردان:رضا نافعی مصر و دشواری های آن مصر که در خاور نزدیک  یک قدرت محلی محسوب می گردد در آستانه دگرگونی قرار گرفته است. دوران پرزیدنت […]

در گرامیداشتِ‮ ‬پل سویزی

در گراميداشتِ‮ ‬پل سويزی،‮ ‬ما مصاحبهء زير را روی سايت می گذاريم‮. ‬اين مصاحبه را هیأت تحريريهء انديشهء رهايی در سال‮ ‬۱۹۹۱‮ ‬انجام داده بود و ما ترجمهء فارسی آن […]

پل سوئیزی وفادار به سوسیالیسم تا دم مرگ!

برگردان: ع. میرزایی پال سوئیزی، آنگونه که نشریه معتبر وال استریت جورنال در سال 1972 از قول جان کنث گلبریث نقل کرد «فرهیخته‌ترین اقتصاددانان مارکسیست آمریکایی نیمه دوم سده بیستم» […]

آنتونیو گرامشی

آنتونيو گرامشي(Antonio Gramsci): از نظريه پردازان عمده مارکسيسم هگلي زندگی